Bệnh tật và các Giống dân trong lịch sử nhân loại (Phần III)

Trong phần cuối này, đức DK nói về căn bệnh nguy hiểm mà hiện nay chưa có cách chữa trị triệt để. Ngài nói về nguồn gốc huyền bí của nó, sự liên hệ của căn bệnh này và hoạt động của các luân xa, cách chữa trị. Mỗi một căn bệnh xã hội xuất phát từ một nguyên do sai lầm nào đó của một giống dân, chúng phát triên mạnh trong giống dân đó, gây ra sự huỷ diệt hằng loạt. Các bạn lưu ý:

Bênh hoa liễu xuất hiện cùng giống dân Lemurian (giống dân thứ ba), do sự lạm dụng năng lượng tính dục, đi với nó là sự phát triển quá mức của luân xa xương cùng. Góp phần vào sự phát triển quá mức của tính dục là hoạt động của Tà đạo. Các bạn cũng lưu ý Ngài chỉ nói đến tội lỗi của giống dân chánh thứ ba là sự đồi truỵ tính dục, và nhắc thoáng qua việc giao phối khác loài (mismating). Đây thực ra là một tội lỗi lớn của giống dân nầy, khi những con người thiếu trí tuệ (mindless men) đã giao phối cùng với những con thú vật cái khổng lồ thời đó, kết quả sản sinh ra loại nửa người nửa thú. Điều này được nhắc đến trong quyển Giáo lý Bí truyền Quyển II, phần Nhân loại sinh hoá luận (Anthropogenesis). Hậu duệ của giống nửa người nửa thú đó là các loại khỉ với vô vàn chủng loại ngày nay. Sau tội lỗi đó, Thiên Nhiên đã ban hành Luật các giao phối khác loài thì sẽ không thể sinh con đẻ cái tiếp tục được. Và giống dân nửa thú nửa người đó vĩnh viển bị câm, để không thể ‘nói lên’ tôi lỗi của cha me mình (Xem The Secret Doctrine II). 

Bênh ung thư là căn bệnh chính của giống dân thứ 4 (GIỐNG DÂN Atlatean). Đây là căn bệnh gây ra do năng lượng tịch tụ lại tại một luân xa quá mức. Kết quả dẫn đến các nguyên tử và tế bào bị thu hút vào đó và phát triển quá mức. Sự đè nén bất kỳ loại năng lượng nào điều gây nên những hậu qua ở luân xa tương ứng. Ví dụ khi năng lượng tính dục bị đè nén do sống độc thân, hoặc đời sống tu sĩ, sẽ dần đến các bệnh ung thư liên quan đến luân xa xương cùng. Đè nén tình cảm hoặc xúc cảm thay vì chuyển hoá chúng sẽ dẫn đến ung thư khu vực luân xa tùng thái dương (gan, mật, vùng bụng …).

Bênh lao liên quan đền giống dân Aryan, liên quan đến lòng tham vô độ của con người, kết quả dẫn đến sự trừng phạt của luật Nhân Quả. Con người chết dần chết mòn, nhưng lòng ham sống vẫn mãnh liệt. các bạn có thể thấy điều này trong những người mắc bệnh lao.

Ngài cũng nhắc đến bệnh tim là bệnh phổ biến của những người tiến hoá cao. Đây là bệnh do luân xa tim hoạt động qua mức. Hi vọng các bạn sẽ tìm thấy nhiều điều bổ ích về các bệnh tật căn bản của nhân loại, cách phòng chống nó.

C.  UNG THƯ (Cancer)

Bây giờ chúng ta xem xét đến loại bệnh điển hình thời Atlantis và ngày càng gia tăng nhanh chóng mà chúng ta gọi là ung thư. Chúng ta đã nói đến một bệnh cơ bản phổ biến liên quan đến thể xác; chúng ta cũng đã bàn qua một cách sơ lược một bệnh khác vốn là sản phẩm của bản chất dục vọng. Trong chu kỳ hiện nay của chúng ta, chu kỳ Aryan, ung thư rõ ràng là kết quả của hoạt động hạ trí và của sự kích thích (stimulation) của hạ trí lên thể dĩ thái. Đây là bệnh chính yếu liên hệ với sự kích thích, xét trong phạm vi số đông của giống dân Aryan, cũng như bệnh tim cũng là một bệnh do sự kích thích, ảnh hưởng rất lớn lên những người tiến hoá cao của nhân loại, những người mà – do sự chú tâm trong công việc kinh doanh và lãnh đạo – thường hi sinh cuộc sống của họ, và trả giá cho việc năng lượng bị lạm dụng và tập trung quá mức bởi các hình thức phát triển khác nhau của bệnh tim cấp tính.

We come now to a consideration of the rapidly increasing and typical Atlantean disease which we call cancer. We have spoken of one basic widespread disease related to the physical body; we have dealt superficially with another which is a product of the desire nature. Cancer, in our [238] present cycle, the Aryan, is definitely a result of the activity of the lower concrete mind and of the stimulation of the etheric body which the mind can bring about. It is a major disease incident to stimulation, as far as the Aryan masses are concerned, just as heart disease is also a disease of stimulation, affecting very largely the advanced types of humanity who—through interest in business and leadership—often sacrifice their lives and pay the penalty of misused and over-concentrated energy by developing various forms of acute heart trouble.

Các đệ tử và các điểm đạo đồ cũng có khuynh hướng mắc bệnh này do luân xa tim được kích hoạt và hoạt động mãnh liệt. Trong một trường hợp, dòng năng lượng của sự sống chảy qua luân xa tim được sử dụng vượt quá sức chịu đựng của con người trong xử lý công việc hằng ngày. Ở trường hợp khác, luân xa tim khai mở, và sự căng thẳng tác động vào tim quá mạnh, làm cho bệnh tim xảy ra. Trong trường hợp thứ ba, nguyên nhân của bệnh tim là do sự chuyển dịch năng lượng từ luân xa tùng thái dương lên luân xa tim quá sớm, hoặc được cố ý thực hiện, do đó tạo ra một sự căng thẳng bất ngờ lên quả tim.

Disciples and initiates are prone also to suffer from this disease, owing to the awakening into violent activity of the heart center. In the one case, the life energy flowing through the heart is employed past all human tolerance in handling human affairs; in the other, the heart center opens up and the strain put upon the organ of the heart is too great, and heart disease supervenes. A third cause of heart disease is due to the premature or deliberately planned lifting of the energy of the solar plexus to the heart, thus putting an unexpected strain upon it.

Tôi đang đề cập đến vấn đề một cách khái quát. Các bằng chứng sau này sẽ làm rõ loại hoạt động nào sẽ gây ra khó khăn tương ứng bên trong tim. Bệnh tim sẽ gia tăng mạnh mẽ khi chúng ta đi vào Giống dân chánh mới, nhất là trong thời kỳ chuyển tiếp khi mà các dữ kiện về các luân xa cùng với bản chất và các tính chất của chúng được chấp nhận, và do đó trở thành mục tiêu được quan tâm. Năng lượng đi theo tư tưởng, và sự tập trung tư tưởng vào các luân xa tất yếu sẽ tạo ra việc kích thích quá mức (over-stimulation) tất cả các luân xa, điều này vẫn xảy ra mặc dù Khoa Học về Luân xa được phát triển một cách thận trọng. Điều đó không thể tránh khỏi, do sự phát triển nôn nóng và không đồng đều của con người. Về sau, việc kích thích đó sẽ được điều chỉnh và kiểm soát, trái tim sẽ chỉ lệ thuộc vào một trạng thái căng thẳng chung cùng với mọi luân xa khác.

I am dealing naturally in broad generalizations; later evidence will go to show the types of activity which will evoke corresponding difficulty within the heart. Heart disease will increase greatly as we enter into the new root-race, particularly during the interim wherein the fact of the centers, their nature and qualities, is admitted and they consequently become the objective of trained attention. Energy follows thought, and this mental focusing upon the centers will inevitably produce over-stimulation of all the centers, and this in spite of care and a carefully developed Science of the Centers. It is something which cannot be avoided, owing to the nervous and uneven unfoldment of man. Later, this stimulation will be regulated and [239] controlled, and the heart will be subjected only to a general strain, along with all the other centers.

Ung thư là một bệnh có liên quan rõ rệt nhất đến các luân xa, và người ta sẽ thấy rằng luân xa ở trong vùng có ung thư hoạt động quá mức, hậu quả là làm gia tăng rõ rệt dòng năng lượng chảy qua vùng cơ thể tương ứng. Dòng năng lượng này và sự kích thích qua mức một luân xa có thể không chỉ do sự hoạt động của luân xa và phát xạ tất nhiên của nó, mà còn có thể do sự ức chế gây ra bởi thể trí tác động lên bất kỳ hoạt động nào đó của một luân xa đặc thù. Điều này gây ra sự tắc nghẽn năng lượng, và chúng ta thấy việc năng lượng được tập trung quá nhiều vào trong một khu vực nào đó. Một trong các nguyên do chính của bệnh ung thư có liên quan tới luân xa xương cùng, và do đó liên quan tới cơ quan sinh dục, là do ý hướng tốt nhằm đè nén đời sống tính dục cũng như mọi tư tưởng liên quan tới tính dục của những người mộ đạo bị hướng dẫn một cách sai lầm. Họ tìm thấy giáo lí về đời sống tự viện và độc thân của thời Trung Cổ là con đường dễ nhất đối với họ. Vào thời đó, những người đức hạnh dạy rằng tính dục là xấu xa và đồi bại, một điều không nên đề cập đến và là một nguồn gốc lớn của mọi khó khăn. Những phản ứng bình thường thay vì được kiểm soát và chuyển hóa thành hoạt động sáng tạo, lại bị đè nén mạnh mẽ và ngăn chặn mọi tư tưởng liên quan đến đời sống tính dục. Tuy nhiên, năng lượng lại đi theo tư tưởng, kết quả là dòng năng lượng từ điện đặc biệt đó thu hút một số lớn tế bào và nguyên tử vào chính nó; đây chính là nguyên do của các loại bướu, sự tăng trưởng và các bệnh ung thư đầy dẫy ngày nay.

Cancer is a disease most definitely related to the centers, and it will be found that the center in the area wherein the cancer exists is over-active, with a consequent increase of energy pouring through the related bodily substance. This energy and the over-stimulation of a center can be due not only to the activity of the center and its consequent radiation, but also the suppression imposed by the mind upon any activity of a particular center. This brings about a damming up of energy, and again we have the creation of too much concentrated energy in any particular area. One of the main sources of cancer as related to the sacral center, and therefore to the sex organs, has been the well-intentioned suppression of the sex life, and of all thought connected with the sex life, by misguided aspirants; they are those who find the teaching—monastic and celibate—of the Middle Ages the line of least resistance. In that period of time, good people taught that sex was evil and wicked, something not to be mentioned, and a potent source of trouble. Normal reactions, instead of being controlled and transmuted into creative activity, were violently suppressed and all thoughts anent the sex life were refused expression. Nevertheless, energy follows the direction of thought, with the result that that particularly magnetic type of energy attracted an increasing number of cells and atoms to itself; therein is found the source of the tumors, growths and cancers so prevalent today.

Điều tương tự cũng xảy ra đối với sự ức chế mạnh mẽ mọi phản ứng tình cảm và xúc động của người mộ đạo. Trong nỗ lực để kiểm soát thể cảm dục, những người này dùng phương pháp ức chế và đè nén trực tiếp. Sự đè nén đó làm cho luân xa tùng thái dương trở thành một bình lớn tích chứa năng lượng được giữ lại triệt để. Ở đây không có sự chuyển hóa các mối xúc cảm (emotions) thành lòng mộ đạo, tình thương, cũng như sự kiểm soát có định hướng, và việc tồn tại của một nguồn lực sinh động này đã tạo ra ung thư bao tử, ung thư gan, và đôi khi toàn bộ vùng bụng dưới. Tôi chỉ nhắc đến các nguyên nhân này (sự hoạt động quá mức của một luân xa và sự tích trữ năng lượng, đè nén và không cho biểu lộ ra) như là nguồn gốc chắc chắn của bệnh ung thư.

The same thing can be said about the violent inhibition imposed by an aspirant upon all emotional reactions and feelings. In their effort to control the astral body, these people resort to a process of direct inhibition and suppression. That suppression makes of the solar plexus center a great reservoir of drastically retained energy. Transmutation of the emotions into aspiration and love and directed [240] control is not present, and the existence of this vibrant reservoir of power brings about cancer of the stomach, of the liver, and sometimes of the entire area of the abdomen. I simply mention these causes (over-activity of a center and the retention of energy, unexpressed and inhibited) as fruitful sources of cancer.

Như các bạn có thể thấy, trong từng trường hợp đều có sự hiện hữu của các luân xa và các tác động về sinh lý của chúng. Người ta nhấn mạnh rất nhiều về các phẩm tính và các đặc điểm mà con người sẽ phát triển khi tất cả các luân xa được tổ chức và đều khiển đúng cách đến nỗi họ bỏ qua các hiệu quả của năng lượng mà chúng tiếp nhận và phân phối vào cơ thể. Do đó cần thiết phải nhắc lại và lưu ý các bạn về hai yếu tố liên quan tới các luân xa và dòng máu:

We come back in every case, as you can see, to the fact of the existence of the centers and their physiological effects. So much emphasis has been laid upon the qualities and characteristics which man will develop when the centers are all properly organized and directed, that the effects of the energy which they receive and distribute into the physical organism have been largely overlooked. Two factors in connection with the centers and the blood stream therefore warrant repetition and attention:

 1. Dòng máu là phương tiện của hệ thống tuyến nội tiết, và tuyến nội tiết đến phiên nó lại chịu tác động của các luân xa. Dòng máu mang các yếu tố thiết yếu đến mọi bộ phận của cơ thể, những yếu tố chính mà chúng ta biết rất ít, và chúng có trách nhiệm để tạo ra bản chất con người về mặt tâm lý, và như thế, kiểm soát về mặt thể chất thể xác y.
 2. Dòng máu cũng là sự sống và mang đến khắp các cơ quan một phương diện của năng lượng dự trữ trong các luân xa, và khía cạnh năng lượng này không có liên hệ trực tiếp với hệ thống tuyến nội tiết. Thông qua sự phát xạ, nó thâm nhập vào dòng máu và vào mọi động mạch, tĩnh mạch, mao mạch bên trong khu vực mà luân xa đó đang kiểm soát. Dòng năng lượng thấu nhập này của chính sự sống, được tập trung và được định tính, có thể ban phát sự sống hay đưa đến cái chết.
  1. The blood stream is the agent of the glandular system as it, in its turn, is an effect of the centers; the blood stream carries to every part of the body those essential elements of which we know so little and which are responsible for making man psychologically what he is, and thus physically control his equipment.
  2. The blood stream is also the life, and carries throughout the organism an aspect of the energy stored up by the centers which is not directly related to the endocrine system; it penetrates, by its radiation, into the blood stream and into all the veins, arteries and capillaries within the area controlled by the center under consideration. This permeating energy of life itself, localized and qualified, can be either life-giving or death bestowing.

  Mọi bệnh tật – trừ những bệnh do tai nạn, các vết thương do sự nhiễm trùng, và các bệnh dịch – rốt cuộc đều có thể truy nguồn gốc là do tình trạng của các luân xa, và do đó, hoặc do năng lượng chảy rối loạn (running wild), hoặc năng lượng hoạt động quá mức và bị địều khiển sai lạc; hoặc năng lượng không đầy đủ và thiếu hụt; hoặc do năng lượng bị giữ lại thay vì được sử dụng và chuyển hóa vào trung tâm năng lượng tương ứng cao hơn. Theo thời gian người ta sẽ chú tâm hơn và tìm cách giả thích bí ẩn của dòng máu. Chứng thiếu máu (anemias) ngày nay rất thường xảy ra cũng là do sự dư thừa của năng lượng.

  All diseases—except those due to accidents, wounds resulting in infections, and epidemics—can in the last analysis be [241] traced to some condition of the centers, and therefore to energy running wild, to energy over-active and misdirected or insufficient and lacking altogether, or retained instead of used and transmuted into a higher corresponding center of energy. The mystery of the blood still remains to be solved, and will receive increasing attention as time goes on. The anemias, so prevalent today, are also due to excess of energy.

  Tôi chỉ có thể đưa ra các chỉ dẫn tổng quát, trình bày các nguyên nhân, và sau đó, để cho những nhà nghiên cứu sáng suốt, sau khi chấp nhận các đề xuất mà tôi đã đưa ra như là một giả thuyết khả dĩ, làm nhiệm vụ khảo sát các hiệu quả. Việc nghiên cứu thích đáng về các tuyến nội tiết (và sau đó, về toàn thể cấu trúc của các tuyến của cơ thể) và của dòng máu, sẽ xác nhận chúng là nguồn gốc quan trọng nhất của khó khăn về vật chất. Mặc dù chậm chạp và kiên nhẫn, chắc chắn các nhà khảo cứu cũng sẽ bắt buộc quay lại các luân xa và sẽ đi đến chỗ công nhận một hệ thống thần kinh bên trong (toàn bộ hệ thống từ đạo ‘nadis’ nằm dưới các dây thần kinh khắp cơ thể), và sẽ chứng minh rằng các yếu tố này chịu trách nhiệm đối với đa số bệnh tật cùng nhiều bệnh phụ thuộc, cùng các bệnh bí ẩn đang gây họa cho nhân loại. Tuy nhiên, những nhà nghiên cứu đầu óc cởi mở bắt đầu bằng cách chấp nhận sự kiện các luân xa, xem chúng như là có thể có, và sau rốt có thể minh chứng chúng, họ sẽ đạt được sự tiến bộ nhanh hơn nhiều. Lúc bấy giờ, bệnh tật sẽ chịu sự kiểm soát bằng khoa Laya yoga (tức khoa học về các luân xa), vốn à hình thức cao hơn của Laya yoga vào thời Atlantis. Lúc bấy giờ, người đạo sinh tiến hóa sẽ kiểm soát các luân xa bằng sức mạnh của tư tưởng. Trong khoa yoga sau này, nhờ sự tham thiền và chỉnh hợp cùng với sự thực hành đúng cách, các luân xa sẽ được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của linh hồn – một điều rất khác với sự kiểm soát các luân xa bằng thể trí và là một điều mà đa số nhân loại chưa sẵn sàng. Đối với điều này, Khoa học về Hơi thở sẽ được bổ sung vào. Khoa học về Hơi thở nầy không phải là cách tập thở như đã được dạy ra ngày nay với các kết quả thường là nguy hiểm, mà là tiết điệu thở do thể trí ấn định, thông qua đó linh hồn có thể hoạt động. Nó không đòi hỏi điều gì khác hơn là cách thở của xác thân một cách nhịp nhàng đơn giản để tái tổ chức các thể thanh và đưa các luân xa vào hoạt động có trật tự, tùy theo cung và trình độ tiến hóa.

  I can only lay down general indications, state causes, and then leave to the intelligent investigators the task of studying effects, after accepting as a possible hypothesis the suggestions I have made. A proper study of the ductless glands (and later of the entire glandular structure of the body) and of the blood stream will establish them as the paramount source of physical difficulty; inevitably, though slowly and patiently, the investigators will be forced back upon the centers and will come to include in their calculations a subjective nervous system (the entire subjective system of nadis which underlie the nerves throughout the body), and will demonstrate that these factors are responsible for the major diseases and the many subsidiary diseases and obscure complaints which plague humanity. The open-minded investigator, however, who starts with an acceptance of the fact of the centers, regarding them as possibly present and eventually capable of demonstration, will make far more rapid progress; diseases will then be brought under control by a system of laya-yoga (the science of the centers) which will be the sublimated form of the laya-yoga of Atlantean days. Then the advanced student will control the centers by the power of thought. In the yoga of the future, through meditation and alignment and right practices, the centers will be brought under the direct control of the soul—a very different thing to the control of the centers by the mind and one for which the masses of men are not yet ready. To this the [242] Science of the Breath will be added—not breathing exercises as now taught, with often such dangerous results, but a breathing rhythm imposed by the mind through which the soul can work, and which will not require anything more than the simple rhythmic physical breath but which will reorganize the subtler bodies and bring the centers into ordered activity, according to ray and point in evolution.

  Tôi không bàn về bệnh lý học của các bệnh tật. Điều đó đã được Y học thông thường xem xét kỹ lưỡng và bàn đến rồi. Trong phần này, tôi chỉ tìm cách nhấn mạnh về các nguyên nhân nội tại và các hậu quả bên ngoài. Cả hai phải được liên kết với nhau. Hoạt động – thái quá hoặc bất cập – của các luân xa là nguyên nhân nội tại, nhưng điều này chưa được mọi người nhìn nhận trừ các nhà huyền bí học. Các nguyên nhân (nguyên nhân bên ngoài chính là kết quả của một nguyên nhân đích thực bên trong) được khởi xướng bởi chính con người hồng trần trong kiếp sống này hoặc là trong một kiếp trước –chúng ta sẽ bàn đến điểm này về sau.

  I deal not with the pathology of these diseases. That has been well considered and dealt with by ordinary medicine. I seek only in this part of our discussions to emphasize the subjective causes and the objective effects. The two must be related. The activity—excessive or inadequate—of the centers is the subjective cause, but remains yet unrecognized except by esotericist. The causes (the apparent causes which are themselves the result of a true subjective cause) are initiated by the physical man himself, either in this life or an earlier one—a point which we will discuss later.

  Ở trên, tôi đã nêu cho các bạn nhiều điều để xem xét, và khi bạn suy gẫm, nghĩ tưởng, khi bạn nghiên cứu các trường hợp và các loại, khi bạn xem xét các đặc điểm và các tính chất của những gì mà bạn biết và những gì xảy ra dưới một hình thức bệnh tật nào đó, ánh sáng sẽ đến với bạn.

  I have given you in the above much to consider, and as you ponder and think, as you study cases and types, as you watch the characteristics and qualities of those you know and which work out in some form of eventual disease, light will come.

3 Comments

 1. jupiter nguyen

  Cám ơn Webmaster thật nhiều , những bài viết của bạn về giáo lý của chân sư D.K thì rất hay và hữu ích như là những viên kim cương vô giá ( như bài viết trên ) . Do đó chúng ta sẽ ” cùng nhau giải thoát khỏi vô minh ” bằng giáo lý cao siêu và tuyệt vời của chân sư D.K .

 2. jupiter nguyen

  Sau khi đọc và suy gẫm bài trích dịch trên , tôi nhận thấy rằng có một sự liên hệ mật thiết giữa Tâm ( linh hồn ) và Thân . Do đó tôi nghĩ rằng hễ Tâm bệnh thì Thân bệnh và mọi bệnh tật của thể xác đều có nguồn gốc từ Tâm hay Tinh Thần . Ngoài ra tôi nghĩ còn có một một thứ bệnh khác rất phổ biến trong cuộc sống đầy điên loạn ngày nay và không có thuốc chữa mà chân sư Morya gọi là Tâm bệnh ( bệnh về tâm lý hay tinh thần ) . Master Morya đã nói rằng ” Kẻ nào bị Tâm bệnh thì hãy tự chữa lấy ” . Có một vài giả thuyết nói rằng hầu hết nhân loại đều bị điên loạn hết ( tới trên 99 phần trăm nhân loại ) nhưng vì chúng ta bị điên hết nên chúng ta không nhận biết được là chúng ta bị điên. Có một nhân vật khá đặc biệt mà tôi không muốn nêu tên ra ( vì tôi thấy giáo lý và pháp môn của ông ta có một số điều sai lầm nhưng đồng thời cũng có một số tư tưởng tuyệt vời , đẹp đẽ và đúng chân lý ) . Tôi xin tạm gọi là ông X , ông X kể một câu chuyện như sau : ” … Ngày nọ có một anh chàng lạc vào xứ sở của những người điên , nhưng những người điên đó lại nói là anh ta bị điên chứ không phải họ và họ lo lắng cho anh ta , họ bảo nhau rằng hãy mau cho anh ta uống nước giếng để anh ta hết điên. Sau đó họ kéo anh ta đến một cái giếng gần đó và cho anh ta uống nước giếng , sau khi uống xong thì anh ta cũng trở nên bình thường giống như họ ” .

 3. Khánh

  Thật tuyệt vời, nhưng như đã nói, đây chỉ là những tư tưởng gợi mở, với vị trí là một người hành nghề y chữa bệnh cứu người, mình thấy nó không có nhiều ứng dụng trên lâm sàng chữa trị. Chẩn đoán và dùng thuốc vẫn dựa nhiều vào kinh nghiệm qua các đời, đôi khi chữa khỏi, một số không đáp ứng dù cùng bệnh đó. Mong được học tập chia sẻ từ các đồng môn có kinh nghiệm.

Leave Comment