Các dấu hiệu chiêm tinh và các cuộc điểm đạo

Trích bài giảng của Thầy Hiệu Trưởng tại Hội Nghị thường niên của Đại Học Bảy Cung ngày 24/04/2021
Bản dịch của Thầy MTM

1. Mỗi người đệ tử chân chính đều chuẩn bị cho điểm đạo.

Như tôi đã nói, tất cả chúng ta đều đang chuẩn bị cho điểm đạo, mọi đệ tử chân chính đều chuẩn bị cho điểm đạo. Khi nói về những mục tiêu cao hơn nhiều, chúng ta là những người chí nguyện. Nhưng, khi nói đến những mục tiêu trước mắt, chúng ta là đệ tử.

Chân sư DK bắt đầu bằng cách huấn luyện mọi người bước vào Con Đường Đệ Tử, và cơ bản để có thể đạt được lần điểm đạo thứ nhất hoặc thứ hai, và đại đa số đệ tử của Ngài đã đạt điểm đạo bậc một, trừ duy nhất một người.

Do đó, có thể rằng chúng ta khá giống họ [các đệ tử của Chân sư DK], và có lẽ tất cả chúng ta, nhiều người trong chúng ta hoặc hầu hết chúng ta, đã vượt qua cuộc điểm đạo đầu tiên đó. Điều đó có nghĩa là trên con đường đệ tử, cuộc điểm đạo thứ hai với sự kiểm soát ảo cảm và thể cảm dục nằm phía trước chúng ta như chúng ta, cùng với Sao Kim, Sao Mộc, và Sao Hải Vương. Riêng đối với một số ít người đã vượt qua cuộc điểm đạo đó [điểm đạo lần 2], đã “đi vào sa mạc và gặp ma quỷ”, vượt qua những cám dỗ ở đó, thì cuộc điểm đạo 3 có thể trong tầm mắt. Sau này, Chân sư DK cũng sẽ bắt đầu huấn luyện chúng ta về cuộc điểm đạo đó. Nhưng chúng ta đừng vội đi đến kết luận, vì phần lớn chúng ta chỉ đang hướng đến khả năng của cuộc điểm đạo thứ hai, một cuộc điểm đạo rất cao. Ngài đã nói với một trong những đệ tử của Ngài như sau, “Em biết rằng em là ứng viên cho cuộc điểm đạo thứ hai, vì vậy tôi đánh giá em rất cao” . Vâng, điều đó thực sự có nghĩa là cuộc điểm đạo thứ hai là một bước ngoặc của quá trình tăng tốc điểm đạo, và nếu bạn đi đến trang 84-85 quyển Điểm Đạo Trong Nhân Loại Và Thái Dương Hệ, bạn sẽ thấy thông thường, hoặc thậm chí là các trường hợp có thể xảy ra, các cuộc điểm đạo thứ hai, thứ ba và thứ tư có thể được thực hiện trong cùng một kiếp sống, hoặc ngay sau đó.

2. Điểm đạo chỉ có thể diễn ra khi có các chỉ thị chiêm tinh phù hợp.

Vì vậy, có thể có được điểm đạo khi các chỉ dẫn chiêm tinh là phù hợp. Đức Phật đã sẵn sàng [cho lần điểm đạo thứ ba] trên chuỗi mặt trăng, nhưng các yếu tố chiêm tinh không phù hợp, và nó không được cung cấp theo cách đó . Vì vậy Ngài phải đợi đến khi Ngài đến dãy Trái Đất trong thời kỳ Atlantis. Do đó, có qui luật đằng sau tất cả những điều này, và đôi khi chúng ta muốn thúc đẩy nó, nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ, nhưng chúng ta phải tuân phục những khả năng cao hơn. Dưới cung năm, mọi thứ được đo lường một cách thích hợp, và “thời gian là thời gian”. Cung năm liên quan rất nhiều đến khoa học về chu kỳ, giống như Bảo Bình, và chúng ta cũng phải đưa cung 3 và cung 7 vào đó, hai cung điều chỉnh các chu kỳ, và ngay cả cung 1 cũng rất quan trọng.

Ở đây, chúng ta có một số gợi ý, và Chân sư DK đưa ra một gợi ý thực sự thú vị.

3 “Tôi muốn chỉ ra rằng khi Mặt Trời, Mặt Trăng (che giấu một hành tinh) và Thổ Tinh tất cả kết hợp trong một nhà nào đó của lá số, bạn có cái được gọi là “dấu hiệu” của người được sẽ nhận điểm đạo.” (EA 298)

Chúng ta tự hỏi điều này sẽ được tìm thấy trong biểu đồ sinh (natal chart) được lập khi bạn được sinh ra, hay có thể là trường hợp xảy ra do Nhật Cung Tiến trình, hoặc Tiến trình thứ cấp, hoặc Quá Cảnh? Nhưng, bằng cách nào đó, bạn có định luật và bạn có ý chí tinh thần, và cuộc ‘hôn nhân’ của Mặt Trời và Mặt Trăng mà ở một khía cạnh nào đó chúng ta luôn có thể liên hệ đến sự điểm đạo. Vì vậy, chúng ta có thể suy đoán về ba yếu tố đó. Liệu bạn hay tôi có điều đó trong lá số chiêm tinh hoặc là trong biểu đồ tiến trình và quá cảnh của chúng ta hay không? Có thể có, và sự điểm đạo có thể sắp xảy ra. Nhưng bạn phải biết bên trong chính bản thân mình liệu việc điểm đạo có thực sự sắp xảy ra hay không, bởi vì bạn có thể chịu tác động của những năng lượng đó, và nhiều người cũng được sinh ra vào một thời điểm và địa điểm giống nhau. Bạn có thể bị tác động của những nguồn năng lượng đó mà không sẵn sàng cho việc điểm đạo. Do vậy, bạn phải biết mình đang ở đâu trước khi có thể giải thích biểu đồ chiêm tinh theo hướng điểm đạo, và đó là ý tôi khi tôi nói điều sau đây.

4. Hơn nữa, ta phải biết bản thân mình ở trong một khoảng điểm đạo hợp lý nhất định nào đó, qua việc nghiên cứu bậc điểm đạo đang nghi vấn. Chỉ lá số không thôi không thể biểu thị khả năng điểm đạo nếu nó không ở trong tầm nhìn— ý của tôi là trong một vài kiếp sống,
Hoặc có thể ngay trong kiếp sống này. Giả sử, tôi có một loạt yếu tố chiêm tinh tập trung vào decanate (cung 10⁰) liên quan đến chân thần, nó không có nghĩa là tôi thực sự có thể đáp ứng với Chân thần. Điều đó chỉ có nghĩa là nếu tôi có tầm cỡ của một đệ tử có thể đáp ứng được với Chân thần, thì tôi sẽ có một cơ hội đặc biệt tốt để làm điều đó. Do đó, hãy hiểu rõ bản thân mình trước, và đừng cho rằng lá số chiêm tinh sẽ cho bạn biết tất cả mọi thứ. Ý của tôi là, bạn hãy nhìn và số sinh và số tử trên thế giới đang xảy ra cùng một thời điểm, cùng một quốc gia, và thậm chí cùng một thành phố. Do đó, đừng cho rằng biểu đồ chiêm tinh nói lên tất cả mọi thứ. Không có điều đó. Hiểu biết về bản thân là vô cùng quan trọng để có được những chỉ dẫn tốt nhất từ biểu đồ chiêm tinh của bạn.

5. Có nhiều người trên thế giới được sinh ra với những lá số giống nhau, và sẽ có những tiến trình và quá cảnh tương tự, vì thế không thể tất cả họ sẽ là những ứng viên cho điểm đạo.

6. Chính sự phối hợp giữa các tiềm năng của thể nguyên nhân/hoa sen chân ngã với các cơ hội của lá số chiêm tinh sẽ tạo ra khả năng điểm đạo.

Chính sự kết hợp giữa tiềm năng của thể nguyên nhân hay Hoa Sen Chân Ngã—là cách mà bạn phát triển bên trong—kết hợp với các cơ hội của biểu đồ chiêm tinh, sẽ tạo ra khả năng điểm đạo. Bạn không thể có cái này mà không có cái kia. Biết chính bản thân bạn và biết biểu đồ chiêm tinh của bạn. Hãy biết bạn như bạn là một Hoa Sen Chân Ngã hay Nhân Thể, là kết quả của việc bạn đã trải qua hàng ngàn biểu đồ, và từ mỗi biểu đồ, bạn hấp thụ một chút gì đó. Tất cả đều được sử dụng để xây dựng nên tình trạng hiện tại của bạn.

Nếu một Chân sư muốn biết bạn thực sự đứng ở đâu, Ngài có thể thực sự nhìn vào thể dĩ thái của bạn, vì nó phản ánh Hoa Sen Chân Ngã. Nó sẽ tiết lộ vị trí thực sự của bạn. Tất cả những yếu tố bên ngoài như chủng tộc, bạn là người da đen, da nâu da trắng, hay da đỏ… tất cả những điều đó là những thứ bên ngoài. Chính Nhân Thể hay Hoa Sen Chân Ngã phải được ‘đọc’, và khi chúng ta càng tiến bộ hơn, chúng ta càng có nhiều nhận thức tâm linh hơn, chúng ta có thể ‘đọc’ tốt hơn con người bên trong, vốn sẽ tiết lộ cho một linh hồn cao cả như Chân sư biết vị trí chúng ta thực sự đứng.

7. Một số dấu hiệu nhất định biểu thị tập trung nhất trong mối quan hệ với các cuộc điểm đạo.

Có một số dấu hiệu liên quan đặc biệt đến các cuộc điểm đạo, và chúng ta có lẽ đã quen thuộc với một số dấu hiệu này. Chúng không duy nhất. Bạn có thể được điểm đạo bằng bất kỳ dấu hiệu nào nổi bật.

8. Chúng ta có thể quen thuộc với một số dấu hiệu này:

a. Sư Tử cho Cuộc Điểm Đạo Thứ Nhất
b. Hổ Cáp cho Cuộc Điểm Đạo Thứ Hai
c. Ma Kết cho Cuộc Điểm Đạo Thứ Ba

Có nhiều cách để đạt được những tiềm năng đó, nhưng dấu hiệu Sư Tử có mối liên hệ rất chặt chẽ với cuộc điểm đạo đầu tiên. Điều này không có nghĩa là nó không liên hệ với các cuộc điểm đạo khác, nhưng về nguyên mẫu, Leo được xem là dấu hiệu ‘nhân loại’ nhất trong các dấu hiệu, và nó có liên quan nhiều đến lần điểm đạo thứ nhất, và sau này có thể lần điểm đạo thứ ba và thứ năm. Nhưng có lẽ chúng ta không nghĩ quá nhiều về cuộc điểm đạo thứ năm, phải không?

Hổ Cáp là dấu hiệu tiêu điểm lớn cho lần điểm đạo thứ hai, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không liên quan đến cuộc điểm đạo thứ nhất và thứ ba, và một cách thú vị, với cuộc điểm đạo thứ tư. Nó có các áp dụng khác.

Và tất nhiên chúng ta biết Ma Kết và những tiềm năng cung năm liên kết với Ma Kết, và nói chung đó là dấu hiệu lớn cho cuộc điểm đạo thứ ba, mặc dù nó được áp dụng cho cả năm cuộc điểm đạo. Vì vậy, bất cứ điều gì liên quan Ma Kết đều mang tính chất điểm đạo.

9. Bởi vì chúng ta đang nghiên cứu cung năm, cung rất quan trọng trong việc đưa đến ánh sáng điểm đạo, tôi sẽ đưa ra một số suy nghĩ về các dấu hiệu khác nhau, và cách thức cũng như lý do tại sao chúng có thể liên quan đến các cuộc điểm đạo khác nhau.

10. Phần lớn chúng ta là những ứng viên cho cuộc điểm đạo thứ nhất hoặc thứ hai. Đây là cách thức đã như vậy đối với các Đệ Tử của Chân Sư DK, mặc dù tất cả, trừ một người trong số họ, đã nhận bậc điểm đạo thứ nhất. Có lẽ điều này cũng đúng với một số chúng ta nữa. Chúng ta phải không được đánh giá thấp các yêu cầu của điểm đạo.

Tôi sẽ đưa ra một số suy nghĩ. Chúng ta đang nghiên cứu khá nhiều về cung năm mang lại ánh sáng điểm đạo, và chúng ta sẽ xem xét các dấu hiệu khác nhau. Nhưng tôi không nghĩ chúng ta sẽ đi quá cuộc điểm đạo thứ ba. Nó thực sự thú vị, nhưng không thực tế đối với chúng ta tại thời điểm hiện tại. Hầu hết chúng ta đều là những ứng viên cho cuộc điểm đạo thứ nhất hoặc thứ hai, giống như các đệ tử của Chân sư DK.

Các đệ tử của Chân sư DK đều trải qua lần điểm đạo đầu tiên, trừ một người duy nhất, vì Giai đoạn đệ tử chính thức ở giữa cuộc điểm đạo thứ nhất và thứ hai. Một đệ tử của Ngài chưa được điểm đạo lần thứ nhất, và Ngài cho người đó một ngoại lệ, chấp nhận ông vào hàng Đệ tử Chính Thức vì tất cả những gì mà ông đã làm trong việc phổ biến và in ấn các tác phẩm của Chân sư DK ra thế gian.

11. Trong mọi trường hợp, những chỉ dẫn mà chúng ta sẽ thấy trong lá số chiêm tinh sẽ áp dụng phần lớn cho bậc điểm đạo thứ nhất hay thứ hai, và có thể cho một số giai đoạn trước hoặc sau những cuộc điểm đạo này.

12. Có lẽ có một cách mà TẤT CẢ các dấu hiệu ít nhất có thể liên quan đến mọi cuộc điểm đạo, hay ít nhất có thể được diễn giải giúp ích cho việc chuẩn bị bậc điểm đạo nào đó theo một cách thức cụ thể cho một dấu hiệu.

13. Tôi đã đưa ra rất nhiều thông tin trong Loạt Video Bình Giảng về Hoa Sen Chân Ngã, các cánh hoa và cung và các liên hệ chiêm tinh cho từng cánh hóa và từng lớp cánh hoa. Nếu ai đó kiên nhẫn ngồi xem thì sẽ học được một số khả năng.

Do đó, chúng ta sẽ tìm các chỉ dẫn đó trong biểu đồ chiêm tinh, đối với hầu hết chúng ta, áp dụng chủ yếu là cho lần điểm đạo thứ hai. Ý của tôi không phải tất cả chúng ta đều đã trải qua điểm đạo bậc một, và có lẽ chúng ta đang thực sự tham gia vào việc đó ngay bây giờ cùng với nhân loại, và có lẽ sớm hơn một chút. Nhưng thông thường, việc áp dụng cho cuộc điểm đạo thứ hai giúp loại bỏ các ảo cảm bằng cách sử dụng cung năm. Và với một số ít người, một chút khả năng cho lần điểm đạo thứ ba. Mọi dấu hiệu đều có thể liên quan đến mọi cuộc điểm đạo, và trong quyển sách video của tôi “Hoa Sen Chân Ngã” mà bạn có thể tìm thấy trên website makara.us, cũng như trên kênh YouTube của Trường Morya Federation, tôi đã xem xét mọi dấu hiệu liên quan đến mỗi cuộc điểm đạo. Do đó, đừng bao giờ nói với chính mình rằng, tôi không có Hổ Cáp, nên tôi không thể được điểm đạo lần hai. Tôi không có Leo, tôi không thể được điểm đạo lần một. Tôi không có Ma Kết, nên tôi không thể điểm đạo lần thứ ba. Điều đó không đúng. Khi bạn bắt đầu kết hợp Hoa Sen Chân ngã, tất cả những gì mà Ngài nói, từng cánh hoa một, với biểu đồ chiêm tinh của bạn, bởi vì, theo một cách nào đó, biểu đồ chiêm tinh của bạn có thể đặt chồng lên Hoa Sen Chân Ngã, bạn có thể nhận được rất nhiều thông tin về vị trí của bạn, những gì bạn có thể làm. Và khi thời gian trôi qua, chúng ta muốn làm những gì chúng ta có thể làm, nếu chúng ta có tiềm năng. Chúng ta chắc chắn không muốn lãng phí cơ hội, phải không? Nhưng chúng ta phải biết chúng là gì. Vì vậy, cần phải có kiên nhẫn.

14. Chúng ta hãy ôn lại một số dấu hiệu trọng tâm nhất với các bậc điểm đạo khác nhau. Các dấu hiệu hay những kết hợp của các dấu hiệu và các vị trí hành tinh có thể biểu thị khả năng điểm đạo hay lãnh nhận những giai đoạn nhất định liên quan đến một cuộc điểm đạo đối với những người ở trong phạm vi hợp lý của cuộc điểm đạo đó. Yếu tố “phạm vi hợp lý” phải được xác định bằng việc nghiên cứu chính bản thân mình và nghiên cứu những yêu cầu cho cuộc điểm đạo đó.

Chúng ta hãy xem xét một số dấu hiệu và sự kết hợp có thể được sử dụng cho các cuộc điểm đạo khác nhau, nếu bạn thực sự ở trong phạm vi phát triển của cuộc điểm đạo đó. Những gì lá số chiêm tinh của bạn có thể nói sẽ vô nghĩa nếu bạn không ở trong phạm vi của cuộc điểm đạo đó. Bạn không thể nhận cuộc điểm đạo đó. Và hãy nhớ rằng nhiều người tiến hoá rất cao và những người khác kém hơn rất nhiều có thể được sinh ra với lá số chiêm tinh rất giống nhau, và điều đó sẽ được hình thành khi chúng ta bắt đầu nghiên cứu dân số loài người, nơi họ sinh ra, khi họ được sinh ra, và tình trạng tinh thần của họ sẽ như thế nào.

15.Tôi sẽ đưa ra dưới đây một danh sách các dấu hiệu, và cách một số trong chúng có thể góp phần vào việc nhận một cuộc điểm đạo. Có lẽ tôi sẽ không điền tất cả chúng vào (bởi tôi không biết đủ để làm như vậy), nhưng có những cách thức, tôi chắc chắn rằng mỗi dấu hiệu có thể liên quan đến mọi cuộc điểm đạo hay đến các bước giữa các cuộc điểm đạo.

Vì vậy, tôi sẽ đưa ra một số suy nghĩ. Tôi sẽ không giải thích mọi thứ. Tôi không đủ hiểu biết để làm điều đó, nhưng có những cách tôi chắc chắn rằng mọi dấu hiệu đều có thể liên quan đến việc điểm đạo.

Và chúng ta cũng đừng xem thường lần điểm đạo đầu tiên đó. Đó là một người rất tận tâm truyền bá những quyển sách của bà Alice Bailey, và mọi nơi ông đến, ông ấy đều nói chuyện với mọi người về bà Alice Bailey và những cuốn sách của bà. Đó là một linh hồn cung ba, phàm ngã cung sáu, nhưng ông vẫn chưa đứng trước Đức Christ, ngay cả lần đầu tiên . Vì vậy, chúng ta đừng đánh giá thấp lần điểm đạo đầu tiên.

16. Cuộc Điểm Đạo Thứ Nhất—Cuộc Giáng Sinh ở Bethlehem, năng lượng của Tình Thương đi vào thể dĩ thái

a. Bạch Dương—đây là cuộc điểm đạo đầu tiên, là cuộc điểm đạo vào những giai đoạn đầu tiên của Thiên Quốc (Vương Quốc của Thượng Đế) —giới Thứ Năm. Bạch Dương là dấu hiệu đầu tiên.

Với Bạch Dương, đó là các điểm đạo đầu tiên, và ý chí khởi đầu (will to initiate) thuộc về Bạch Dương, cung một. Nó giống như bước vào giai đoạn đầu tiên của Vương quốc của Thượng đế. Bất cứ khi nào bạn chuẩn bị bước vào một lĩnh vực mới, Aries đều ở đó. Đó là một vấn đề lớn. Bạn từng là thành viên của giới thứ tư, nhưng bây giờ bạn đã trở thành một người chí nguyện, một đệ tử, một điểm đạo đồ bậc một. Bạn đang bước vào một vương quốc (hay ‘giới’) mới, và Aries là sự bước vào đó.

b. Kim Ngưu—đã vượt qua được phần lớn sự thèm ăn thô trược của thể chất. Năng lượng của luân xa xương cùng được đưa lên cổ họng. Tiếng Nói của Linh Hồn được nghe thấy bởi vì Kim Ngưu liên quan nhiều đến âm thanh.

Với Kim Ngưu. Chúng ta biết rằng ở cuộc điểm đạo đầu tiên, thói tham ăn thô trược không còn kiểm soát chúng ta. Tất cả bảy tội lỗi ‘chết người’ phải được vượt qua, trong đó có thói tham ăn, và có lẽ thói “nghiện” tình dục, cùng những thói xấu vật chất khác trong đó. Chúng ta đã vượt qua được các bước đầu của những ham muốn thể chất thô thiển đó, và chúng ta bắt đầu nâng năng lượng luân xa xương lên luân xa cổ họng, luân xa mà Kim Ngưu cai quản. Vì vậy, ở lần điểm đạo đầu tiên sự dịch chuyển năng lượng từ xương cùng đến cổ họng là quan trọng, và Kim Ngưu có liên quan đến đó. Và chúng ta hãy nhớ Kim Ngưu liên quan đến ‘tai’—bạn thậm chí còn thấy dái tai to ở những người Kim Ngưu, nó cho ta thấy điều đó. Và “Tiếng nói của linh hồn” được nghe, bởi vì Kim Ngưu liên quan đến âm thanh. Giác quan đầu tiên bạn có được là thính giác, sau đó là xúc giác, và kế đến thị giác. Cung năm được kết nối rất nhiều với thị giác, nhưng Kim Ngưu kết nối với thính giác và với trung tâm cổ họng được kích thích, và trung tâm này sẽ được kích thích nhiều hơn ở lần điểm đạo thứ hai.

c. Song Tử—thể dĩ thái nhận ánh sáng và tình thương của linh hồn. Sự sáng tạo thông tuệ trong luân xa cổ họng được kích thích. “Bí mật của Song Tử phải được nắm rõ ở cuộc điểm đạo đầu tiên bởi vì nó là bí nhiệm về mối quan hệ giữa Cha, Mẹ và Con. Sự giáng sinh của đứa con-Christ trên cõi hồng trần là vinh quang viên mãn của mãnh lực Song Tử.” (EA 388) Từ thời điểm mà Song Tử và Nhân Mã tạo nên con người từ người thú, tất cả quá trình đã được điều hướng cuối cùng đến cuộc điểm đạo thứ nhất.

Với Gemini, chúng ta đang xem xét nó liên quan đến cuộc điểm đạo đầu tiên. Chính thể dĩ thái, thể chịu ảnh hưởng của Gemini cũng như của Aquarius, rất quan trọng ở lần điểm đạo đầu tiên, đang nhận được ánh sáng và tình thương của linh hồn. Gemini là một dấu hiệu cung hai khá mạnh, nhưng nó có chủ tinh bí truyền là sao Kim cung năm. Do đó, có một loại khả năng sáng tạo thông minh được kích thích ở trung tâm cổ họng. Tôi sẽ đọc cho các bạn một trích dẫn của Chân sư DK ở đây:

“Bí mật của Song Tử phải được nắm rõ ở cuộc điểm đạo đầu tiên bởi vì nó là bí nhiệm về mối quan hệ giữa Cha, Mẹ và Con. Sự giáng sinh của đứa con-Christ trên cõi trần là vinh quang viên mãn của mãnh lực Song Tử.” (EA 388)

và tất nhiên Xử Nữ cũng tham gia vào việc đó. Nhưng có thể bạn không nghĩ như vậy về Song Tử. Thể dĩ thái tiếp nhận một cách thức mới và bắt đầu kiểm soát thói tham ăn thô trược của thể xác. Và tôi muốn nói rằng, từ khi Song Tử và Nhân Mã tạo ra con người từ người thú, tất cả quá trình đã được điều hướng, trong nhiều ngàn kiếp, hướng tới cuộc điểm đạo đầu tiên. Do đó, sự vinh quang viên mãn là Đấng Christ trên cõi trần, Cuộc điểm đạo đầu tiên, và

Song Tử với thành phần cung 5 và cung 2.

d. Cự Giải là chòm sao chính cung ba: phàm ngã được tích hợp dưới cung ba chỉ ngay trước cuộc điểm đạo thứ nhất và tiếp nhận linh hồn Sư Tử. Bản chất “elemental” tứ phân bắt đầu chịu sự chi phối của Ý Chí Linh Hồn. “Bản năng tinh thần” là người hướng dẫn. Mặt Trăng phản chiếu Mặt Trời (Mặt Trời trong ví dụ này, về mặt biểu tượng, là linh hồn).

Bây giờ, nói về Cự Giải và cuộc điểm đạo đầu tiên. Cự Giải là một chòm sao cung ba chính, và phàm ngã được tích hợp dưới cung ba ngay trước khi lần điểm đạo đầu tiên, và tiếp nhận linh hồn Sư Tử. Sư Tử – Cự Giải – Mặt trời – Mặt trăng kết hợp với nhau có nghĩa là một giai đoạn điểm đạo. Và rất thú vị là ngay trước khi điểm đạo lần đầu tiên, phàm ngã rất có thể sẽ có cung thứ ba, và Cự Giải có thể giúp cung cấp điều này. Bản chất “elemental” tứ phân, các nguyệt tinh quân (lunar lords), kết nối với Cự Giải do mặt trăng cai quản sẽ phải tuân phúc ý chí của thiên thần , và đây là sự khởi đầu của cái gọi là ‘bản năng tinh thần’. Sau này chúng ta có bản năng trực giác. Mặt trăng phản chiếu mặt trời, và mặt trời trong trường hợp này tượng trưng cho linh hồn.

Do đó, ngay cả khi Cự Giải đã từng liên hệ đến việc tạo ra người thú, cũng có thể tham gia vào việc chuẩn bị cho lần điểm đạo đầu tiên này, điều mà chúng ta không được coi thường như thể đó là một điều thấp kém. “Ồ, mọi người được điểm đạo lần đầu tiên!” Tôi nhớ lại, tôi đã gần như tin như thế. Sau này, tôi bắt đầu nghiên cứu nghiêm túc hơn, và tôi thấy rằng mình thực sự sai lầm về điều đó.

e. Sư Tử—dấu hiệu mà Chân Sư DK liên hệ nhiều nhất đến cuộc điểm đạo thứ nhất. Luân xa tim được kích thích. Ánh sáng linh hồn được trải nghiệm. Bước vào giới thứ năm của tự nhiên qua dấu hiệu thứ năm, và quan trọng, đó là dấu hiệu phân phối cung năm và cả cung một (được biết đến như Ý Chí hướng đến Điểm Đạo).

Sau đó, có Leo liên quan nhiều nhất đến cuộc điểm đạo đầu tiên. Luân xa tim được kích thích bởi vì Sư Tử cai quản trái tim, và trái tim giống như mặt trời vĩ đại. Ánh sáng của linh hồn được trải nghiệm theo một cách mới, và chúng ta bước vào vương quốc thứ năm của tự nhiên. Dấu hiệu Leo cũng là người phân phối cung năm cùng với cung một, và cung một được gọi là ý chí điểm đạo. Sư Tử có thể khá ích kỷ, nhưng một khi nó bắt đầu tiến lên, nó sẽ trở thành người chí nguyện, trở thành đệ tử, trở thành điểm đạo đồ cấp một, và chúng ta đã nói rất nhiều về điều đó.

f. Xử Nữ—sự thanh luyện thể chất sâu rộng (qua Vulcan, chủ tinh nội môn) dẫn đến điểm đạo. Đây là chòm sao Mẹ Vĩ Đại và Cuộc Điểm Đạo Thứ Nhất là sự giáng sinh vào Giới Thứ Năm.

Khi nói đến Xử Nữ, thông qua quá trình thanh lọc thể chất sâu rộng, thông qua Vulcan, chủ tinh bí truyền của Xử Nữ. Chủ tinh bí truyền là mặt trăng, nhưng nó che giấu Vulcan, và cũng che giấu sao Hải Vương. Điều này phụ thuộc vào bạn là ai. Đây là chòm sao Mẹ Vĩ Đại, và đó rõ ràng là toàn bộ thời kỳ mang thai dẫn đến việc sinh ra vào vương quốc thứ năm. Vì vậy, Xử Nữ thực sự ‘thu dọn’ mọi thứ để việc sinh ra có thể xảy ra, đặc biệt là ở Ma Kết, từ Xử Nữ đến Ma Kết.

g. Thiên Bình—luân xa xương cùng được kích thích và năng lượng được đưa lên đến cổ họng. Linh hồn và phàm ngã bắt đầu những giai đoạn đầu tiên của Cuộc Hôn Nhân định mệnh trên Thiên Đàng, lần đầu tiên được hoàn thành ở cuộc điểm đạo thứ ba. Thiên Bình được cai quản bởi Kim Tinh cũng như với linh hồn cung năm của nó.

Chúng ta có thể liên hệ Thiên Bình với cuộc điểm đạo đầu tiên hay không? Vâng, luân xa xương cùng được kết nối với Thiên Bình qua sao Thiên Vương, và ở lần điểm đạo đầu tiên năng lượng luân xa xương được nâng lên luân xa cổ họng. Và sự khởi đầu của cuộc hôn nhân trên thiên đường diễn ra dưới dấu hiệu hôn nhân Thiên Bình. Nó bắt đầu ở lần điểm đạo đầu tiên. Đó một cuộc hôn nhân một phần, một sự hoà nhập (infusion) một phần phàm ngã, và nó không hoàn thành cho đến lần điểm đạo thứ ba. Và khi đó sao Kim sẽ xuất hiện, cùng sao Thiên Vương cai quản Thiên Bình, và sao Thổ. Vì vậy, Thiên Bình, được cai quản bởi Sao Kim với linh hồn cung năm của nó, và sẽ hàm ý việc thực hiện cuộc ‘hôn nhân’ giữa Thiên thần Hiện diện và Kẻ Chận Ngõ. Đó không phải là một cuộc hôn nhân đầy đủ, mà giống như một cuộc ‘đính hôn’, nhưng nó đang đi đúng hướng.

h. Hổ Cáp—cuộc đấu tranh để vượt qua những thèm muốn thể chất và sự chinh phục chúng đến một mức độ hợp lý. Tình dục, tiền bạc và tiện nghi—những ảnh hưởng ngăn trở được giảm thiểu đáng kể.

Còn Hổ Cáp thì sao? Hổ Cáp năng động ở lần điểm đạo thứ nhất, thứ hai và thứ ba do các bài trắc nghiệm (test) của nó. Một lần nữa, bạn phải đấu tranh, giống như ở Kim Ngưu, để vượt qua những ham muốn thể xác, và ở một mức độ nào đó chúng ta phải chinh phục điều đó. Và các đầu của con Thuỷ Quái Hydra, sự lạm dụng tình dục, tiền bạc và tiện nghi. Vâng, các điều này sẽ giảm bớt khi bạn thực sự chú ý đến các bài kiểm tra của Scorpio ngay trên cõi trần. Và hãy nhớ rằng nó kết nối với sao Diêm Vương, và sao Diêm Vương là hành tinh “lôi lên bề mặt” những gì ẩn dấu.

i. Nhân Mã—bước đi trên Con Đường Đệ Tử thực sự. Tầm nhìn của linh hồn tạo nên sự khích lệ. Con người bước lên “Con Đường Thẳng và Hẹp” với sự tập trung nhất tâm.

Với Nhân Mã cung 5. Bây giờ chúng ta đang bước vào Con đường đệ tử, dù cho nó dẫn đến cuộc điểm đạo thứ nhất hay thứ hai, và nó mang đến tầm nhìn của linh hồn. Nhân Mã luôn đi với tầm nhìn, và tầm nhìn là giác quan cung năm. Nó khiến bạn nói rằng, “Tôi thấy nó, và tôi muốn đi theo nó. Tôi thấy nó, tôi muốn tiến về phía nó”. Và bạn thẳng tiến bước vào con đường hẹp với sự nhất tâm, bạn trở thành đệ tử với quyết tâm tiến vào Vương quốc của Thượng đế, và Nhân Mã giúp chúng ta làm điều đó.

j. Ma Kết—dấu hiệu thực sự của Cuộc Giáng Sinh ở Bethlehem. Con Kỳ Lân bắt đầu vượt qua Vua của các Quái thú. Tiếng Nói của Lương Tri điều chỉnh cuộc sống trên cõi hồng trần. Cuộc sống bên ngoài được kiểm soát nghiêm ngặt. Ánh sáng của cung năm được tăng cường qua Ma Kết và Thổ Tinh.

Ma Kết tất nhiên liên quan đến sự Giáng Sinh ở Bethlehem. Nó có một mối liên hệ rất chặt chẽ với sự ra đời của đức Jesus, và chúng ta kỷ niệm Ngày Giáng Sinh ở Ma Kết, và có thể là vào ngày Đông Chí. Và chúng ta học ở Ma Kết cách đánh bại Sư Tử Leo trong bản chất động vật của nó, bởi vì Leo cũng là “Vua của các loài thú”, cũng như tượng trưng cho Linh hồn. Ma Kết sẽ ban cho chúng ta Kỳ Lân được phát triển thực sự và hoàn thiện ở lần điểm đạo thứ ba. Rất nhiều sự kiểm soát của cuộc sống bên ngoài, và ánh sáng của cung năm đi vào qua Ma Kết và Sao Thổ, như chúng ta đã đọc.

k. Bảo Bình—trải nghiệm những giai đoạn đầu tiên của Tâm Thức Nhóm. Con người trở nên phi tập trung về mặt vật chất. Thể xác của anh ta được tắm rửa trong những làn nước thanh luyện. Kỳ Công thứ mười một của Hercules. Việc làm sạch Chuồng Ngựa của vua Augeas đã thành tựu được phần nào.

Với Bảo Bình, đó là dấu hiệu điểm đạo đầu tiên rất quan trọng. Giai đoạn đầu tiên của tâm thức nhóm đang được trải nghiệm, dù có thể là không quá nhiều. Nhưng hãy nhớ rằng khi bạn bước vào Vương quốc của Thượng đế, Vương quốc thứ năm, tất cả là tâm thức nhóm. Và đó là lý do tại sao nhiều người sẽ được điểm đạo lần đầu tiên ở Bảo Bình.

Và bởi vì Bảo Bình là dấu hiệu của sự phi tập trung, chúng ta đang chữa lành, đang tẩy sạch bản chất thể chất của mình trong dòng suối thanh luyện. Chúng ta đang dọn dẹp chuồng ngựa trong Kì công thứ 11 của Hercules. Có rất nhiều cặn bả còn sót lại ở tất cả các cấp độ—vật lí, cảm xúc, trí tuệ, và Bảo Bình thông qua sự chuyển hướng của hai dòng sông—biểu tượng của Ida và Pingala—cuối cùng tinh luyện phàm ngã để nó sẵn sàng cho cuộc điểm đạo đầu tiên.

l. Song Ngư—phần lớn sự phiền muộn và sự từ bỏ trước cuộc điểm đạo thứ nhất. Sự buông xả ban đầu (mặc dù là chính yếu) đã được thành tựu. Đã gặp được Đức Christ mà dấu hiệu chính của Người là Song Ngư (như một thập độ vũ trụ). Dấu hiệu này nổi trội trong chuyển tiếp từ Thập giá Phổ Biến (Khả Biến) đến Thập giá Cố Định tại thời điểm cuộc điểm đạo thứ nhất.

Với Song Ngư thì sao? Bạn đang thực hiện quá trình chuyển tiếp của mình, và có rất nhiều đau buồn, rất nhiều sự buông bỏ trước lần điểm đạo đầu tiên. Chúng ta hãy nhớ đến sao Diêm Vương chủ tinh nội môn của Song Ngư. Một cách bí truyền, Diêm Vương Tinh tham gia vào việc giúp chúng ta ‘từ bỏ’ những gì không thiết yếu, giúp chúng ta chuyển lên Thập giá cố định, Thập giá của linh hồn. Đó là dấu hiệu chính của Đức Christ, và Đức Christ là Vị điểm đạo mà chúng ta gặp ở hai lần điểm đạo đầu tiên. Và Song Ngư là một trong những dấu hiệu cuối cùng giúp bạn chuyển từ Thập giá chung, Thập tự giá Khả Biến lên Thập tự giá cố định.

Leave Comment