Điểm đạo (Phần 4) – Sự thành lập Thánh đoàn

THE FOUNDING OF THE HIERARCHY

Bài sau đây là chương thứ tư của quyển Điểm đạo trong Nhân loại và thái dương hệ, nói về sự thành lập của Thánh đoàn (Hierarchy) trên trái đất chúng ta. Trong bài này, dịch giả Trân Châu dịch Hierarchy là Đại đoàn Chưởng giáo, còn các nhà Thông Thiên Học trước đây dịch là Quần Tiên Hội. Thuật ngữ Quần Tiên Hội dễ tạo cho chúng ta một ấn tượng không tốt về tập thể các bậc siêu nhân, vì người Việt đã có ấn tượng sẵn về các vị tiên trong truyện Tàu như Phong Thần, Phong Kiếm Xuân Thu. Tốt nhất chúng ta nên tránh những thuật ngữ đã gắn với những hình tư tưởng có sẵn không dễ thay đổi. Bài viết nói về lịch sử thành lập của Thánh đoàn trên hành tinh chúng ta cùng lúc với sự giáng lâm của đức Sanat Kumara, đức Thái Cổ (Ancient of the Days). Về mối liên hệ giữa đức Sanat Kumara và Hành Tinh Thượng đế của chúng ta còn nhiều điều bí ẩn. Các bạn đọc trong bài sẽ thấy Đức DK nói “Đức Chúa Tể Hoàn Cầu, Đấng Điểm Đạo Duy Nhất, có vị thế liên hệ với Hành Tinh Thượng Đế, giống như biểu hiện hồng trần của một Chân sư liên hệ với Chân thần của Vị này trên cảnh giới Chân thần.” Đây sẽ mãi là một huyền nhiệm đối với người học đạo. Sau đây là các điểm mà các bạn cần lưu ý khi đọc bài này:
1. Đức Sanat Kumara không phải từ Kim tinh đến địa cầu chúng ta, mà Ngài giáng lâm trên hành tinh chúng ta từ dãy Kim tinh của Hệ tiến hoá Địa Cầu.

2. Ngài đã giáng lâm trên trái đất này hơn 18 triệu năm, do đó Ngài được gọi đấng Thái Cổ. Ngài sẽ tiếp tục ở vai trò này cho đến giữa cuộc tuần hoàn thứ năm.

3. Xung quanh Ngài có ba vị Kumara hay Pratyeka Buddha (Độc Giác Phật) ngoại môn và ba vị Kumara Nội môn. Bảy vị này có thể được xem như các luân xa trong đầu của Hành Tinh Thượng đế của chúng ta.

4. Khi đức Sanat Kumara giáng lâm trên địa cầu, Ngài thành lập Thánh đoàn và thành viên được tuyển chọn từ “hàng ngũ những vị đã được điểm đạo trong dãy [30] nguyệt cầu (chu kỳ tiến hoá trước chu kỳ của chúng ta), hoặc những vị đã đến từ các hệ thống hành tinh khác, nhờ một số dòng năng lượng mặt trời, được qui định theo chiêm tinh”. Điều này phải vậy vì vào thời điểm đó nhân loại chưa tiến hoá đủ cao để gia nhập Thánh đoàn. Tuy nhiên, ngày nay đa phần các thành viên của Thánh đoàn là nhân loại trên địa cầu “số người thành đạo trong nhân loại chúng ta đang gia tăng nhanh chóng và giữ các chức vụ thứ yếu dưới nhóm nội môn trung ương gồm Sáu Vị”.

5. Giống như Liên Hiệp quốc có Hôi đồng Bảo An để quyết định các việc quan trọng, xung quanh đức Sanat Kumara có Council Chamber of The Lord, bao gồm các đấng Cao Cả như các đấng Kumaras.

6. Một thời gian sau khi đức Sanat Kumara giáng lâm, có ba việc trọng yếu mà Council Chamber quyết định là:

– đóng cửa từ giới thú vật vào giới nhân loại. Số lượng nhân loại trên địa cầu bị giới hạn, và loại thú phải chờ thêm một cuộc tuần hoàn nữa khi cánh cửa vào nhân loại được mở ra lần nữa để có thể thoát kiếp thú thành người.

– mở ra cánh cửa điểm đạo. Trước đó, không có việc điểm đạo và con người tiến hoá rất chậm chạp theo tiến trình tự nhiên. Có thể nói điểm đạo là hình thức tiến hoá nhanh, cưỡng bức, nhờ đó mà con người có thể rút ngắn thời gian tiến hoá của mình hằng triệu năm. Không phải bất kỳ hệ hành tinh nào trong thái dương hệ cũng có điểm đạo. Đức DK nói rằng điểm đạo chỉ có trên Kim tinh, Trái đất và một hành khác. Chính việc áp dụng hình thức điểm đạo đã khiến nhân loại trên kim tinh tiến hoá thật nhanh, và hệ Kim tinh hoàn tất chu trình tiến hoá của mình trong 5 cuộc tuần hoàn thay vì bảy cuộc. Ngài cũng nói thêm rằng chính nhờ sự thành công của Kim tinh mà hình thức điểm đạo được áp dụng trên địa cầu chúng ta.

The three planetary schemes wherein the great experiment of initiation is being tried are the Earth, Venus, and one other.  Venus was the first sphere of experiment, and the success of the endeavour and the force generated was the cause of a similar effort being made on our planet.  No planet increases its store of force, and consequently its sphere of influence, without incurring obligations and affecting other schemes; the interchange of force and energy between these two planets, Earth and Venus, is continuous.  A similar process has but lately been instituted on another planetary scheme, and when, in the next round, our Earth attains a point in evolution analogous to that of the Venusian scheme at the time its influence was felt by us, then we shall aid in the stimulation of still another group of planetary Egos; we shall assist in the institution of a similar procedure among the sons of men in another scheme.

In the three great planetary schemes, Neptune, Uranus, and Saturn, the method of initiation will not be employed.  They will be the recipients of those who are esoterically “saved” from among the other schemes.  That is to say that all those who, in any scheme, achieve the needed expansions of consciousness (such as will be achieved by the majority of the human family prior to the middle of the next great cycle, or round), will be considered “saved,” whilst the remainder will be held to be failures, and will be held over for further development during later periods, or will be transferred to those planetary schemes which from the point of view of time are not so far advanced as our Earth scheme.  These three major schemes are the absorbers and synthesisers of the energy of the others.

–  vạch rõ đường ranh giới giữa hai thế lực vật chất và tinh thần—hay là giữa chánh và tà.

7. Một chi tiết đặc biệt là Ngài nói về sự phóng xạ (radiation). Radiation hay phóng xạ không chỉ có trong kim loại (như Radium, Polinium…), mà nó còn hiện hữu trong giới thực vật và các giới khác. Khi giới thực vật trổ hoa rực rỡ, đó là một dạng phóng xạ. Một thường nhân đắc quả vị Chân Sư cụng là một hình thức phóng xạ. Và không phải kim loại lúc nào cũng phóng xạ, có những thời kỳ do ảnh hưởng của các Cung đặc biệt hoặc do những ảnh hưởng khác mà kim loại trở thành phóng xạ.

Ví dụ như trong giới khoáng vật, một số khoáng chất hay nguyên tố đã được kích thích nhiều hơn, trở nên có tính phóng xạ, và một sự biến đổi hoá học bí nhiệm đã diễn ra trong giới thực vật. Điều này đã tạo điều kiện dễ dàng cho tiến trình nối kết giữa các giới thực vật và động vật, cũng như tính phóng xạ của khoáng chất là phương pháp bắt nhịp cầu giữa các giới khoáng vật và thực vật. Theo thời gian, các nhà khoa học sẽ đi đến mức thừa nhận rằng mỗi giới của thiên nhiên đều được liên kết và nhập vào khi các đơn vị trong đó trở nên có tính phóng xạ.

8. Tổng hành dinh của Thánh đoàn nằm tại Shamballah, “một trung tâm trong sa mạc Gobi, mà các cổ thư gọi là “Bạch Đảo.” Trung tâm này hiện hữu trong chất dĩ thái, và khi nhân loại trên địa cầu đã phát triển được nhãn quan dĩ thái thì người ta sẽ nhận ra vị trí của trung tâm này và thừa nhận là có thật”.

Sự xuất hiện của ĐĐCG trên hành tinh – Its Appearance on the Planet

Sách này không bàn về những bước đã đưa đến việc thành lập ĐĐCG trên hành tinh chúng ta, hoặc xem xét các điều kiện trước khi có sự giáng lâm của các Đấng cao cả này. Chúng ta có thể nghiên cứu những điều nói trên trong các sách huyền môn khác ở phương Tây và trong các Thánh kinh phương Đông. Chỉ cần nói là vào giữa thời kỳ Lemuria, cách đây khoảng mười tám triệu năm, đã xảy ra một biến cố vĩ đại mà ngoài những điều khác còn bao gồm các phát triển sau đây:— Đức Hành Tinh Thượng Đế của hệ địa cầu chúng ta, một trong Bảy vị Tinh quân trước ngôi Thượng Đế, đã lâm phàm, và dưới hình thể của Đức Kumara, Đấng Thái Cổ, Chúa Tể Hoàn Cầu, đã giáng lâm xuống hành tinh bằng vật chất hồng trần trọng trược này và ở lại với chúng ta kể từ đó. Vì bản chất của Ngài cực kỳ thanh khiết và vì Ngài tương đối vô nhiễm (theo quan điểm nhân loại), do đó không thể ứng đáp với bất cứ điều gì trên cảnh giới hồng trần trọng trược, và Ngài không thể khoác lấy một xác phàm trọng trược như chúng ta, nên Ngài phải hoạt động trong thể dĩ thái. Ngài là Đấng cao cả nhất trong các Đấng hoá thân đã có hoặc sau này, vì Ngài là phản ánh trực tiếp của Đấng cao cả Vĩ đại đang sống, thở và hoạt động thông qua mọi giới tiến hoá trên hành tinh này, giữ vạn vật trong hào quang hay là phạm vi ảnh hưởng từ lực của Ngài. Nơi Ngài, chúng ta sống, vận chuyển, tồn tại, và không ai trong chúng ta có thể vượt qua phạm vi hào quang của Ngài. Ngài là Đấng Đại Hy Sinh, đã từ bỏ sự vinh diệu của các cảnh giới cao siêu, và vì những đứa con nhân loại [29] đang tiến hoá, Ngài đã khoác lấy một hình thể vật chất hồng trần và trở nên giống như con người. Ngài là Đấng Trông Nom Im Lặng trực tiếp đối với nhân loại chúng ta, dù rằng đúng ra chính Đức Hành Tinh Thượng Đế trên cảnh giới tâm thức cao siêu nơi Ngài đang hoạt động, mới thực sự là Tịnh Quan Thượng Đế của hệ hành tinh này. Có thể nói rằng:— Đức Chúa Tể Hoàn Cầu, Đấng Điểm Đạo Duy Nhất, có vị thế liên hệ với Hành Tinh Thượng Đế, giống như biểu hiện hồng trần của một Chân sư liên hệ với Chân thần của Vị này trên cảnh giới Chân thần. Trong cả hai trường hợp, trạng thái tâm thức trung gian của Chân nhân hay Chân ngã đã bị thay thế, và những gì chúng ta thấy và biết là sự biểu hiện trực tiếp tự tạo của chính tinh thần thuần khiết. Vì thế mà có sự hy sinh. Ở đây xin ghi nhớ rằng trong trường hợp của Đức Sanat Kumara có một mức độ khác biệt vô cùng lớn lao, bởi vì trình độ tiến hoá của Ngài cao siêu hơn một vị Chân sư, giống như trình độ cao cả của Vị này so với con người thú. Điều này sẽ được trình bày sơ lược trong phần kế tiếp của vấn đề.

It is not sought, in this book, to deal with the steps which led to the founding of the Hierarchy on the planet, nor to consider the conditions preceding the advent of those great Beings. This can be studied in other occult books in the occident, and in the sacred Scriptures of the East. Suffice it for our purpose to say that in the middle of the Lemurian epoch, approximately eighteen million years ago, occurred a great event which signified, among other things, the following developments: — The Planetary Logos of our earth scheme, one of the Seven Spirits before the throne, took physical incarnation, and, under the form of Sanat Kumara, the Ancient of Days, and the Lord of the World, came down to this dense physical planet and has remained with us ever since. Owing to the extreme purity of his nature, and the fact that he is (from the human standpoint) relatively sinless, and hence incapable of response taught on the dense physical plane, he was unable to take a dense physical body such as ours, and has to function in his etheric body. He is the greatest of all the Avatars, or Coming Ones, for he is a direct reflection of that great Entity who lives, and breathes, and functions through all the evolutions on this planet, holding all within his aura or magnetic sphere of influence. In him we live and move and have our being, and none of us can pass beyond the radius of his aura. He is the Great Sacrifice, who left the glory of the high places and for the sake of [29] the evolving sons of men took upon Himself a physical form and was made in the likeness of man. He is the Silent Watcher, as far as our immediate humanity is concerned, although literally the Planetary Logos Himself, on the higher plane of consciousness whereon he functions, is the true Silent Watcher where the planetary scheme is concerned. Perhaps it might be stated thus: — That the Lord of the World, the One Initiator, holds the same place in connection with the Planetary Logos as the physical manifestation of a Master holds to that Master’s Monad on the monadic plane. In both cases the intermediate state of consciousness has been superseded, that of the Ego or higher self, and that which we see and know is the direct self-created manifestation of pure spirit itself. Hence the sacrifice. It must here be borne in mind that in the case of Sanat Kumara there is a tremendous difference in degree, for his point in evolution is as far in advance of that of an adept as that adept’s is in advance of animal man. This will be somewhat elaborated in the next section of our subject.

 

Cùng với sự giáng lâm của Đấng Thái Cổ, có một nhóm các Đấng khác tiến hoá rất cao, tiêu biểu cho nhóm nghiệp quả của chính cá nhân Đấng Thái Cổ, và những Đấng là thành quả của bản tính tam phân của Hành Tinh Thượng Đế. Có thể nói các Ngài thể hiện những mãnh lực xuất phát từ các trung tâm ở đầu, tim và cổ họng của Hành Tinh Thượng Đế, và các Ngài đã đến cùng với Đức Sanat Kumara để hình thành những tụ điểm mãnh lực của hành tinh để trợ giúp vào kế hoạch vĩ đại nhằm khai mở ngã thức của chúng sinh. Địa vị của các Ngài đã dần dần được thay thế bởi những người con nào của nhân loại có đủ điều kiện, dù rằng cho đến thời gian gần đây số người từ nhân loại trên địa cầu của chúng ta hiện nay hãy còn rất ít. Các vị hiện là nhóm nội môn chung quanh Đức Chúa Tể Hoàn Cầu đã được tuyển chọn chính yếu từ hàng ngũ những vị đã được điểm đạo trong dãy [30] nguyệt cầu (chu kỳ tiến hoá trước chu kỳ của chúng ta), hoặc những vị đã đến từ các hệ thống hành tinh khác, nhờ một số dòng năng lượng mặt trời, được qui định theo chiêm tinh; tuy nhiên, số người thành đạo trong nhân loại chúng ta đang gia tăng nhanh chóng và giữ các chức vụ thứ yếu dưới nhóm nội môn trung ương gồm Sáu Vị, cùng với Đức Chúa Tể Hoàn Cầu hợp thành trung tâm nỗ lực của ĐĐCG.

With the Ancient of Days came a group of other highly evolved Entities, who represent his own individual karmic group and those Beings who are the outcome of the triple nature of the Planetary Logos. If one might so express it they embody the forces emanating from the head, heart, and throat centers, and they came in with Sanat Kumara to form focal points of planetary force for the helping of the great plan for the self-conscious unfoldment of all life. Their places have gradually been filled by the sons of men as they qualify, though this includes very few, until lately, from our immediate earth humanity. Those who are now the inner group around the Lord of the World have been primarily recruited from the ranks of those who were initiates on the moon chain (the cycle of evolution [30] preceding ours) or who have come in on certain streams of solar energy, astrologically determined, from other planetary schemes, yet those who have triumphed in our own humanity are rapidly increasing in number, and hold all the minor offices beneath the central esoteric group of Six, who, with the Lord of the World, form the heart of hierarchical effort.

Hiệu quả tức thời — The Immediate Effect

Kết quả sự giáng lâm của các Ngài cách đây hàng nhiều triệu năm thật là lớn lao kỳ diệu, với các hiệu quả hiện còn đang được cảm nhận. Có thể kể ra các hiệu quả này như sau:— Đức Hành Tinh Thượng Đế trên cảnh giới của chính Ngài đã có thể dùng một phương pháp trực tiếp hơn nhằm tạo ra những kết quả Ngài muốn để thực hiện kế hoạch của Ngài. Như chúng ta đã biết, hệ thống hành tinh với bầu trọng trược và các bầu nội tàng tinh anh hơn, đối với Hành Tinh Thượng Đế cũng giống như thể xác và các thể tinh anh hơn đối với con người. Vì thế, có thể nói theo lối minh họa rằng sự lâm phàm của Đức Sanat Kumara tương tự như sự chủ trị vững chắc, hữu ngã thức của Chân nhân một con người trên các thể của y khi đã đạt được một giai đoạn tiến hoá cần thiết. Người ta nói rằng bên trong đầu mỗi người có bảy trung tâm lực liên kết với các trung tâm khác của cơ thể, thông qua đó mãnh lực của Chân nhân được phân phối và luân chuyển để thực hiện kế hoạch. Sanat Kumara với sáu vị Kumara khác cũng giữ một vị thế tương tự. Nhóm trung ương gồm bảy Đấng này giống như bảy trung tâm trong đầu đối với toàn cơ thể. Các Ngài là các tác nhân chỉ đạo, truyền năng lượng, mãnh lực, chủ đích và ý chí của Hành Tinh Thượng Đế trên cảnh giới của chính Ngài. Trung tâm hành tinh đỉnh đầu này hoạt động trực tiếp thông qua các trung tâm ở tim và cổ họng, và nhờ đó mà điều động tất cả các trung tâm khác. Đây là một cố gắng dùng [31] minh hoạ để trình bày sự liên hệ của ĐĐCG với nguồn cội hành tinh của các Ngài, cũng như tính cách hết sức tương đồng giữa phương pháp hoạt động của một vị Hành Tinh Thượng Đế và của con người, tiểu vũ trụ.

The result of their advent, millions of years ago, was stupendous, and its effects are still being felt. Those effects might be enumerated as follows: The Planetary Logos on his own plane was enabled to take a more direct method in producing the results he desired for working out his plan. As is well known, the planetary scheme, with its dense globe and inner subtler globes, is to the Planetary Logos what the physical body and its subtler bodies are to man. Hence in illustration it might be said that the coming into incarnation of Sanat Kumara was analogous to the firm grip of self-conscious control that the Ego of a human being takes upon his vehicles when the necessary stage in evolution has been achieved. It has been said that in the head of every man are seven centers of force, which are linked to the other centers in the body, and through which the force of the Ego is spread and circulated, thus working out the plan. Sanat Kumara, with the six other Kumaras, holds a similar position. These central seven are as the seven head centers to the body corporate. They are the directing agents and the transmitters of the energy, force, purpose, and will of the Planetary Logos on his own plane. This planetary head center works directly through the heart and throat centers, and thereby controls all the remaining centers. This is by way of illustration, and an attempt to show the relation [31] of the Hierarchy to its planetary source, and also the close analogy between the method of functioning of a Planetary Logos and of man, the microcosm.

Giới thứ ba của thiên nhiên, giới động vật, đã đạt đến một trình độ tiến hoá tương đối cao, và người thú đã chiếm hữu trái đất; đó là một sinh vật có thể xác cường tráng, một thể cảm dục (hay thể cảm giác và xúc cảm) đã điều hợp, và một mầm mống trí tuệ thô sơ mà một ngày kia có thể hình thành một hạt nhân của thể trí. Nếu để cho tự phát triển qua nhiều thời đại lâu dài, chắc chắn rốt cuộc người thú cũng đã trở thành một thực thể có lý trí, hoạt động hữu ngã thức, nhưng tiến trình này có thể tỏ ra chậm chạp biết bao khi chúng ta nghiên cứu các thổ dân trong rừng ở Nam Phi, người Veddha ở Tích Lan và người Ainu nhiều lông lá ở Nhật.

The third kingdom of nature, the animal kingdom, had reached a relatively high state of evolution, and animal man was in possession of the earth; he was a being with a powerful physical body, a co-ordinated astral body, or body of sensation and feeling, and a rudimentary germ of mind which might some day form a nucleus of a mental body. Left to himself for long aeons animal man would have eventually progressed out of the animal kingdom into the human, and would have become a self-conscious, functioning, rational entity, but how slow the process would have been may be evidenced by the study of the bushmen of South Africa, the Veddhas of Ceylon, and the hairy Ainus.

Việc Đức Hành Tinh Thượng Đế quyết định khoác lấy một hiện thể hồng trần, đã tạo nên một sức kích thích phi thường trong diễn trình tiến hoá, và bằng cách lâm phàm cũng như sử dụng các phương pháp phân phối thần lực, Ngài đã mang lại, trong một chu kỳ ngắn ngủi, những điều mà nếu làm khác đi thì hẳn đã xảy ra vô cùng chậm chạp. Mầm mống trí tuệ trong người thú đã được kích thích. Con người hạ đẳng có bốn thành phần,

 1. Thể xác gồm hai phương diện, dĩ thái và trọng trược,
 2. Sinh lực, mãnh lực của sự sống, hay prana,
 3. Thể cảm dục hay tình cảm,
 4. Mầm mống trí tuệ đang nảy nở.

đã được điều hợp, kích thích, và trở thành một nơi thích hợp để tiếp nhận các thực thể hữu ngã thức giáng nhập, là các tam nguyên tinh thần (phản ánh của ý chí tinh thần, trực giác hay minh triết, và thượng trí) từ lâu đã chờ đợi một cơ hội thích hợp [32] như thế. Giới thứ tư tức là giới nhân loại đã ra đời theo cách này, và đơn vị hữu ngã thức hoặc có lý trí, tức là con người, bắt đầu tiến hoá.

The decision of the Planetary Logos to take a physical vehicle produced an extraordinary stimulation in the evolutionary process, and by his incarnation, and the methods of force distribution he employed, he brought about in a brief cycle of time what would otherwise have been inconceivably slow. The germ of mind in animal man was stimulated. The fourfold lower man,

 1. The physical body in its dual capacity, etheric and dense,
 2. Vitality, life force, or prana,
 3. The astral or emotional body,
 4. The incipient germ of mind.

was co-ordinated and stimulated, and became a fit receptacle for the coming in of the self-conscious entities, those spiritual triads (the reflection of spiritual will, intuition, or wisdom, and higher mind) who had for long ages been waiting for just such a fitting. The fourth, or human kingdom, came [32] thus into being, and the self-conscious, or rational unit, mail, began his career.

Một kết quả khác nhờ sự giáng lâm của ĐĐCG là một sự phát triển tương tự, dù ít được nhận biết, trong tất cả các giới của thiên nhiên. Ví dụ như trong giới khoáng vật, một số khoáng chất hay nguyên tố đã được kích thích nhiều hơn, trở nên có tính phóng xạ, và một sự biến đổi hoá học bí nhiệm đã diễn ra trong giới thực vật. Điều này đã tạo điều kiện dễ dàng cho tiến trình nối kết giữa các giới thực vật và động vật, cũng như tính phóng xạ của khoáng chất là phương pháp bắt nhịp cầu giữa các giới khoáng vật và thực vật. Theo thời gian, các nhà khoa học sẽ đi đến mức thừa nhận rằng mỗi giới của thiên nhiên đều được liên kết và nhập vào khi các đơn vị trong đó trở nên có tính phóng xạ. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải đi xa hơn về vấn đề này. Một gợi ý nhỏ cũng đủ cho những người có mắt thấy được, và có trực giác thấu được ý nghĩa truyền đạt bởi những từ bị hạn chế do chúng chỉ có các ngụ ý thuần vật chất.

Another result of the advent of the Hierarchy was a similar, though less recognized development in all the kingdoms of nature. In the mineral kingdom, for instance, certain of the minerals or elements received an added stimulation, and became radioactive, and a mysterious chemical change took place in the vegetable kingdom. This facilitated the bridging process between the vegetable and animal kingdoms, just as the radio-activity of minerals is the method of bridging the gulf between the mineral and vegetable kingdoms. In due course of time scientists will recognize that every kingdom in nature is linked and entered when the units of that kingdom become radioactive. But it is not necessary for us to digress along these lines. A hint suffices for those who have eyes to see, and the intuition to comprehend the meaning conveyed by terms which are handicapped by having a purely material connotation.

Vào thời kỳ Châu Lemuria ([1]), sau khi các Đấng của giới tinh thần giáng xuống thế gian, công việc các Ngài trù định thực hiện được tổ chức chu đáo. Các chức vụ được phân bổ, và các diễn trình tiến hoá trong tất cả các lĩnh vực của thiên nhiên đều được đặt dưới sự hướng dẫn khôn ngoan, hữu thức của Đại đoàn Nguyên thủy này. Đại đoàn Huynh đệ Quang minh này vẫn còn hiện hữu, và công việc tiến triển đều đặn. Tất cả các Ngài đều hiện diện trên cảnh giới hồng trần, hoặc là trong thể xác trọng trược, như nhiều vị Chân sư sử dụng, hoặc trong thể dĩ thái, như các vị phù trợ cao cả hơn và Đức Chúa Tể Hoàn Cầu đang dùng. Thật là điều tốt đẹp khi mọi người nhớ rằng các Ngài đang hiện diện ở cõi trần, và tâm niệm rằng các Ngài đang sống với chúng ta trên hành tinh này, chi phối các vận mệnh, hướng dẫn các công việc, và đưa các trường tiến hoá trên hành tinh tiếp tục tiến đến sự hoàn thiện tối hậu. [33]

In Lemurian days, after the great descent of the spiritual Existences to the earth, the work they planned to do was systematized. Offices were apportioned, and the processes of evolution in all the departments of nature were brought under the conscious wise guidance of this initial Brotherhood. This Hierarchy of Brothers of Light still exists, and the work goes steadily on. They are all in physical existence, either in dense physical bodies, such as many of the Masters employ, or in etheric bodies, such as the more exalted helpers and the Lord of the World occupy. It is of value for men to remember that they are in physical existence, and to bear in mind that they exist upon this planet with us, controlling its destinies, guiding its affairs, and leading all its evolutions on to an ultimate perfection. [33]

Tổng hành dinh của ĐĐCG ở Shamballa, một trung tâm trong sa mạc Gobi, mà các cổ thư gọi là “Bạch Đảo.” Trung tâm này hiện hữu trong chất dĩ thái, và khi nhân loại trên địa cầu đã phát triển được nhãn quan dĩ thái thì người ta sẽ nhận ra vị trí của trung tâm này và thừa nhận là có thật. Nhãn quan này đang được phát triển nhanh chóng, như chúng ta có thể thấy qua báo chí, và các sách vở hiện nay, tuy nhiên, vị trí của Shamballa sẽ là một trong những thánh địa dĩ thái được hiển lộ sau cùng, vì nó hiện hữu trong chất dĩ thái thứ nhì. Nhiều vị Chân sư mang xác phàm ở trong dãy Hy-mã-lạp-sơn, ở một nơi ẩn dật gọi là Shigatse, cách xa sinh hoạt của mọi người, nhưng phần đông các Ngài rải rác khắp thế giới, ở nhiều nơi khác nhau trong các quốc gia khác nhau, ẩn danh và không ai nhận biết, dù vậy, ở những nơi này,mỗi Vị đều là một tụ điểm cho năng lượng của Đức Chúa Tể Hoàn Cầu và toả chiếu chung quanh Ngài nguồn bác ái và minh triết của Thiêng liêng.

The central home of this Hierarchy is at Shamballa, a center in the Gobi desert, called in the ancient books the “White Island.” It exists in etheric matter, and when the race of men on earth have developed etheric vision its location will be recognized and its reality admitted. The development of this vision is rapidly coming to pass, as may be seen from the newspapers and the current literature of the day, but the location of Shamballa will be one of the latest etheric sacred spots to be revealed as it exists in the matter of the second ether. Several of the Masters in physical bodies dwell in the Himalayan mountains, in a secluded spot called Shigatse, far from the ways of men, but the greater number are scattered all over the world, dwelling in different places in the various nations, unrecognized and unknown, yet forming each in his own place a focal point for the energy of the Lord of the World, and proving to his environment a distributor of the love and wisdom of the Deity.

 

 

Mở Cửa Điểm Đạo The Opening of the Door of Initiation

 

Bàn về lịch sử của ĐĐCG qua những thời kỳ hoạt động lâu dài của các Ngài, chúng ta không thể làm gì hơn là đề cập đến một số biến cố nổi bật và nêu lên một số kết quả. Nhiều thời đại ngay sau khi ĐĐCG được thành lập, công việc tiến hành thật chậm chạp, dễ gây nản lòng. Nhiều ngàn năm trôi qua, bao lần các giống dân xuất hiện và biến đi trên địa cầu, trước khi có thể giao phó cho những người con của nhân loại đang tiến hoá, ngay cả loại công việc thực hiện bởi các điểm đạo đồ cấp thứ nhất. Nhưng vào giữa căn chủng thứ tư, là giống dân Atlantis, một biến cố đã xảy ra khiến cần phải thay đổi, hay canh tân phương pháp làm việc của ĐĐCG. Một số thành viên đã được vời đi nhận công tác cấp cao hơn ở một nơi nào khác trong thái dương hệ, và [34] điều này, do cần thiết, đưa vào ĐĐCG một số người tiến hoá cao của gia đình nhân loại. Để cho người khác có thể nhận địa vị của các Ngài, tất cả các thành viên cấp thấp của ĐĐCG đều được nâng lên một cấp, để tạo chỗ trống cho các chức vụ thứ yếu. Vì thế, đã có ba điều đã được quyết định trong Hội đồng của Đức Chúa Tể Hoàn Cầu.

It is not possible to touch upon the history of the Hierarchy during the long ages of its work, beyond mentioning certain outstanding events of the past, and pointing out certain eventualities. For ages after its immediate founding, the work was slow and discouraging. Thousands of years came and went, and races of men appeared and disappeared from the earth before it was possible to delegate even the work done by initiates of the first degree to the evolving sons of men. But in the middle of the fourth root-race, the Atlantean, an event occurred which necessitated a change, or innovation in the Hierarchical method. Certain of its members were called away to higher work elsewhere in the solar system, and this brought in, through [34] necessity, a number of highly evolved units of the human family. In order to enable others to take their place, the lesser members of the Hierarchy were all moved up a step, leaving vacancies among the minor posts. Therefore three things were decided upon in the Council Chamber of the Lord of the World.

 1. Đóng cánh cửa mà người thú vượt qua để nhập vào giới nhân loại, trong một thời gian không cho phép có thêm Chân thần trên cảnh giới cao thu nhận hạ thể. Điều này giới hạn số lượng của giới thứ tư hay nhân loại, ở mức vào lúc đó.

To close the door through which animal men passed into the human kingdom, permitting for a time no more Monads on the higher plane to appropriate bodies. This restricted the number of the fourth, or human kingdom, to its then limitation.

 

 1. Mở ra một cánh cửa khác, và cho phép các thành viên của gia đình nhân loại, những ai tự nguyện tuân thủ các giới luật cần thiết và thực hiện được nỗ lực lớn lao cần có, được nhập vào giới thứ năm hay giới tinh thần. Bằng cách này, hàng ngũ của ĐĐCG có thể được điền khuyết bởi những thành viên nào của nhân loại thuộc địa cầu có đủ điều kiện. Cửa này được gọi là Cửa Điểm Đạo, và vẫn còn mở ra theo các điều kiện như Đức Chúa Tể Hoàn Cầu đã ấn định vào thời kỳ Atlantis. Các điều kiện đó sẽ được đưa ra trong chương cuối cùng của sách này. Cánh cửa ngăn cách các giới nhân loại và động vật sẽ lại được mở ra trong đại chu kỳ tới, hay một số sách khác gọi là “Vòng tiến hoá”, nhưng vì điều này còn phải đợi đến nhiều triệu năm nữa, nên chúng ta khỏi phải bận tâm.

To open another door, and permit members of the human family who were willing to undergo the necessary discipline and to make the required stupendous effort, to enter the fifth or spiritual kingdom. In this way the ranks of the Hierarchy could be filled by the members of earth’s humanity who qualified. This door is called the Portal of Initiation, and still remains open upon the same terms as laid down by the Lord of the World in Atlantean days. These terms will be stated in the last chapter of this book. The door between the human and animal kingdoms will again be opened during the next great cycle, or “round” as it is called in some books, but as this is several million years away from us at this time, we are not concerned with it.

 1. Cũng có quyết định vạch rõ đường ranh giới giữa hai thế lực vật chất và tinh thần; tính lưỡng nguyên cố hữu của toàn cuộc biểu hiện đã được nhấn mạnh, nhằm mục đích dạy mọi người làm cách nào tự giải thoát ra khỏi các giới hạn của giới thứ tư, tức là nhân loại, để chuyển sang giới thứ năm là giới tinh thần. Vấn đề thiện hay ác, ánh sáng hay bóng tối, đúng hay sai, đã được minh định chỉ vì lợi ích cho nhân loại, và để giúp con [35] người có thể dẹp bỏ được các chướng ngại giam hãm tinh thần, để nhờ đó đạt được sự tự do tinh thần. Vấn đề này không có trong các giới dưới nhân loại hay các bậc siêu nhân. Con người phải học, qua kinh nghiệm và đau khổ, để biết sự thực về tính lưỡng nguyên của toàn thể cuộc hiện tồn. Khi đã học được, y bèn chọn những gì liên quan đến trạng thái tinh thần hữu thức viên mãn của thiên tính, và học cách tập trung vào trạng thái này. Khi đã đạt mức giải thoát này, y thực sự thấy ra rằng tất cả là một, vật chất và tinh thần vốn duy nhất, và tất cả chúng sinh đều hiện hữu bên trong tâm thức của Hành Tinh Thượng Đế, và—ở những phạm vi rộng hơn—trong tâm thức của Thái Dương Thượng Đế.

It was also decided to make the line of demarcation between the two forces of matter and spirit clearly defined; the inherent duality of all manifestation was emphasized, with the aim in view of teaching men how to liberate themselves from the limitations of the fourth, or human kingdom, and thus pass on into the fifth, or spiritual. The problem of good or evil, light or darkness, right or wrong, was enunciated solely for the benefit of humanity, and to enable men to cast off the fetters which [35] imprisoned spirit, and thus achieve spiritual freedom. This problem exists not in the kingdoms below man, nor for those who transcend the human. Man has to learn through experience and pain the fact of the duality of all existence. Having thus learnt, he chooses that which concerns the fully conscious spirit aspect of divinity, and learns to center himself in that aspect. Having thus achieved liberation he finds indeed that all is one, that spirit and matter are a unity, naught existing save that which is to be found within the consciousness of the Planetary Logos, and — in wider circles — within the consciousness of the Solar Logos.

Bằng cách này, ĐĐCG lợi dụng năng lực phân biện của trí tuệ, vốn là đặc tính rõ rệt của nhân loại, để giúp con người có thể đạt đến mục đích của mình, bằng cách cân bằng các cặp đối cực, và tìm ra con đường phản bổn hoàn nguyên.

The Hierarchy thus took advantage of the discriminative faculty of mind, which is the distinctive quality of humanity, to enable him, through the balancing of the pairs of opposites, to reach his goal, and to find his way back to the source from whence he came.

Quyết định này đã đưa đến cuộc chiến đấu rộng lớn, là đặc trưng của nền văn minh Atlantis, lên đến tột đỉnh vào cuộc hủy diệt gọi là trận đại hồng thủy mà tất cả các Thánh kinh trên thế giới đã đề cập. Các lực lượng của ánh sáng và các lực lượng của bóng tối đã giao chiến với nhau, để trợ giúp nhân loại. Cuộc tranh đấu vẫn còn tiếp diễn, và Thế Chiến mà chúng ta vừa trải qua là một sự tái phát của nó. Trên mọi phương diện của Thế Chiến đều có hai nhóm, những người chiến đấu cho một lý tưởng theo mức thấy và hiểu cao nhất của họ, và những người đấu tranh vì các quyền lợi vật chất ích kỷ. Nhiều người bị lôi cuốn vào trong cuộc chiến của những nhóm theo chủ nghĩa lý tưởng hay những kẻ xu phụng vật chất đầy thế lực đó, đã chiến đấu một cách mù quáng và thiếu hiểu biết, và do thế đã bị chìm đắm trong nghiệp quả và thảm họa của nhân loại.

This decision led to that great struggle which distinguished the Atlantean civilization, and which culminated in the destruction called the flood, referred to in all the Scriptures of the world. The forces of light, and the forces of darkness, were arrayed against each other, and this for the helping of humanity. The struggle still persists, and the World War through which we have just passed was a recrudescence of it. On every side in that World War two groups were to be found, those who fought for an ideal as they saw it, for the highest that they knew, and those who fought for material and selfish advantage. In the struggle of these influential idealists or materialists many were swept in who fought blindly and ignorantly, being thus overwhelmed with racial karma and disaster.

Ba quyết định này của ĐĐCG đang và sẽ có một hiệu quả sâu xa đối với nhân loại, nhưng đang đạt được kết quả mong [36] muốn, diễn trình tiến hoá được thúc đẩy mau chóng, và đã có thể thấy được một hiệu quả quan trọng sâu xa trong trạng thái trí tuệ của con người.

These three decisions of the Hierarchy are having, and will have a profound effect upon humanity, but the result desired is being achieved, and a rapid hastening of the [36] evolutionary process, and a profoundly important effect upon the mind aspect in man, can already be seen.

Ở đây cũng nên nêu ra rằng một số đông các sinh linh mà người Thiên Chúa giáo gọi là thiên thần, và người Đông phương gọi là chư thần ([2]) cũng hoạt động với tư cách là thành viên của ĐĐCG. Nhiều vị này đã trải qua giai đoạn nhân loại từ lâu, hiện làm việc trong hàng ngũ của cuộc tiến hoá rộng lớn song hành với trường tiến hoá nhân loại, và được gọi là trường tiến hoá thiên thần. Ngoài những nhân tố khác, cuộc tiến hoá này bao gồm các vị thần kiến tạo phương diện ngoại cảnh của hành tinh, và các mãnh lực thông qua các vị thần kiến tạo này, tạo nên mọi hình thể mà chúng ta đã biết hoặc còn xa lạ. Thế nên, các thiên thần hợp tác với nỗ lực của ĐĐCG chú tâm đến phương diện hình hài sắc tướng, trong khi các thành viên khác của ĐĐCG thì chăm lo việc phát triển tâm thức bên trong hình thể. [37]

It might here be well to point out that, working as members of that Hierarchy are a great number of beings called angels by the Christian, and devas by the oriental. Many of them have passed through the human stage long ages ago, and work now in the ranks of the great evolution parallel to the human, and which is called the deva evolution. This evolution comprises among other factors, the builders of the objective planet and the forces which produce, through those builders, every form familiar and unfamiliar. The devas who co-operate with the Hierarchical effort, concern themselves, therefore, with the form aspect, whilst the other members of the Hierarchy are occupied with the development of consciousness within the form. [37]

                ([1]) Lục địa mà một số người cho là đã có vào thời rất xa xưa, và hiện bị An  Độ Dương bao phủ. (Tự điển Webster)

                ([2]) Là “Chư thiên” nói theo thuật ngữ Phật giáo. ( ND )

2 Comments

 1. jupiter nguyen

  Quả thật quyển Initiation Human and Solar đã tiết lộ những điều huyền bí nhất và những bí mật về Thánh Đoàn (Hierarchy) mà trước đây con người chưa hề được biết một cách công khai.

 2. Jupiter Nguyen

  Trong Hoá học chúng ta biết rằng có một chất đặc biệt gọi là chất xúc tác và chính sự hiện diện của nó đã làm cho một phản ứng hoá học diễn ra nhanh hơn.

  . Tương tự như vậy, tôi nghĩ rằng điểm đạo cũng như là một chất xúc tác vậy nó làm đẩy nhanh tiến trình tiến hóa của một con người hay nói cách khác là giúp rút ngắn thời gian giải thoát của một linh hồn gấp hàng triệu lần so với sự tiến hóa bình thường. Do đó tôi nghĩ rằng điểm đạo chính là một phép lạ.

Leave Comment