Karma (Nhân quả) và bệnh tật

Đây là đoạn trích dịch trong quyển Esoteric Healing của đức DK nói về Nhân quả và Bệnh tật. Trong đó ta lưu ý Ngài nói Nhân Quả là một trong những yếu tố gây ra bệnh tật nơi một người, nhưng Nhân Quả không có nghĩa là không tránh khỏi, không thoát được, mà chúng ta có thể hoá giải nó. Ngài cũng chỉ rõ cách hoá giải luật Nhân quả như thế nào, đặc biệt là thực hành hạnh Bất Hại (Harmlessness). Trong đoạn trích Ngài cũng nói về việc duy trì sự sống thể xác quá lâu, khi nó không còn hữu ích nữa, cũng là một việc sai lầm, một nhận thức không đúng về ý nghĩa của chết chóc và bệnh tật. Chúng ta có thể liên tưởng đến những trường hợp gần đây đã xảy ra như Ngài nói. Đây là đoạn trích dẫn quan trọng giúp chúng ta hiểu về Luật Nhân Quả hay Karma.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nhân Quả là gì?

Tôi đã gợi ý với bạn rằng toàn bộ vấn đề karma cho đến nay chưa được thấu hiểu đầy đủ. Đại định luật Nhân Quả hiện hữu, nhưng một khía cạnh đặc biệt duy nhất của nó chưa bao giờ được nhấn mạnh, và sự hiểu biết của nhân loại về vấn đề karma còn rất sơ sài. Karma luôn luôn được diễn giải theo ý nghĩa của tai họa, các hậu quả đau khổ, các sai lầm, hình phạt, và các biến cố tai hại, cả cho cá nhân lẫn cho tập thể. Thế nhưng, chính cái đẹp của bản chất con người và nhiều việc được thực hiện có tính chất thật thanh cao, vô vị kỷ và được định hướng một cách vui vẻ, đến nỗi cái xấu xa thường bị hóa giải bằng cái tốt lành. Ít ai biết được rằng ở đâu cũng có những karma tốt (dưới cùng một Định Luật) có sức mạnh ngang bằng với quả xấu. Tuy nhiên ít ai đề cập đến điều này. Những Karma tốt khơi hoạt các mãnh lực vốn có thể tác động như các luồng năng lượng trị liệu trong bất kỳ trường hợp đặc biệt nào. Nhà chữa trị (healer) luôn có thể trông cậy vào các năng lượng mang lại sự tốt lành này, chúng đã được hoạch đắc và đang hoạt động. Đây là điểm thứ nhất của tôi. Hãy suy gẫm về điều đó.

I have already suggested to you that the entire question of karma is as yet imperfectly comprehended. A great Law of Cause and Effect exists, but one particular aspect of it has never been emphasized, and the knowledge of humanity on the subject of karma is very elementary. Karma has always been interpreted in terms of disaster, and consequences that are painful, of error, of penalty, and of evil happenings, both for the individual and for the group. Yet, such is the beauty of human nature, and much that is done is of such a fine quality and so selfless and so happily oriented, that the evil is frequently offset by the good. There is everywhere, little as it may be realized, an abundance of good karma of a potency (under the same Law) equal to that which is regarded as bad. Of this, small mention is ever made. This good karma brings into activity forces which may work out as healing energies in any specific case. Upon these energies for good, which have been earned and are operating, the healer can always count. This is my first point. Ponder upon it.

Karma là một yếu tố quyết định, nhưng trừ phi nhà chữa trị là một điểm đạo đồ bậc cao và nhờ thế có thể hoạt động một cách hiệu quả và thông tuệ trên cảnh giới của linh hồn, y không thể quyết định xem một trường hợp nào đó có thể được chữa trị hay không. Do đó, nhà chữa trị hoặc vị đệ tử thực hành giả thiết trong trí của mình về khả năng có thể chữa trị (điều nầy có thể được hay là không), và nghiệp quả tốt của bệnh nhân, và tiến hành áp dụng tất cả những gì có thể trợ giúp bệnh nhân. Đây là điểm thứ hai của tôi.

Karma is a determining factor, but unless a healer is an advanced initiate and so able to work effectively and intelligently on the causal levels whereon souls dwell, it is impossible for him to decide whether any specific case will yield to healing treatment or not.  Therefore, the healer or practising disciple assumes in his mind the possibility of cure (which may be possible or not) and of the patient’s good karma, and proceeds to apply all possible aid.  This is my second point.

Điểm thứ ba tôi muốn gợi ý cho bạn và cho tất cả những ai tham dự vào thuật chữa trị hiểu điều nầy: đó là nhiều điều trong cái được gọi là tai họa liên quan đến bệnh tật và chết chóc (đặc biệt là chết chóc) nằm trong một thái độ sai lầm đối với sự chết và việc đánh giá cao hình hài sắc tướng. Sự giải thoát của một linh hồn qua bệnh tật và chết chóc không nhất thiết là một điều bất hạnh. Một thái độ mới và tốt đẹp hơn đối với hiện tượng chết là cần yếu, khả dĩ và đang đến gần. Tôi không cần bàn rộng điều này ở đây. Nhưng tôi muốn đưa đến cho bạn một quan điểm mới về vấn đề bệnh tật và chết chóc.

My third point is to suggest to you and to all engaged in the healing art that much of the so-called disaster, involved in disease and in death (particularly the latter) is to be found in a wrong attitude toward death, and to an [Page 350] overestimation of the beneficence of form life.  The release of a soul through disease and death is not necessarily an unhappy occurrence.  A new and better attitude to the phenomenon of death is essential, is possible and near.  Upon this I need not here enlarge.  But I do seek to give you a new slant on the subject of sickness and of death.

Bạn có lấy làm ngạc nhiên không nếu tôi nói rằng theo Định Luật thì hoàn toàn có thể “can thiệp vào nghiệp quả”? Chúng ta có thể vượt qua các Định Luật lớn. Điều nầy đã thường xảy ra trong qua khứ, và trong tương lai sẽ thường xuyên hơn. Khi mỗi ngày chúng ta chứng kiến một chiếc máy bay cất cánh chúng ta lại thấy định luật trọng lực bị hóa giải và bị vượt qua như thế nào. Năng lượng của đức tin có thể làm khởi động các dòng năng lượng cao siêu vốn có thể hoá giải hoặc trì hoãn bệnh hoạn. Cũng giống như luật nhân quả, người ta hiểu biết rất ít về toàn bộ vấn đề đức tin, ý nghĩa và sức mạnh quan trọng của nó. Đây là một vấn đề lớn và tôi không thể bàn rộng hơn. Nhưng tôi đã nói đủ để các bạn suy gẫm.

Will you be astonished also if I state that under the Law it is quite possible to “interfere with karma”?  The great Laws can be transcended and frequently have been in the past, and increasingly will be in the future.  The Law of Gravitation is frequently offset and daily transcended when an aeroplane is in flight.  The energy of faith can set in motion superior energies which can negate or retard disease.  The whole subject of faith, and its vital significance and potency, is as little understood as is the Law of Karma.  This is a tremendous subject, and I cannot further enlarge upon it.  But I have said enough to offer you food for thought.

 

Việc kéo dài sự sống của xác thân khi nó đã đến chu kỳ ngưng nghĩ và không còn hữu ích nữa.

Về việc kéo dài tuổi thọ trong thế kỷ qua nhờ thành tựu của khoa học, tôi xin nêu ra rằng đó chỉ là các phản ảnh sai lệch và sự nhái lại buồn cười của các kỹ thuật thật sự và khả năng của linh hồn. Các hoạt động khoa học trước đây dù có động cơ đúng đắn cũng chỉ là biểu tượng trên cõi giới hồng trần của các hoạt động sắp đến trong tương lai của linh hồn. Cuối cùng thì các linh hồn phụng sự một cách hữu thức và sử dụng cơ thể như là một công cụ phụng sự Thiên Cơ có thể rút ngắn hoặc kéo dài tuổi thọ tùy theo ý muốn của mình.

As regards the lengthening of the span of life during the past century of scientific attainment, I would point out that true techniques and the possibilities of organised soul action are always parodied[1] and falsely demonstrated on the physical plane by the earlier scientific activities which are right in motive but which are only a symbol, on the outer sphere of life, of coming and usually future soul action.  The life span will eventually be shortened or lengthened at will by souls who consciously serve, and use the mechanism of the body as the instrument whereby the Plan is served.

Ngày nay, các sự sống thường được tiếp tục duy trì trong hình hài — trong tuổi già lẫn lúc ấu thơ — mà lẽ ra nó đã được giải thoát. Chúng không đáp ứng được mục tiêu hữu ích nào cả, mà còn tạo ra nhiều đau khổ cho các hình hài mà thiên nhiên (nếu để mặc cho chính nó) sẽ không sử dụng nữa và để cho tàn lụi. Hãy chú ý lời này. Do quá nhấn mạnh vào giá trị của sự sống sắc tướng và do nỗi lo sợ khắp nơi về cái chết, sự chuyển tiếp lớn lao mà tất cả chúng ta phải đối diện, và do sự không chắc chắn của chúng ta về sự thật của việc bất tử, cũng như sự bám víu quá chặt của chúng ta với hình hài, chúng ta đã chận lại tiến trình tự nhiên, níu kéo lại sự sống đang phấn đấu để giải thoát, trói nó lại vào các thể hoàn toàn không thích hợp với mục đích của linh hồn. Mong các bạn không hiểu lầm tôi. Tôi không có ý khuyến khích hành động tự tử. Nhưng tôi nói rõ và nhấn mạnh rằng luật Karma thường bị bỏ qua một bên khi tiếp tục duy trì cái hình hài đáng lẽ đã bị loại bỏ vì không còn hữu ích nữa. Trong đa số các trường hợp, sự duy trì hình hài này bị thúc ép do nhóm của chủ thể*, chớ không phải bởi chính chủ thể – thường thường là một người tàn tật mất ý thức, một người già có bộ máy tiếp xúc và đáp ứng không hoàn hảo, hoặc một trẻ sơ sinh không được bình thường. Các trường hợp này là các thí dụ rõ ràng về sự hóa giải Luật Nhân Quả.

* Ý đức DK nói sự kéo dài đời sống của các thể xác đáng lẻ ra đã phải tan rả thường do gia đình, đoàn thể, hoặc tổ chức gây ra. Bản thân chủ thể đó đã bệnh tật, hôn mê … không còn biết gì cả.

Frequently, today, lives are preserved in form—both in old age and in infancy—that could be well permitted liberation.  They serve no useful purpose and cause much pain and suffering to forms which nature (left to herself) would not long use, and would extinguish.  Note that word.  Through our overemphasis on the value of form [Page 351] life, and through the universal fear of death—that great transition which we must all face—and through our uncertainty as to the fact of immortality, and also through our deep attachment to form, we arrest the natural processes and hold the life, which is struggling to be free, confined to bodies quite unfitted to the purposes of the soul.  Misunderstand me not.  I desire to say naught that could place a premium on suicide.  But I do say, and I say with emphasis, that the Law of Karma is oft set aside when forms are preserved in coherent expression which should be discarded, for they serve no useful purpose.  This preservation is, in the majority of cases, enforced by the subject’s group and not by the subject himself—frequently an unconscious invalid, an old person whose response apparatus of contact and response is imperfect, or a baby who is not normal.  These cases constitute definite instances of an offsetting of the Law of Karma.

Nhờ sự chỉnh hợp, linh hồn tiến tới việc sử dụng thời gian một cách đúng đắn; hay đúng hơn, bộ óc, vốn là yếu tố nhận biết thời gian duy nhất trong con người, không còn là thuộc tính nổi bật. Thể trí, với vai trò là phương tiện của linh hồn (tâm thức linh hồn bao gồm quá khứ, hiện tại và tương lai), thấy và kinh nghiệm đời sống theo đúng thực tế của nó. Do đó, cái chết được nhắc đến như là một giai đoạn và như là một điểm chuyển tiếp trong một loạt chuyển tiếp rộng lớn. Khi thái độ này của linh hồn được hiểu rõ, thì toàn bộ cách sống của chúng ta, và nhân đó, sự chết, bị thay đổi hoàn toàn.

The soul, through alignment, enters into a right use of time; or rather the brain, which is the only time-conscious factor in man, is no longer the dominant attribute; the mind, as the agent of the soul (whose consciousness is inclusive of the past, present, and the future), sees life and experience as it truly is.  Death, therefore, is referred to as an episode, and as a transitional point in a vast series of transitions.  When this attitude of the soul is grasped, our entire technique of living, and incidentally of dying, is utterly altered.

Tóm lại, tôi xin lặp lại rằng nhà chữa trị phải hết sức cố gắng để cứu chữa. Trong đa số trường hợp, họ không có khả năng nhãn thông, bị tác động của ý thức về thời gian, và chịu ảnh hưởng của karma, y sẽ hành động hết sức mình theo cách huấn luyện của riêng y và phù hợp với các giáo huấn được đưa ra trong quyển sách này. Tôi đề nghị các bạn hiểu rằng mục tiêu trước mắt bất cứ nhà chữa trị nào vào lúc này và ở thời điểm hiện nay trong diễn trình tiến hoá của nhân loại là sự cần thiết, khi được yêu cầu, trong việc mang lại sức khỏe cho xác thân và duy trì sự sống của nó. Bạn cũng cần hiểu rằng nhiều điều mà các nhà siêu hình học ngày nay tin tưởng, chấp nhận và giảng dạy, đều dựa trên các tiền đề sai lầm, như là bản chất của vật chất, sự cân bằng thời gian, giá trị của sự sống hình hài và nỗi sợ chết. Hãy tìm cách loại các thái độ này ra khỏi ý thức của bạn, rồi bạn sẽ đi đến một viễn cảnh xác thực hơn về thuật chữa trị.

In conclusion, however, and in apparent but no real negation of all that I have said above, let me repeat that the healer will give of his best to the one he seeks to heal.  Having no clairvoyant power in the majority of cases, and being time-conscious and under the influence of karma, he will do his utmost along the lines of his own training and in accordance with the instructions given in this treatise [Page 352] on healing.  I suggest that you grasp that the objective before any healer at this time and at this given point in the evolutionary unfoldment of the race is the need, when so asked, to aid in the bringing about of health to the body and its sustained experience in life.  You need also to realise that much that is believed, accepted and taught by the metaphysicians today is based on wrong premises, such as the nature of matter, the time equation, the value of form existence, and the fear of death.  Seek to eliminate these attitudes from your consciousness, and you will arrive at a truer perspective as to the healing art.

Có thể hoá giải luật Nhân Quả hay không?

Yếu tố có tầm quan trọng là các nhân mà con người đã gây ra từ kiếp sống này tới kiếp sống khác. Các nhân này thể hiện ra bằng sự xuất hiện của bệnh tật, của một hậu quả thảm hại nào đó trong hoàn cảnh, biến cố, và các điều kiện chi phối chung của kiếp sống. Chính là với các nguyên nhân này mà con người phải học cách đối phó để nhận ra chúng và để lần ra năng lượng đang chi phối đối với các hậu quả thích hợp, lúc bấy giờ, trước tiên là bàn đến việc làm tiêu tan nguyên nhân bằng sự đối ngược của ý chí có luyện tập. Karma không phải là diễn trình tệ hại không thể tránh khỏi, không thể thoát được. Nó có thể được hóa giải, nhưng sự hóa giải này sẽ bao gồm bốn cách, đặc biệt khi liên quan đến bệnh tật:

The factor that is of importance is the causes, initiated by man from life to life; these work out in the appearance of disease, in the emergence of some disastrous consequence in circumstance and in event, and in the general conditioning of some particular incarnation. It is with these causes that man must learn to deal, to recognize them, and to trace the conditioning energy to the appropriate effect, dealing primarily then with the task of negating the cause by the opposition of a trained will. Karma is not an inevitable, inescapable and dire happening. It can be offset; but this offsetting, particularly where disease is concerned, will include four lines of activity:

 1. Xác định bản chất của nguyên nhân và nơi mà nó xuất phát trong tâm thức.
 2. Phát triển các tính chất vốn là đối cực của nguyên nhân có ảnh hưởng.
 3. Thực hành hạnh bất hại nhằm mục đích ngăn chận sự biểu lộ của nguyên nhân và chận trước bất cứ diễn tiến thêm nữa của tình trạng không may mắn.
 4. Thực hiện các bước đi cần thiết ở cõi trần để tạo ra các tình trạng mà linh hồn mong muốn. Các bước đi này sẽ gồm:
  1. Sự tuân phục của trí tuệ và chấp nhận sự thật về hậu quả – trong trường hợp mà chúng ta đang xét có liên quan với karma – tức bệnh tật.
  2. Hành động khôn khéo theo các phương pháp y khoa chính thống.
  3. Nhờ sự giúp đỡ của nhóm chữa trị hoặc nhà chữa trị trợ giúp theo cách chữa trị tinh thần bên trong.
  4. Nhận biết rõ rệt về kết quả. Điều này có thể đưa đến việc chuẩn bị cho một cuộc sống hữu ích hơn ở cõi trần, hoặc chuẩn bị cho sự chuyển tiếp lớn lao gọi là sự chết.
 1. Determining the nature of the cause and the area in consciousness where it originated.
 2. Developing those qualities which are the polar opposite of the effective cause.
 3. Practicing harmlessness so as to arrest the expression of the cause and to prevent any further implementing of the unfortunate condition. [297]
 4. Taking the necessary physical steps which will produce the conditions which the soul desires. These steps will include:
  1. A mental acquiescence and an acceptance of the fact of the effect—in the case which we are considering in relation to karma—disease.
  2. Wise action along the lines of orthodox medical procedure.
  3. The assistance of a healing group or a healer for aid in inner spiritual healing.
  4. Clear vision as to the outcome. This may lead to preparation for a more useful physical plane life or preparation for the great transition called death.

 

5 Comments

 1. jupiter nguyen

  Tôi cũng nghĩ rằng quả thật định luật Karma ( Nhân Quả và Nghiệp Báo ) là một định luật lớn và rất quan trọng để chúng ta nghiên cứa một cách sâu xa hơn về nó . Tôi cũng nghĩ rằng chính đại định luật Karma chi phối và ảnh hưởng toàn bộ cuộc sống hiện tại của mỗi chúng ta ( hoàn cảnh sống hiện tại của mỗi chúng ta như thế nào khó khăn hay thuận lợi là do Karma chi phối và tác động ). Chính đại định luật Karma đã giúp chúng ta giải thích những điều khó hiểu ( mà người không có hiểu biết về luật Karma thì không thể hiểu nổi ) . Ví dụ chúng ta thấy có những trường hợp mà anh chị em trong một gia đình thù ghét và tàn sát lẫn nhau , vợ chồng tàn sát và hãm hại lẫn nhau , con cái giết hại cha mẹ và ngược lại cha mẹ giết hại con cái ( khá nhiều và ở bất cứ nơi đâu hay ở thời đại nào cũng có những chuyện như vậy hết ) mà nguyên nhân là do chính sự hành động của đại luật Karma đã khiến cho những kẻ thù của nhau được tái sinh trở lại trong cùng một gia đình để có cơ hội thanh toán nghiệp quả lẫn nhau ( làm khổ lẫn nhau , trả thù lẫn nhau ) và khi chúng ta phải chứng kiến những cảnh tượng đó thì thật là một điều đau lòng , xót xa và oan nghiệt.

 2. Jupiter Nguyen

  Rõ ràng là Hạnh Bất Hại ( harmlessness ) thì vô cùng quan trọng và tôi cho rằng Hạnh Bất Hại chính là chìa khoá để hoá giải nghiệp xấu và kiến tạo hạnh phúc cho tương lai. Chân sư D.K rất đề cao Hạnh Bất Hại ( harmlessness ) và Ngài khuyên các đệ tử của Ngài ( cũng như những người đọc sách và học theo giáo lý của Ngài ) phải thực hành Hạnh Bất Hại. Tôi nghĩ rằng người nào mà học giáo lý của chân sư D.K mà không thực hành Hạnh Bất Hại thì sự học đó sẽ vô nghĩa. Tôi đã suy gẫm nhiều lần về Hạnh Bất Hại ( harmlessness ) và giờ đây Hạnh Bất Hại là phương châm và là lối sống của tôi.

 3. jupiter nguyen

  Trong bài trích dịch trên của webmaster tôi để ý có đoạn ” … bộ óc vốn là yếu tố nhận biết thời gian duy nhất trong con người … tâm thức con người bao gồm quá khứ , hiện tại và tương lai …. do đó cái chết được nhắc đến như là một giai đoạn , như là một điểm chuyển tiếp … ” . Tôi đã nhiều lần suy gẫm về sự bất tử của linh hồn và về cái được gọi là không gian và thời gian . Tôi cũng đã suy gẫm rất nhiều về câu thách đố nổi tiếng của các Đạo Sư , câu đố đó là ” Ta là ai ? ” Với sự gợi ý trong giáo lý cao siêu và lúc ẩn lúc hiện ( vừa tiết lộ mà cũng vừa che đậy ) của chân sư D.K thì giờ đây tôi thật sự đã khám phá ra ” Ta Là Ai ? ” ( về phương diện tâm thức hay linh hồn chứ không phải về phương diện hình hài hay thể xác ) thì giờ đây tôi thật sự đã hiểu được rằng ” Ta Là Thời Gian , Ta chính là Quá Khứ là Hiện Tại và Tương Lai ” . Còn về cái được gọi là ” nỗi sợ hải về cái chết ” thì đối với tôi , tôi có thể nói rằng tôi không còn sợ hãi về cái chết nữa ( vì tôi đã khám phá ra rằng tôi là quá khứ là hiện tại và là tương lai ) và nỗi sợ hãi về cái chết là một sự điên rồ. Đối với tôi cái chết cũng giống như một cái bọt nước ( bubble ) vô nghĩa và hão huyền mà sẵn sàng nổ tung bất cứ khi nào .

 4. jupiter nguyen

  Khi nói về bệnh tật thì tôi nghĩ có một loại bệnh rất phổ biến vào thời đại này của chúng ta cũng như mọi thời đại đó là ” Tâm bệnh ” ( nghĩa là bệnh về tinh thần , về tâm lý như phiền não , tương tư , ưa phiền , cô đơn , ghen tỵ hay cảm thấy đau khổ vì ta không là gì cả … ) . Và tôi nghĩ chân sư Morya đã rất đúng khi ngài nói ” Kẻ Nào Bị Tâm Bệnh Thì Phải Tự Chữa Lấy ” . Vì tôi đã bị tâm bệnh trong một thời gian quá lâu ( mặc dù vẫn còn khá trẻ ) nên giờ đây tôi xem mọi ” tâm bệnh ” nổi lên trong con người của tôi đều vô nghĩa như cái bong bóng ( bubble ) kia sẵn sàng nổ tung bất cứ khi nào.

 5. jupiter nguyen

  ” … năng lượng của đức tin có thể làm khởi động các dòng năng lượng cao siêu … , … ý nghĩa và sức mạnh quan trọng của nó “. Quả thật niềm tin là một điều vô cùng quan trọng , tôi cho rằng khi ta ” tin ” điều gì thì điều đó có thật đối với ta và tác động mạnh mẽ đến ta. Niềm tin sẽ tạo ra sức mạnh vô song và thậm chí sẽ tạo ra phép lạ. Phải chăng nếu ta sống mà không có niềm tin thì cuộc sống đó sẽ có rất ý nghĩa ?

Leave Comment