Thể cảm xúc (astral or sentient body) và những tác động từ bên ngoài

Đức DK viết rằng Ngài thích dùng từ “sentient body” để chỉ khí thể thứ hai của con người (đếm từ dưới lên, sau thể xác + thể dĩ thái), mà các Nhà Thông thiên học gọi là “astral body“. Atral body được các tác giả Thông thiên học Việt Nam trước đây dịch là thể vía. Chữ astral có nguyên ngữ La tinh là chữ astralis, có nghĩa chói sáng như sao hoặc chỉ những gì có liên hệ với tinh tú. Ngài nói dùng astral plane để chỉ cõi trung giới là một lầm lẫn, bởi vì cảm giác đầu tiên khi một người tiếp xúc với cõi trung giới (astral plane) là một sự mờ ảo, rối ren với những hình thể chuyển động thay đổi nhanh chóng như trong kính vạn hoa, chẳng có tính chất chói sáng nào cả như tên gọi astral plane của nó. Trong các sách của Ngài, Ngài dùng nhiều từ khác nhau để gọi thể astral body như desire body, emotional body, sentient body, astral body … Nhưng cuối cùng Ngài cho rằng Ngài thích từ sentient body hơn và Ngài sẽ dùng nó từ đây về sau. Trước đây, chúng tôi dùng từ thể tình cảm để dịch astral body, bây giờ xin đổi lại dịch là thể cảm xúc.

Ngài nói rằng đa phần nhân loại hiện nay đang sống nặng về cảm tính, tâm thức trụ trên cõi trung giới. Do đó, tất cả những bức xạ hoặc phóng xuất (emanations) từ môi trường xung quanh tác động mạnh mẽ lên thể cảm xúc của con người. Trong quyển sách “A Treatise on White Magic” Ngài dạy rất nhiều về thể cảm xúc và cõi trung giới. Những giáo lý nầy có giá trị vô cùng thực tiển cho những người học đạo. Tuy rằng tựa đề của quyển sách là “Luận về Chánh thuật“, trong đó Ngài liệt kê 15 qui luật của Huyền thuật Chánh phái, kèm theo đó là các giảng luận của Ngài, nhưng thực ra đó là một quyển sách Ngài dạy cho các đệ tử cách kiểm soát thể cảm xúc và tư tưởng của mình, như lời Ngài viết sau đây:

Quyển này đã được viết cách đây nhiều năm, và khi viết nó đã được đưa ra từng chương cho các sinh viên cao cấp của Trường Arcane chỉ để dùng làm bài đọc mà thôi. Nó là cuốn sách đầu tiên được đưa ra bàn về việc huấn luyện và kiểm soát thể tinh tú hay là thể cảm xúc. Nhiều cuốn sách nội môn đã viết về thể xác, cách thanh luyện nó, và về thể dĩ thái hay là thể sinh lực. Hầu hết chúng là tuyển tập của các sách khác, cả xưa và nay. Tuy nhiên, quyển sách này của tôi thì nhằm huấn luyện người chí nguyện thời nay trong việc kiểm soát thể cảm xúc của mình, với sự trợ giúp của thể trí, vì đến lượt thể trí ấy lại được linh hồn soi sáng.

Những ảnh hưởng ngoại tại lên thể cảm xúc

Ngài nói rằng thể cảm xúc của chúng ta chịu vô vàn tác động từ bên ngoài, từ những tác động của những tinh thể vũ trụ xa xôi đến môi trường sống chung quanh ta. Đọc những gì Ngài viết chúng ta sẽ vô cùng ngạc nhiên với những tiết lộ của Ngài, cũng như cách Ngài chỉ dạy chúng ta tự bảo vệ trước những ảnh hưởng ngoại tại đó. Theo chúng tôi, đây là một trong những giáo lý quan trọng và vô cùng hữu ích với người học đạo. Chúng tôi xin trích dịch tóm tắt và diễn giải những gì Ngài viết trong quyển A Treatise on White Magic trang 311-320. Các bạn nên tham khảo nguyên văn Ngài viết vì chúng tôi không dịch toàn bộ.

Ngài liệt kê bảy ảnh hưởng từ bên ngoài tác động lên thể cảm xúc của chúng ta. Đọc những gì Ngài viết chúng ta tự nhiên liên tưởng đến giáo lý trùng trùng duyên khởi của nhà Phật, tất cả vạn hữu đều có quan hệ mật thiết với nhau, một hạt nguyên tử nhỏ bé cũng có ảnh hưởng đến cả vũ trụ bao la.

1. Ảnh hưởng thứ nhất xuất phát từ thể cảm xúc của hành tinh chúng ta:

Ý tưởng nầy khá khó hiểu và có lẽ cần có đôi lời giải thích để bạn đọc hiểu rõ hơn. Các bạn biết rằng mỗi người chúng ta có thể chia làm ba phần khác nhau (threefold constitution): Chơn thần (Monad), Tam thể thượng (Spiritual Triad), và Phàm ngã (Personality). Tam thể thượng hay Tam nguyên Tinh thần gồm ba thể trên ba cõi giới cao: thể Atmic trên cõi giới Atma, thể Buddhic hay Bồ đề, và thể Thượng trí (Higher Manas). Phàm ngã bao gồm ba thể tương ứng với ba cõi thấp: thể xác + dĩ thái (xem như một thể), thể cảm xúc (astral or sentient body), và thể hạ trí (lower mental body). Ba khí thể thấp nầy cấu tạo bởi các lòai tinh hoa chất (elemental essence) của ba cõi tương ứng, và bản thân mỗi thể có đời sống riêng biệt của nó, có một mức độ khôn ngoan (intenlligence) nào đó của riêng nó, và bản thân nó là một thực thể trên đường giáng hạ tiến hóa (involution). Điều nầy nghe có vẻ lạ lùng, nhưng nếu bạn suy gẫm bạn sẽ thấy xác thân của chúng ta cấu tạo bởi hàng tỉ tế bào, mỗi tế bào có đời sống riêng của nó. Nhiều tế bào hợp lại thành một cơ quan hay mô có chức năng riêng, có hoạt động riêng biệt với những cơ quan khác. Tất cả những cơ quan, bộ phận cơ thể của chúng ta lại kết hợp thành một thể thống nhất là xác thân vật chất của chúng ta. Chính thực ta có thể nói: mỗi tế bào của xác thân “sống, chuyển động và tồn tại” (live, move, and have their being” trong cái toàn thể là xác thân của chúng ta. Xác thân, thể cảm xúc, thể hạ trí của chúng ta là những thực thể trên đường giáng hạ tiến hóa, các nhà huyền bí học gọi là physical elemental, astral elemental, và mental elemental. Toàn thể các thể cảm xúc của tất cả sinh linh trên địa cầu hợp thành thể cảm xúc của thực thể mà đức DK gọi là spirit of the earth (tinh linh của địa cầu). Đây là một thực thể vĩ đại nhưng trên con đường giáng hạ tiến hóa (involution). Thực thể nầy giữ vai trò đối với Hành Tinh Thượng đế của Địa cầu chúng ta giống như vai trò của tinh linh cảm xúc (astral elemental) đối với một con người. Thể cảm xúc của chúng ta là một tế bào nhỏ bé trong thể cảm xúc của tinh linh của Địa cầu, do đó nó chịu ảnh hưởng của toàn bộ năng lượng đi xuyên qua thể cảm xúc của tinh linh của địa cầu nầy.

Cấu tạo của con người

Cấu tạo của con người

 

Cấu tạo của con người - Trích trong Thư tín về Tham Thiền Huyền Môn

Cấu tạo của con người – Trích trong Thư tín về Tham Thiền Huyền Môn

1. Energies passing and repassing through the sentient body of the planet itself. This is, in other words, the astral body of the spirit of the earth. This entity is not the planetary Logos, but a being of great power on the involutionary arc, who holds the same relation to the planetary Logos as the astral elemental does to the human being. Facts about this life will be found in the Treatise on Cosmic Fire. Its life is the aggregate of a vast number of lives, and those lunar pitris or lesser builders who constitute the sentient life of the personality aspect of the planetary Logos—a more potent force for good and also for evil, as we use the word “evil”. Evil, per se, is non-existent, as is good in the sense of the pairs of opposites. Only in time and in space are there varying states of consciousness, producing differing outer effects. The energy of this involutionary life has a potent effect on that other tiny involutionary life which constitutes our astral elemental. The fact that protects from complete sensitive identification with this greater life is man’s individuality and the potency of his rapidly coordinating personality.

Man is an individual. He is the result of other factors and the combination of these factors constitutes his protection from complete absorption in the planetary sentient life, as is the case with the animals. At death, man’s astral body disintegrates and then its particles [312] again constitute undifferentiated fragments of the great whole.

2. Ảnh hưởng từ các hành tinh (planetary forms) tồn tại trên cõi trung giới của toàn bộ Thái dương hệ của chúng ta. Các hành tinh đó thuộc một trong hai dạng:

a. Chúng là các thể cảm xúc còn sót lại của các hành tinh đã tan rả trong Thái dương hệ. Các hành tinh nầy đã phân hủy lớp vật chất trọng trược và lớp dĩ thái, chỉ còn lại các lớp vỏ từ cõi trung giới trở lên và đang trong quá trình phân rả. Trong tương lai, mặt trăng của chúng ta cũng sẽ tham gia vào nhóm nầy, bởi vì mặt trăng là một hành tinh chết trong thái dương hệ của chúng ta. Điều nầy cũng tương tự như khi con người chết đi, xác thân và thể dĩ thái tan rả trước, con người bước vào cõi trung giới với những khí thể còn lại, sau một thời gian thì thể cảm xúc và thể hạ trí cũng dần tan rả.

b. Chúng là các thể cảm xúc của của các Thực thể Thái dương (lesser solar lives on the evolutionary arc) đang tái sinh. Nói nôm na đây là các hành tinh trong Thái dương hệ chúng ta trong quá trình thành lập, nhưng chưa tạo xong thể dĩ thái và thể vật chất trọng trược. Điều nầy cũng giống như linh hồn con người trong quá trình tái sinh lần lượt tạo ra các thể hạ trí, thể cảm xúc và thể dĩ thái + thể xác.

Đức DK nói rằng có hai hành tinh đang tan rả (chỉ còn thể cảm xúc) trong phạm vi lân cận với hành tinh của chúng ta, và chúng có ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ lên nhân loại. Một hành tinh có ảnh hưởng lên bản năng ác độc mà người ta thấy thể hiện ở trẻ nhỏ và một số hạng người. Hành tinh còn lại ảnh hưởng lên đời sống tình dục của nhân loại. Ngài cũng nói rằng trong thời xa xưa các hành tinh nầy gần địa cầu hơn nên ảnh hưởng của chúng cũng mạnh mẽ hơn so với hiện giờ. Ngoài ra, còn có một hành tinh thuộc dạng thứ 2 đang trong quá trình thành lập, tuy nhiên ảnh hưởng của nó lại là ảnh hưởng tốt lành, mang đến hiệu quả là mở màn Thời đại mới trên hành tinh chúng ta.

2. Certain astral energies, emanating from some planetary forms which as yet exist not in the form of physical planets, nor yet in the etheric realm, but which are enclosed within the ring-pass-not of our solar system. They represent, in the planetary sense, two groups of lives: —First, those astral shells of decaying and disintegrating planets which are to be seen by the initiate, still revolving around our sun, but which are nevertheless fast disappearing. Our moon will join their number when the complete disintegration of the outer form has taken place. Second, the astral forms of those lesser solar lives on the evolutionary arc who are taking form slowly but have not yet taken an etheric body, and will never in this world period take a physical body. These two groups are the planetary correspondences to the reincarnating types of men, and to those who have passed over and are slowly shedding their bodies, prior to eventual rebirth, or who have completely vacated their shells.

There are two of these astral forms in close proximity to our Earth, which are rapidly “decomposing”, if I may so term it, and yet have a very potent influence. On account of this close relation, they produce two types of desire or of astral tendency among men. One [astral planet] produces much of that instinctual tendency to cruelty which one sees in children and in certain types of men, and the other has an effect upon the sex life and produces some of those tendencies to perversions which cause so much difficulty now. Sadistic tendencies and sex perversions find much strengthening influence from these dying astral emanations. In ancient days they were still more potent, being closer to our earth than now; hence the ritualistic cruelties and the horrors, for instance, of Sodom and Gomorrah. Their power is rapidly declining and it should be remembered that they would have no [313] power at all were there not in humanity itself certain instincts upon which these energies can work. It should also be remembered that in Lemurian times their influence was constructive, for in those days, the lesson of sex and the intelligent registering of pain had a place in the schemes of those who were endeavoring to lead animal man into human consciousness—not into soul consciousness or even into self-consciousness in those very early times.

Close to our earth, on the road to rebirth, is a great Life in process of taking etheric form. This Life, being on the evolutionary arc and not constituting the life of a decaying shell, is having a real effect in the inauguration of the New Age. This effect is twofold: —through the emanations from the astral body of this great Life the work of breaking down the separate wall of individualism which demonstrates in man as selfishness and in nations as nationalism is carried forward. Through this rapidly integrating etheric body this Life is bringing the etheric body of our planet into a state of increased rapid vibration. Reference will be found in the Treatise on Cosmic Fire to an avatar from Sirius who comes to bring about certain planetary effects. This Life is not that avatar but is in the nature of a forerunner—of a St. John the Baptist, who “baptiseth with water (astral emanations) and the Holy Ghost”. More information along these lines is not possible, but mention is made of it, as the energies coming from these two factors must be borne in mind.

 3. Ảnh hưởng của cung hoàng đạo mới mà hành tinh chúng ta đang tiến vào là cung Bảo Bình. Biểu tượng của cung nầy là Người mang bình nước (Water Carrier), vốn là biểu tượng của cảm xúc và biểu tượng sống động. Cung nầy sẽ kích thích thể cảm xúc của nhân loại đạt đến một sự gắn kết mới, nhân loại sẽ tiến đến một tình huynh đệ đại đồng không phân biệt chủng tộc, quốc gia, và hướng đến sự tổng hợp và hợp nhất. Ngài nói rằng hiện nay chúng ta chưa thể hình dung ra điều sẽ xảy ra hằng ngàn năm nữa, nhưng tác dụng của nó sẽ là thanh lọc các thể cảm xúc của con người, khiến cho thế giới vật chất sẽ không còn sức quyến rũ nữa như hiện nay.

Astral energies emanating from the new sign of the zodiac into which we are now entering, the sign Aquarius. This sign, that of the water-carrier, is a living sign and an emotional sign. It will (through the effect of its potent force) stimulate the astral bodies of men into a new coherency, into a brotherhood of humanity which will ignore all racial and national differences and will [314] carry the life of men forward into synthesis and unity. This means a tide of unifying life of such power that one cannot now vision it, but which—in a thousand years—will have welded all mankind into a perfect brotherhood. Its emotional effect will be to “purify” the astral bodies of men so that the material world ceases to hold such potent allure, and may in its later stages bring about a state of exaggeration as potent in the line of sentiency as that which we have undergone in the line of materiality! The final stages of all signs produce over-development of the factor on which they most potently work. At present the effect of this sign is constructive among the pioneers of the race, and destructive among the rank and file of humanity. Facts about the coming Aquarian age can be searched for in the current books on the subject and it profits not for me to enlarge upon them here.

4. Ảnh hưởng của các bức xạ yếu ớt từ “trái tim của mặt trời. Ngài nói rằng các ảnh hưởng nầy đối với người thường sẽ rất yếu ớt, không cảm nhận được, mà chỉ những nhà thần bí có thể đáp ứng tức thời lại tác động của nó. Trong giáo lý của đức DK, ngoài mặt trời vật chất (physical sun), còn có Heart of the sun, và Central Spiritual sun …  Các bạn lưu ý: tất cả các bức xạ cảm xúc, dù là tốt hay xấu, đến từ bên ngoài chỉ có thể tác động lên thể cảm xúc của chúng ta khi nào chúng tìm thấy những rung động tương giữa chúng và thể cảm xúc của ta.

 4. Faint emanations from the sacred “heart of the sun”, unrecognized by the masses but instantly calling forth response from the mystics of the race who are asserting increasingly a group integrity of a very real moment and interest. These emanations are too high to be sensed by humanity at large, but the mystics react and are drawn together by the sensing of the new vibration. Their work is then to step down the vibration so that its effects can be sensed in time by the foremost of the race. The work of this group of mystics must therefore inevitably grow, for the “heart of the solar Logos” beats now in closer rhythm with this planet than has heretofore been the case (this not being a sacred planet.) The love and thought of that divine Life is turned towards this “little daughter of a long lost son”, as our planet is sometimes called in the occult books of the Great Ones.

5. Ảnh hưởng của bức xạ cảm xúc từ những tham vọng ham muốn của toàn thể nhân loại hay của giới thứ tư (fourth kingdom). Toàn thể nhân loại trong tổng thể tạo thành một thực thể, một sự sống (an entity or a life), và thể cảm xúc của thực thể nầy chịu tác động mạnh mẽ từ bốn ảnh hưởng nêu trên. Mỗi người đến phiên mình, tùy theo mức độ thanh trọc của thể cảm xúc và trình độ tiến hóa của mình mà đáp ứng khác nhau đến các bức xạ nầy. Ngài nói rằng đây cơ sở của qui luật đám đông, của tâm lý học tập thể (mass pschology), của ý kiến quần chúng. Do đó, con người trên đường phố là nạn nhân của những mãnh lực cảm xúc điều khiển y theo hai hướng: hoặc là theo ý muốn của tập thể, hoặc là theo ý muốn tốt đẹp của linh hồn y.

5. Another mass emanation which sweeps the astral body of man into strenuous activity is the impulsive desire of the astral body of the fourth or human kingdom, [315] viewing it as a whole, or as the expression of a life. This sentient body of humanity responds in an unrealized manner to all the four above types of astral energy and according to the caliber of the individual astral body, and according to the stage of development so will come response. It is in this fact that the roots of mass psychology and of mob rule lie. Also the roots of public opinion, so-called, are to be found here, but it will be long before the psychologists of the academic schools will recognize these four factors. It is with this type of sentient response that the leaders of men seek to work, molding the thoughts of men in order to awaken desire for this, that and the other. They work with this type of sentient matter without the least understanding of the situation, and without any comprehension of the factors with which they are dealing; they work magnetically if on the second ray, and with the inspiring of fear through destruction if on the first ray. If on the third ray, they use the Law of Expediency. Thus all three work with the astral bodies of men, and their capacity to succeed is dependent largely upon their own type of astral body, and its power to attract others who are sufficiently developed to respond with adequate sentiency and then to carry forward the good work. The man in the street is therefore the victim of the astral potency of those who drive him either for their own ends or for the good of his soul—for it works in both directions.

6. Từ ảnh hưởng của những bức xạ cảm xúc nhạy cảm từ những người xung, gia đình và bè bạn. Những người nầy ảnh hưởng lên y nhiều hơn mức mà y có thể tin, hoặc ngược lại, y cũng có thể ảnh hưởng lên những người đó. Điều nào xảy ra phụ thuộc vào yếu tố nào là dương, yếu tố nào là âm trong mối quan hệ giữa hai bên. Bất kỳ ai mà chúng ta gặp, tiếp xúc, sống chung, giao tiếp hằng ngày đều có ảnh hưởng tốt hoặc xấu lên chúng ta. 

6. The astral life, or sensitive emanations of a man’s surrounding family or friends. They affect him far more than he may credit, or he may affect them, according to which side is positive and which is negative. Everyone we meet, or contact, every person with whom we live or daily consort has an effect upon us, either for good or evil. They either stir up our emotional nature in a good and high sense, and so aid its work of reorientation, or they lower its standard so that progress is hindered and [316] the work of drawing downwards towards materiality is carried forward. This we know well, and it is unnecessary for me to enlarge upon it here.

Đối với người thường thì các ảnh hưởng mạnh nhất là ảnh hưởng số 6 và số 5.

7. Ảnh hưởng từ bản thân thể cảm xúc của chúng ta. Mỗi chúng ta khi tái sinh đều có sẵn một thể cảm xúc với những tính chất riêng, là sự tiếp nối của những kiếp trước của chúng ta. Và trong quá trình sống chúng ta lại xây dựng thêm cho nó những tính chất mới. Tùy thuộc vào thể cảm xúc nầy mà chúng ta đáp ứng lại các tạc động ngoại tại đã nêu ở trên.

7. The emotional (astral sentient) equipment with which a man enters into life, which he utilizes, and which he builds as life progresses. Many a man is the victim of an emotional body which he has himself constructed as he responded to the energies of the groups enumerated above. The astral body reacts to all emanations of a sensitive character in three ways:

 1. Emotional. The astral body is swept into response of some kind to the emanations of the astral bodies—group bodies or individual—of those surrounding him. This phrase warrants careful study.
 2. Sensitive. There is always a registering of all impressions by the sensitive astral body, even if emotional response lacks, and disciples have to learn to distinguish carefully between the two. Sometimes when emotional reaction lacks, as generally understood, there is nevertheless a registering of the originating cause which sought to bring about an effect on the emotional body.
 3. Simple reaction. The registering or the refusal to register or respond to an impact, to an emotional impression. This can be either good or bad.

In all three cases, one or other of the pairs of opposites is chosen and the choice depends upon the quality of the astral mechanism of the man concerned. A fourth method involves complete detachment from the emotional body altogether, and a complete capacity to isolate oneself from any sensory impression at will—in order to serve with greater efficiency and to love with greater intelligence. Forget not that in the last analysis, love and emotion are not the same. [317]

Cách tự bảo vệ trước những bức xạ xấu

Vấn đề quan trọng là khi còn người đối mặt với vô vàn ảnh hưởng từ bên ngoài như thế, thì làm sao y có thể tự bảo vệ mình trước những ảnh hưởng đó. Đức DK dạy rằng có bốn cách mà con người có thể làm.

1. Cách thứ nhất là tạo ra một lớp vỏ bảo vệ bằng vật chất cõi trung giới (a “shell”). Bằng cách nầy, một người ra một lớp vỏ để bao vệ y khỏi những ảnh hưởng cảm xúc xấu xa từ bên ngoài.

2. Cách thứ hai là phương pháp cách ly với những ảnh hưởng đó bằng cách xướng tụng một mantram hoặc bằng quyền năng của tư tưởng (kỹ thuật hình dung “visualization”). Trong cách nầy, người đó tạo ra những bức xạ từ thể dĩ thái của mình, ngăn chặn những bức xạ từ bên ngoài không đến gần y được, và đổi hướng chúng quay ngược trở lại.

Cả hai cách nầy có một số người áp dụng, nhưng Ngài không khuyến khích sử dụng. Trong cách thứ nhất, Ngài nói, khi một người trong tạo ra lớp vỏ bảo vệ, lớp vỏ đó cũng đồng thời ngăn mọi ảnh hưởng tốt đến với y, và nó tạo ra sự chia rẻ. Đến một lúc nào đó y tạo ra quá nhiều lớp vỏ để rồi bị chôn kín trong đó. Trong cách thứ hai, Ngài nói những bức xạ bị đổi hướng quay trở ngược lại, nếu chẳng may tác động lên ai đó thì y là người phải gánh nghiệp quả đó.

3. Cách thứ ba là bằng cách thực hành hạnh bất hại (Harmlessness). Ngài nhiều lần lập đi lập lại rằng hạnh bất hại là chìa khóa để hóa giải tất cả những ảnh hưởng cảm xúc xấu xa từ bên ngoài. Khi chúng ta không có những rung động tương đồng với những bức xạ xấu xa từ bên ngoài thì những bức xạ đó không thể nào tác động lên chúng ta được. Nhưng hạnh bất hại Ngài nói ở đây là hạnh bất hại theo ý nghĩa tích cực, chứ không phải theo ý nghĩa tiêu cục. Nhiều người không làm ác bởi vì họ sợ những rắc rối dây dưa khi họ làm ác, hoặc họ yếu ớt và kém tiến hóa quá nên không thể làm ác được. Còn Hạnh Bất hại theo nghĩa tích cực bao gồm chánh tư duy (right thinking) bởi vì họ có lòng từ ái thông tuệ, chánh ngữ bởi vì họ đã làm chủ được mình, họ hành động chân chánh bởi vì họ đã thấu hiệu định luật của vũ trụ. Nhiều người mới nghe qua tưởng rằng dễ dàng thực hiện được điều nầy, tuy nhiên họ sẽ thấy rằng để thực hiện được hạnh bất hại theo nghĩa tích cực cần huy động tất cả sức lực bên trong họ và mất nhiều thời gian để đạt đến điều đó. Ngài nói rằng khi chúng ta đã đạt được hạnh bất hại thì cánh cửa điểm đạo đã rộng mở cho chúng ta.

 

A close study of one’s emotional reactions brings one to the consideration of that basic characteristic which cannot be over-emphasized in view of the world’s present condition. Harmlessness. I tell you that the achieving of harmlessness in the positive sense (not in the negative) means the attainment of that step which leads definitely to the Portal of Initiation. When first mentioned, it sounds of small moment, and to bring the whole subject of initiation into such small account that it becomes unimportant. But let him who so thinks practice that positive harmlessness which works out in right thought (because based on intelligent love), right speech (because governed by self-control), and right action (because founded on an understanding of the Law), and he will find that the attempt will call forth all the resources of his being and take much time to achieve.It is not the harmlessness that comes from weakness and sentimental loving disposition, which dislikes trouble because it upsets the settled harmony of life and leads to [318] consequent discomfort. It is not the harmlessness of the little evolved negative impotent man or woman, who has not the power to hurt because possessing so little equipment wherewith damage can be done.

It is the harmlessness that springs from true understanding and control of the personality by the soul, that leads inevitably to spiritual expression in everyday life. It emanates from a capacity to enter into the consciousness and to penetrate into the realization of one’s brother, and when this has been accomplished—all is forgiven and all is lost sight of in the desire to aid and to help.

Response to wrong vibration will not be basically prevented by the methods of either “building a shell”, or by “insulation” through the power of mantrams and visualization. These two methods are temporary expedients by which those who as yet have somewhat to learn seek to protect themselves. The building of a shell leads to separateness, as you well know, and necessitates the eventual overcoming of the habit of shell-building, and a shattering and consuming of the shells already built. This latter can be more easily done than the overcoming of the habit. Automatically the building process goes on until finally the aspirant has built so many ramparts around himself that he can neither get out nor can any contacts be made with him. The process of insulation, which is a more advanced practice and calls for more magical knowledge, consists of the emanating of certain energies of the vital body in a particular direction, which serve to keep other energies at a distance through what is called impact. Through this impact upon approaching energies, they are reversed and sent in another direction. But those energies must go somewhere, and should they damage another person, is not the one who reversed their direction through a desire to protect himself responsible?

Do đó thực hành hạnh bất hại là cách dễ nhất và hiệu quả nhất mà người tầm đạo có thể sử dụng. Có một giai đoạn sau đó người đệ tử có thể học cách hấp thu và chuyển hóa các bức xạ và năng lượng cảm xúc xấu xa. Đây là phương pháp hóa giải điều ác hiệu quả cao nhất. 

The practice of harmlessness is the best and easiest [319] way for the aspirant to work. There is then nothing in him which is inimical to any life in any form, and he therefore attracts to himself only that which is beneficent. He uses the beneficent forces thus attracted for the helping of other beings. This has to be the first step, and the discipline it entails and the constant supervision of all the activities on the three planes of human evolution and of all reactions bring the emotional body under the dominance of the illumined mind. They also bring about the understanding of one’s fellow men.

There is secondly, a later stage wherein the disciple learns to absorb and transmute the wrong vibrations and the energies which are destructive. He has no shells nor barriers. He does not insulate himself nor isolate himself from his brothers. Through harmlessness he has learnt to neutralize all evil emanations. Now he acts with a positiveness of a new kind. Definitely and with full awareness of what he is doing, he gathers into himself all the evil emanations (destructive energies, and wrong forces) and he breaks them up into their component parts and returns them whence they came, neutralized, impotent and harmless, yet intact in nature. You say that this is a hard teaching and conveys but little to the average aspirant? Such is ever the way in esoteric teaching, but those who know will understand and for them I speak.

Ngài nói rằng cón có một phương pháp cao hơn nữa nữa mà người điểm đạo đồ (initiate) có thể sử dụng, đó là thông qua một mantram để điều khiển dòng năng lượng xấu quay ngược trở lại nơi đã phát ra đó.

Another method is still more advanced and is utilized by the initiate. Through a knowledge of the law and of certain Words of Power he can command the energies to reverse themselves and to return to their originating center. But with this method we have nothing to do. There must as yet be much practice in harmlessness and a close watch kept upon its application in the daily life.

Nhưng những người như chúng ta chỉ có thể thực hành phương pháp thứ ba là thực hành hạnh bất hại và thực tập nó ngay trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Hãy để Hạnh Bất Hại là Kim chỉ nam đời sống của chúng ta!

Ghi chú: Các bạn nên tham khảo sách vở của Hội Thông thiên học và sách của đức DK thêm về những chủ đề sau:

– Physical Elemental, Astral Elemental, Mental Elemental: Tinh linh của ba thể

– Elemental Essence: Loài tinh hoa chất

– the spirit of the earth: Tinh linh của địa cầu

– Involution and Evolution: Con đường giáng hạ tiến hóa và thăng thượng tiến hóa

– Năm giới trong thiên nhiên: Five Kingdoms of the Nature (Mineral, Vegetable, Animal, Humanity, Kingdom of the Soul)

 

6 Comments

 1. jupiter nguyen

  Sau khi đọc bài viết trên thì tôi cũng nhận thấy rằng cách thứ ba ( thực hành hạnh bất hại – harmlessness ) là cách tốt nhất , hiệu quả nhất và cũng là cách duy nhất để những người tự tu học tại gia như tôi có thể bảo vệ mình tránh những bức xạ xấu ( cũng như ảnh hưởng xấu , những tư tưởng xấu từ kẻ khác ) . Vì tôi là một người tự tu học tại nhà ( tôi không có một vị thầy nào hướng dẫn cả và cũng chưa ở trong một tổ chức hay đoàn nhóm tôn giáo nào cả ) nên tôi xem những Wedsite chân chính như http://www.minhtrietmoi.org và thongthienhoc.com vừa là tu viện vừa là thư viện sách của tôi nên tôi thường vào đây để học hỏi và nghiên cứa giáo lý của các chân sư.

 2. jupiter nguyen

  Trong quyển Autobiography of a Yogi , để đáp trả lại cái tình thương vô điều kiện mà Sri Yukteswar đã ban cho Yogananda ngay từ lúc đầu nên Yogananda nói với vị thầy của ông ta rằng ” Thưa Sư Phụ , con xin kính yêu sư phụ mãi mãi ” và Sri Yukteswar trả lời rằng ” Tình của thế gian vốn ích kỷ và bắt nguồn từ sự ham muốn và thõa mãn dục vọng … ” . Trong bài viết trên chân sư D.K nói về hạnh bất hại tích cực và hạnh bất hại tiêu cực thì tôi nghĩ cũng như cái tình thương vô điều kiện và tình thương có điều kiện vậy ( vì chỉ khi nào mình có tình thương mới giúp người và không làm hại người khác ) . Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người thực hành hạnh bất hại ( harmlessness ) trên thế gian này đều theo hướng tiêu cực hết ( như cái tình thương mà có tính toán vậy ) , vì thật tình mà nói thực hành được hạnh bất hại tích cực như bài viết trên là một điều phi thường và tôi tự hỏi biết đến kiếp nào tôi mới có hạnh bất hại tích cực đó ? Từ nhiều năm nay tôi đã cố gắng hơn để thực hành hạnh bất hại , có nghĩa là tôi đã cố gắng sống hòa đồng, ôn hòa , vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ mọi người từ những chuyện lặt vặt và bất cứ chuyện gì mà tôi có khả năng làm được từ trong gia đình , tại chổ làm cũng như ngoài xã hội ( vì tôi muốn mọi người quý mến tôi và vì tôi muốn có thêm nhiều người bạn tốt cũng như tôi muốn họ sẽ giúp đỡ lại tôi khi tôi cần đến họ … ) , do đó tôi đã có sự tính toán trong sự giúp đỡ của tôi . Tôi tuyệt đối tránh làm điều ác vì tôi hiểu biết về định luật luân hồi và nhân quả. Tôi biết rằng khi mình làm điều ác thì cho dù mình có tránh né được sự trừng phạt của pháp luật thì mình cũng không né tránh được sự trừng phạt của định luật nhân quả ( và vì tôi muốn tạo những điều kiện và hoàn cảnh tốt đẹp hơn cho những kiếp sống tiếp theo của tôi ) , do đó tôi lại có sự tính toán và thật ra tôi chỉ làm có một điều là ” sữa sai chính mình ” ( như Krishnamutri đã từng nói thế ). Nói tóm lại tôi đã cố gắng sống một cuộc đời tốt đẹp bình thường , tránh làm điều ác , làm nhiều điêù thiện nhưng sự thay đổi của tôi là có tính toán và do sợ nghiệp báo ( nếu làm điều các ). Quả thật đối với tôi thực hành hạnh bất hại theo hướng tích cực như bài viết trên là một điều khó khăn phi thường giống như ai đó muốn tôi phải có cái tình thương vô điều kiện vậy ( một tình thương mà không tính toán ) . Tôi biết rằng chính mình đang ở trong một tình trạng tiêu cực , một con người tu hành theo hướng tiêu cực nhưng tôi biết làm sao đây ? Bạn nào có lời khuyên cho tôi xin góp ý , tôi xin lắng nghe . Thanks

  • webmaster

   Chào bạn,

   Bạn nói rằng “Tôi tuyệt đối tránh làm điều ác vì tôi hiểu biết về định luật luân hồi và nhân quả,” thì cũng đã quá tốt rồi. Và nếu tất cả mọi người đều như vậy thì thế gian đã bớt khổ đau rất nhiều. Đức DK nói rằng con người tiến hóa từng bước một và rất chậm. Nếu như ta thấy một ai đó trong một kiếp sống tiến bộ rất nhanh là bởi vì họ chỉ lặp lại những gì họ đã đạt được trong những kiếp trước, khi đã đạt đến mức cũ rồi thì sự tiến bộ cũng chậm lại, và tiến từng bước một.

   Đúng như bạn nói, tất cả chúng ta rất khó đạt đến hạnh bất hại tích cực như Ngài dạy, bởi vì nó đòi hỏi toàn bộ nỗ lực tự thân, và như Ngài nói, khi chúng ta đã đạt đến điều đó thì cánh cửa Điểm đạo đã rộng mở cho ta rồi. “Bạn không dám làm điều ác vì sợ quả báo”, đến một lúc nào đó thì điều đó sẽ xảy ra tự nhiên, trở thành một thói quen của bạn, rồi bạn sẽ chủ động làm điều lành, giúp đỡ mọi người vì điều đó mang lại hạnh phúc cho bạn. Từng bước, từng bước một chúng ta xây dựng hạnh bất hại tích cực.

   Song song với những việc làm, chúng ta nên tham thiền, tập hòa nhập (fuse) với linh hồn của chúng ta, xây dựng đường Antahkarana nối liền phàm ngã với Linh hồn, khi đó phàm ngã trở thành soul-infused personality. Đối với linh hồn thì không có “tôi”, “ta”, mà chỉ có một. Khi đạt đến tâm thức của linh hồn rồi thì mọi việc làm hành động của chúng ta sẽ hướng về tập thể một cách tự nhiên, bởi vì bản chất của linh hồn là tâm thức nhóm hay tập thể.

   Việc xây dựng đường antahkarana đức DK viết rõ trong 2 quyển Education in the New AgeThe Rays and Initiations. Khi có điều kiện chúng tôi sẽ có bài về đường antahkarana.

   Thân mến,

 3. Jupiter Nguyen

  Tôi nghĩ chân sư Morya nói đúng ” người tìm chân lý để hưởng riêng thì chưa thể tìm gặp chân lý ” . Do đó tôi lại tiếp tục ” sữa sai chính mình ” .

 4. Jupiter Nguyen

  Theo sự hiểu biết của tôi thì các chân sư đã thành lập những nhóm đệ tử đặc biệt và huấn luyện họ một cách cấp tốc để họ trở thành những vị cứa tinh trong thời đại mới của chúng ta nhằm đẩy nhanh quá trình tiến hóa của loài người. Người ta gọi nhóm đệ tử đặc biệt đó là HỘI CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC THÀNH TỰU TRÍ TUỆ SIÊU VIỆT VÀ GIÁC NGỘ TÂM LINH CÓ TỔ CHỨC.

 5. jupiter nguyen

  Bạn Webmaster viết rằng ” … Đọc những gì Ngài viết … giáo lý trùng trùng duyên khởi của nhà Phật ,tất cả vạn vật đều có liên hệ mật thiết với nhau, một hạt nguyên tự nhỏ bé cũng có ảnh hưởng đến toàn thể vũ trụ ” . Krishnamutri đã từng nói rằng ” không có một điều gì có thể sống trong đơn độc , riêng lẻ ” . Tôi nhìn thấy một sự thật là một giọt nước nó chứa đựng toàn thể nước của đại dương , do đó (trong một ý nghĩa nào đó ) tôi cũng tin rằng một hạt nguyên tử nhỏ bé cũng chứa đựng toàn thể vũ trụ bao la ở trong nó ( trong cái lớn nhất có chứa đựng cái nhỏ nhất và ngược lại ).

Leave Comment