Lời Cầu Nguyện các đấng Cao Cả

Sau đây là một mantram được phổ biến trong Trường Minh Triết (Esoteric Section) của Hội Thông Thiên Học, dường như xuất phát từ Ashram của Chân Sư Morya. Trong các quyển sách của Ngài, đức DK có nhắc đến mantram nầy vài ba lần. Đây có thể xem như một lời cầu nguyện tuyệt đẹp. Chúng tôi xin dịch sang tiếng Việt và chia sẽ cùng các bạn. Hai bức ảnh trên hình là chân dung của Chân sư M và KH do Họa sĩ người Đức Schmiechen vẽ trong thế kỷ 19 qua sự giúp đỡ bằng thần giao cách cảm của bà HPBlavatsky và Chân Sư.

Masters

Lời Cầu Nguyện Các Chân Sư

 

3 Comments

 1. jupiter nguyen

  Tôi nghĩ rằng đây không những là một bài cầu nguyện tuyệt vời mà còn ẩn chứa bên trong nó những giáo lý cao siêu nữa. Trong bài Mantram trên có đoạn ” có một sự bình an vượt qua tất cả hiểu biết, nó ngự bên trong trái tim của những ai biết sống trong Vĩnh Cửu ” . Tôi nghĩ rằng cái Vĩnh Cửu( eternal ) đó chính là cái Không Thời Gian ( nghĩa là thời gian không có thật , thời gian là một ảo tưởng ) . Trong quyển Điểm Đạo Trong Nhân Loại và Thái Dương Hệ ( Initiation Human and Solar ) chân sư D.K nói cho chúng ta biết rằng khi đạt đến trình độ tâm thức của một vị chân sư thì ở vào đẳng cấp đó các ngài nhận thấy rằng thời gian không có thật. Tôi nghĩ rằng các vị chân sư là những người đã mãi mãi sống trong cái Vĩnh Cửu , cái Không Thời Gian đó rồi nên các ngài không bao giờ còn ưu tư hay phiền não nữa. Tâm thức của các Ngài đã đạt đến sự bình an bất diệt đó , một sự bình an vượt qua tất cả mọi sự hiểu biết , một trạng thái bình an, phúc lạc vượt qua tất cả mọi sự tưởng tượng của người thường và không một điều gì xảy ra có thể làm mất đi sự bình an đó của các Ngài.

 2. Jupiter Nguyen

  Tôi đã suy nghĩ nhiều về cái mà các chân sư gọi là cái Vĩnh cửu hay là cái hiện tại vĩnh cửu ( eternal now ). Trong quyển The end of time thì Krishnamutri gọi nó là cái Không Thời Gian . Đối với tôi thì tôi tin chắc rằng có sự tồn tại của một cõi giới kỳ diệu như thế mà ở đó thời gian không hiện hữu. Tôi tin rằng chuyện trường sinh bất tử là chuyện có thật và có thể đạt được mà bí mật của nó chính là cái Không Thời Gian đó hay là cái hiện tại vĩnh cửu. Chúng ta biết rằng cái gì sinh ra trong thời gian thì cái đó phải chết trong thời gian , các vị chân sư là những người đã thoát khỏi sự ” cám dỗ ” của thời gian ( thời gian là Quá khứ, Hiện tại Và Tương lai ) do đó tâm thức của các Ngài đã không còn sống trong thời gian nữa mà tâm thức các Ngài sống trong cái Vĩnh cửu , cái ở ngoài thời gian ( cái không có thời gian ). Do đó các Ngài đã đạt đến sự Trường sinh bất tử ( vì không còn sống trong giới hạn của thời gian nên không còn sự chết nữa, tất cả các tế bào của thể xác sẽ ngừng lão hoá từ đó ). Tôi nghĩ rằng cái cõi giới không thời gian đó hay là cái hiện tại vĩnh cửu ( eternal now ) đó là một nơi tuyệt diệu mà chúng ta có thể đến được khi chúng ta thật sự thoát khỏi sự ” cám dỗ ” của thời gian.

  • webmaster

   Chào Bạn,

   Nhân bạn nói đến cái “Hiện tại Vĩnh Cửu” (Eternal Now), và theo bạn thì “tâm thức của các Ngài đã không còn sống trong thời gian nữa mà tâm thức các Ngài sống trong cái Vĩnh cửu , cái ở ngoài thời gian ( cái không có thời gian ). Do đó các Ngài đã đạt đến sự Trường sinh bất tử (vì không còn sống trong giới hạn của thời gian nên không còn sự chết nữa, tất cả các tế bào của thể xác sẽ ngừng lão hoá từ đó). Tôi nghĩ rằng cái cõi giới không thời gian đó hay là cái hiện tại vĩnh cửu (eternal now) đó là một nơi tuyệt diệu mà chúng ta có thể đến được khi chúng ta thật sự thoát khỏi sự ‘cám dỗ’ của thời gian.” Cái Eternal Now không liên hệ chi đến sự Trường Sinh Bất tử, mà là một trạng thái của Tâm thức trên cõi giới của Linh Hồn. Các Chân Sư đã vượt trên cõi giới của Linh hồn nên tất cả Quá khứ, Hiện tại và Tương Lai đều hiển hiện trước mắt tâm linh của Ngài. Tôi xin trích một đoạn trong Esoteric Healing nói về Eternal Now:

   From the moment of complete separation from the dense physical and etheric bodies, and as the eliminative process is undertaken, the man is aware of past and present; when elimination is complete and the hour of [Page 497] soul contact eventuates and the manasic vehicle is in process of destruction, he becomes immediately aware of the future, for prediction is an asset of the soul consciousness and in this the man temporarily shares. Therefore, past, present and future are seen as one; the recognition of the Eternal Now is gradually developed from incarnation to incarnation and during the continuous process of rebirth. This constitutes a state of consciousness (characteristic of the normal state of the advanced man) which can be called devachanic.

   Còn thể xác mà các Chân sư sử dụng có hai loại:

   * Thể xác mà các Ngài mang khi được điểm đạo lần thứ 5, nó có thể tồn tại lâu hơn người thường, nhưng vẫn phải tuân theo luật thành trụ hoại diệt. Như trường hợp thể xác của đức DK
   * Thể xác mà các Ngài tạo ra bằng quyền năng của ý chí (Kriya shakti), gọi là mayavi rupa, nó có thể tồn tại lâu dài theo thời gian cho đến khi các Ngài buông bỏ nó. Sau đây là đoạn trích từ quyển sách The Rays and the Initiations của đức DK

   He can work through a physical body (with its subtler sheaths) or not, as he sees fit. He realises that he, as an individual, no longer needs a physical body or an astral consciousness, and that the mind is only a service instrument. The body in which he now functions is a body of light which has its own type of substance. The Master, however, can build a body through which He can approach His incoming disciples and those who have not taken the higher initiations; He will normally build this body in semblance of the human form, doing so instantaneously and by an act of the will, when required. The majority of the Masters who are definitely working with humanity either preserve the old body in which They took the fifth initiation or else They build the “mayavirupa” or body of maya, of physical substance. This body will appear in the original form in which They took initiation. This I personally did in reference to the first case; i.e., preserving the body in which I took initiation. This the Master K.H. did in creating a body which was made in the form in which He took the fifth initiation.

Leave Comment