Bảo vệ sự thuần khiết của giáo lý đức DK

Vài tháng trước đây, trang web của chúng tôi bị hack và cài malware khiến tất cả các tìm kiếm liên quan đến trang web đều bị chuyển hướng đến một trang web độc hại.

Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian và công sức để khắc phục tình trạng trên, và hiện trang web đã được khôi phục như ban đầu. Chúng tôi cũng tạo ra một thư mục mới cho các bài viết (minhtrietmoi.org/WPress/) thay vì minhtrietmoi.org/Wordpress/ như trước đây, và hướng tất cả các link cũ sang trang mới.

Cũng qua sự cố trên, chúng tôi “phát hiện” một số trang web đã trích đăng các bài viết trên trang web chúng tôi—có ghi nguồn hoặc không ghi nguồn trích dẫn—mà không xin phép chúng tôi.

Trang http://www.caodaism.net sử dụng bài viết không xin phép và cũng không ghi nguồn trích dẫn

 

Trang http://congdongthienvietnam.org sử dụng loạt bài luân xa nhưng chỉ ghi đơn giản nguồn Minh Triết Mới

Trang www.wattpad.com cũng sử dụng loạt bài luân xa

Trang http://thienchualanh.com/blogs/ sử dụng loạt bài luân xa

Và còn nhiều trang nữa nhưng chúng tôi không liệt kê lên đây hết được. Việc phổ biến Minh Triết Thiêng Liêng là điều quí và nên làm, nhưng phải trên tinh thần vô vị lợi và tôn trọng tác giả được trích dẫn.

Trong các trang web trích dẫn các bài viết của chúng tôi, có trang “pha trộn” giáo lý của đức DK với giảng dạy của những “người dẫn kênh” như Sal Rachele, Rae Chandran, Elizabeth Clare Prophet… Điều này là không nên vì giữa giáo lý của đức DK và các vị đó không có gì là chung cả!

Do đó, chúng tôi yêu cầu khi muốn trích dẫn các bài viết của chúng tôi phải ghi rõ nguồn trích dẫn, không thay đổi bài viết, phải được sự đồng ý của chúng tôi qua thư điện tử.

Leave Comment