Các Huấn Thị Cá Nhân cho F.C.D – Phần II

January 1933

Tôi muốn nói với em rằng, làm việc trong sự cô đơn là một việc khó khăn đối với một đệ tử cung 2 như em. Vấn đề của em gồm hai phần, và khi nó được giải quyết thì môi trường phụng sự của em vốn đã lớn sẽ mở rộng hơn. Em có vấn đề về thể dĩ thái thiếu sinh lực, và vấn đề của tâm gắn liền với quá nhiều người, và do đó bị căng thẳng và áp lực quá mức bởi những người khác. Có rất nhiều yêu cầu đòi hỏi sự cảm thông của em. Khi em đến năm mươi tuổi, em sẽ đạt được những cam kết khó khăn để trở thành một sannyasin [139] trong thế giới phương Tây. Điều này B.S.W. đã đạt được và có thể giúp em nếu em nói chuyện với bạn ấy một cách thẳng thắn. Em cũng có nhiều điều để chia sẻ cho bạn ấy.

To my fellow disciple, F.C.D., who works in that loneliness which is so difficult for the second ray type, I would say the following: Your problem is twofold and when it yields to solution then your field of service—already large—will increase. You have the problem of a devitalised etheric body and also of a heart attached to many and hence unduly strained and taxed by others. There are many demands upon your sympathies. By the time you have reached the age of fifty years you should have achieved the difficult undertaking of becoming the sannyasin [139] in the Western world. This B.S.W. has already achieved and could help you if you, with frankness, cared to correspond with him. You have somewhat to give him too.

Các vấn đề của thể dĩ thái sẽ được giải quyết nếu những gợi ý cho C.D.P. được lưu ý và nếu chế độ ăn uống (trong trường hợp của em) được kiểm soát và điều chỉnh cẩn thận …. Đây không phải là ý định của tôi để chỉ cho những ai làm việc trong nhóm của tôi những phương pháp họ nên làm theo liên quan đến chế độ ăn uống. Những điều đó khác nhau đối với mỗi cá nhân.

The problems of the etheric body will yield to treatment if the suggestions made to C.D.P. are noted and if the diet (in your case) is carefully controlled and regulated…. It is not my intention to indicate to those who work in my group the methods they should follow as regards diet. Such things differ for each individual.

Đương nhiên là em còn có những nhược điểm của người thuộc Cung 2: quá thiết tha, dính líu với người chung quanh. Điều này có thể sửa chữa nếu em giữ vững tư thế như một linh hồn chứ không lấy tư thế phàm ngã trong việc xử sự với mọi người trong vòng gia đình hay trong công việc phụng sự ở thế gian. Em phải nhớ rằng cách xử sự đó là tương quan, liên hệ giữa những linh hồn, chứ không phải giữa những sắc thái hữu hình, hữu hoại. Bởi vậy em phải sống tách rời khỏi những phàm ngã của thiên hạ, vẫn phụng sự, giúp đỡ họ nhưng phải luôn luôn sống với tâm thức linh hồn—một synyasin thật sự.

You have necessarily at this stage the vices of your second ray virtues. You suffer from attachment and from a too rapid identification with other people. This can be handled if you stand steadfast as a soul and do not focus as a personality in dealing with people—both in your home circle and in your world service. You need to bear in mind that your relation is with souls and not with temporary forms and so you must live detached from personalities, serving them but living ever in the consciousness of the soul—the true sannyasin.

Do đó, hãy thực hành tham thiền trong đầu, ngoại trừ một số thực hành ngẫu nhiên liên quan đến lá lách (mà tôi sẽ cho em) nhằm kích động thể dĩ thái. Luân xa tim của em đã khai mở đủ cho kiếp sống này, và việc gia tăng độ nhạy cảm hơn nữa sẽ là một trở ngại. Việc hoàn thành nhiệm vụ của em và sự tự do bên trong của em khỏi các ràng buộc sẽ đưa em đến mức độ giải phóng em cho việc phụng sự đầy đủ hơn. Nếu em có câu hỏi nào muốn hỏi, tôi sẽ vui vẻ trả lời.

Carry your meditations forward exclusively in the head, therefore, except for some incidental practice in connection with the spleen (which I will give you to follow) with a view to etheric vitalisation. Your heart centre is sufficiently awakened for this life and greater sensitivity would be a handicap. The perfect fulfilment of your duty and your freedom inwardly from ties will spell for you that measure of liberation which will release you to fuller service. If you have questions which you seek to ask me, brother of old, I will with gladness reply.

Giải thích:

1. Đây là bức thư đầu tiên của đức DK cho FCD, tháng giêng năm 1933, lúc ông được 45 tuổi. Thường các bức thư của đức DK cách nhau khoảng 6 tháng, thỉnh thoảng cách nhau một năm, do tình hình thế giới lúc đó.

2. Tại thời điểm viết bức thư này, FCD chưa được Chân sư DK cho biết cấu trúc cung của mình (đến tháng 7 năm 1937 Ngài mới cho biết điều đó). Cấu trúc cung của FCD là linh hồn cung 2, phàm ngã cung 4, thể trí cung 1, thể cảm xúc cung 2 và thể hồng trần cung 7. (II 4 – 1 2 7).

3. Trong cấu trúc cung của FCD, các cung mềm (soft line Rays) chiếm ưu thế. Ông chỉ có thể trí cung 1 nằm trên đường lối cung cứng. Điều này giải thích cho bản chất bám chấp và đồng hóa mạnh nơi Ông. Lá số chiêm tinh của Ông cũng có những yếu tố hỗ trợ cho tính chất này của Ông.

4. Do đó, một tính tốt khi thái quá lại trở thành trở ngại, và nơi ông điều này thể hiện rõ. Ông vốn là Bác Sĩ trị liệu tâm lý, do đặc thù nghề nghiệp Ông phải tiếp xúc với rất nhiều người, và bị ảnh hưởng quá mức với những người Ông tiếp xúc (trong gia đình lẫn xã hội). Lời khuyên của Chân sư DK cho Ông là Freedom from Ties, Tự do hay thoát khỏi các ràng buộc là phương châm lớn nhất của cuộc đời Ông. Phương châm thứ 3 trong công thức phát triển của Ông là Buông Bỏ hay Tách rời cũng liên quan đến điều này. Đối với một người thường, y cần phải phát triển lòng lân mẫn, tính bao gồm để khắc phục bản chất ích kỷ, cô lập của mình. Trong trường hợp của FCD thì ngược lại, Ông đã quá lân mẫn, đồng hóa, cảm thông với mọi người, và điều này phải được tiết chế lại. Liên quan đến việc này luân xa tim của Ông cũng phát triển quá mạnh, nó đã khai mở đủ cho kiếp sống này, không cần thiết phải khai mở thêm vì sẽ gây ra sự mất cân bằng trong hệ thống năng lượng của Ông. Bài tham thiền mà Chân sư khuyên Ông là Tham thiền trong đầu thay vì tham thiền nơi trái tim như các đệ tử khác. Ông cần phát triển các đặc tính của các Cung Cứng để cân bằng các tính chất của cung mềm đang chiếm ưu thế nơi Ông.

5. Vấn đề thứ 2 mà Ông gặp phải là vấn đề thể xác và thể dĩ thái thiếu sinh lực, thiếu sinh lực không phải do bệnh tật mà do những nguyên do khác. Trong những bức thư sau, đức DK chỉ cho Ông khắc phục điểm này. Chủ yếu là Ông bị rò rĩ sinh lực, bị người xung quanh hút sinh lực do bản chất đồng hóa dễ dàng với người khác. Một số đệ tử khác của Chân sư DK cũng gặp vấn đề về thể hồng trần như CDP, RSU… và mỗi người có nguyên nhân và cách khắc phục khác nhau. Trong đoạn văn trên, Ngài lưu ý Ông có thể tham khảo bức thư của Ngài cho đệ tử CDP để biết thêm. Các thư của Chân sư DK viết cho các đệ tử đều công khai cho toàn bộ các đệ tử và mọi người có thể đọc nó.

6. Trong bức thư trên, Chân sư DK cũng nhắc đến công việc phụng sự của FCD đã rộng lớn vào thời điểm của bức thư. Lúc đó Ông đã khá nổi tiếng trong giới Tâm Lý học. Ông lập viện The Institute of Culture and of Psychological Therapy vào năm 1926.

7. Trong thư trên, có thuật ngữ synyasin chúng tôi không dịch mà giữ nguyên. Đó là thuật ngữ Ấn Giáo chỉ một tu sĩ đã thoát li mọi ràng buộc (gia đình…) để sống cuộc đời tu sĩ dâng hiến. Ngài tiên đoán năm Ông 50 tuổi Ông sẽ trở thành một synyasin của Phương Tây, một người Phụng sự của Thế Gian chứ không của một nhóm người. 50 năm là chu kỳ để hành tinh Chiron quay quanh mặt trời, gọi là chu kỳ Chiron Return.

 

1 Comments

  1. Jupiter Nguyen

    ” Bởi vậy em phải sống tách rời khỏi những phàm ngã của thiên hạ, vẫn phụng sự, giúp đỡ họ nhưng phải luôn luôn sống với tâm thức linh hồn ”

    . Tôi cảm thấy lời khuyên trên rất hay, tôi nghĩ rằng bất cứ phàm ngã nào cũng đều tác động và ảnh hưởng đến mọi phàm ngã khác xung quanh và trong vòng ảnh hưởng của nó. Nếu một phàm ngã nào đang bộc phát càng mạnh mẽ thì nó sẽ càng làm kiệt quệ và làm mất sinh lực ( làm rò rỉ ) cho những phàm ngã xung quanh nó . Và do đó mà làm cho thể xác bị mệt mỏi.

    . Còn nói ” phải sống tách rời khỏi những phàm ngã của thiên hạ ” thì tôi hiểu điều đó có nghĩa là ta phải tách rời khỏi những nổi lo sợ, ưu tư và phiền muộn của kẻ khác ( cho dù là của người thân của mình ) vì đó là những tính chất hay đặc tính của những ai sống với tư thế của phàm ngã và không thể tránh khỏi.

    . Còn câu nói ” phải luôn luôn sống với tâm thức linh hồn ” là một câu nói rất tuyệt vời và đó chính là Lối Thoát.

Leave Comment