Huấn Thị Cá Nhân cho F.C.D – Phần V

Bài viết bao gồm các Huấn thị cho FCD từ tháng 1 năm 1937 đến tháng giêng 1939, và cũng là phần kết thúc những huấn thị của FCD trong cuốn I của Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới . Trong bình giảng, GS Michael D. Robbins sử dụng rất nhiều kiến thức chiêm tinh, khi đọc, các bạn có thể lướt qua để tập trung vào nội dung chính. Sau bài này, chúng tôi sẽ có một bài giải thích tập trung về các khái niệm chiêm tinh nội môn mà GS Michael dùng. Vào cuối bài, các bạn sẽ thấy một phương pháp mà Chân sư DK dạy cho FCD để cách ly với những ảnh hưởng tiêu cực cõi trung giới, vì bản thân Ông là người rất nhạy cảm với các ảnh hưởng đó. Đây là một phương pháp bí truyến nhất được tìm thấy trong quyển sách.

******************

Tháng Giêng 1937 – January 1937

EM THÂN MẾN:

 

[1]

Em sắp bước vào một giai đoạn phụng sự đầy đủ hơn. Phần lớn cuộc đời của em đã dành cho các hoạt động khách quan và em đã ép mình để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết. Bây giờ công việc của em nên trở nên chủ quan hơn và sâu rộng hơn về hiệu quả và phạm vi của nó. Điều này sẽ chỉ có thể thực hiện được nếu em học bài học khó (đặc biệt khó với em), bỏ đi nhiều điều đã được thực hiện trước đó và bằng cách thực hiện một sự phân biện tùy ý, khôn ngoan, và thận trọng nhất. Công việc của em phải cụ thể và được tiến hành liên quan đến những linh hồn nhất định đáng được em quan tâm vì khả năng của họ được sử dụng trên Đường Đạo. Do đó, công việc của em trong tương lai phải là với các đệ tử, chứ không phải với những người bình thường. Tuy nhiên, em có thể làm việc với quần chúng thông minh, những người chí nguyện và những đệ tử dự bị, thông qua khả năng của em để tiếp cận với họ bằng câu chữ và lời nói. Nhiệm vụ của em không phải là tiếp cận người chưa thức tỉnh, hoặc để viết cái đó là phổ thông. Đây là nhiệm vụ chuyên biệt hơn trong việc làm việc và hợp tác với những người có nhiệm vụ hướng dẫn những người “trẻ tuổi”. Em có sự khao khát phụng sự, một sự thu thập kiến ​​thức và thông tin nay cần phải được điều chỉnh. Trong quá khứ, thể hiện của nó là quí, nhưng hiện tại nó phải được điều chỉnh và kiểm soát đúng đắn; Trong tương lai, kết quả của sự thu thập này sẽ được sử dụng.

[2]

Em thân mến, đã có lần em đặt ngón tay của em lên một nhu cầu lớn khi em nói về việc “thiếu lửa” mà em thể hiện. Điều này, như em biết, một phần do các nguyên nhân thể xác, nhưng tôi muốn nhắc nhở em rằng một thể hồng trần như em sở hữu có thể chứa đựng một ngọn lửa cường độ cao (nhờ sự tinh tế và độ tinh khiết của nó) đến mức nhiều người có thể tự sưởi ấm và thắp ngọn lửa của họ. Đừng để thể hồng trần của em trở thành một trở ngại hoặc một lí do. Sử dụng ý chí sắt đá mà em được ban cho để buộc thể xác tuân theo nhu cầu của linh hồn và nhu cầu của nhân loại.

[3]

Lời kêu gọi này là một trong những lời kêu gọi của tôi đến tất cả trong nhóm đệ tử của tôi. Trong tất cả các em có những hạn chế, trở ngại và chướng ngại nhất định cho sự tiến bộ. Nếu không như vậy, các em đã là những linh hồn giải thoát chứ không phải là một phần của Con Đường Tiếp cận và dưới sự hướng dẫn của tôi như bây giờ. Sự cần thiết của nhu cầu xung quanh và yêu cầu của Thánh đoàn để được giúp đỡ trong công việc trên thế giới sẽ gắn kết các em vào một nỗ lực mới mẻ và bền vững—giải phóng các em khỏi sự trì trệ mà người đệ tử rất dễ rơi vào. Các đệ tử có khuynh hướng bị hai điều sau đây (cũng như tất cả những người chí nguyện) và họ phải đối mặt với những khuynh hướng này với sự can đảm và tầm nhìn rõ ràng:

1. Trì trệ hoặc không sử dụng lời khuyên và thông tin có sẵn để áp dụng trong thực tế, hay thực nghiệm.

2. Tập trung vào bản thân—trong hình thức tinh tế hoặc rõ rệt.

Tôi biết em sẽ tự đặt mình vào những người mà, thông qua sự trì trệ, không đạt được tột điểm khả dĩ. Tôi muốn chỉ cho em biết rằng mặc dù em có thể có khuynh hướng này trong thể chất hoặc cảm xúc, em không có nó về phương diện trí tuệ. Em là một trong số những người đạt đến thiên đàng bằng bạo lực và tiến vào trong đó. B.S.D cần hoạt động tinh thần này trong một hình thức năng động, ngay cả khi bạn ấy không nhận ra chân lý trong nhận xét của tôi.

[4]

Nếu em suy ngẫm về câu thơ mà tôi sẽ cho em xem xét bây giờ, sự tỏ ngộ sẽ đến với em. Những câu này không đề cập đến sự trì trệ của em—cái mà em biết và tôi không cần phải đề cập đến. Những cụm từ huyền bí này nói về các vấn đề cơ bản thường không được nhận ra. Nếu được nhận ra, chúng cũng không được đánh giá đúng mức. Đây là những câu thơ:

“Một ngôi sao chiếu sáng bên trong vòm trời xanh thẫm. Sau đó, một ngôi sao khác và một ngôi sao khác nữa vẫn có thể được nhìn thấy, cho đến khi xung quanh ngôi sao có nhiều điểm sáng. Vòng tròn của các ngôi sao xoay tròn và giữ vị trí của nó và bóng tối ở mọi hướng xung quanh. Mỗi ngôi sao trong quỹ đạo nhỏ bé của nó giữ vị trí của nó và xoay vòng chậm. Sự tiếp xúc của nó với cạnh của vòng tròn là tương xứng.

Một giọng nói vang lên, “Có một vòng tròn lớn, nhưng không nhiều quả cầu nhỏ. Có một số ngôi sao nhỏ và thời gian sẽ nuôi dưỡng ngọn lửa của chúng. Một số ngôi sao là mặt trời và tỏa sáng ra mọi hướng. Hãy tìm kiếm một ngôi mặt trời và nuôi dưỡng sự sống của nó. Hãy lan tỏa ánh sáng của con và sống. ‘“

MY BROTHER:

You are about to enter upon a period of fuller service. Much of your life has hitherto been given to objective activities and you have forced yourself to meet immediate needs. Now your work should become more subjective and more far-reaching in its effect and scope. This will only be possible if you learn the difficult lesson (peculiarly difficult to you) of leaving undone much that has hitherto been done, and by the exercise of a wise and most careful discretionary discrimination. Your work must be specific and carried forward in connection with certain souls who warrant your attention because of their capacity to be used upon the Path. Therefore, your work must in the future be given primarily to disciples and not to the rank and file of people. You can, however, work with the intelligent masses, the aspirants and the probationers, through your ability to reach them with the written and the spoken word. Your task is not to reach the unawakened, or to write that which is popular. It is the more specialised task of working with and cooperating with those in whose hands lies the guiding of the “little ones.” You have an avidity for service and an acquisitiveness for knowledge and for information which must now be regulated. In the past, its expression has been of value. In the present, this must be adjusted and rightly controlled; in the future, the results of this acquisition will be employed.

Once, my brother, you placed your finger upon a major need when you spoke of the “lack of fire” which you evidence. This is, as you know, partly due to physical causes, but I would remind you that a physical body such as you possess can house a fire of such intensity (owing to its refinement and its purity) that many can warm themselves at it and kindle their own little flame. Make not your physical body a deterrent or an excuse. Use the iron will with which you are gifted and force its compliance to your soul’s demands and to humanity’s need.

This appeal is one that I make to all in my group of disciples. In all of you are limitations, hindrances and certain obstacles to progress. Were it not so, you would be liberated souls and not upon some division of the Path of Approach and under my tuition, as now you are. The immediacy of surrounding [151] need and of hierarchical request for help in world work should galvanise you into a renewed and sustained effort—emancipating you from the lethargy into which it is so easy to lapse. Disciples are prone to two things (as are all aspirants) and these tendencies they should face with courage and clear vision:

1. Lethargy or the failure to use the advice and information available for practical, experimental use.

2. Self-centredness—in some subtle or obvious form.

You will place yourself, I know, under those who, through lethargy, fail to achieve the utmost possible. I would point out to you that though you may have this liability in a physical or emotional form, you have not got it mentally. You are among those who take the kingdom of heaven by violence and enter therein. B.S.D. needs this mental activity in a dynamic form, even if he recognises not the truth of my remarks.

If you will ponder upon the verse which I am now going to give you for consideration, illumination may pour in. These verses do not refer to your recognised lethargy—of that you are aware and with it I need not deal. These occult phrases deal with things basic and oft unrecognised. If recognised, they are not adequately appraised. Here are the verses:

“One star shone forth within the dark blue vault of heaven. Then another and still another could be seen until around the star were many shining points. The circle of the stars revolved and kept its place and darkness was around on every hand. Each star within its tiny orbit kept its place and slow revolved. Its contacts with the circle’s edge proved adequate.

“`There is but one great circle,’ came a voice, `not many little spheres. Some stars are small and time must feed their flame. Some stars are suns and shed their light on every hand. Seek out a sun and feed its life. Shed forth your rays and live.'”

Chú giải:

[1]

1. Giai đoạn phụng sự đầy đủ hơn được báo hiệu bởi sự có mặt của Lưu Mộc Tinh trong vùng lân cận của nhà số bảy, chủ trì sự tiếp xúc công chúng. Thiên Vương Tinh Solar Arc hiện đang cùng với Mộc Tinh của lá số nằm trong một của những nhà chủ trì việc phụng sự— nhà sáu. Trong các bình giảng của mình, GS sử dụng nhiều kiến thức về chiêm tinh học nội môn để giải thích. Sau bài này, chúng tôi sẽ tập hợp lại các giải thích theo chiêm tinh học để làm rõ hơn. Ví dụ giải thích về vận hạn,trong chiêm tinh học có các phương pháp như Transit, Tinh Vận (Secondary Progressed), Solar Arc directed … Các thuật ngữ này chưa được phổ biến trong từ điển nên chúng tôi sử dụng thuật ngữ đã phổ biến trên mạng hoặc để nguyên tiếng Anh.

2. Cuộc sống của FCD đã có nhiều đòi hỏi khách quan. Với Thổ Tinh trong nhà số hai (chủ trì các giá trị và tài chính), ông đã buộc mình đáp ứng những nhu cầu cấp thiết đó. Chúng ta thấy rằng Thổ Tinh ở góc độ quincunx (150) với Thiên Đỉnh (MC)— điểm của sự nghiệp và trách nhiệm.

3. Chân sư DK đang cố gắng chuyển FCD vào hoạt động chủ quan hơn, và do đó tiến sâu vào Ashram của Chân sư KH hơn.

4. Ngài đưa ra một câu có tầm quan trọng lớn được, nhấn mạnh việc củng cố và chủ quan hóa việc phụng sự của FCD: “Điều này sẽ chỉ có thể thực hiện được nếu em học bài học khó (đặc biệt khó với em), bỏ đi nhiều điều đã được thực hiện trước đó và bằng cách thực hiện một sự phân biện tùy tiện, khôn ngoan, và thận trọng nhất.” FCD không những cần phải tách ra khỏi hào quang của nhiều người, mà còn tách ra khỏi những công việc không còn cần sự chú ý của ông nữa.

5. Chân sư DK đang cố gắng giúp FCD tách rời khỏi “những người bình thường”, và thay vào đó tập trung sự chú ý của mình vào những người thật sự là đệ tử và có tiềm năng về tinh thần (trong kiếp sống này).

6. Chân sư Tây Tạng cũng thiết lập một sự phân đôi. FCD nên làm việc trực tiếp với những người có khả năng đi trên đường đạo, nhưng cũng có thể đạt đến một lượng khán giả rộng lớn hơn (tuy không phải là phổ biến) thông qua sách vở và lời nói.

7. Phân biện trong công việc phụng sự là điều cần thiết. FCD không thể phụng sự tất cả, và sự phụng sự của ông không dành cho những người chưa hoàn toàn thức tỉnh.

8. Chân sư DK đưa ra một điều chỉnh về “lòng ham muốn phụng sự và sự thu thập kiến ​​thức và thông tin” của FCD. Cả hai phẩm chất này liên quan chặt chẽ với cung hai, cung của Bác ái— Minh triết, của sự ‘phụng sự tuôn tràn’ và của ‘người học trò vĩnh cửu’.

9. Điều đáng chú ý là vào thời điểm sự điều chỉnh này được đề xuất, Lưu Thổ tinh đồng vị với Thủy tinh của lá số— hành tinh của trí tuệ thông qua đó sự thu hút tinh thần được kích thích.

10. Người ta không thể thu nhận kiến ​​thức và thông tin mãi mãi. Những gì được thu thập phải được sử dụng. Ngoài ra, trong các vấn đề phụng sự, người ta phải biết phân biện để đảm bảo rằng nỗ lực của mình thực sự mang lại kết quả tốt nhất.

11. Bản thân phụng sự là một điều tốt tích cực. Tuy nhiên, người đệ tử phải tìm hiểu phụng sự của mình thực sự nằm ở đâu. Nếu anh cố gắng phụng sự tất cả mọi người, hiệu quả của anh sẽ bị pha loãng.

[2]

1. Về việc “thiếu lửa”, chúng ta có thể chỉ ra sự nổi bật của các cung hành thuỷ, mà, ở một mức độ nào đó, ‘chống lại sinh lực prana’. Tuy nhiên, FCD có hai hành tinh quan trọng trong các cung hành hoảMộc Tinh ở Nhân Mã và Thổ tinh ở Sư Tử, tam hợp nhau. Cũng vậy, Nhật Tinh Vận ở Bạch Dương, và Thuỷ Tinh Vận và Kim Tinh Vận đã vào Bạch Dương. Vì vậy, có “lửa”.

2. Chân sư DK điều chỉnh sự hiểu biết của FCD về vấn đề này. Sự thiếu hụt lửa pranic do rò rỉ và mất sinh lực dĩ thái có thể là một vấn đề thực sự, tuy nhiên tiềm năng mang lửa dĩ thái-hồng trần là rất lớn do sự tế vi và tinh khiết của thể dĩ thái.

3. Đức DK tiết lộ cho FCD biết thể hồng trần là một tài sản; Ngài không muốn FCD nghĩ rằng nó là một trở ngại.

4. Về sự tinh khiết của dẫn thể vật lý (và, có lẽ, chủ yếu là thể dĩ thái), Mặt trăng trong lá số chiêm tinh ở Xử Nữ là một chỉ dẫn. Với Cung Mọc Cự Giải, trong một lá số chiêm tinh chủ yếu do Hải Vương Tinh cai quản, chúng ta thấy FCD xây một “ngôi nhà được thắp sáng” nhờ đó nhiều người có thể tự sưởi ấm và thắp ngọn lửa nhỏ của họ.

5. Bản chất của ý chí của FCD lại được nhấn mạnh. Đó là một “ý chí sắt đá”. Điều này được thúc đẩy bởi thể trí cung một, và được nhấn mạnh thêm bởi các yếu tố chiêm tinh cung một. Nó cũng gợi ý rằng phàm ngã của kiếp sống vừa qua là cung một.

6. Một số người có thể tự hỏi liệu FCD có thể thuộc cung phụ 1 của cung 2 linh hồn hay không, nhưng điều này dường như khó xảy ra vì Chân sư DK nói rằng ông đi theo con đường của các Đấng Cứu Thế.

7. Trong bất kỳ trường hợp nào, thông qua ‘ý chí sắt đá’ của mình, FCD phải buộc thể xác tuân theo mệnh lệnh của mình. Đệ tử RSU, thậm chí còn có nhiều cung một hơn nữa trong cấu trúc cung của bà, cũng gặp khó khăn khi làm việc này.

8. Động cơ của mệnh lệnh bắt buộc này phải là từ “yêu cầu của linh hồn” và “nhu cầu của thế gian”. Động cơ cá nhân sẽ không thúc đẩy việc áp dụng ý chí đúng đắn.

[3]

1. Chân sư DK nói thực tế về vị trí của các đệ tử của mình. Họ không hoàn hảo, không phải là những linh hồn đã giải thoát (nghĩa là ít nhất là điểm đạo đồ bậc bốn). Đây là một trong những gợi ý mà Chân sư DK thường nêu ra.

2. Hai thiếu sót chính của các đệ tử được nêu ra:

1. Trì trệ hoặc không sử dụng lời khuyên và thông tin có sẵn để áp dụng trong thực tế, hay thực nghiệm.

2. Tập trung vào bản thân—trong hình thức tinh tế hoặc rõ rệt.

3. Không chỉ những người chí nguyện có xu hướng thờ ơ, mà ngay cả các đệ tử cũng bị. Nói về sự thờ ơ, Chân sư DK đề cập đến nó như là một tình trạng “thật dễ sa vào đó”. Điều này sẽ khiến chúng ta tạm dừng lại để kiểm tra bản thân chúng ta. Khi nào chúng ta bị sự thờ ơ và mệt nhọc (một từ mà Chân sư M. sử dụng nhiều, chỉ ra sự không mong muốn của nó) khống chế?

4. Một thiếu sót khác là tập trung vào bản thân. Đây chỉ đơn giản là sự thất bại của tầm nhìn và sự hiểu lầm về bản chất thật của Bản Ngã.

5. Các đệ tử khác nhau có thể đặt mình vào loại này hoặc loại khác. FCD sẽ đặt mình trong tình trạng trì trệ vì những lý do đã được bàn đến nhiều.

6. Sự trì trệ của FCD có thể là thể chất hoặc cảm xúc nhưng không phải là trí tuệ. Thể trí cung một của ông ngăn cản điều này. Người ta nói rằng đó là “ người đạt đến thiên đàng bằng bạo lực và tiến vào trong đó”. Điều này thật thú vị bởi vì nhiều người trong số những người “đạt đến thiên đường bằng bạo lực” được cho là những người có Chân thần cung một.

“Thiên Giới (Kingdom of God) chịu đựng bạo lực và kẻ bạo ngược chọn nó bằng sức mạnh”, hoặc bằng Ý Chí hay quyền năng. Không phải là Ý Chí như chúng ta sẽ biết nó trong thái dương hệ cuối cùng, mà chính là Ý Chí như được biết trong thái dương hệ này, và nó phải được vận dụng tới mức tối đa bởi Chân Thần tiến hóa trong cuộc đấu tranh của nó để kiểm soát mỗi cõi phụ nguyên tử. Các Chân Thần quyền lực có nỗ lực lớn hơn nhiều, và do đó sự việc rất thường lộ rõ là những người trên cái mà chúng ta gọi là Cung quyền lực thường có một thời gian vất vả và thường là không thú vị. Trên cả sáu cõi, họ đều phải xây dựng trạng thái bác ái, vốn không nổi bật trong sự phát triển của họ.” (TCF 578-579)

Với mối quan hệ gần gũi của FCD với Chân sư KH, không có khả năng cung Chân thần của ông là cung một, nhưng người ta không thể nói đúng về các cung phụ của Chân thần hoặc phân cực phụ trong Tam nguyên tinh thần có thể thể hiện cung một. Có thể có nhiều cung một trong hệ thống năng lượng của FCD hơn so với những gì mà Chân sư DK đã tiết lộ.

7. Cấu trúc cung của BSD là 36-563. Ông chắc chắn có trí thông minh sắc bén, nhưng dường như không hoạt động trí tuệ trong một hình thức năng động. Sự năng động này được cung cấp bởi cung một.

[4]

1. Bây giờ Chân sư DK bàn luận những vấn đề sâu sắc hơn là vấn đề trì trệ—một vấn đề tương đối hời hợt mặc dù gây phiền nhiễu.

2. Thỉnh thoảng việc Chân sư DK giảng dạy qua các câu thơ từ Thiên Cổ Luận đòi hỏi người đệ tử khả năng diễn giải bằng trực giác. Về điều này, FCD có thừa.

3. Như ta sẽ thấy, các câu thơ có khả năng được giải thích khác nhau tùy thuộc vào khả năng của người diễn giải.

4. Ngôi sao ban đầu là có lẽ là sự thể hiện ánh sáng của FCD, sự rực rỡ của linh hồn hay tinh thần của ông.

5. Các ngôi sao khác là những người tập họp xung quanh ông khi ông tìm những người cộng sự cùng mình. Theo một cách nào đó, ông đang “tạo dựng Ashram của mình”. Có thể có nhiều người xuất hiện (“nhiều điểm sáng”), nhưng, đối với FCD, chỉ một vài người có thể được sử dụng.

6. Tất cả những người đó đều “ở trong quỹ đạo”; Họ có liên quan đến toàn bộ quá trình nhóm và cũng có chỗ riêng của họ trong toàn thể.

7. Trong ‘vũ trụ’ của các ngôi sao của FCD, có rất nhiều quả cầu nhỏ mà ông đã thu hút thông qua sự của sức mạnh từ tính và ánh sáng của ông.

8. Tính tổng thể phải được hình dung; Những quả cầu nhỏ là một phần của tổng thể lớn và phải được hiểu theo cách này, chứ không phải là riêng biệt.

9. Các “quả cầu” vừa là những ngôi sao nhỏ, vừa là các mặt trời. Các Mặt trời phát triển hơn các ngôi sao nhỏ. Tất cả đang phát triển, nhưng không phải tất cả đã sẵn sàng “tỏa sáng mọi hướng”.

10. Công việc của FCD không phải với những ngôi sao nhỏ mà là với những “mặt trời”— những người tương đối tiến bộ trên con đường tâm linh, những “linh hồn mạnh mẽ”.

11. FCD chắc chắn là một “mặt trời” và ông buộc phải “lan tỏa ánh sáng và sự sống”. Nếu ông làm việc này, ông sẽ có thể nuôi dưỡng đời sống của các mặt trời, những người có thể phát triển dưới ảnh hưởng của ông.

12. Những vần thơ này nói đến nhu cầu này của FCD về tính phân biện đã được thảo luận nhiều trong các huấn thị cho ông. Ông phải phân biệt giữa những ngôi sao nhỏ và các mặt trời, và chỉ làm việc với cái sau.

13. Các câu thơ này có thể áp dụng đặc biệt cho những người đang tập hợp các người cộng sự phù hợp. Không phải tất cả đều có thể được gắn vào nhóm của một người nào đó. Đối với một số người, cần có thời gian để nuôi dưỡng ngọn lửa.

Tháng 7 1937

[5]

Trong việc xem xét các cung kiểm soát và thống trị cuộc sống của em, tôi muốn nhắc nhở em rằng chính thể trí cung một của em khiến em có một ảnh hưởng tinh thần không thể chối cãi. Tất cả những ai tiếp xúc với em điều cảm nhận được điều này một cách mạnh mẽ nhất. Em lại có sự tiếp xúc chặt chẽ với linh hồn của mình (chịu ảnh hưởng của cung 2), do đó em có một sự kết hợp của các mãnh lực chắc chắn hữu ích cho bản thân và cho cả những người khác. Thể trí của em được chi phối bởi cung một.

Thể cảm xúc của em rõ ràng thuộc cung 2, và do đó ảnh hưởng của tình thương mà em mang em đến khắp mọi nơi. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc nhở em rằng khi linh hồn và thể cảm xúc đều trên cùng một cung, sẽ luôn có vấn đề về sự cân bằng gây rối trí. Trong những trường hợp như vậy, sẽ có xu hướng thiếu sự cân bằng trong hiệu quả tổng thể của bộ máy, và với điều này như em biết em phải liên tục đối phó.

Thể xác em thuộc cung 7, nhưng nó bị điều khiển bởi phàm ngã cung 4 của em—theo một nghĩa kỳ lạ nhất—nó có rất ít đời sống riêng của nó. Nó thụ động đến một mức độ đáng kinh ngạc và điều này một lần nữa tạo thành một vấn đề nhất định. Do đó, các cung của em như sau:

1. Linh hồn – Cung 2 của Bác ái Minh triết.

2. Cung Phàm ngã — Cung 4 Hài Hoà thông qua Xung đột.

3. Cung trí tuệ— Cung một Ý chí – Quyền lực.

4. Cung thể cảm xúc – Cung 2 Bác ái – Minh triết.

5. Cung thể hồng trần — Cung 7, Cung Nghi Lễ, trật Tự và Huyền Thuật

Tôi nghĩ rằng những lời trên sẽ mang lại nhiều ánh sáng cho em và sẽ giúp em tiến bộ thực sự.

In dealing with the rays which control and dominate your life I would remind you that it is your first ray mind that gives you undoubted mental influence. This is felt most strongly [152] by all who contact you. Being definitely in touch with your soul (which is in its turn under second ray influence) you have a combination of forces which is definitely useful, both to yourself and others. Your mental body is governed by the first ray.

Your astral body is as definitely a second ray aggregation of energies and hence the influence of love which you carry everywhere with you. I would remind you, however, that when the soul and the astral body are both on the same ray, there is presented always an engrossing problem of balance. There will be, in such cases, a tendency to a lack of balance in the total effect of the equipment and with this—as well you know—you have constantly to deal.

The physical body is of the seventh ray type but it is so controlled by your fourth ray personality that—in a most peculiar sense—it has little life of its own. It is negative to an amazing extent and this again constitutes a definite problem. Your rays, therefore, are:

1. The soul or egoic ray—the second Ray of Love-Wisdom.

2. The personality ray—the fourth Ray of Harmony through Conflict.

3. The ray of the mind—the first Ray of Power or Will.

4. The ray of the astral body—the second Ray of Love-Wisdom.

5. The ray of the physical body—the seventh Ray of Ceremonial Order or Magic.

I have an idea that the above statement will carry much illumination to you and that it will enable you to make real progress.

[5]

1. Đức DK đang chia sẻ thông tin về các cung cá nhân của FCD tại thời điểm khi Thiên Vương Tinh solar acr đang ở vị trí của Mộc Tinh trong Nhân Mã. Thông tin này chắc chắn sẽ mở rộng tầm nhìn của ông nếu ông không biết chắc về cấu trúc cung của mình. Ngoài ra, Lưu Thổ Tinh đồng vị với Thủy Tinh Vận và Kim Tinh Vận, cả hai đều trong Bạch Dương, cho thấy sự chắc chắn về tinh thần.

2. Chân sư Tây Tạng nói về “ảnh hưởng tinh thần không nghi ngờ gì” của FCD. Thể trí cung một tạo ra một tâm trí gây ấn tượng.

3. Sự kiện rằng FCD chắc chắn tiếp xúc với linh hồn cung 2 của ông dường như củng cố sức mạnh trí tuệ và ảnh hưởng của nó đối với những người khác. Cũng thế, sự tiếp xúc linh hồn này làm cho các khí thể và các cung khác của ông hữu ích hơn trong phụng sự.

4. Chúng ta lưu ý rằng các cung “kiểm soát và thống trị” cuộc sống của một người. Một người có thể có một mức độ kiểm soát trong việc vận dụng một số cung, nhưng sự hiện diện của chúng là một yếu tố kiểm soát và thống trị. Phẩm tính cung biểu hiện qua các thể phàm ngã không thể thay đổi ngay lập tức. Đối với cung của linh hồn thì điều này đặc biệt đúng, vì cung linh hồn thay đổi (nếu nó có thay đổi chút nào) rất chậm.

5. Không có nhiều khía cạnh thông thường đối với Thủy tinh. Góc hợp giữa Thổ tinh trong lá số sinh và Lưu Thuỷ tinh là biquintile (144). Thổ Tinh có một cái gì đó của cung một để truyền tải tới Thuỷ tinh. Thủy Tinh trong Song Ngư được cai quản bí truyền bởi Diêm Vương tinh cung một. Nó cũng nằm trong decanate hai được cai quản bí truyền bởi Vulcan cung một. Góc hợp giữa Hải vương tinh và Thuỷ tinh là quintile (72), nhưng điều này sẽ không góp phần vào thể trí cung một. Tuy nhiên, nó có thể khiến trí tuệ trở nên khéo léo.

6. Nếu chúng ta xem xét đến Kim tinh cung năm nằm trong Bảo Bình cung năm là một chỉ thị trí tuệ (và nó đúng như thế trong ý nghĩa nào đó), chúng ta Diêm Vương tinh cung một tạo góc hợp trine (tam hợp) và Hỏa Tinh Cung một / Cung 6 trong Hổ Cáp tạo góc hợp vuông. Hổ Cáp là cung liên quan nhiều đến cung một (thông qua liên kết với Diêm Vương tinh và Hercules).

7. Khi xác định cung của một thể, chúng ta phải lưu ý rằng cung của thể đó xuất phát từ “tập hợp các năng lượng” thuộc một số loại nào đó, và không phải là một yếu tố đồng nhất.

8. Có một góc hợp xung vị lỏng giữa Thổ tinh và Hải vương Tinh, góc hợp Kim tinh / Hải Vương tinh là tam hợp lỏng, và một sao chổi Jupiter / Venus gần đó có thể được coi là một phần của sự kết hợp của năng lượng astral tia hai. Mặt phẳng Jupiter / Mặt trăng gần nhau cũng có thể là một phần của sự kết hợp này. Mặt trăng có liên quan đến astral được đặt trong tia Virgo hai và có thể là mạng che mặt Neptune (một hành tinh có thể đưa ra tia hai trên cơ thể astral trong biểu đồ ray của cá thể tiên tiến, vì sao Hải vương có một đơn nguyên đơn sắc hai). Sự phản đối của Mặt Trăng đến Mặt Trời trong Song Ngư hai cũng có thể thêm vào tia kết hợp hai.

9. FCD mang ảnh hưởng tình thương theo ông đến khắp mọi nơi. Mặc dù Minh triết nơi ông là đáng kể, nhưng phẩm tính lớn nhất của ông là tình thương—đúng ra, là sự hiểu biết thương yêu.

10. Có một số đệ tử có cung linh hồn giống như cung cảm xúc của họ. Hai linh hồn cung 6 (HSD và ISG-L) có vấn đề đặc biệt này. Điều này cũng đúng đối với AAB (linh hồn cung 2 và thể cảm xúc cũng cung 2), và cũng đúng với JSP, RVB và RSW. Do đó, vấn đề thiếu cân bằng cần được thể hiện rõ trong cuộc sống của những cá nhân này.

11. Chân sư DK nói rằng đối với FCD có “một vấn đề gây rối trí về sự cân bằng”. Thuật ngữ này rất sống động, cho thấy vấn đề cần nhiều chú ý. Chúng ta đã thấy qua công thức phát triển của FCD “Tự Do Khỏi Các Ràng Buộc” và “Buông Xả, Tách Rời” Chân sư Tây Tạng đang cố gắng áp dụng các năng lượng cung cứng để chống lại các xu hướng của cung hai nổi trội nơi ông. Về điều này, sức mạnh và vị trí của Diêm Vương tinh cung một là quan trọng nhất.

12. Theo thường lệ, cung phàm ngã chiếm ưu thế hơn so với cung của thể hồng trần, cung này có thể nhìn thấy rõ hơn so với cung thể xác vật lý.

13. Chân sư DK nói về sự tiêu cực của thể hồng trần của FCD. Vì Chân sư Tây Tạng không cường điệu, chúng ta phải nghiêm chỉnh với cụm từ Ngài dùng “tiêu cực đến một mức độ đáng kinh ngạc”.

14. Điều gì có thể là bản chất của vấn đề nếu thể hồng trần quá tiêu cực? Một vấn đề là sự dễ bị tổn thương gây ra do tiếp nhận quá mức. Chúng ta đã thấy rằng FCD có vấn đề của sự trì trệ về thể chất và tình cảm. Sự thụ động của thể hồng trần chắc chắn sẽ góp phần vào việc này.

15. Công thức cung của FCD thuộc dạng khác thường trong số các đệ tử. Không ai trong các đệ tử thực sự cao cấp ngoài FCD có phàm ngã cung 4. RVB, có lẽ là một ứng viên điểm đạo lần 2 thành công nhất, đến gần nhất.

16. Nếu Chân thần của FCD cũng ở trên cung hai, sẽ có sự mất cân bằng lớn của cung hai. Chỉ có thể trí cung một và thể hồng trần cung 7 thụ động nằm theo đường cung cứng. Chúng ta có thể thấy tại sao Chân sư DK phải làm việc kiên trì với FCD để giới thiệu các nguyên tắc liên quan đến cung một.

17. Đồng thời, một công thức cung như vậy sẽ có sức mạnh bất thường đối với việc biểu hiện tình yêu-minh triết. FCD, một đệ tử tiên tiến, luôn thể hiện được khả năng này.

18. Khi chúng ta thực sự chắc chắn về cung của chúng ta, chúng ta có thể làm việc với chúng một cách thông minh.

Tuy nhiên, việc đánh giá cung rất khó, và thường là cung nổi bật trong kiếp sống trước đây sẽ có vẻ mạnh mẽ trong hiện tại, ngay cả khi nó không thực sự là một phần của biểu đồ cung hiện tại. Các yếu tố chiêm tinh cũng đưa vào các ảnh hưởng của chúng và có thể giả mạo như là cung. Sự khác biệt giữa các cung thực sự là một phần của biểu đồ cung hiện tại và những cung ‘được phân phối’ theo yếu tố chiêm tinh (nhưng không phải là một phần của biểu đồ cung) phải được nghiên cứu sâu hơn.

Tháng Giêng 1938

[6]

EM THÂN MẾN:

Năm vừa qua đã có nhiều thay đổi xảy ra trong mối quan hệ giữa linh hồn và phàm ngã của em. Bây giờ những điều này đã thể hiện trên cõi trần và đã mang lại những thay đổi bề ngoài rõ ràng trong cuộc sống và hoàn cảnh của em. Sự thay đổi tận gốc mà em đã trải qua là một dấu hiệu khích lệ cho em về việc bước vào một đời sống phụng sự đầy đủ hơn của một người được trang bị tốt hơn—tốt hơn, bởi vì em là vận hà thông suốt hơn và ít bị tắc nghẽn hơn cho mãnh lực của linh hồn. Bây giờ em đã sử dụng một phàm ngã mới mẻ và mạnh mẽ hơn trong sự biểu lộ bên ngoài. Tôi muốn em suy nghĩ và suy ngẫm cẩn thận về ý tưởng này. Nếu em làm điều này, em sẽ có thể thực hiện một cách khôn ngoan những thay đổi và điều chỉnh cần thiết vốn đã là mục tiêu bên trong của em trong một thời gian dài, và có thể dễ dàng được tạo ra hơn với cùng với nhiều điều chỉnh khác mà sự thay đổi môi trường đã làm chúng khả dĩ .

Một giai đoạn phụng sự mạnh mẽ hơn đang ở phía trước của em, bắt đầu vào tháng Chín năm nay. Điều này cho em một khoảng chuyển tiếp để em suy nghĩ một cách rõ ràng, áp dụng kỷ luật tự nguyện, và tăng cường độ rung động từ điển của em. Nhiệm vụ của em không phải là đi vào những nơi khó khăn của thế gian mà là làm việc từ trung tâm của em thông qua sự chói rạng từ tính của linh hồn em. Điều này em luôn luôn làm và tôi sẽ không đòi hỏi thêm điều gì mới ngoại trừ chỉ một sự chói rạng từ tính hơn nữa của linh hồn em, dựa vào sự tự do nội tại làm cho em có thể từ bỏ cùm xích bên ngoài, do đó đạt được sự tự do sẽ trải rộng qua mọi bộ phận của em.

 

[7]

Liên quan đến vấn đề phụng sự và việc tìm kiếm các người hợp tác phù hợp, tôi có thể tán thành ý kiến ​​của riêng em cho rằng cho đến thời điểm hiện tại không người hợp tác cân bằng nào thực sự xuất hiện. Em đang tự hỏi mình (và hỏi tôi) có phải sự thiếu phối hợp này là lỗi của chính em, và có chăng bất cứ điều gì mà em có thể tự làm để có thể thu hút đúng người và tạo ra sự hợp tác hiệu quả và lâu dài trong công việc. Tôi sẽ trả lời câu hỏi chủ quan này của em như sau: việc hành động dứt khoát, kiên trì thực hiện trong thời gian cần thiết, đối với em hiện nay, chỉ trong quá trình xây dựng. Tôi không đề cập đến năng lực của em để nói chuyện dứt khoát với những người mà em tìm cách giúp đỡ—về thể chất và tâm lý—vì em luôn có thể thành công trong việc này. Tôi muốn đề cập đến khả năng luôn hành động với một quyết định khôn ngoan, rõ ràng đối với bản thân em và những vấn đề trước mắt của em. Em đang học làm điều này và hai năm tới em sẽ tiến bộ nhiều trong vấn đề này, nhưng em chỉ mới bắt đầu trong việc rèn luyện này. Vấn đề của em luôn luôn là vấn đề của một đệ tử cung hai thật sự. Điều này liên quan đến khả năng đồng hóa bản thân em với người khác, với ý tưởng và phản ứng của họ, và do đó giới hạn và cản trở hoạt động của chính em bởi sự do dự gây ra do sự hiểu biết và thông cảm quá mức các vấn đề của phàm ngã và hình tướng biểu hiện. Khi em có thể đứng vững hơn trong bản thế tinh thần và khi em có thể làm việc một cách chắc chắn hơn và có ý thức với khía cạnh linh hồn và ít bận rộn với phàm ngã, cuộc sống của em sẽ đơn giản và một số vấn đề phàm ngã riêng biệt của em sẽ biến mất. Chỉ khi đó linh hồn của em sẽ đưa đến em những người có thể được hợp tác thực sự với em.

[8]

Tôi sẽ cho em một gợi ý: Đừng tìm kiếm những người có tiềm năng về mặt tinh thần nhưng chưa thể hiện, mà hãy tìm những linh hồn trưởng thành, không cần sự giúp đỡ của em, nhưng họ tìm kiếm sự hợp tác của em cũng như em tìm kiếm họ. Em đã tìm kiếm cộng tác viên trong số những người em giúp đỡ, nhưng em sẽ không tìm thấy họ ở đó.

[9]

Đó chính là ý tưởng mà tôi nói với em trong một bức thư trước đây “hãy tìm kiếm một mặt trời và nuôi dưỡng đời sống nó.” Tôi đã không cho em một gợi ý nào để làm ngoại trừ gợi ý hãy để thời gian chăm sóc những ngôi sao nhỏ bé và ánh sáng còn giới hạn. Một trong những điều khó khăn để những người chí nguyện khiêm tốn hiểu là thời điểm đặc biệt trong lịch sử cuộc đời của họ khi họ phải chuyển sang lĩnh vực công việc phân biện. Điều này sẽ khiến họ phù hợp để làm việc như chúng tôi, các huấn sư trên cõi giới nội tại đã học để làm việc. Chúng tôi không làm việc với tất cả những ai yêu cầu sự giúp đỡ của chúng tôi, mà để những “ánh sáng nhỏ” đó cho các môn đệ của chúng tôi và các huấn sư thấp hơn. Chúng tôi tự giới hạn mình vào việc huấn luyện những linh hồn mạnh mẽ hơn, những người dũng mãnh hơn mà cuộc sống của họ có thể được “tập trung vào sự chói rạng”, và các phản ứng và nỗ lực của họ xứng đáng cho nỗ lực của chúng tôi. Có rất nhiều người tụ tập xung quanh em, những người mà em đã giảng dạy và cống hiến nhiều sức lực, và có khuynh hướng nhầm lẫn trong việc tiếp nhận sự dạy dỗ và sức mạnh của em với công việc khó khăn hơn là đạt được sự tự tin và sức mạnh bẩm sinh, không vay mượn. Hãy để những người như thế ra đi và—trong bốn thế là một trung tâm mãnh lực từ tính chói rạng—hãy thu hút những người hợp tác trong Thiên Cơ chứ không phải là người tiêu dùng năng lượng của em. Hãy lướt qua danh sách những người em đã tìm cách giúp đỡ và để họ lại cho linh hồn của họ.

[10]

Đừng quan tâm những lời chỉ trích của họ, mà hãy hiến mình cho công việc quan trọng hơn—một công việc [155] sẽ xuất hiện khi em đã giải thoát bản thân khỏi những bàn tay bám víu của những người chí nguyện tốt bụng nhưng yếu lí trí. Khi đó, xung quanh ngôi sao linh hồn của em sẽ có rất nhiều “điểm sáng.” Đã nhiều lần tôi gặp khó khăn để tìm em vì sự vây quanh của những người bao quanh và gần như bóp nghẹt em khi họ bám víu em. Hãy đứng tự do …. Hỡi người huynh đệ xưa, sau khi chỉ ra điều này, em hãy đi hướng tới mục tiêu và tầm nhìn với sự tự tin, sự phán đoán chắc chắn, và biết rằng tôi đã nhiều năm (nhiều hơn là em biết) theo dõi sự tiến bộ của em, vẫn đang đứng cùng em với sự thấu hiểu và lòng tin nơi em.

MY BROTHER:

The past year has seen the many changes which have taken place in the relationship between your soul and your personality. These have now worked through on to the physical plane and have brought about definite outer changes in your life and circumstance. The uprooting to which you have been subjected should be a cheering indication to you of the emergence into a fuller life of service of a much better equipped worker—[153] better, because he is a freer and less clogged channel for soul force. You have now the use of a renewed and more forceful personality in outer manifestation. Upon this thought I would ask you to ponder and carefully reflect. If you do this, you will be enabled wisely to make certain needed changes and adjustments which have been your inner realised goal for some long time and which can be more easily brought about in unison with the many other adjustments which change of environment have made possible.

A period of intensified service lies ahead of you, beginning in September of this year. This, my brother, gives you an interlude wherein to think with clarity, to subject yourself to self-imposed discipline, and to heighten your magnetic vibration. Your task is not to go forth into the difficult places of the earth but to work from your own centre through the magnetic radiance of your soul. This you have always done and I ask of you no new thing but only an increased magnetic radiance, based upon an inner freedom which makes possible the relinquishing of outer shackles and chains, thus gaining a liberty which will extend through every department of your being.

In connection with the problem of service and the finding of right cooperators, I might endorse your own opinion that up till now no true well-balanced cooperator has appeared. You are asking yourself (and me) if this lack of cooperators is your own fault and if there is anything you could do yourself which would attract the right person and establish a fruitful and enduring fellowship in the work. I would reply to this subjective questioning of yours in the following terms: Decisive action, carried forward and persisted in for the needed period of time is, for you—as yet—only in the formative stage. I refer not to your power to speak with decision to those you seek to help—physically and psychologically—for that you can always succeed in doing. I refer to the ability always to act with a wise, clean-cut decision in relation to yourself and your own immediate problems. You are learning to do this and the next two years will see you making much advance in this matter, but you are only at the beginning of your training. Always has your problem been that of the true second ray disciple. This involves the ability to identify yourself with others, their [154] ideas and reactions and you thereby limit and hinder your own activity from the indecision which arises from too much understanding and too great a sympathy with the personality problems and the form side of expression. When you can stand with greater firmness in spiritual being and when you can work more definitely and consciously with the soul aspect and less engrossingly with the personality, your life will simplify and certain of your unique personality problems will disappear. Then and only then will your soul call to you those who can be your true cooperators.

One hint I will here give you: Look not for those who are potential spiritually but who are not yet expressive, but look for those mature souls who do not need your help but who seek your collaboration as you seek theirs. You have sought for your collaborators among those you help, but there you will not find them.

It was this idea I had in mind when I told you in an earlier communication to “seek out a sun and feed its life.” I gave you no suggestion to do more than let time take care of those stars whose size is small and their radiance limited. One of the difficult things for humble aspirants to grasp is that peculiar moment in their life history when they must shift into the realm of discriminating work. This fits them to work as we, the teachers upon the inner side, have learned to work. We work not with all who would demand our aid but leave the “lesser lights” to be handled by our disciples and the lesser teachers. We confine ourselves to training those stronger souls, those more potent people whose lives can be “focussed in radiance” and whose response and effort warrant our endeavour. There are many gathered around you, my brother, to whom you have given much strength and teaching and whose tendency is to confuse acquiescence in your teaching and acceptance of your strength for the more difficult task of achieving divine self-confidence and innate, not borrowed, strength. Let such people go and—standing as a radiant centre of magnetic force—draw to yourself cooperators in the Plan and not consumers of your energy. Go through the lists of those you have sought to help and relinquish them to their own souls.

Mind not their criticism but dedicate yourself to more important work—a work [155] which will appear when you have freed yourself from the clinging hands of well-meaning but weak-minded aspirants. Then, around the star which is your soul will be many “shining points.” There have been times when I have been hard put to it to find you because of the obscuration brought about by those who surround and well nigh smother you as they cling to you. Stand Free…. Having pointed this out, brother of old, go forward towards the goal and the vision with confidence, sure judgment and the knowledge that I, who for years (longer than you know) have watched over your progress, am standing by with understanding and with confidence in you.

[6]

1. Những thay đổi bên ngoài rõ rệt trong cuộc đời đã đến. Đó là bằng chứng về sự thay đổi trong mối quan hệ giữa linh hồn và phàm ngã. Điều đáng chú ý là Nguyệt Tinh Vận trong Cự Giải đồng vị với Cung Mọc.

2. FCD đã “thay đổi tận gốc”. Lưu Thiên Vương Tinh hợp góc 30° hay 60° với Mặt trời, Thiên Đỉnh, Mặt trăng, và IC. Thiên vương tinh này cũng vuông góc với (natal nodal axis) và Cung Mọc và Cung Lặn vận tinh. Chiron đang trở lại vị trí sinh của nó. Lưu Diêm Vương Tinh đồng vị với cả Thổ Tinh Vận và Thổ tinh của lá số sinh.

3. Nếu có một cuốn tiểu sử chi tiết về FCD, cần kiểm tra các sự kiện thực tế trên thế gian của giai đoạn này—sự thay đổi tận gốc rễ.

4. DK giải thích “sự thay đổi tận gốc rễ” (thường là do Thiên Vương Tinh hoặc Diêm Vương Tinh) như bằng chứng cho thấy FCD bây giờ là một người phụng sự được trang bị tốt hơn và là một vận hà thông suốt, ít bị tắc nghẽn hơn cho mãnh lực của linh hồn.

5. Sự thay đổi trong môi trường bên ngoài đặc biệt được biểu hiện bởi sự nổi bật của Nguyệt Tinh Vận đang đi vào cung Cự Giải, cung liên quan đến nơi trú ngụ.

6. Phàm ngã đã được đổi mới và mạnh mẽ hơn. Đây một phần là quà tặng của sự trở lại của Chiron, nhưng sự kích hoạt của Thiên Vương Tinh cũng là một yếu tố. Mộc Tinh đi qua Kim Tinh cũng là một yếu tố.

7. Khi có sự gia tăng đáng kể sức mạnh phàm ngã thì những thay đổi dài lâu có thể được thực hiện.

8. Thực sự đây là một chu kỳ mới với những cơ hội mới. Đây là khoảng thời gian gần đúng với thời gian mà đức DK đã gợi ý FCD nên đạt đến vị thế của một sannyasin trong thế giới phương Tây. Khi Thổ tinh hoàn thành chu kỳ của nó bằng cách ra khỏi Song Ngư, đó là một khởi đầu mới.

9. DK báo hiệu khả năng phụng sự mạnh mẽ hơn vào tháng 9 năm 1938. Lưu Mộc Tinh lục hợp (sextile) với Nhật Tinh Vận và Thiên Đỉnh trong Bạch Dương, và Cung Mọc Tinh vận vẫn còn đồng vị với Nút Bắc – Nút Bắc chỉ ra rằng nên làm gì.

10. Chúng ta có thể thấy Chân sư DK kêu gọi FCD tập trung vào công việc thực sự bên trong. Những tiếp xúc bên ngoài khó khăn không cần thiết cho ông vào thời điểm này. Ông phải phụng sự thông qua sự “toả sáng từ tính gia tăng”. Chúng ta thấy Lưu Mộc đang, hành tinh cung 2 từ tính, đang chuẩn bị lên tuyệt đỉnh trong lá số. Vào thời điểm mà lá thư này được viết, Lưu Mộc tinh ở Bảo Bình, cung mà nó là Hành Tinh chủ quản bí truyền.

11. Sự phát xạ chắc chắn sẽ tăng lên trong năm tới hoặc gần đó, vì sẽ có nhật thực gần như chính xác với Nhật Tinh Vận ở Bạch Dương vào năm 1939.

12. Chân sư DK nói với FCD một cách hết sức nội tại. Ông phải đạt được sự tự do bên trong để sự toả sáng từ tính của ông có thể tăng lên. Sự phát triển bí truyền thực sự là một vấn đề nội tâm. Tiến trình bên trong đó được xem là quan trọng hơn bất kỳ sự tương ứng bên ngoài nào với nó.

[7]

1. FCD tự hỏi mình, vì không có một người cộng tác chân chính và cân bằng đã xuất hiện, mặc dù ông đã lưu ý đến khả năng đó, và Chân sư Tây Tạng cũng đã nêu ra những gì ông phải tìm kiếm trong các người hợp tác tiềm năng. Chân sư Tây Tạng thừa nhận ý kiến ​​của ông; các cá nhân phù hợp chưa đến, hoặc có lẽ chưa được nhận ra.

2. Để giúp FCD hiểu tại sao các người cộng tác tốt không xuất hiện, Chân sư DK chỉ ra một phẩm tính mà FCD phải phát triển hoàn chỉnh, và một khi nó đã được phát triển sẽ khiến các người cộng tác xuất hiện. Đó là yêu cầu “hành động dứt khoát, kiên trì thực hiện trong một thời gian cần thiết “. FCD đã thành thạo trong việc nói với sự dứt khoát, rõ ràng, và FCD có thể giúp nhiều cá nhân thông qua những lời nói minh triết, rõ ràng. Nhưng Hành động rõ ràng, với chính bản thân mình và môi trường xung quanh, chỉ trong quá trình phát triển.

3. Chúng ta có thể hiểu vấn đề là sự kết hợp của cung hai và cung bốn. Các nguồn năng lượng nhạy cảm, bám chấp của Cự Giải và Song Ngư cũng có vai trò trong đó. Thể trí cung một mạnh mẽ là tài sản lớn của FCD trong quá trình phát triển này.

4. Sự gắn kết và sự lân cảm của FCD đối với nhiều người ngăn ông đạt đến sự kiên định cần thiết và hành động rõ ràng. Sự nhấn mạnh nên đặt trên thuật ngữ “clean-cut”; người cung 2 trong bản năng ghét “cắt” khỏi bất kỳ ai; việc cắt khỏi này dường như vi phạm ‘Định Luật thống nhất’ vốn được đánh giá cao bởi những người cung hai. Cũng vậy, phàm ngã cung nhân bốn là nạn nhân của “sự ghét bỏ gây ra đau đớn dẫn đến sự hèn nhát đạo đức” (EP I 206).

5. Nếu FCD, với toàn bộ sức mạnh của linh hồn, có thể đứng vững chắc hơn trong tư thế tinh thần thì kế hoạch và ý định của ông sẽ nổi bật lên một cách rõ ràng, và được đánh giá chính xác bởi những người có thể trở thành cộng tác với mình.

6. Có một gợi ý trong điều này cho tất cả chúng ta. Nếu chúng ta ngân cung điệu của mình một cách rõ ràng và hành động vững chắc dựa trên cung điệu đó, những người sẽ “hợp tác với chúng ta” sẽ được thu hút về chúng ta. Ngược lại, những người không có ý định kết hợp với chúng ta sẽ thấy tình huống rõ ràng, và có thể được giải phóng để tìm các mô hình năng lượng mà họ dự định hợp tác. Thật không may và cũng thiếu khôn ngoan khi sức mạnh nắm giữ của Cự Giải có thể giữ lại những người không có ý định ở lại. Ngoài ra, sự không rõ ràng của hành động không thúc đẩy hành động đúng đắn của những người có thể bị thu hút đến những gì chúng ta định làm nếu họ có thể nhìn thấy rõ ràng mô hình hành động của chúng ta.

7. Nếu những yêu cầu về sự vững chắc trong bản thể tinh thần và quyết tâm hành động được tuân theo, chính linh hồn sẽ kêu gọi cho chúng ta những người có thể là những người cộng tác thực sự của chúng ta. Điều quan trọng và thú vị là không phải tự bản thân hành động của phàm ngã vân lên tiếng gọi. Từ điễn thu hút đồng nghiệp là từ điễn của linh hồn và bắt nguồn từ các cõi giới cao hơn. Các người cộng tác thực sự được tập hợp lại từ nguồn cảm hứng linh hồn và nhận diện linh hồn.

 

[8]

1. Một lần nữa, DK đưa ra sự phân biện. Những người hợp tác với FCD không thể tìm thấy trong những người cần sự giúp đỡ của ông, mà ở những linh hồn trưởng thành cũng đang tìm kiếm cộng tác viên như ông. Những người mà ông làm việc không chỉ đơn giản là những “viên kim cương thô”, mà là những viên kim cương tương đối đã được mài giũa và đánh bóng. Họ là những người đã chứng minh được mình, chứ không phải là những người sẽ đáp ứng nhanh hơn trong một thời gian dài nữa.

2. Do đó FCD được yêu cầu phải phân biệt giữa “tiềm năng” và “thực tế”

 

[9]

3. Chân sư DK bây giờ giải thích ý nghĩa của những câu trong Thiên Cổ Luận mà Ngài đã viết cho FCD. Ông phải tìm kiếm “mặt trời” chứ không phải “những ngôi sao nhỏ” vốn cần có thời gian để đạt được mức độ tỏa sáng cần thiết.

4. Chân sư DK cho rằng những người chí nguyện liên kết với Thánh Đoàn thường không có sự phân biện, và ở một thời điểm nào đó trong sự phát triển của họ phải “chuyển sang lĩnh vực công việc phân biện”. Chúng ta thấy Chân sư DK trong những huấn thị của mình kêu gọi tăng cường sự phân biện nơi FCD.

5. Một ví dụ được đưa ra. Các thành viên của Huyền Giai không làm việc trực tiếp với tất cả những ai có thể tìm kiếm sự chú ý của các Ngài. Những “ánh sáng nhỏ” được để lại dưới sự chăm sóc của các đệ tử và các huấn sư cấp thấp. Chân sư DK đang gợi ý cho FCD cách tiếp cận này, ông ôm đồm quá nên không hiệu quả.

6. Trong giai đoạn phát triển hiện tại, trong một ý nghĩa nào đó, FCD là thành viên của Thánh đoàn và ông phải học cách làm việc với những người có thể “tập trung trong sự tỏa sáng”— một cụm từ đáng để ý. Điều này có nghĩa rằng những người như vậy đã bước đi trong ánh sáng đã được thắp lên trong tâm thức và hệ thống năng lượng của họ, nhưng ánh sáng của họ cần tập trung, tăng cường và áp dụng có định hướng.

7. Toàn bộ câu hỏi đang được thảo luận liên quan đến việc ‘phân biện trong công việc phụng sự cá nhân’ để Thiên Cơ được phục vụ tốt nhất. Những khuynh hướng và nhạy cảm thuần túy cá nhân phải loại bỏ khỏi các quyết định phân biện cần thiết.

8. Lời khuyên của Chân sư DK đang trở nên rất trực tiếp. FCD nên duyệt qua danh sách của ông về những người tập trung xung quanh ông, để xác định xem những ai trong số đó ông nên từ bỏ, để họ lại cho linh hồn của họ. Có nhiều người xung quanh FCD, những người không đứng trên đôi chân của họ về mặt tinh thần, và những người không những chỉ “mượn” sức mạnh của FCD, mà còn rút đi sức mạnh của ông. Những người như thế ông phải “buông bỏ”, và thay vào đó, bằng sức mạnh từ tính của mình, tập hợp những người thực sự hợp tác với Thiên Cơ chứ không phải là “người tiêu dùng năng lượng”.

9. Chúng ta có thể thấy hành động được yêu cầu đối với người cung 2 khó khăn như thế nào. Những người như thế có sự thông cảm rộng rãi và nhiều bám chấp được thúc đẩy bởi ý chí cho ra. May mắn thay, trong khoảng thời gian tiếp theo huấn thị này, có một nhật thực gần với Diêm Vương tinh của FCDhành tinh “cắt” và “tách”. Như vậy, năng lượng cần thiết sẽ có sẵn nhiều hơn.

10. Chân sư DK ban cho FCD lời khuyên này vào thời điểm Chiron quay trở lại, chỉ ra khi một hướng đi mới và một tầm nhìn mới được nhìn thấy và theo đuổi.

11. Chân sư cảnh báo rằng sẽ có những lời chỉ trích từ “bàn tay nắm chặt” và “những người chí nguyện tốt bụng nhưng kém lí trí”. Không cần chú ý nhiều đến những lời chỉ trích này.

12. Thay vào đó, ngôi sao của FCD, ngôi sao của linh hồn ông, phải chói rạng và gợi lên sự hiện diện của các ngôi sao xung quanh, những người có thể trở thành cộng tác viên của ông. Tình trạng FCD bị che khuất (và gần như bị kìm nén bởi những ai gắn bó với ông) phải kết thúc.

13. Một thông tin thú vị được đưa ra. Một Chân sư trên cõi giới nội tại ‘tìm kiếm’ các chela của Ngài. Đôi khi có thể dễ dàng tìm thấy một chela, và đôi khi nó khó khăn hơn để “định vị” được người đệ tử. Rất nhiều bàn tay bám lấy và gần như làm phơi bày sự hiện diện của những người xung quanh FCD đã làm cho Chân sư DK khó “tìm thấy” FCD hơn. Người đệ tử Cự Giải luôn bị ‘bao vây’ bởi các hình thể mặt trăng. Nhiệm vụ của ông là làm cho chúng trong trẻo hơn thay vì mờ đục.

14. Về mặt chiêm tinh, vấn đề nổi lên từ “khối lượng” liên quan đến Cự Giải và Sư Tử. Nguyệt Tinh Vận của FCD đã bước vào Cự Giải, và vì vậy câu hỏi về sự bám chấp của ông ta phải được xử lý vững chắc và quyết đoán. Đồng thời, Cung Mọc Tinh Vận của ông ở Sư Tử (dấu hiệu nổi lên) đồng vị với Nút Bắc của ông, cho biết hành động phải được thực hiện— hành động dẫn đến sự rõ ràng và sáng tỏ hơn của linh hồn (Leo).

15. Chân sư DK đang nói cho FCD về sự tự do. Một lần nữa chúng ta lại nghĩ tới ‘Công thức phát triển’ của FCD— “Tự do khỏi các ràng buộc”, “Con Đường Đệ tử” và “Xả Chấp”.

16. Một lần nữa Sư Phụ khẳng định sự tin tưởng của Ngài vào đệ tử của Ngài, nhờ đó tăng thêm sức mạnh cho ông. Sự chăm sóc của Sư Phụ đối với các đệ tử của Ngài là một điều tuyệt diệu, và tồn tại ở dưới sâu hơn (và trong nhiều trường hợp, lâu hơn) hơn là các chelas có thể nghĩ.

[10]

Tháng Giêng 1939

 

[11]

Em thân mến, em sẽ lưu ý làm thế nào để em đảo ngược vấn đề của B.S.D., bởi vì cung phàm ngã của em, cung linh hồn em và cung cảm dục của em đều trên cùng một lực tuyến—lực tuyến của cung hai. Tôi đã chỉ cho em bản chất khó khăn của vấn đề của em là một trong những vấn đề tinh tế nhất của việc cân bằng năng lượng. Em không có năng lượng cung ba nào trong em cả (năng lượng của cung của trí tuệ), mặc dù thực tế của cấu tạo thể chất của em. Nó giải thích cảm giác mãnh liệt của em rằng em không có mối quan hệ chủng tộc với người Do Thái chút nào mặc dù thực tế em là một người Do Thái. Đây là một cảm giác thực sự, và điều duy nhất liên quan đến chủng tộc Do Thái là sự kiện thể trí của em ở cung một, cùng cung linh hồn của xứ Giuđa. Linh hồn không biết có sự phân biệt hay khác biệt và ở cấp độ linh hồn không có vấn đề gì tồn tại, ngoại trừ vấn đề của sự thấu hiểu thương yêu. Về điều này em biết nhiều.

[12]

Cung linh hồn của em tập trung vào trong và qua thể cảm xúc của em và cung phàm ngã của em cũng vậy. Đó là vấn đề của em và cũng là sự thuận lợi để em có thể liên hệ cung linh hồn và cung phàm ngã, và có thể mang năng lượng pha trộn của chúng đến luân xa tim. Việc sử dụng ngày càng gia tăng của lực tuyến này là một trong những minh chứng thực tế của em trong tương lai. Điều thứ hai em cần làm là đưa những năng lượng của linh hồn và phàm ngã, thêm vào đó năng lượng của luân xa tim [156] và sau đó học cách đưa tất cả ba đến luân xa đầu và kết hợp chúng với sức mạnh của thể trí cung một của em. Em phải học cách đưa năng lực thể trí cung một một cách rõ rệt vào luân xa đầu bằng một hành động của trí tưởng tượng sáng tạo và giữ nó vững chắc ở đó ….

[13]

Tôi sẽ yêu cầu em—tối đa như em có thể—cách ly em ra khỏi sợ hãi và ảnh hưởng của tình hình thế giới và các vấn đề liên quan của nó. Tương lai của em đã được lên kế hoạch và em có thể thực hiện các bước đi đúngđắn thông qua sức mạnh của thể trí được soi sáng của em. Tôi sẽ yêu cầu em thực hiện sự cách li này theo con đường bác ái, sử dụng phương pháp cổ xưa được gọi là “bánh xe lửa sống động không thiêu cháy nhưng luôn chữa lành.” Phương pháp này bí ẩn và an toàn và không gây trở ngại cho các mối quan hệ như việc tạo ra bức tường ngăn cách. Phương pháp này như sau:

[14]

Hình dung trước em một bánh xe lửa với bảy nan hoa. Thấy nó ngay trước mắt em. Sau đó, bằng một hành động của trí tưởng tượng sáng tạo, hãy thấy chính em đang đứng giữa tâm của bánh xe; cứ xem như thể em là trung tâm đó. Từ vị trí trung tâm đó, hãy gửi bảy luồng năng lượng bác ái sống động tỏa ra trên thế giới. Khi em làm việc này, em phụng sự và cùng lúc được bảo vệ hoàn toàn. Bài tập này có thể trở nên hiệu quả ngay lập tức. Nó tạo ra một lực bảo vệ và đồng thời biến em thành một trung tâm sống động của ánh sáng và tình thương.

[15]

Em thân mến, đừng đau khổ, nhưng hãy theo đuổi con đường của em trong bình an và trong yên tịnh. Tại thời điểm này không có cuộc sống nào mà không có nhiều khó khăn để chịu đựng, và nó có ảnh hưởng gì? Yêu tất cả. Phụng sự tất cả. Bảo toàn sự toàn vẹn trí tuệ của em và không bị ảnh hưởng bởi những người có trái tim cay đắng hoặc những cái lưỡi độc ác. Cuộc sống là để điểm đạo và vì thế em đã chuẩn bị. Những cuộc khủng hoảng trong cuộc đời của linh hồn thể hiện ra theo những đường lối nhất định như là những cuộc điểm đạo chính. Tôi đang cho em một gợi ý ở đây. Như em đã biết, em cũng đang chuẩn bị cho điều đó. Tôi đứng phía sau em với sự hiểu biết và với sức mạnh. Tôi ban cho em phước lành của tôi, em thân mến.

[16]

GHI CHÚ: Trong điều kiện cố gắng nhất, người đệ tử này đang tiếp tục tiến hành và làm việc với Chân sư K.H và phụng sự với nhóm của người Chân sư Tây Tạng.

NOTE: Under the most trying conditions, this disciple is steadily carrying on and working with K.H. and serving with the Tibetan’s group.

You will note, my brother, how you reverse the problem of B.S.D. because your personality ray, your soul ray and your astral ray are all along the same line of force—the line of the second ray. I have already pointed out to you the difficult nature of your problem which is that most subtle one of the right balancing of energies. You have no third ray energy in you at all (the energy of the ray of the intellect) and this in spite of the fact of your physical constitution. It accounts for your intense feeling that you have no racial relationship to the Jews at all in spite of the fact that you are of the Hebrew race. This is a true feeling, and the only thing which relates you to the Jewish race is the fact that your mental body is on the first ray which is the same as the soul of Judaea. The soul knows no distinctions or differences and on soul levels no problem of any kind exists—except the problem of understanding love. Of this you know much.

Your soul ray focusses itself in and through your astral body and your personality ray does the same. Hence your problem and hence the facility with which you can relate the soul and personality rays and can carry through their blended energies to the heart centre. The increasing use of this line of force is one of your practical demonstrations of the future. The second thing which you need to do is to take these energies of the soul and of the personality, add to them the energy of the [156] heart centre and then learn how to carry all three to the head centre and there blend them with the power of your first ray mind. This first ray mental power, you must learn to bring definitely down into the head centre by an act of the creative imagination and hold it steadily there….

I would ask you—as far as you possibly can—to insulate yourself from fear and from the effect of the world situation and its allied problems. The future for you is planned and you can take the right steps through the power of your illumined mind. I would ask you to carry forward this insulation along the line of love, using the ancient method which has been called “the wheel of living fire which burns not but ever heals.” This method is occult and safe and constitutes no barrier to relationships as does the building of a separative wall. The method is as follows:

See before you a wheel of fire with seven spokes. See it immediately before your eyes. Then, by an act of the creative imagination, see yourself standing in the centre at the hub of the wheel; there regard yourself as if you were that hub. From that central position, send out the seven streams of living love, radiating upon the world. When you do this you serve and are, at the same time, completely protected. This exercise can be come instantaneous and effective. It generates a protective force and at the same time makes you a living centre of light and love.

Be not distressed, my brother, but in calmness and in peace pursue your way. There is no life, at this time, without its difficult lot to bear, and what matter what it is? Love all. Serve all. Preserve your mental integrity and be not influenced by those whose hearts are bitter or whose tongues are cruel. Life is initiation and for this you are prepared. The crises in the life of the soul work out along certain lines as major initiations. I am here giving you a hint. For this too you are, as you know, being prepared. I stand behind you with understanding and with strength. I give you my blessing, my brother.

 

[11]

1. Chân sư DK so sánh hai đệ tử FCD (24-127) và BSW (17-467). BSW không có cung hai trong mô hình cung của ông ta (tuy nhiên, vì nhiều lý do, người ta cho rằng Chân thần của ông ta có thể nằm trên cung hai— nếu không, với công thức cung của ông, có lẽ ông sẽ không làm việc với Chân sư DK).

2. Chân sư DK đang nói về năng lượng cung. FCD phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn trong việc cân bằng hệ thống năng lượng với rất nhiều các cung mềm, đặc biệt là cung hai.

3. Chân sư DK thảo luận về cung ba và sự vắng mặt của nó trong hệ thống năng lượng của FCD. FCD được cho biết rằng “em không có năng lượng cung ba nào trong em cả”. Tuyên bố này có thể được coi là một gợi ý rằng FCD không có một Chân thần cung ba. Chính trong các tuyên bố như vậy (rõ ràng là đơn giản) mà Chân sư có thể truyền đạt các thông tin về các khía cạnh của hệ thống năng lượng mà Ngài hiếm khi đề cập đến, ví dụ như cung Chân thần.

4. Điều đáng chú ý là một số đệ tử của DK được sinh ra trong các thể xác của người Do Thái nhưng tự bản thân lại không có mối quan hệ thật sự với nhóm người Do Thái. Trong số các đệ tử đó có FCD, RSU và RVB.

5. Dường như những cảm xúc của FCD về vấn đề này rất rõ ràng. Ông cảm thấy mạnh mẽ, mặc dù ông sinh ra trong chủng tộc Do Thái, ông có ít hoặc không có mối quan hệ thực sự với người Do Thái, và Chân sư DK khẳng định ý kiến ​​của ông.

6. Chúng ta sẽ thấy khi phân tích các hướng dẫn của Chân sư DK cho FCD trong quyển II Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới, FCD sinh ra là một người Do Thái vì những lý do quan trọng bên trong liên quan đến công việc tiềm tàng của ông đối với Thánh Đoàn. Tuy nhiên, một công việc như vậy sẽ đòi hỏi rằng (mặc dù về mặt sinh học là một thành viên của người Do Thái) nhưng về nội tại ông không đồng hoá với họ. Chỉ như thế ông mới có thể giúp họ.

7. Vấn đề phân biệt chủng tộc là một vấn đề nhạy cảm, đặc biệt vào lúc Đức, và nước Ý ở một mức độ nào đó, đã tiến hành chương trình bức hại người Do Thái. Chân sư khẳng định quan điểm của linh hồn—sự không chia rẻ vốn không biết có bất kỳ sự phân biệt thật sự nào hay khác biệt giữa các linh hồn. Linh hồn sở hữu “sự hiểu biết yêu thương” và, tất cả các câu hỏi về phân biệt chủng tộc đều phải được tiếp cận với phẩm chất này trong tâm trí. Nó ngụ ý rằng FCD, người hiểu biết nhiều về tình thương yêu hiểu biết, có thể tiếp cận vấn đề khó khăn này với thái độ đúng đắn.

 

[12]

1. Một thông tin quan trọng khác được đưa ra. Chân sư DK cho mỗi đệ tử của Ngài thông tin về các thể của phàm ngã mà qua đó cung linh hồn và cung phàm ngã tập trung hay thể hiện.

2. Cấu trúc cung của FCD là độc nhất trong số các đệ tử của Chân sư DK bởi vì cả cung linh hồn và cung phàm ngã đều tập trung qua thể cảm dục của ông. Đây là một vấn đề (liên quan đến sự cân bằng) nhưng cũng là một cơ hội đáng kể để đưa các năng lượng tích hợp giữa linh hồn và phàm ngã vào luân xa tim. Chúng ta lưu ý rằng trong trường hợp của FCD, một đệ tử đã tích hợp, linh hồn và phàm ngã của ông đã thực sự hoà nhập. Mối quan hệ gần gũi giữa các cung hai và cung bốn tạo điều kiện dễ dàng cho sự tích hợp.

3. Cấu trúc cung độc đáo này ngày càng được FCD sử dụng trong tương lai. Chúng ta có thể tưởng tượng được tiềm năng của nó cho công việc cứu rỗi. Trong một bức thư trước, đức DK nói rằng sự hiện diện của FCD tăng cường tình thương giữa các đệ tử với nhau. Ở đây, chúng ta có một trong những giải thích cho hiệu quả tốt đẹp này.

4. Chân sư DK cho FCD một nhiệm vụ khác. Các năng lượng hoà nhập của linh hồn và phàm ngã, khi được tập trung qua luân xa tim, sẽ được chuyển lên đầu (có lẽ vào trung tâm được gọi là “luân xa tim trong đầu”), và ở đó hoà nhập với sức mạnh của thể trí cung 1. Bằng cách này, FCD sẽ được đặt ở vị trí để tăng cường sự hiện diện của phương diện minh triết trong tâm thức của mình và tiếp xúc với “Shamballa trong ông”.

5. Đối với FCD, cung một chỉ đơn giản là cung thể trí, nhưng người ta nghi ngờ rằng nó phải có gốc rễ sâu sắc hơn.

6. Có thể Chân sư DK đã chỉ cho FCD một bài tham thiền hoặc một hướng dẫn cụ thể về cách đưa năng lượng thể trí cung một vào trung tâm đầu. Ở đây, chúng ta có được một gợi ý rằng khi chúng ta muốn đạt được những pha trộn và hoà nhập khác nhau, sự tưởng tượng sáng tạo sẽ được sử dụng như một công cụ của chúng ta. Như đã nêu, trường phái Tâm Lý Tổng Hợp hợp mà FCD sáng lập là một cách tiếp cận tâm lý sử dụng rộng rãi sự tưởng tượng sáng tạo.

7. Nếu FCD thành công trong việc thực hiện các khuyến nghị của Chân sư DK, ông sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận với ý chí, minh triết và lý trí thuần khiết.

8. Mỗi chúng ta hãy suy nghĩ đến cung trí tuệ của chúng ta và nghĩ về những gì có thể xảy ra nếu cung trí tuệ đó trụ vững chắc vào trong luân xa đỉnh đầu của chúng ta.

 

[13]

1. Do tính quá nhạy cảm mà FCD luôn cần được bảo vệ mà bằng sự cách ly. Cách ly là một động lực của người Cự Giải chứ không liên quan gì đến Song Ngư. FCD rất dễ đáp ứng với nỗi sợ hãi của thế giới và những hoàn cảnh khủng khiếp của những ngày định mệnh ấy. Chân sư DK đang tìm cách bảo vệ đệ tử của mình để FCD có thể phục vụ càng hiệu quả càng tốt. Rõ ràng, sợ hãi, lo lắng và kỳ vọng tiêu cực làm suy nhược.

2. Chúng ta lưu ý rằng tương lai của FCD đã được lên kế hoạch, và kế hoạch được Linh hồn và Chân sư lên. Điều này đúng cho nhiều người trong chúng ta, và chúng ta phải học cách hợp tác với những kế hoạch này.

3. Chân sư DK chỉ cho FCD một kỹ thuật cổ được gọi bằng một cái tên tuyệt vời: “ bánh xe lửa sống động không thiêu cháy nhưng luôn chữa lành”. Thực sự, đó là một trong những kỹ thuật bí truyền nhất được đưa ra trong quyển Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới này.

4. Nhiều người cố gắng tự bảo vệ bản thân mình khỏi sự xâm nhập của ảnh hưởng từ cõi trung giới bằng cách tưởng tượng ra một rào cản tách biệt giữa bản thân và các mãnh lực xâm nhập. Tuy nhiên, có những nguy hiểm trong phương pháp này vì nó tạo ra những bức tường ngăn cách, và những bức tường như thế “mất nhiều thời gian để phá vỡ…”

 

[14]

1. Kỹ thuật này rất đơn giản và rõ ràng. Nó cung cấp một sự tập trung của tình thương rạng rỡ. Năng lượng của bảy cung là một phần của sự hình dung này. Những dòng năng lượng bác ái được gửi đi vẫn sống động và có hiệu quả trong việc phục vụ thế gian. Chúng cũng có hiệu quả trong việc xua tan các năng lượng tiêu cực trong môi trường hoặc các năng lượng tiêu cực có thể cố tình hướng tới người đệ tử.

2. Một bài tập không chỉ dành cho những ai đơn giản muốn bảo vệ bản thân, mà còn cho những người đang tích cực tham gia vào việc phụng sự vất vả và cần được bảo vệ để duy trì và tăng cường công việc phụng sự của họ.

3. Chúng ta có thể thấy rằng sự bảo vệ dựa trên một mối quan hệ năng động với các nguồn năng lượng cơ bản và không dựa vào lập các “bức tường ngăn cách” nhút nhát và ích kỷ.

 

[15]

1. Thời điểm rõ ràng đang rất căng thẳng. Năm 1939, chiến tranh ở Châu Âu dường như ngày càng trở nên không thể tránh khỏi. Đã có sự xáo trộn lớn trong tâm hồn của nhân loại—lãnh vực của cuộc sống mà FCD rất nhạy cảm.

2. Chân sư DK đưa ra quan điểm và an ủi. Ngài đang nói chuyện với FCD như thể ông là một linh hồn, tách rời khỏi ba cõi thấp kém và tình trạng căng thẳng ở đó.

3. Lời khuyên rất đơn giản: “Thương yêu tất cả. Phụng sự tất cả.” Hãy tiến hành trong sự bình tĩnh và bình an—buông xả, như một linh hồn.

4. FCD có một thể trí mạnh mẽ. Ông phải bảo vệ tính toàn vẹn trí tuệ của mình trong mọi tình huống. Điều này không khó để ông làm.

5. Tiếp theo là một gợi ý: “ Cuộc sống là để điểm đạo và vì thế em đã chuẩn bị.” Dường như FCD không chỉ được chuẩn bị, mà còn đang trong quá trình chuẩn bị cho một cuộc điểm đạo “lớn”. Các cuộc điểm đạo lớn bắt đầu từ cuộc Điểm đạo lần ba. Chân sư DK dường như nói với FCD rằng ông đang chuẩn bị cho lần điểm đạo thứ ba.

6. Điều quan trọng cần lưu ý là khi Chân sư đưa ra một gợi ý, Ngài thường cảnh báo cho người đệ tử thực tế là đã có một gợi ý! Tất cả chúng ta đều tăm tối, đúng không?

7. Chúng ta thấy Chân sư DK giải thích giai đoạn hiện tại của cuộc khủng hoảng dữ dội trong cuộc đời FCD như là giai đoạn chuẩn bị cho điểm đạo—cuộc điểm đạo chính (một số người nói có thể là cuộc điểm đạo thứ ba, một số người khác nói là cuộc điểm đạo bốn).

8. Câu nói “cuộc sống là để điểm đạo …” là quan trọng. Đôi khi chúng ta có thể nghĩ đến điểm đạo như một nghi lễ, một cuộc ban phát năng lượng của Đấng Điểm Đạo. Nhưng điểm đạo còn nhiều hơn thế nữa. Buổi lễ chỉ là một sự xác nhận một quá trình điểm đạo sống động đã trải qua thành công. Cuộc sống chính là người điểm đạo vĩ đại, và chính trong cuộc sống căng thẳng mà một đệ tử phải chứng minh mình là một điểm đạo đồ.

9. Chân sư DK đang chỉ cho FCD một quan điểm cần thiết nhất giúp ông vượt qua những thách thức lớn nhất của thời đại.

10. Chân sư DK ban cho FCD sự hiểu biết, sức mạnh và ơn phước của Ngài. Ba điều này tạo thành sự hỗ trợ to lớn. Một Sư Phụ giúp theo những cách mà Ngài có thể giúp. Ngài sẽ không hỗ trợ trực tiếp trên trần gian ngay lập tức; chính người đệ tử phải chiến thắng trong hoàn cảnh trần gian trực tiếp của mình. Nhưng Chân sư có thể cung cấp sự hỗ trợ nội tại cần thiết cho thành tựu.

11. Chúng ta lưu ý trong thời gian của bức thư này, sự hiện diện của Lưu Mộc tinh trên MC và Mặt trời. Jupiter cũng là Chân sư Cung hai.

 

[16]

1. FCD, một đệ tử đã được chứng minh, trong một giai đoạn thử thách lớn, đã hoạt động theo ba cách: ông thực hiện các nhiệm vụ trên trần gian; ông làm việc nội tại trong Ashram của Chân sư KH; ông phục vụ với nhóm của Chân sư Tây Tạng.

2. Các đệ tử trong các nhóm của Chân sư Tây Tạng ở các cấp bậc khác nhau của thang tiến hóa. Các đệ tử giàu kinh nghiệm và được thử thách như FCD, JWK-P, AAB, RSU… “đã vượt qua” và chiến thắng. Những người khác vẫn còn nhiều bài học để học trước khi một thành công đáng kể có thể là của họ.

3. Đặc biệt là có ý nghĩa để nghiên cứu các huấn thị cá nhân của FCD vì ông là một đệ tử—điểm đạo đồ. Gánh nặng của ông lớn hơn nhiều so với mức độ nhạy cảm của ông. Ở ông, chúng ta tìm thấy một người phụng sự thật sự và vô kỷ vì nhân loại–và thậm chí nhiều hơn, một người đang được huấn luyện để trở thành một đấng Cứu Thế. Chúng ta đặt trong một vị trí để học hỏi từ ví dụ của ông.

 

Leave Comment