Ảo cảm — P6 (Ảo cảm 1, Tổng Quan)

Ảo cảm Một Vấn đề Thế Giới

Có lẽ không gì thể hiện ảo cảm rõ nét nhất qua Cuộc Chiến Thế Giới lần II giữa Phe Trục và Đồng Minh, được Chân sư xem là giai đoạn 2 của một Cuộc Chiến Lớn xảy ra từ năm 1914-1945 . Theo lời Chân sư DK, trong khối Phe Trục, nước Ý đại diện cho Ảo tưởng vì sự tập trung trí tuệ của họ, nước Đức tượng trưng cho ảo cảm, và Nhật tượng trưng cho maya hay ảo lực. Đương nhiên, Ngài nói mọi sự so sánh như thế đều khập khiểng, nhưng nó cho ta một khái niệm tổng quát về ba khía cạnh của ảo cảm, trong đó vấn đề ảo cảm là nổi trội nhất, đối với cá nhân cũng như đối với nhân loại hiện nay:

Tất cả các sự tổng quát hoá đều có sai sót. Tuy nhiên, có thể nói rằng nước Đức đã tập trung vào chính họ ảo cảm của thế giới—khía cạnh mạnh mẽ và biểu đạt nhất trong ba khía cạnh của ảo cảm. Nhật Bản đang biểu lộ mãnh lực của maya—hình thức trọng trược nhất của sức mạnh vật chất. Ý, theo chủ nghĩa cá nhân và phân cực về mặt tinh thần, là biểu hiện của ảo tưởng thế giới. GAW 163

All generalisations admit of error. It might, however, be said that Germany has focussed in herself world glamour—the most potent and expressive of the three aspects of glamour. Japan is manifesting the force of maya—the crudest form of material force. Italy, individualistic and mentally polarised, is the expression of world illusion.

GAW 163.

Người ta ngạc nhiên vì không thể hình dung một nước Đức văn minh như hiện nay, đã từng là nơi phát sinh những nhạc sĩ lừng danh thế giới, của một nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, của những triết gia nổi danh, và phần nào đó thể hiện tấm lòng nhân hậu, như trong thời dưới quyền của Nữ Thủ Tướng Angela Merkel, lại từng là “con ác quỹ”, gây ra bao nỗi tàn ác man rợ trong thế chiến thứ hai.

Thầy Hiệu trưởng MDR có kể câu chuyện về một phim tài liệu nói về Đoàn Thanh Niên của Hitler (Hitler Youth), và những những người đó, sau chiến tranh, đã già và hồi tưởng lại, họ không hiểu sao thời đó họ có thể điên cuồng nghe lời của Hitler như thế, mù quáng trong việc ca ngợi Adolf Hitler, và rồi sau đó, họ đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm dường như thoát khỏi một điều gì đó và có thể nhìn thấy rõ trở lại.

Ta có thể hiểu điều này phần nào qua lời Chân sư DK tiết lộ, Hitler và nhóm 7 người (Evil Gang) của y đã bị Hắc Đạo “ám”, chi phối hoàn toàn, do đó sức mạnh mà họ tung ảo cảm ra trong việc thu hút những người có thể đáp ứng với họ:

Những lực lượng này, thông qua tiềm năng của chúng, đã hợp nhất và pha trộn với nhau một nhóm bảy người, nhân cách hóa các khía cạnh cụ thể và vĩ đại của các lực lượng vật chất (kết nối với bảy loại năng lượng trong các biểu hiện vật chất và thấp nhất của chúng) và các biểu hiện của chúng—chiến tranh , sợ hãi và tàn ác. Họ thống nhất với nhau bởi một quan điểm [Trang 258] và bởi một mục tiêu, và nhờ đó họ thành công… Họ là những người cất giữ các mãnh lực kiểm soát họ, và là những mãnh lực lượng mà bản thân họ không có chút kiểm soát nào. Bạn hỏi bảy người này là ai: Hitler, von Ribbentrop, Goebbels, Goering, Hess, Himmler và Streicher—những cái tên mà tất cả các bạn đều biết. Những người này là hiện thân và nhân cách hóa các lực lượng xâm lược, và cai trị bằng nỗi sợ hãi, không chỉ đối với các quốc gia bị nô lệ mà còn cả một số ít đồng minh của họ, những người không thuộc cùng một loại quyền lực — điều thật may mắn cho họ. EOH 258

These forces, through their very potency, have fused and blended together a group of seven men who personify in themselves great and specific aspects of material forces (connected with the seven types of energy in their lowest and most material expressions) and their manifestations—war, fear and cruelty. They are united by one point [Page 258] of view and by one goal, and hence their success. (It is interesting that, again in their case, there appears inevitably an initiatory seven—the base and dark parallel of the initiating Seven who lead human beings into light and who are symbolised in the seven Masons who constitute a Lodge of Masons.) They are the custodians of forces which control them and over which they themselves have no slightest control. You ask who these seven are: Hitler, von Ribbentrop, Goebbels, Goering, Hess, Himmler and Streicher—names well-known to you all. These men embody and personify the forces of aggression and rule by fear not only the enslaved nations but also their few allies who are not by any means in the same category of power—fortunately for them.

EOH 258

Trong một đoạn khác, Ngài nói rõ hơn, Hitler chỉ còn là một cái “vỏ” cho một thực thể hắc ám ngụ trong đó, không phải chỉ bị “ám” (obsessed) mà là hoàn toàn bị “chiếm hữu”, hay nói theo dân gian là bị “nhập” (possessed)

Trong trường hợp “ám”, thế lực tà ác nô dịch hoá phàm ngã, mà trong phần lớn các trường hợp, chỉ còn là một cái vỏ. Hitler là một trường hợp điển hình của điều này. Điều này tạo ra hiệu lực lớn hơn [Trang 308] trên cõi trần và trên cõi trung giới; nó mang lại kết quả nhanh hơn và tức thời hơn, nhưng sức mạnh lâu dài thì kém hơn và các tác động tương đối tạm thời. EOH 308

In the case of obsession, the evil force enslaves the personality which, in the majority of cases, is but a shell. Of this, Hitler is a case in point.

EOH 308

Lực lượng Tà Ác tìm kiếm những nhà lãnh đạo và các nhóm tương ứng về mặt vật chất với các nhà lãnh đạo tinh thần và những người tìm cách hướng dẫn nhân loại đi theo đường lối đúng đắn. Họ đã chiếm hữu (và tôi sử dụng từ này với sự cân nhắc kỹ lưỡng) những kẻ xấu xa đã lãnh đạo phe Trục—Hitler, Tojo, Goebbels, Ribbentrop, Himmler và—ở một mức độ thấp hơn nhiều—Mussolini, Hess, Goering và những người khác. Họ hoàn toàn chế ngự tâm trí của những người này, vốn đã bị bóp méo bởi tham vọng và khuynh hướng tàn bạo. Bạn hỏi, ý của tôi muốn nói “họ” là ai? Ý của tôi đó là những Cá nhân xấu xa, thông minh, không tình thương, đầy thù hận, những người mà đối với thế giới ích kỷ và tập trung vào vật giống như Thánh Đoàn của các Chân sư, hoạt động dưới quyền của Đức Christ, đối với những người người chí nguyện đang đấu tranh vất vả. EOH 425

The Forces of Evil sought for those leaders and groups who are the materialistic correspondence to the spiritual leaders and those who seek to guide humanity along right lines. They took possession (and I use this word with deliberation) of the evil men who led the Axis Powers—Hitler, Tojo, Goebbels, Ribbentrop, Himmler and—to a much lesser degree—Mussolini, Hess, Goering and others. They completely overpowered the minds of these men, already distorted with ambition and sadistic inclinations. Who, you ask, do I mean by “they”? I mean those intelligent evil, unloving, hateful Individualities who are to the world of selfish and material focus what the Hierarchy of Masters, working under the Christ, are to struggling human aspirants.

EOH 425

Do đó, chúng ta có thể hiểu được sức mạnh mà những con người này thu hút được đám đông, mê hoặc họ, và trong trường hợp của Hitler, thêm vào đó là sự của áp chế của ý chí mạnh mẽ lên ý chí yếu ớt hơn nhiều. Trong Letters on Occult Meditation, Chân sư DK có nhắc đến các phương pháp hoạt động của các Huynh đệ Hắc đạo, và Ngài cũng khuyến cáo tránh nhắc nhiều đến đề tài này vì không giúp ích gì và có thể gây nguy hiểm, vì nó khiêu gợi sự chú ý của thế lực “Tà Vạy”. Phương pháp tấn công của các Huynh đệ của Bóng Tối và của Hình Tướng chủ yếu là “tung bức màn ảo cảm” lên mọi người, khiến họ không biệt được giữa “giả” và “chân”:

Một cách khác [tấn công của huynh đệ hắc đạo] là dùng ảo cảm, tức là phủ lên người đệ tử một đám mây bằng vật chất cõi tình cảm hay cõi trí, đủ để che giấu sự thực và tạm thời làm cho điều chân thực bị mờ ám. Khi nghiên cứu những trường hợp dùng ảo cảm tấn công, người ta thấy rất rõ rằng ngay đến người đệ tử tiến hóa cao cũng khó có thể phân biện được giữa cái thực, cái hư, giữa điều chân và lẽ giả. Ảo cảm có thể ở cõi tình cảm hoặc cõi trí nhưng [132] thường ở cõi tình cảm hơn. LOM

b—Glamour is another method used, or the casting over the disciple of a cloud of emotional or mental matter which suffices to hide the real, and to temporarily obscure that which is true. The study of the cases wherein glamour has been employed is exceedingly revealing and demonstrates how hard it is for even an advanced disciple always to discriminate between the real and the false, the true and the untrue. Glamour may be either on the [Page 132] emotional or mental levels but is usually on the former. One form employed is to cast over the disciple the shadows of the thought of weakness or discouragement or criticism to which he may at intervals give way. Thus cast, they loom in undue proportion and the unwary disciple, not realising that he is but seeing the gigantic outlines of his own momentary and passing thoughts, gives way to discouragement, aye even to despair, and becomes of little use to the Great Ones. Another form is to throw into his mental aura suggestions and ideas purporting to come from his own Master but which are but subtle suggestions that hinder and help not. It takes a wise disciple always to discriminate between the voice of his real Teacher and the false whispers of the masquerading one, and even high initiates have been temporarily misled.

LOM 131

Lý do tại sao dân tộc Đức dễ bị tác động của ảo cảm là họ có phàm ngã ở dấu hiệu Song Ngư, dấu hiệu dễ bị tổn thương trước ảo cảm. Nhưng sau thế chiến thứ hai, những dân tộc từng thời bị “ám”, từng bị liệt vào “phe tà ác” giờ đã thay đổi nhiều, nhưng mối nguy hiểm của chủ nghĩa “tân phát xít” (neo-fascism), tân quốc xã (neo-nasizm) vẫn còn đó, nhưng lại âm ỉ ở ngay các quốc gia mà trước đây thuộc Phe Đồng Minh.

Trong quyển Rays and Initiations, Chân sư DK có nhắc đến Tam giác Tà Vạy hiện nay, bao gồm phong trào Zionist ở Hoa Kỳ, một nơi ở Trung Âu, và Palestin:

Khu vực khó khăn—như ai cũng biết —là vùng Cận Đông và Palestine. Người Do Thái, bằng các hoạt động phi lý và khủng bố của họ, đã đặt nền móng vô cùng khó khăn cho những ai đang tìm cách thúc đẩy hòa bình thế giới. Như một thành viên Do Thái trong Ashram của tôi đã chỉ ra (và tôi khen ngợi anh ấy về tầm nhìn linh hồn của anh ấy), người Do Thái một lần nữa đã mở ra một phần cánh cửa [Trang 430] cho Lực lượng Tà Vạy, vốn ban đầu hoạt động thông qua Hitler và băng nhóm tà ác của hắn. Việc “đóng lại” cánh cửa đó đã không được thực hiện thành công, và việc phát hiện ra điều này kịp thời là một phần của sự minh triết. Những Thế lực Hắc Ám này hoạt động thông qua một tam giác tà vạy, một điểm trong số đó được tìm thấy trong Phong trào Phục quốc Do Thái ở Hoa Kỳ, một điểm khác ở Trung Âu và điểm thứ ba ở Palestine. Palestine không còn là Thánh địa và không nên bị coi như vậy. RI 430

The area of difficulty—as is well known—is the Near East and Palestine.  The Jews, by their illegal and terroristic activities, have laid a foundation of great difficulty for those who are seeking to promote world peace.  As a Jewish member of my Ashram pointed out (and I commend him on his soul vision), the Jews have partially again opened the door [Page 430] to the Forces of Evil, which worked originally through Hitler and his evil gang.  The “sealing” of that door had not been successfully accomplished, and it is the part of wisdom to discover this in time.  These Forces of Evil work through a triangle of evil, one point of which is to be found in the Zionist Movement in the United States, another in central Europe, and the third in Palestine.  Palestine is no longer a Holy Land and should not be so regarded.

RI 430

Ngài cũng cảnh báo Hoa Kỳ về chủ nghĩa Phát Xít tiềm ẩn, và  nhiều “đau khổ” (suffering) đang chờ đợi dân tộc vĩ đại đó, nhưng Ngài cho đó là sự may mắn vì qua đau khổ con người sẽ trưởng thành, và một quốc gia cũng vậy.

Sự ích kỉ của Hoa Kỳ cũng là do họ còn non trẻ, nhưng cuối cùng sẽ nhường chỗ cho kinh nghiệm và khổ đau; và thật may mắn cho linh hồn của dân tộc vĩ đại này—rất nhiều đau khổ đang chờ sẵn cho Hoa Kỳ.

The selfishness of the United States is also due to youth, but it will eventually yield to experience and to suffering; there is—fortunately for the soul of this great people—much suffering in store for the United States.

RI 429

Chúng ta không rõ những “những đau khổ” đang chờ đợi dân tộc vĩ đại đã đến và qua chưa, nhưng với linh hồn cung 2 và phàm ngã cung 6, lại là “người thừa kế” di sản của giống dân Atlantis, giống dân đã bị huỷ diệt bởi trận Đại Hồng Thuỷ, họ rất dễ bị tổn thương trước ảo cảm của Thế Lực Tà Vạy.

Ngày nay (tháng 8/2023), chỉ còn hơn một năm ngắn ngũi trước Đại Mật Nghị của Thánh Đoàn, sự gia tăng hoạt động của Thế Lực Tà Vạy để ngăn trở nhân loại tiếp nhận đúng đắn Ánh sáng từ Shamballa và từ Thánh Đoàn là hiển nhiên, và phương pháp tấn công của Cái Ác là Ảo cảm, là dối trá, là sự độc tài, là ích kỷ, là chia rẻ, và có lẽ không khó để thấy nó đang hiển hiện khắp nơi, “tổng thống trọn đời”, “lãnh tụ trọn đời”, gây chiến tranh xâm chiếm lãnh thổ, “Nước Mỹ trên hết” (chứ không phải nước Mỹ chia sẻ cùng với Nhân loại). Một người như một vị Tổng Thống một quốc gia lớn núp dưới danh hiệu “tiêu diệt phát xít” để gây chiến tranh tang thương cho một dân tộc khác vẫn được tưng hô, thậm chí được một vài người học đạo xem như “điểm đạo đồ” (hic,😒), nếu thế, không gì bôi bẩn Tổ Chức Thiêng Liêng là Thánh Đoàn cho bằng điều đó. Cũng thế, một vị Tổng Thống nói dối như cuội mà vẫn được nhiều người “tin sái cổ”, thì bóng ma ảo cảm lảnh vảng rất gần và rất thực.

Cách đây ba năm, trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, Thầy Hiệu trưởng MDR lúc còn sống, trong các webinar của mình, có bình giảng về các lá số chiêm tinh của Donald Trump và Joe Biden, và những tiên đoán đó đã đúng. Và còn một tiên đoán khác, đang dần hiện thực, và chúng tôi sẽ biên dịch phần bổ sung đó trong loạt bài này, và chúng ta hi vọng linh hồn của nước Mỹ sẽ thống trị được Phàm ngã của mình, để “I Light The Way” cho những dân tộc khác.

Leave Comment