Ảo cảm — P9 (Ảo cảm 4, Ảo cảm Sùng Tín)

Ảo cảm Sùng Tín

Ảo cảm của Lòng Sùng Tín (Glamour of Devotion)

(Webinar Ảo cảm 101)

Giới Thiệu: Đây là một trong 5 ảo cảm chính chi phối nhân loại vào thời đại này, đặc biệt mạnh mẽ trong thời đại Song Ngư và với người Cung 6. Trong quyển Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới, Chân sư nói người cung 3 và cung 6 dễ bị ảo cảm nhất, và khi Ngài chọn các đệ tử làm việc trong Nhóm Hạt Giống số 2, Ngài chọn các đệ tử có cung 6 mạnh trong biểu đồ cung của họ (dường như có một đệ tử không có cung 6 trong cấu trúc cung), lý do là những người đã trải qua ảo cảm và đã thắng phục nó, sẽ làm việc hiệu quả hơn trong việc xua tan ảo cảm thế gian. Ngài cũng nói thêm người cung 6 khi bị ảo cảm rất khó để nhận ra ảo cảm của mình, và tốt nhất là một người gần gũi với họ nói cho họ biết về ảo cảm mà họ đang mắc phải. Nhưng vấn đề là họ có “chịu” nhận mình bị ảo cảm hay không 😊.

Trong phần text, những chữ màu đỏ là ghi chú của Thầy Hiệu trưởng để giảng rõ thêm ý của Chân sư.

+++++++++++++++++++++

Ảo cảm của lòng sùng tín khiến nhiều đệ tử dự bị lang thang khắp nơi trong thế giới dục vọng. [1a] [Tìm kiếm đối tượng của lòng sùng tín Đây chủ yếu là một ảo cảm ảnh hưởng đến những người thuộc cung sáu, và đặc biệt mạnh mẽ vào thời điểm này do hoạt động lâu đời của cung sáu của Lòng sùng tín trong Thời đại Song Ngư đang trôi qua nhanh chóng. [1b]

The glamour of devotion causes many probationary disciples to wander circuitously around in the world of desire. This is primarily a glamour which affects sixth ray persons and is particularly potent at this time owing to the age-long activity of the sixth Ray of Devotion during the rapidly passing Piscean Age.

GAW 77

[Vào thời điểm này, Thời đại của Song Ngư đi kèm với cung sáu (từ một chu kỳ khác) Mặc dù cung sáu luôn mạnh mẽ với Song Ngư nhưng cung đi kèm không phải lúc nào cũng là cung sáu…. nó cũng có thể là bất kỳ cung nào khác.

Ngày nay nó là một trong những ảo cảm mạnh mẽ của người tìm đạo thực sự tận tâm. Họ sùng tín cho một nguyên nhân, một vị thầy, một tín ngưỡng, một con người, một nghĩa vụ hoặc một trách nhiệm. Hãy suy ngẫm về điều này. [1c] Mong muốn vô hại này theo một đường lối của chủ nghĩa lí tưởng nào đó mà họ đối mặt chắc chắn trở nên [Trang 78] có hại cho cả chính họ và những người khác, bởi vì qua ảo cảm của sự sùng tín này, họ bị cuốn theo nhịp điệu của ảo cảm thế gian mà bản chất là sương mù của dục vọng [1d ] . Ham muốn tiềm ẩn theo bất kỳ cách nào, một khi nó xóa bỏ tầm nhìn rộng lớn hơn và nhốt một người trong vòng nhỏ bé của ước muốn riêng của y để thỏa mãn tình cảm sùng tín của y, thì cũng gây trở ngại như bất kỳ ảo cảm nào khác, và thậm chí còn nguy hiểm hơn vì màu sắc đẹp mà lớp sương mù tạo ra khoác lấy. [1e] Một người bị lạc trong màn sương mê hoặc do chính y tạo ra, màn sương này phát ra từ thể cảm dục của y và bao gồm sự đa cảm hóa bản chất của y về ham muốn và lòng sùng tín của y đối với đối tượng mà y bị thu hút [1f ] . [Mọi thứ không được nhìn thấy đúng với bản chất của chúng, và do đó kết quả là ảo cảm.

It is today one of the potent glamours of the really devoted aspirant. They are devoted to a cause, to a teacher, to a creed, to a person, to a duty, or to a responsibility. Ponder on this. This harmless desire along some line of idealism which confronts them becomes definitely [Page 78] harmful both to themselves and to others, because through this glamour of devotion they swing into the rhythm of the world glamour which is essentially the fog of desire. Potent desire along any line, when it obliterates the wider vision and shuts a man within a tiny circle of his own desire to satisfy his sentiment of devotion, is just as hampering as any of the other glamours, and is even more dangerous because of the beautiful colouring which the resultant fog takes on. A man gets lost in a rapturous mist of his own making, which emanates from his astral body and which is composed of the sentimentalising of his own nature about his own desire and devotion to the object of his attracted attention.

GAW 78

Với tất cả những người tìm đạo chân chính, do khả năng rung động của họ tăng lên, tình cảm sùng tín này có thể đặc biệt khó khăn và dẫn đến một sự cầm tù lâu dài. [2a] Một minh họa cho điều này là tình cảm sùng tín được các đệ tử dự bị tuôn đổ trong trạng thái ngây ngất quyến rũ đối với các Chân sư Minh triết. [2b] Xung quanh tên của các Thành viên của Thánh Đoàn và xung quanh công việc của các Ngài, và công việc của các điểm đạo đồ và các đệ tử giữ giới luật (lưu ý cụm từ đó) [bởi vì có những đệ tử vô kỷ luật, một ảo cảm phong phú được tạo ra ngăn cản các Ngài tiếp cận đệ tử hoặc các đệ tử tiếp cận với Ngài [2c]. Không thể thâm nhập vào ảo cảm dày đặc của lòng sùng tín, rung động với sự sống năng động ngất ngây, phát ra từ năng lượng của người đệ tử vẫn còn tập trung hoạt động qua luân xa tùng thái dương. [2d]

With all true aspirants, owing to the increased potency of their vibrations, this devotional sentiment can be particularly difficult and bring about a lengthy imprisonment. One illustration of this is the sentiment of devotion poured out in a glamorous ecstasy by probationary disciples upon the Masters of the Wisdom. Around the names of the Members of the Hierarchy and around Their work, and the work of the initiates and the disciplined disciples (mark that phrase) a rich glamour is created which prevents Them ever reaching the disciple or his reaching Them. It is not possible to penetrate the dense glamour of devotion, vibrating with dynamic ecstatic life, which emanates from the concentrated energy of the disciple, working still through the solar plexus centre.

GAW 78

Đối với ảo cảm này, có một số quy tắc lâu đời: Tiếp xúc với Đại Ngã thông qua phương tiện của Chân ngã, và do đó đánh mất cái Tiểu ngã, những phản ứng, ham muốn và ý định của nó. [2e] Hoặc: Tình yêu thuần khiết của linh hồn không bị cá nhân hóa theo bất kỳ cách nào và không tìm kiếm sự công nhận nào, sau đó có thể tuôn đổ vào thế giới ảo cảm đang bao quanh [Trang 79] người sùng đạo, và màn sương sùng tín của y (mà y tự hào về nó) sẽ tan đi. [2f]

For this glamour there are some age-old rules: Contact the greater Self through the medium of the higher Self and thus lose sight of the little self, its reactions, its desires, and intentions. Or: The pure love of the soul which is not personalised in any way and which seeks no recognition can then pour into the world of glamour which surrounds the [Page 79] devotee, and the mists of his devotion (upon which he prides himself) will melt away.

GAW 78

Bình Giảng

Ảo cảm của lòng sùng tín khiến nhiều đệ tử dự bị lang thang khắp nơi trong thế giới dục vọng. [1a]

Có thể họ luôn tìm kiếm ai đó, một ý tưởng nào đó, hoặc điều gì đó để cống hiến, và họ lần lượt từ bỏ sự tận tâm đó với từng đối tượng một. Và nếu bạn đã đọc cuốn tự truyện của bà Annie Besant, dường như là quyển “Năm cuộc sống đầu tiên của Annie Besant”, rõ ràng là Bà có phàm ngã cung sáu, và Bà say đắm hết đối tượng này đến đối tượng khác. Tất nhiên, Bà là một linh hồn tiến hoá cao, và Bà thực sự có thể thúc đẩy nguyên nhân của những yếu tố mà Bà đã sùng tín. Nhưng thực sự với ảo cảm sùng tín, hết đối tượng này đến đối tượng khác được sùng bái, thần tượng hoá, và khi nó không còn thu hút, hoặc bằng cách nào đó bị nhìn thấu, nó bị buông bỏ, được thay thế bằng cái khác hoặc người khác. Đó là một kiểu định hướng thiếu suy nghĩ (unthinking) đối với một người, rồi bạn tỉnh thức và nói “Tôi đã thấy gì trong đó”, và rồi bạn tiếp tục với lòng sùng tín rực lửa tiếp theo, cho đến khi bạn nhìn thấu điều đó v.v. Dần dần, bạn cảm thấy mệt mỏi với điều đó, như Định Luật Đẩy Lùi (Law of Repulse) dành cho cung 6 cho chúng ta biết. Nếu bạn đọc Định luật đó trong Tâm lý học Bí truyền, Tập Hai, bạn thực sự thấy làm thế nào mà loại người cung thứ sáu cuối cùng cũng tự giải thoát mình khỏi ảo cảm này, nhưng chúng ta có thể đi lang thang khắp nơi để tìm kiếm đối tượng tiếp theo của lòng sùng tín.

Đây chủ yếu là một ảo cảm ảnh hưởng đến những người thuộc cung sáu.

Như thế, bạn có thể nói các phàm ngã cung 6 hoặc các linh hồn thuộc cung 6, và thậm chí cả những người có thể cảm dục cung 6 cũng có thể tham gia vào ảo cảm này, mặc dù Ngài không loại trừ hoàn toàn các dạng người khác.

và đặc biệt mạnh mẽ vào thời điểm này do hoạt động lâu đời của Cung 6 sùng tín trong Thời đại Song Ngư đang trôi qua nhanh chóng. [1b]

Có những chu kỳ cung độc lập với các Thời đại (equinocial Age). Do đó, bạn có thể có một Thời đại Song Ngư với cung năm, hoặc cung bốn, hoặc cung hai, hoặc bất cứ cung nào, nhưng điều xảy ra là trong thời đại Song Ngư vừa qua, có sự trùng lắp của chu kỳ cung 6 và Thời đại Song Ngư. Vì vậy, chu kỳ của cung có lẽ hơi khác một chút so với cung đi qua chòm sao, và lần này có sự củng cố gấp đôi của cung sáu.

Ngày nay nó là một trong những ảo cảm mạnh mẽ của người tìm đạo thực sự sùng tín.

Chắc chắn là quần chúng bị chi phối nhiều bởi điều này, và nếu bạn nhìn vào dấu hiệu Cự Giải cai quản tâm thức quần chúng, nó có Sao Hải Vương là chủ tinh, thể hiện rất nhiều cung thứ sáu, và do đó có một loại sự sùng tín không suy nghĩ. Gia đình tôi trên hết, đất nước của tôi—đúng hay sai—là trên hết, tất cả những điều đó. Những người thân yêu được giữ rất gần, và không có sự tự do. Có cái được gọi là sự trói chân tay của vị Thầy hoặc người lãnh đạo bởi các đệ tử sùng tín. Và trong Ashram của Chân sư, chúng ta được cho biết có cả một quá trình mà Chân sư được bảo vệ bởi các thành viên khác của Ashram từ những làn sóng sùng tín hướng về Ngài 😊. Vì vậy, ở đây chúng ta đang đề cập đến một nguồn năng lượng mạnh mẽ và rất quan trọng.

Nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng lòng sùng tín không quan trọng. Linh hồn có sự sùng tín lớn lao, và Đấng Thái dương Thiên Thần cũng vậy. Nhưng tất nhiên, nó được nhìn từ một góc độ cao hơn. Và bản thân Chơn thần trên cõi thứ sáu tính từ dưới lên là một “Chúa tể của Lòng Sùng tín Bền Bỉ và Không Ngừng Nghỉ (Lord of Ceaseless and Persevering devotion[1]), nếu không, Chân thần sẽ không thực hiện cuộc hành trình vĩ đại đi sâu xuống các cõi giới giam cầm nơi mà chúng ta tìm thấy chính mình.

Tuy nhiên, dù sao đi nữa, đó là một ảo cảm mạnh mẽ, nhất là lúc đầu với người chí nguyện sùng tín. Con Đường Khát Vọng được cai quản bởi các cung sáu và bốn, do đó, một cách tự nhiên, đối với những người tìm đạo, cung sáu sẽ có sức mạnh và sự tận tâm cùng với nó.

Họ sùng tín một nguyên nhân, một vị Thầy, một tín ngưỡng,

Tôi nhớ tôi đã hoạt động trong lãnh vực âm nhạc rất nhiều. Tôi đã từng là giám đốc dàn hợp xướng ở nhiều nhà thờ khác nhau. Chúng tôi luôn đi đến điều được gọi là “Tín Điều Các Sứ Đồ”. Vâng, đối với những người trong nhà thờ, đó thật là tuyệt vời, nhưng đối với tôi, tôi chỉ cần “nghiến răng”, vì nó nói lên những gì tôi tin tưởng, nhưng bản thân tôi không tin vào bất kỳ tín điều này😊, bởi vì huyền linh học đã thâm nhập vào tâm trí tôi. Các tín điều đó có thể cực kỳ hạn chế. Từ creed xuất phát từ từ cradle, cái nôi, và nó có thể cực kỳ hạn chế, nhưng những người sùng đạo, họ thực sự bám chặt lấy điều đó vì nó mang lại cho họ sự ổn định.

sùng tín một người, một nhiệm vụ,

Có bài thánh ca của Thủy quân lục chiến, và tất cả các thành viên của Lực lượng Vũ trang đều có bài hát của họ. Tôi đã từng yêu từng bài hát đó. Tôi xuất phát từ cung 6, vì vậy tôi biết điều gì đó về tất cả những điều này,

hoặc một trách nhiệm. [1c]

Hãy suy ngẫm về điều này. Người chí nguyện sùng tín, bạn có thể sùng tín (hoặc tận tuỵ) cho điều gì? Tất cả những điều này. Chỉ cần tạm dừng lại một chút và suy ngẫm về sự sùng tín trong cuộc sống của bạn, cách nó vận hành và cường độ của cách nó vận hành. Và bạn có thể kết nối nó ở một mức độ nào đó với sao Hỏa và sao Hải Vương trong lá số chiêm tinh của bạn, nhưng không hoàn toàn, bởi vì biểu đồ cung khác với biểu đồ chiêm tinh.

Vâng, sự sùng tín chắc chắn có thể đưa bạn đến thành tựu. Ý tôi là, nếu bạn không quá cuồng tín về nó và bạn có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn, như kiểu người thuộc cung thứ sáu chắc chắn cuối cùng sẽ làm, thì cũng không có vấn đề gì cả. Tôi muốn đọc cho các bạn trích đoạn tuyệt vời trong Tâm lý học Nội môn tập hai, nó cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra khi người cung thứ sáu phục hồi sau lòng sùng tín. Và đó là một đoạn stanza kỳ diệu và thú vị của Cổ Luận.

Đường hầm của y biến mất. Y không nhận thấy sự mất mát của nó. Trên sân chơi của thế giới, y đứng cùng với nhiều bạn cùng chơi khác, rộng mở trước ánh sáng ban ngày. Xa xa là một ngọn núi màu xanh lam, và từ đỉnh của nó phát ra một giọng nói: ‘Hãy tiến tới đỉnh núi, và trên đỉnh của nó hãy học lời khẩn nguyện của một Đấng Cứu Thế.’ Đối với nhiệm vụ vĩ đại này, Người Tín đồ, giờ đã là một lãnh đạo, dốc hết sức lực của mình. Y vẫn theo đuổi con đường này….” EPII 171

Vì vậy, nếu bạn thực sự muốn có được một hiểu biết sâu sắc tuyệt vời về các trách nhiệm hợp lý và cách chữa trị ảo cảm trên các cung khác nhau, chỉ cần đi đến phần này trong Tâm lý học Nội môn II, trang 165 – 166. Nó thực sự rất tuyệt vời.

Vì vậy, Hãy suy ngẫm về điều này ,

Suy ngẫm về khuynh hướng của chúng ta đối với sự sùng tín, và những gì chúng ta có thể đạt được hoặc những gì chúng ta có thể mất khi có nó.

Mong muốn vô hại này theo một đường lối của chủ nghĩa lí tưởng nào đó mà họ đối mặt chắc chắn trở nên [Trang 78] có hại cho cả chính họ và những người khác, bởi vì qua ảo cảm của sự sùng tín này, họ bị cuốn theo nhịp điệu của ảo cảm thế gian mà bản chất là sương mù của dục vọng [1d]

Đây là những gì chúng ta phải coi chừng. Thật thú vị khi lưu ý rằng nước Đức trong Thế chiến thứ hai, với dấu hiệu phàm ngã là Song Ngư[2]. Đó là một dấu hiệu liên quan nhiều đến cung sáu và ảo cảm, và Ngài nói rằng những người Đức nhạy cảm đã trở thành nạn nhân của xu hướng này, đặc biệt là kể từ khi cuộc tấn công [của Hắc Đạo] được phát động nhằm vào họ trước tiên. Một ngày nọ, tôi có xem một đoạn video về một tên Quốc xã hàng đầu tên là Rudolf Hess. Y đã nhảy dù xuống nước Anh theo một khái niệm viển vông nào đó, và dành phần đời còn lại của mình trong tù ở đó, y tin rằng y sẽ tự mình giải quyết cuộc chiến. Nhưng dù sao đi nữa, cách y giới thiệu Hitler vào thời điểm đó, và cách mà đám đông thêm vào đó, cho thấy một ví dụ đáng sợ về nơi mà lòng sùng tín của cung sáu có thể đưa bạn đến khi nó trở nên cuồng tín. Và chúng ta cũng thấy sự cuồng tín trên thế giới ngày nay. Chúng ta có Hoa Kỳ phàm ngã cung sáu, và bạn thấy nó đã bắt đầu, tuy chưa có gì giống như nước Đức, và tôi hy vọng sẽ không bao giờ như vậy. Nhưng bạn thấy đấy, sự sùng tín vô trí có thể xảy ra khi người ta chỉ bị cơn cuồng nộ của thể cảm dục cuốn đi. Vì vậy, nó có thể trở nên có hại cho cả bản thân và cho những người khác, bởi vì họ bị cuốn theo nhịp điệu của ảo cảm thế giới.

Khát vọng tiềm ẩn theo bất kỳ dòng nào, khi nó xóa sạch tầm nhìn rộng lớn hơn

Bạn có thể nói tầm nhìn rộng lớn là tầm nhìn cung hai, tầm nhìn cung ba, tầm nhìn cung một, tầm nhìn của các cung trạng thái,

Ham muốn tiềm ẩn theo bất kỳ cách nào, một khi nó xóa bỏ tầm nhìn rộng lớn hơn và nhốt một người trong vòng nhỏ bé của ước muốn riêng của y để thỏa mãn tình cảm sùng tín của y,

Thích và không thích, đó là tình cảm.

thì cũng gây trở ngại như bất kỳ ảo cảm nào khác, và thậm chí còn nguy hiểm hơn vì màu sắc đẹp mà lớp sương mù tạo ra khoác lấy. [1e]

Chúng ta hoang mang trong sương mù, và nó trông thật đẹp đối với chúng ta. Và chỉ sau này, có lẽ chúng ta tỉnh thức và thấy rằng đã có một chuyến đi khủng khiếp suốt thời gian qua, và chúng ta đã bị dẫn ra xa khỏi thực tại.

Tôi nhớ một bài hát của Robert Schumann, một nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức vào những năm 1830 và 1840, và tôi đã từng hát. Bài hát về hai chàng trai trẻ lên đường đến thế giới đầy hạnh phúc, niềm vui và kỳ vọng. Một người trong số họ đã làm điều thông thường, và y ổn định cuộc sống, kết hôn và có con. Người còn lại thử mọi cách, nhưng vẫn lang thang xa trong thế giới của ảo cảm. Và chỉ khi những ngày cuối cùng đến, khi y đã là một người lớn tuổi, y mới thức tỉnh nhận ra rằng tất cả tài nguyên của mình đã được sử dụng vào những thứ không đáng. Vì vậy, y giống như bước ra khỏi đại dương ảo cảm và đứng đó, và nhận ra rằng mình đã bị rút cạn mọi năng lượng đáng giá khi theo đuổi những khả năng ảo cảm này, dưới vẻ hào nhoáng của sự sùng tín, một bài hát đặc biệt tuyệt vời.

Một người bị lạc trong màn sương mê hoặc do chính y tạo ra, màn sương này phát ra từ thể cảm dục của y và bao gồm sự đa cảm hóa bản chất của y về ham muốn và lòng sùng tín của y đối với đối tượng mà y bị thu hút

Một người bị lạc trong màn sương mê hoặc do chính y tạo ra,

Một màn sương mê hoặc. Bạn đã bao giờ kinh nghiệm sự sung sướng mê hoặc (rapture) chưa? Bạn đã bao giờ trải nghiệm sự sung sướng mê hoặc dẫn đến một nơi nào đó, và cả sự sung sướng mê hoặc dẫn đến sai lầm chưa? Tôi không biết. Điều đó tùy thuộc vào mỗi người trong chúng ta tìm hiểu xem chúng ta đã từng trải qua điều đó chưa.

Một người bị lạc trong màn sương mê hoặc do chính y tạo ra,

Y phóng đại và giảm bớt. Đây là một trong những vấn đề lớn về sự biến dạng, méo mó, về ảo cảm, sự phóng đại và giảm bớt, trong trường hợp này, là sự phóng đại về giá trị của một thứ không có chút giá trị nào.

Một người bị lạc trong màn sương mê hoặc do chính y tạo ra, màn sương này phát ra từ thể cảm dục của y và bao gồm sự đa cảm hóa bản chất của y về ham muốn và lòng sùng tín của y đối với đối tượng mà y bị thu hút [1f]

Chân sư DK rất cẩn thận với những lời của Ngài, nhưng rõ ràng là chúng ta không nhìn thấy sự việc hay điều gì đó mà chúng ta sùng tín. Đó không phải là sự thật. Đó là ý tưởng hay tư tưởng phóng đại của chính chúng ta, kèm theo nhiều năng lượng của cõi cảm dục. Vì vậy, nó không thật, và một ngày nào đó chúng ta phải nhận ra điều đó,

Với tất cả những người tìm đạo chân chính, do khả năng rung động của họ tăng lên, tình cảm sùng tín này có thể đặc biệt khó khăn và dẫn đến một sự cầm tù lâu dài. [2a]

Chúng ta hãy nhớ lại kỳ công của Hercules trong dấu hiệu Gemini, kỳ công thứ ba, và điều gì xảy ra? Người đệ tử Hercules tạm thời gắn bó với vị Thầy giả mạo Bucyrus, và Bucyrus xích chàng vào bàn thờ. Chàng hết lòng với Bucyrus và nghĩ rằng chàng không thể đạt được giác ngộ trừ khi trải qua Bucyrus. Cuối cùng, chàng thức tỉnh dậy, và xích Bucyrus lại trên bàn thờ. Nhưng tôi nghĩ nhiều người đã có ảo cảm sùng tín này đối với một trường phái tư tưởng nào đó, hoặc một vị Thầy nào đó trong trường phái tư tưởng đó. Một số người có thể hài lòng khi cảm thấy rằng những người khác hết lòng với họ. Nhưng tôi nghĩ đó là một tình huống rất giam hãm, khó khăn và không thoải mái đối với một vị Thầy khi nhận ra rằng mọi người đang bị cản trở bởi những tình cảm sùng tín đó.

Một minh họa cho điều này là tình cảm của sự sùng tín tuôn ra

Chú ý cách Ngài liên kết những điều này. Từ tình cảm xuất hiện khá sớm trong danh sách những ảo cảm này, ảo cảm chung về thích và không thích, ảo cảm của tình cảm mà chúng ta phải loại bỏ nếu muốn đạt được bất kỳ tiến bộ thực sự nào trong công việc nhóm. Vì thế,

Một minh họa cho điều này là tình cảm của sự sùng tín được tuôn ra trong một trạng thái ngây ngất quyến rũ.

một lần nữa sương mù cuồng nhiệt, sự ngây ngất quyến rũ,

Một minh họa cho điều này là tình cảm sùng tín được các đệ tử dự bị tuôn đổ trong trạng thái ngây ngất quyến rũ đối với các Chân sư Minh triết. [2b]

Bạn cũng đã thấy một số Chân sư được thể hiện trên hình ảnh minh họa giống như trong hình ảnh trong một cuốn sách thiếu nhi nào đó hơn là thực tế. Tuy nhiên, có những người trưởng thành chỉ tin vào những thứ đó, và đó thật lãng phí thời gian, và một số người không bao giờ nhận thức được điều đó.

Dù sao đi nữa, có tình cảm sùng tín được các đệ tử dự bị tuôn đổ trong trạng thái ngây ngất quyến rũ đối với các Chân sư Minh triết . Vì vậy, nhiều người trong số các Ngài có vẻ ngoài hồng hào và khuôn mặt không thực tế. Và bạn thắc mắc làm sao bạn có thể mắc kẹt trong một sự sùng tín như vậy được, nhưng có lẽ chúng ta đã trải qua điều đó nên chúng ta không làm điều đó nữa,

Xung quanh tên của các Thành viên của Thánh Đoàn và xung quanh công việc của các Ngài, và công việc của các điểm đạo đồ và các đệ tử giữ giới luật (lưu ý cụm từ đó)

bởi vì có thể có một số ít đệ tử không giữ giới luật,

một ảo cảm phong phú được tạo ra ngăn cản các Ngài tiếp cận đệ tử hoặc các đệ tử tiếp cận với Ngài. [2c]

Điều đó cũng xảy ra trong nhóm của Chân sư DK, một số người tự làm hại mình rất nhiều vì theo đuổi một hình tư tưởng của Chân sư DK, và vị Thầy giả đó đã nói với họ những lời khen ngợi tầm thường. “Ồ, bạn là một đệ tử tốt, tôi thực sự hài lòng về bạn”, và tất cả những thứ như thế😊. Một Chân sư sẽ không bao giờ nói theo cách đó, nhưng những người này, họ muốn nghe những lời đó, và do đó, họ đã làm hỏng thể dĩ thái và thể cảm dục của mình một cách tồi tệ, và cần rất nhiều thời gian để sửa chữa lại.

Không thể thâm nhập vào ảo cảm dày đặc của lòng sùng tín, rung động với sự sống năng động ngất ngây, phát ra từ năng lượng của người đệ tử vẫn còn tập trung hoạt động qua luân xa tùng thái dương. [2d]

Không phải Chân sư không muốn tiếp cận đệ tử. Ngài muốn, nhưng bản thân chúng ta bị ngăn cản bởi những gì chúng ta tạo ra trong thể cảm dục của chính mình và thông qua kama-manas. Vì vậy, hãy suy nghĩ một chút, thái độ của bạn đối với Chân sư có nặng phần sùng tín hay không? Hay nó là gì?

Bà Blavatsky là một người rất sùng tín, và là một vị La Hán, điểm đạo đồ cấp thứ tư, và sau đó, theo bà Helena Roerich, bà đạt đến quả vị Chân sư[3]. Bà đã thực sự tiến hoá cao, nhưng khi Bà gặp Chân sư Morya trên lưng ngựa ở Tây Tạng. Chuyện kể rằng Ngài đã cưỡi ngựa trong một thời gian dài, Ngài trong thể mayavirupa của Ngài, rất hữu hình. Con ngựa của Ngài cưỡi lấm đầy bùn, và yên ngựa cũng đầy bùn. Khi Bà nhìn thấy Ngài, Bà chạy đến chỗ con ngựa, úp mặt vào yên ngựa đầy bùn đó, bởi vì đó là khoảnh khắc mà Bà gặp Ngài bằng xương bằng thịt. Và Ngài nói họ không thể không xúc động vì lòng sùng tín của Bà. Các Ngài gọi Bà Blavatsky là “Old Lady”, dù thực ra bà còn trẻ vào lúc đó. Tất nhiên, điều đó sẽ không ngăn Bà viết bộ Giáo Lý Bí Nhiệm, viết về khoa học và tôn giáo, và triết học. Nó sẽ không khiến Bà ngất ngây trên mây, mà Bà mang “một chiếc bình niêm kín, trong đó y mang theo toàn cả tâm nguyện của mình để đặt dưới chân Đấng đang chờ chào đón y ở cửa Đạo”. Một chiếc bình niêm kín, Bà đã có nó, và sau đó Bà đã mở chiếc bình ra khi gặp Chân sư Morya. Tôi đoán chúng ta không thể đổ lỗi cho Bà vì điều đó. Nó rất mãnh liệt và nó không ngăn Bà viết những quyển sách tuyệt vời.

Đối với ảo cảm này, có một số quy tắc lâu đời: Tiếp xúc với Đại Ngã thông qua phương tiện của Chân ngã, và do đó đánh mất cái Tiểu ngã, những phản ứng, ham muốn và ý định của nó. [2e]

Vì vậy, Đại Ngã duy nhất, Chân Ngã và Tiểu Ngã. Đây là ba điều mà chúng ta phải biết, và cánh cổng dẫn đến Đại Ngã hay Cái tôi duy nhất luôn là tâm thức linh hồn. Và làm thế nào để chúng ta đi vào tâm thức linh hồn? Có nhiều cách, và chúng ta đã được dạy về chúng, nhưng quên đi cái tôi nhỏ bé là một trong số đó, và sự phụng sự luôn hiệu quả nếu nó là phụng sự chân thật, vì Ngài nói rằng khi vị đệ tử hết lòng phụng sự, sự chú ý của linh hồn sẽ phát sinh, và có một sự lan tỏa, thấm nhập của linh hồn bào phàm ngã phụng sự. Đây là những gì chúng ta phải làm, và cuối cùng chúng ta trở thành những con người vô kỷ.

Hoặc: Tình yêu thuần khiết của linh hồn không cá nhân hóa dưới bất kỳ hình thức nào,

Đó không phải là vấn đề của sự hấp dẫn hay đẩy lùi. Đó là một cái gì đó khác. Thu hút và đẩy lùi là hiệu ứng, và chúng liên quan đến tình cảm, như bạn đã thấy, và đó không phải là tình yêu đích thực. Vì thế,

Tình yêu thuần khiết của linh hồn không cá nhân hóa theo bất kỳ cách nào và không tìm kiếm sự công nhận nào,

Không đòi hỏi sự công nhận, không có gì về điều đó. Đó là yêu cầu thứ ba trong Qui Luật Điểm đạo thứ 11 dành cho Đệ tử và Đạo đồ. Loại bỏ mọi mong muốn được công nhận, dù sự công nhận đó có thể tinh tế đến đâu, từ bất kỳ ai. Hãy loại bỏ nó, nếu không, chúng ta không thể phụng sự như một nhóm. Bạn có thể đọc điều đó trong Các Cung Và Điểm Đạo, và tôi đã viết một số bình luận về điều đó trên trang web Makara.

Tình yêu thuần khiết của linh hồn không bị cá nhân hóa theo bất kỳ cách nào và không tìm kiếm sự công nhận nào, sau đó có thể tuôn đổ vào thế giới ảo cảm đang bao quanh [Trang 79] người sùng đạo, và màn sương sùng tín của y (mà y tự hào về nó) sẽ tan đi. [2f]

Khi tình yêu tuôn đổ vào và ảo cảm sẽ tan rã thực sự. Khi loại bỏ ảo cảm, đôi khi điều đầu tiên cần làm là ánh sáng mà bạn chiếu vào từ trung tâm ajna, và bạn nhìn thấy mọi thứ đúng như bản chất của chúng.

Download file pdf ở đây

  1. EA117

  2. DON 77

  3. Cũng theo Douglas Baker, bà Blavatsky bây giờ đã là một Chân sư

Leave Comment