Quyền năng thông linh cao và thấp (Higher and Lower Psychism) – Phần 1

Quyền năng thông linh cao và thấp

Trong bài viết sau đây được trích dịch từ quyển The Externalisation of the Hierarchy, đức DK dạy về quyền năng thông linh bậc thấp và bậc cao. Đây là một đề tài đáng cho chúng ta học hỏi, vì nhiều người nhầm lẫn giữa các quyền năng cao và thấp này.

Thứ nhất, từ psychism chúng tôi dịch là thông linh, chỉ các hiện tượng liên hệ với các thể thanh của con người, như nhãn thông hay nhĩ thông, đồng cốt. Psychic dùng để chỉ những người có khả năng này, chúng tôi dịch là người có khả năng thông linh. Nhãn thông hay nhĩ thông là khả năng thấy và nghe trên các cõi trung giới và cõi trí tuệ. Việc thấy và nghe trên cõi trung giới không phải là bằng chứng của một quyền năng siêu nhiên gì cả, và như đức DK nói:

Có một số năng lực thông linh mà con người chia sẻ chung với loài vật; các năng lực này cố hữu trong xác thể động vật và có tính chất bản năng, nhưng đối với phần đông nhân loại thì chúng chìm dưới ngưỡng ý thức, không nhận thức được, và do đó vô dụng.

Nếu nhãn thông và nhĩ thông trên cõi trí tuệ thì có thể xem đó là thông linh bậc cao. Các bạn lưu ý Ngài nói:

“Nhãn thông và nhĩ thông cũng có thể có trên cõi trí tuệ, khi đó chúng ta gọi đó là viễn cảm (telepathy) và việc nhìn thấy được các biểu tượng, vì nhãn thông trên cõi trí tuệ là việc thấy được các hình thể hình học.”

Chúng tôi dịch telepathyviễn cảm thay vì thần giao cách cảm như thông thường, bởi vì ở đây không có chi thuộc về thần thánh cả, giống như không nên dịch clairvoyance là thần nhãn.

Ở một bậc cao hơn nhãn thông và nhĩ thông trên cõi trí tuệ là quan năng mà Ngài gọi là Tri giác Tinh thần (Spiritual perception) với sự hiểu biết không thể sai lầm, Trực giác với phán đoán không lầm lạc, và khoa Trắc tâm (psychometry) cao siêu với năng lực đọc được quá khứ và tương lai. Những quan năng này thuộc về Linh hồn của người tiến hoá cao.

Ngài cũng dạy chúng ta về tình trạng đồng cốt (mediumship). Ngài nói có hai loại: loại vô ý thức và thụ động, một loại có ý thức và chủ động. Ngài có nêu ví dụ của trường hợp sau là trường hợp đức Jesus dâng hiến xác thân của mình cho đức Christ trong thời gian đức Christ lâm phàm tại Palestine hơn ngàn năm trước.

Trong hai trường hợp đồng cốt nêu trên, các luân xa mà người đồng tử sử dụng hoàn toàn khác nhau: một bên sử dụng luân xa tùng thái dương, một bên sử dụng luân xa đỉnh đầu. Bạn lưu ý luân xa tùng thái dương được Ngài gọi là bộ óc của người kém tiến hoá, bởi vì thể trí họ chưa phát triển, họ hoạt động theo bản năng và dục vọng, mà luân xa tùng thái dương là Trung tâm lực của các năng lượng đó.

Ngài cũng dạy thêm là ngày nay các hiện tượng thông linh xảy ra tràn lan bởi vì lưới dĩ thái bảo vệ của hành tinh chúng ta cũng bị rách ở nhiều chỗ, hậu quả của hai cuộc thế chiến vừa qua. Mỗi cá nhân, hành tinh, hay bất kỳ thực thể nào cũng đều có các thể như thể xác, thể dĩ thái, thể cảm xúc, thể trí … Chen giữa thể dĩ thái và thể cảm xúc là lưới dĩ thái bảo vệ. Khi lưới này bị rách thì các mãnh lực của cõi trung giới có thể tự do xuyến thấu đến thể dĩ thái, gây ra các hiện tượng thông linh như trên.

Ngài cũng nhắc đến hình tư tưởng của Ngài trên cõi trung giới do những người hoc đạo tạo ra, như là một ví dụ về tính chất huyễn cảm của cõi trung giới. Các bạn nên suy gẫm kỹ điều này vì hiện nay nhan nhản những người tự xưng là tiếp xúc được với Chân sư Saint Germain, DK …

Bài viết có đôi chỗ khó hiểu, các bạn nên đọc kỹ, và chúng tôi sẽ giải thích thêm để các bạn hiểu thêm trong phần ghi chú cuối bài.

Hiện nay, tất cả các nhà tư tưởng và hoạt động tâm linh chân chính đều quan tâm đến sự gia tăng tội ác về mọi mặt, bởi việc phô diễn các quyền năng thông linh bậc thấp (lower psychic powers), bởi việc tàn phá một cách rõ rệt xác thân thể hiện qua việc bệnh tật lan tràn, và bởi sự gia tăng bất thường của bệnh tâm thần, các rối loạn thần kinh (neurotic conditions) và sự mất cân bằng trí tuệ (mental unbalance). Tất cả đều là hậu quả của việc lưới bảo vệ hành tinh bị rách, nhưng đó đồng thời cũng là một phần của cơ tiến hoá (evolutionary plan) và mang tới cơ hội mà nhờ đó nhân loại có thể bước vào giai đoạn tiến hoá kế tiếp. Thánh Đoàn các Chân Sư đã có các ý kiến khác biệt nhau về tình hình thế giới hiện nay (nếu ta có thể dùng một từ ngữ thật không thích hợp như thế cho một nhóm các linh hồn và các huynh đệ không hề biết đến ý thức chia rẽ, chỉ khác nhau về vấn đề “kỹ thuật hành động” (“skill in action”). Một vài vị cho rằng việc đó xảy ra quá sớm và do đó không thích hợp, dẫn đến một tình thế khó khăn, trong khi các vị khác đưa ra quan điểm của các Ngài dựa vào bản chất tốt lành (soundness) của nhân loại và xem cuộc khủng hoảng hiện nay như là tất yếu, nó xảy ra bởi sự phát triển của chính bản thân con người. Các Ngài nhìn thấy tình trạng hiện nay chỉ là khó khăn tạm thời, có tính chất giáo dục, và khi được giải quyết nó sẽ đưa nhân loại tiến trên con đường dẫn đến một tương lai huy hoàng hơn nhiều. Nhưng đồng thời không ai phủ nhận rằng các mãnh lực lớn lao và thường gây tàn phá đã tuôn tràn vào cõi trần, và hậu quả của nó là nguyên do của mối quan tâm sâu sắc của các Chân Sư, các đệ tử và những người làm việc cho các Ngài.

All true spiritual thinkers and workers are much concerned at this time about the growth of crime on every hand, by the display of the lower psychic powers, by the apparent deterioration of the physical body, as shown in the spread of disease, and by the extraordinary increase in insanity, neurotic conditions and mental unbalance. All this is the result of the tearing of the planetary web, and at the same time it is a part of the evolutionary plan and the providing of the opportunity whereby humanity may take its next step forward. The Hierarchy of Adepts has been divided in opinion (if so unsuitable a word can be applied to a group of souls and brothers who know no sense of separateness, but only differ over problems of “skill in action”) over the present world condition. Some believe it to be premature and consequently undesirable and providing a difficult situation, whilst others take Their stand upon the basic soundness of humanity and regard the present crisis as inevitable and brought about by the developments in man himself; They look upon the condition as educational and as constituting only a temporary problem which—as it is solved—will lead mankind on the way to a still more glorious future. But there is, at the same time, no denying the fact that great and frequently devastating forces have been let loose upon the earth, and that the effect is a cause of grave concern to all the Masters, Their disciples and workers. [6]

Nói chung, ta có thể truy nguyên sự khó khăn này là do sự kích thích thái quá và sự căng thẳng quá mức của các xác thân mà các linh hồn đang nhập thế phải sử dụng khi chúng tìm cách biểu hiện trên cõi trần và qua đó đáp ứng với môi trường chung quanh. Dòng năng lượng tuôn vào từ cõi trung giới và, ở một mức độ ít hơn, từ cõi hạ trí, tiếp xúc với các thể. Ban đầu các thể này không đáp ứng, nhưng sau đó lại đáp ứng quá mức với các dòng năng lượng này; nó tuôn vào các tế bào não bộ, mà do thiếu sử dụng, nên không quen với nhịp điệu mạnh mẽ tác động lên chúng; còn công cụ hiểu biết của con người thì kém cỏi đến đỗi đa số con người không có đủ nhận thức để tiến hành một cách thận trọng và tiến tới một cách chậm rãi. Do đó, chẳng mấy chốc họ sẽ gặp hiểm nguy và khó khăn; bản chất của họ thường kém tinh khiết hay ích kỷ đến nỗi các quyền năng mới đang thể hiện—và qua đó mở ra các con đường hiểu biết và giao tiếp mới—lại phụ thuộc vào các mục tiêu hoàn toàn ích kỷ và bán rẻ cho các mục đích trần tục. Những linh thị thoáng qua về những gì ẩn đằng sau bức màn che thì bị giải thích sai lạc, còn thông tin nhận được bị lạm dung và làm lệch lạc bởi các động cơ sai lầm. Nhưng dù cho một người vô tình là nạn nhân của mãnh lực hay là tự mình tiếp xúc với mãnh lực đó một cách cố ý, y cũng phải trả giá cho sự thiếu hiểu biết hay sự liều lĩnh của mình trong xác thể, cho dù linh hồn của y có thể “tiếp bước tới trước”.

The difficulty can, in the main, be traced back to the overstimulation and the undue strain placed upon the mechanism of the bodies, which the world of souls (in physical incarnation) have to employ as they seek to manifest on the physical plane and so respond to their environment. The flow of energy, pouring through from the astral plane and (in a lesser degree) from the lower mental plane, is brought in contact with bodies that are unresponsive at first, and over-responsive later; it pours into brain cells which, from lack of use, are unaccustomed to the powerful rhythm imposed upon them; and humanity’s equipment of knowledge is so poor that the majority have not sense enough to proceed with caution and to progress slowly. Therefore, they are soon in danger and difficulty; their natures are oft so impure or so selfish that the new powers which are beginning to make their presence felt, and so opening up new avenues of awareness and contact, are subordinated to purely selfish ends and prostituted to mundane objectives. The glimpses vouchsafed to the man of that which lies behind the veil are misinterpreted and the information gained is misused and distorted by wrong motives. But whether a person is unintentionally a victim of force or brings himself in touch with it deliberately, he pays the price of his ignorance or temerity in the physical body, even though his soul may “go marching on.”

Hiện nay, không ích lợi gì mà nhắm mắt trước vấn đề này hay qui trách nhiệm cho các thất bại đáng buồn, các suy sụp huyền linh, cho các nhà thông linh nửa tỉnh nửa mê, các nhà thần bí bị ảo giác và những kẻ thiểu trí không chuyên về huyền bí học, do thiếu sáng suốt, hay là đổ thừa cho một số đạo sư, các nhóm hay các tổ chức. Thật ra ta có thể qui trách nhiệm ở nơi này hay nơi nọ, nhưng ta cần sáng suốt đối diện với vấn đề và hiểu được nguyên nhân của những gì đang diễn ra khắp nơi, vốn có thể trình bày như sau:

It is of no use at this time to close one’s eyes to the immediate problem or to endeavour to lay the blame for the sad failures, the occult wrecks, for the half-demented psychics, the hallucinated mystics and the feeble-minded dabblers in esotericism at the door of their own stupidity, or upon the backs of some teachers, groups or organisations. Much blame can indeed be placed here and there, but it is the part of wisdom to face facts and to realise the cause of that which is everywhere transpiring and which can be stated as follows.

Nguyên nhân sự phát triển của khả năng thông linh bậc thấp và của sự nhạy cảm ngày càng tăng của nhân loại vào lúc này là do sự tuôn tràn thình lình của một dạng năng lượng mới từ cõi trung giới xuyên qua bức màn bị rách, mà cách đây không lâu đã bảo vệ an toàn cho nhiều người. Thêm vào đó, một số lớn các hiện thể của con người không thể đáp ứng với sự căng thẳng mới áp đặt, ta có thể nắm được một số ý tưởng về vấn đề này.

The cause of the growth of the lower psychism and of the increasing sensitivity of humanity at this time is the sudden inflow of a new form of astral energy through the rent veil which has, until a short while ago, safeguarded the [7] many. Add to this the inadequacy of the mass of human vehicles to meet the newly imposed strain and some idea of the problem can be grasped.

Tuy nhiên ta cũng đừng quên khía cạnh khác của vấn đề. Dòng năng lượng tuôn chảy vào này đã đưa hàng trăm người đến một nhận thức tâm linh mới mẻ và sâu xa hơn; nó đã mở ra cánh cửa mà nhiều người không bao lâu nữa sẽ đi qua và được điểm đạo lần hai. Nó cũng đã mang làn sóng ánh sáng tuôn tràn vào thế gian – làn ánh sáng sẽ tiếp tục gia tăng trong vòng ba mươi năm tới, mang lại đảm bảo cho tính bất tử và một thiên khải mới về các tiềm lực thiêng liêng trong con người. Và như thế Kỷ Nguyên Mới đang ló dạng. Cơ hội tiếp xúc với các cõi giới cảm hứng (levels of inspiration) mà từ trước đến giờ chưa thể tiếp cận đã trở nên dễ dàng. Việc kích thích các quan năng cao siêu (trên một mức độ rộng lớn) hiện giờ khả dĩ, việc phối kết của phàm ngã với linh hồn và việc sử dụng đúng năng lượng có thể diễn tiến với sự hiểu biết và hoạch định mới mẻ hơn. Bao giờ nhân loại cũng phải kiên trì và luôn luôn có nhiều người được kêu gọi, nhưng chỉ ít người được tuyển chọn. Đây là định luật huyền linh.

Let it not be forgotten, however, that there is another side to the picture. The inflow of this energy has brought many hundreds of people into a new and deeper spiritual realisation; it has opened a door through which many will pass before long and take their second initiation, and it has let a flood of light into the world—a light which will go on increasing for the next thirty years, bringing assurance of immortality and a fresh revelation of the divine potencies in the human being. Thus is the New Age dawning. Access to levels of inspiration, hitherto untouched, has been facilitated. The stimulation of the higher faculties (and this on a large scale) is now possible, and the coordination of the personality with the soul and the right use of energy can go forward with renewed understanding and enterprise. Ever the race is to the strong, and always the many are called and the few chosen. This is the occult law.

Hiện nay chúng ta đang ở trong thời kỳ với tiềm lực tâm linh mạnh mẽ và mang cơ hội cho tất cả những ai ở trên con đường dự bị và con đường đệ tử. Đó là thời điểm mà tiếng gọi vang lên đến con người kêu gọi y hãy vững lòng và với thiện chí, vì sự giải thoát sắp xảy ra. Nhưng đó cũng là thời điểm nguy hiểm và đầy thảm hoạ cho kẻ bất cẩn và kẻ chưa sẵn sàng, cho kẻ nhiều tham vọng, kẻ vô minh và cho những ai đi tìm Thánh Đạo với lòng ích kỷ và không muốn bước lên con đường phụng sự với động cơ trong sạch. E rằng sự đảo lộn tràn lan này và tai hoạ phải đến với rất nhiều người đối với bạn dường như là bất công, tôi xin nhắc các bạn rằng kiếp sống này chỉ là một giây ngắn ngủi trong đời sống rộng lớn và to tát hơn của linh hồn, và rằng những ai thất bại và bị gián đoạn bởi ảnh hưởng của các mãnh lực mạnh mẽ hiện giờ đang tràn ngập địa cầu, tương lai mức rung động của họ sẽ được “nâng lên” (“stepped up”) tầm tốt đẹp hơn cùng với đám đông người đạt mục tiêu, cho dù trong tiến trình đó thể xác của họ có thể bị huỷ diệt. Việc huỷ diệt thể xác không phải là tai hoạ tệ hại nhất mà con người có thể phải chịu.

We are now in a period of tremendous spiritual potency and of opportunity to all upon the probationary path and the path of discipleship. It is the hour wherein a clarion call goes forth to man to be of good cheer and of goodwill, for deliverance is on the way. But it is also the hour of danger and of menace for the unwary and the unready, for the ambitious, the ignorant, and for those who selfishly seek the Way and who refuse to tread the path of service with pure motive. Lest this widespread upheaval and consequent disaster to so many should seem to you unfair, let me remind you that this one life is but a second of time in the larger and wider existence of the soul, and that those who fail and are disrupted by the impact of the powerful forces now flooding our earth will nevertheless have their vibration “stepped up” to better things along with the mass of those who achieve, even if their physical vehicles are destroyed in the process. The destruction of the body is not the worst disaster that can overcome a man.

Mục đích của tôi không phải là đề cập đến toàn thể lãnh vực có thể có liên quan đến tình trạng trong lãnh vực thông linh do dòng của năng lượng cõi trung giới chảy vào lúc này. Tôi tự giới hạn vào hiệu quả của dòng lưu nhập này trên những người tìm đạo và những người nhạy cảm. Hai từ ngữ này – người tìm đạo và người nhạy cảm – được tôi dùng trong mục này để phân biệt hạng người tầm đạo giác ngộ đã kiểm soát và thông thạo năng lự thông linh với hạng người thông linh bậc thấp, những người bị kiểm soát và khống chế. Ở đây, cần nhắc nhở bạn rằng năng lực thông linh, như thường gọi, có thể được chia thành hai nhóm như sau :

It is not my purpose to cover the whole ground possible [8] in relation to the situation in the field of psychism caused by the inflow of astral energy at this time. I seek to confine myself to the effect of this inflow on aspirants and sensitives. These two words—aspirants and sensitives—are employed by me in this article to distinguish the awakened seeker after control and mastery from the lower type of psychic, who is controlled and mastered. It is necessary here to remind you that psychism, so-called, can be divided into the following two groups:

 

Thông linh bậc cao (Higher Psychism) Thông linh bậc thấp (Lower Psychism)
Thiêng liêng (Divine) Thú vật (Animal)
Được kiểm soát (Controlled) Không được kiểm soát (Uncontrolled)
Tích cực  (Positive) Tiêu cực (Negative)
Áp dụng một cách sáng suốt (Intelligently applied) Có tính tự động (Automatic)
Trung gian linh hoạt (Mediatorship) Trung gian thụ động (Mediumship)

 

Higher Psychism Lower Psychism
Divine Animal
Controlled Uncontrolled
Positive Negative
Intelligently applied Automatic
Mediatorship Mediumship

Ít người hiểu được các dị biệt này, cũng như không lượng định được rằng cả hai nhóm tính chất đều cho thấy thiên tính của chúng ta. Tất cả đều là các biểu hiện của Thượng Đế.

These distinctions are little understood, nor is the fact appreciated that both groups of qualities indicate our divinity. All are expressions of God.
There are certain psychic powers which men share in common with the animals; these powers are inherent in the animal body and are instinctual, but they have, for the vast majority, dropped below the threshold of consciousness and are unrealised and therefore useless. These are the powers, for instance, of astral clairvoyance and clairaudience, and the seeing of colours and similar phenomena. Clairvoyance and clairaudience are also possible on mental levels, and we then call it telepathy, and the seeing of symbols, for all visioning of geometrical forms is mental clairvoyance. All these powers are, however, tied up with the human mechanism or response apparatus, and serve to put the man in touch with aspects of the phenomenal world for which the response mechanism, which we call the personality, exists. They are the product of the activity of the divine soul in man, which takes the form of what we call “the animal soul,” which really corresponds to the Holy Ghost aspect in the human microcosmic trinity. All these powers have their [9] higher spiritual correspondences, which manifest when the soul becomes consciously active and controls its mechanism through the mind and the brain. When astral clairvoyance and clairaudience are not below the threshold of consciousness, but are actively used and functioning, it means that the solar plexus centre is open and active. When the corresponding mental faculties are present in consciousness, then it means that the throat centre and the centre between the eyebrows are becoming “awake” and active. But the higher psychic powers, such as spiritual perception with its infallible knowledge, the intuition with its unerring judgment, and psychometry of the higher kind with its power to reveal the past and the future, are the prerogatives of the divine soul. These higher powers come into play when the head and heart centres, as well as the throat centre, are brought into activity as the result of meditation and service. Let the student, however, remember two things:

Có một số năng lực thông linh mà con người chia sẻ chung với loài vật; các năng lực này cố hữu trong xác thể động vật và có tính chất bản năng, nhưng đối với phần đông nhân loại thì chúng chìm dưới ngưỡng ý thức, không nhận thức được, và do đó vô dụng. Thí dụ, đó là các năng lực như nhãn thông và nhĩ thông thuộc cõi trung giới (astral clairvoyance and clairaudience), và việc nhìn thấy các màu sắc và các hiện tượng tương tự. Nhãn thông và nhĩ thông cũng có thể có trên cõi trí tuệ, khi đó chúng ta gọi đó là viễn cảm (telepathy) và việc nhìn thấy được các biểu tượng, vì nhãn thông trên cõi trí tuệ là việc thấy được các hình thể hình học.

Tuy nhiên, tất cả các quyền năng này đều gắn liền với cơ thể con người hay là bộ máy đáp ứng, và là phương tiện để con người tiếp xúc với các trạng thái của cõi giới hiện tượng, cõi giới của bộ máy đáp ứng mà chúng ta gọi là phàm ngã. Chúng là sản phẩm của sự hoạt động của hồn thiêng (divine soul) trong con người, đang khoác lấy hình thể của cái mà chúng ta gọi là “hồn thú” (animal soul), là cái tương ứng với phương diện Chúa Thánh Thần (Holy Ghost aspect) trong biểu hiện ba ngôi của tiểu vũ trụ con người.

Tất cả các quyền năng này đều có các tương ứng tâm linh bậc cao, và các tương ứng này chỉ xuất hiện khi linh hồn trở nên linh hoạt một cách có ý thức và kiểm soát được bộ máy của mình thông qua thể trí và bộ não. Khi nhãn thông và nhĩ thông cõi trung giới không còn ở dưới ngưỡng của ý thức, mà được sử dụng và vận hành một cách chủ động, điều đó có nghĩa là luân xa tùng thái dương đã khai mở và linh hoạt.

Khi có quyền năng trí tuệ tương ứng hiện hữu trong ý thức nó có nghĩa rằng luân xa cuống họng và luân xa Ajna đang trở nên “thức tỉnh” và linh hoạt. Nhưng các năng lực thông linh cao hơn, như là Tri thức Tinh thần (Spiritual perception) với sự hiểu biết không thể sai lầm, Trực giác với phán đoán không lầm lạc, và khoa Trắc tâm (psychometry) cao siêu với năng lực đọc được quá khứ và tương lai, đều là các đặc quyền của hồn thiêng. Các năng lực cao siêu này sẽ xuất hiện khi luân xa đầu, luân xa tim, cũng như luân xa cuống họng bắt đầu hoạt động do kết quả của việc tham thiền và phụng sự. Tuy nhiên, đạo sinh nên ghi nhớ hai điều:

 • That the greater can always include the lesser, but the purely animal psychic does not include the higher.
 • That between the lowest type of negative mediumship and the highest type of inspired teacher and seer are found a vast diversity of grades, and that the centres are not uniformly developed in humanity.
 • Cái lớn hơn luôn luôn bao gồm cái nhỏ hơn, nhưng quyền năng thông linh thuần tuý động vật không bao hàm quyền năng thông linh bậc cao.
 • Chen giữa trạng thái đồng tử trung gian thụ động (negative mediumship) loại thấp nhất với loại cao nhất của vị huấn sư và nhà tiên tri linh ứng có hàng loạt mức độ trung gian, điều này do các luân xa phát triển không đồng đều trong nhân loại.

Vấn đề này rất phức tạp, nhưng chúng ta có thể nắm được tình trạng chung và hiểu được ý nghĩa của cơ hội đưa đến, và sử dụng đúng đắn kiến thức để mang đến điều tốt lành cho thới ký căng thẳng hiện nay, và như vậy sự tăng trưởng về tinh thần và năng lực thông linh của con người được nuôi dưỡng và thúc đẩy.

The complexity of the subject is great, but the general situation can be grasped, the significance of the opportunity proffered can be understood, and the right use of knowledge be employed to bring good out of the present critical period, and thus the psychic and spiritual growth of man be fostered and nurtured.

Two questions should, I believe, at this time engross the attention of all workers in the field of esotericism and those who are engaged with the training of students and aspirants.

Tôi tin vào lúc này có hai câu hỏi sẽ thu hút sự chú tâm của tất cả những ai hoạt động trong lãnh vực huyền bí học và những ai đang tham dự vào việc dạy dỗ các đạo sinh và những người tìm đạo.

 1. Chúng ta sẽ huấn luyện những người nhạy cảm và những người thông linh như thế nào để cho họ có thể tránh được những nguy hiểm, và nhân loại có thể tiến tới cái di sản mới mẻ và huy hoàng của họ một cách an toàn?
 2. Làm thế nào các trường nội môn vận dụng đúng cơ hội ?
 1. How shall we train our sensitives and psychics so that the dangers can be avoided and men can go safely forward to their new and glorious heritage? [10]
 2. How can esoteric schools or “disciplines,” as they are sometimes called, make right use of the opportunity?

Let us speak first of the training and safeguarding of our psychics and sensitives.

Trước tiên, chúng ta hãy nói đến việc huấn luyện và bảo vệ an toàn cho các nhà thông linh và những người nhạy cảm.

Việc huấn luyện các nhà thông linh (The training of Psychics)

Điều trước tiên cần ghi nhớ là thuật đồng cốt và thông linh thụ động, thiếu thông minh đều biến kẻ thực hành hai thuật này thành một bộ máy tự động (automaton); đó là một điều nguy hiểm và không nên làm bởi vì nó tước đi sự tự do ý chí (free will) và tính chủ động (positivity) của con người, khiến y không thể hành xử như một người sáng suốt, tự do nữa. Trong các trường hợp này, con người không đóng vai trò như là vận hà cho linh hồn của mình, mà chỉ hơn con vật có bản năng đôi chút, nếu không muốn nói rằng y chỉ là một cái vỏ trống rỗng mà một thực thể ám có thể chiếm cứ và sử dụng.

Khi nói như thế tôi đang đề cập đến loại đồng cốt thấp kém nhất đang tràn lan hiện nay, và là nguyên do của các mối bận tâm của các vị có đầu óc nổi bật nhất trong các phong trào cổ vũ cho đồng bóng. Một trạng thái đồng cốt mà người đồng tử đi vào với trạng thái tập trung hoàn toàn có ý thức, và với sự hiểu biết và sáng suốt, y có thể bỏ trống xác thân mình cho một thực thể khác mà y hoàn toàn biết rõ nhập vào, để thực thể này chiếm hữu xác thể đó với sự đồng thuận có ý thức của y, sử dụng nó cho một mục đích tinh thần và giúp đỡ đồng loại là một việc tốt lành. Nhưng có bao nhiêu loại đồng tử như thế?

Chỉ một vài đồng tử biết được kỹ thuật điều khiển việc nhập vào hay xuất ra của một thực thể mượn xác, họ cũng không biết cách tiến hành việc này sao cho không lúc nào mà họ không ý thức được những gì họ đang làm và mục đích hành động của họ. Một cách rõ ràng và có chủ đích, họ tạm thời cho một linh hồn khác mượn xác thân của họ với mục đích phụng sự nhưng vẫn giữ sự thống nhất toàn vẹn của riêng họ trong suốt thời gian đó. Biểu hiện cao nhất của loại hoạt động này là việc người đệ tử Jesus dâng xác thể của Ngài cho Đức Christ sử dụng.

The first thing to be borne in mind is that negative, unintelligent mediumship and psychism reduces its exponent to the level of an automaton; it is dangerous and inadvisable because it deprives man of his free will and his positivity, and militates against his acting as a free intelligent human being. The man is not acting in these cases as a channel for his own soul, but is little better than an instinctual animal, if he is not literally an empty shell, which an obsessing entity can occupy and use. When speaking thus I am dealing with the very lowest type of animal mediumship of which there is far too much these days, and which is the cause of concern to the best minds in all the movements which foster mediumship. A mediumship which is entered into with a fully conscious focussed attitude and in which the medium, knowingly and intelligently, vacates his body to an entering entity of whom he is fully aware and who takes possession with his conscious permission in order to serve some spiritual end and help his fellowmen can be right and good. But how often is this type of mediumship to be seen? Few mediums know the technique governing the passing in or out of an informing entity, nor do they know how to carry on this work in such a way that never for a moment are they unaware of what they themselves are doing and the purpose of their activity. Definitely and with purpose they lend their body temporarily to another soul for service, preserving their own integrity all the time. The highest expression of this type of activity was the giving of his body by the disciple Jesus for the use of the Christ. It is in the word service that the whole story lies, and the safeguard. When this true mediumship is better understood, we shall have the medium passing out of his body in full [11] waking consciousness through the orifice at the top of his head, and not, as is now the case in the majority of instances, through the solar plexus, with no preservation of awareness of the transaction, nor any recollection of what has transpired.

Từ ngữ phụng sự bao trùm toàn bộ câu chuyện, và do vậy điều này là an toàn. Khi người ta hiểu rõ hơn thuật đồng cốt chân chính này (true mediumship), chúng ta sẽ thấy người đồng tử thoát ra khỏi xác thân mình với ý thức tỉnh táo đầy đủ xuyên qua khe hở ở đỉnh đầu, chứ không phải như đa số các trường hợp ngày nay là đi xuyên qua luân xa tùng thái dương và không ý thức gì về tiến trình xảy ra,  cũng như không có ký ức nào về những gì đã diễn ra.

It is in the word service that the whole story lies, and the safeguard. When this true mediumship is better understood, we shall have the medium passing out of his body in full [11] waking consciousness through the orifice at the top of his head, and not, as is now the case in the majority of instances, through the solar plexus, with no preservation of awareness of the transaction, nor any recollection of what has transpired.

Khi đó người chủ mới nhập tạm vào theo con đường rung động đồng bộ thông qua ngõ vào ở đỉnh đầu, và sau đó dùng thể xác mượn được này làm vận cụ để phụng sự theo cách nào đó. Nhưng đừng bao giờ dùng cách này để thoả mãn tính tò mò vô cớ, giải khuây nỗi buồn phiền gây nên bởi sự cô đơn hoặc than thân trách phận của riêng mình. Hiện nay nhiều người thuộc hạng đồng tử bậc thấp bị quần chúng hiếu kỳ hoặc phiền muộn khai thác. Những đồng tử này có ý thức hoàn toàn tập trung dưới cách mô và luân xa tùng thái dương của họ thực ra là não bộ của họ (giống như luân xa đó cũng là bộ óc của con thú). Họ bị thúc đẩy để hành động như là đồng tử để thoả mãn sự ưa thích cảm giác hay ham muốn tiện nghi của những người mà hầu như cũng thiếu sáng suốt như họ.

We shall then have the temporary entrance of a new tenant along the line of a synchronous vibration through the entrance in the head, and the subsequent use of the instrument of the loaned body in service of some kind or another. But this procedure will never be followed in order to satisfy idle curiosity, or an equally idle grief, based on personal loneliness and self-pity. At present many of the lower kind of mediums are exploited by the curious or unhappy public, and those peculiar human beings whose consciousness is centred entirely below the diaphragm and whose solar plexus is indeed their brain (as it is the brain of the animal) are forced to act as mediums to satisfy the love of sensation or desire for comfort of their almost equally unintelligent fellowmen.

Đồng thời cũng có những đồng tử ở thứ bậc cao hơn rất nhiều, cuộc sống của họ cống hiến cho công việc phụng sự của những linh hồn tiến hoá cao trong cõi vô hình, và những linh hồn này cũng tự cống hiến để cho các huynh đệ của họ có thể học hỏi về họ. Như vậy ở hai bên của bức màn ngăn cách các linh hồn đều được trợ giúp và tạo cơ hội để nghe hay phụng sự. Nhưng các đồng tử này cũng sẽ có lợi nhờ sự huấn luyện sáng suốt hơn và sự hiểu biết chính xác hơn về kỹ thuật dành cho công việc của họ và cấu tạo của các thể của họ. Bấy giờ họ sẽ trở thành các vận hà tốt hơn và là kẻ trung gian đáng tin cậy hơn.

At the same time, there are mediums of a very much higher order whose lives are offered in service to advanced souls on the other side of the veil and who give themselves so that their fellowmen may learn of them; thus, on both sides of the veil of separation, are souls aided and given opportunity to hear or serve. But these, too, would profit by a more intelligent training and by a more accurate understanding of the technique of their work and the organisation of their bodies. They would then be better channels and more dependable intermediaries.

HÌnh Tư tưởng của Chân sư DK (Thought form of Master DK)

Trên hết, các nhà thông linh trên thế giới ngày nay cần phải hiểu sự cần thiết của việc chủ động kiểm soát chứ không phải bị kiểm soát;  họ phải nhận thức rằng tất cả những gì mà họ làm được các đệ tử được huấn luyện của nền Minh Triết Muôn đời cũng làm được, nếu có cơ hội, và sự tiêu phí thần lực như thế được phép. Các nhà thông linh dễ bị lừa gạt. Một thí dụ là trên cõi trung giới rõ rang có một hình tư tưởng của chính tôi, huynh đệ Tây Tạng của các bạn. Tất cả những ai đã nhận được các huấn thị ở cấp bậc đệ tử hằng tháng, những ai đã đọc được các sách mà tôi đã đưa ra thế giới với sự trợ giúp của A.A.B., cũng như tất cả những ai đang làm việc trong nhóm các đệ tử riêng của tôi, đều đương nhiên và tự động góp phần vào việc tạo ra hình tư tưởng này trên cõi trung giới. Đó không phải là tôi, nó cũng không liên kết với tôi, và tôi cũng không sử dụng nó. Một cách dứt khoát tôi đã tách ra khỏi hình tư tưởng đó và không sử dụng nó như là phương tiện để tiếp xúc với những ai mà tôi dạy dỗ,tôi chỉ chọn cách làm việc hoàn toàn trên các phân cảnh giới trí tuệ (mental levels), và với cách ấy, chắc chắn là phạm vi tiếp xúc của tôi bị hạn chế, nhưng hiệu quả công việc của tôi lại tăng lên. Không cần phải nói, hình tư tưởng ở cõi trung giới này là một biến dạng của tôi và công việc của tôi, nó giống như một lớp vỏ được kích thích và làm cho linh hoạt.

Above all, let the psychics in the world today grasp the necessity of controlling and of not being controlled; let them realise that all that they do can be done by any trained disciple of the Ageless Wisdom should the occasion warrant it, and circumstances justify such an expenditure of force. Psychics are easily deceived. For example, it is of course obvious that on the astral plane there is a thoughtform of myself, your Tibetan brother. All who have received the disciples’ degree monthly instructions, all who read the books which I have sent out into the world with the aid of A.A.B., [12] also all who are working in my personal group of disciples have naturally and automatically aided in the construction of this astral thoughtform. It is not me, nor is it linked to me, nor do I use it. I have definitely disassociated myself from it and do not employ it as a means of contacting those I teach, for I work from choice entirely on mental levels thereby undoubtedly limiting my range of contacts but increasing the effectiveness of my work. This astral thoughtform is a distortion of me and my work, needless to say, and resembles an animated and galvanised shell.

Bởi vì trong hình tư tưởng này có nhiều chất liệu cõi trung giới và cũng có một số chất liệu trí tuệ (mental substance), nó có thể tạo ra một sức thu hút lớn và tính hữu hiệu của nó cũng giống như mọi ma hình khác (shells), thí dụ các ma hình được tiếp xúc trong các buổi cầu đồng, nó giả dạng là chính tôi, và những ai chưa khai mở trực giác thì ảo tưởng tưởng này hoàn hảo và y như thực. Do đó những người sùng tín có thể hoà nhập rất dễ dàng vào hình thể ảo tưởng này và hoàn toàn bị phỉnh gạt. Mức rung động của nó tương đối cao. Hiệu quả ở cõi trí của nó giống như một hình nhại đẹp đẽ của chính tôi, khiến những ai sùng tín bị lừa phỉnh tiếp xúc với cuộn phim trung giới quang (astral light), vốn là phản ảnh của tiên thiên ký ảnh (akashic records).

Because there is in this form much emotional substance and also a certain amount of mental substance, it can make a wide appeal and its validity is such that like all shells, for instance, which are contacted in the seance room, it masquerades as myself and where the intuition is unawakened the illusion is complete and real. Devotees can therefore tune in with great facility on this illusory form and be completely deceived. Its vibration is of a relatively high order. Its mental effect is like a beautiful parody[6] of myself and serves to place the deluded devotees in touch with the scroll of the astral light, which is the reflection of the akashic records.

Tiên thiên ký ảnh (Akashic Records) này là cuộn phim vĩnh cửu mà cơ tiến hoá của thế giới chúng ta được ghi vào, đó là nơi mà nhiều vị Huấn sư trong chúng tôi thu thập dữ liệu và thông tin. Trung giới quang (astral light) là phản ảnh trên cõi thấp và lệch lạc của Tiên thiên ký ảnh này. Bởi vì đây là hình ảnh lệch lạc và hoạt động trong ba cõi sắc tướng, không có nguồn gốc nào có giá trị nào cao hơn là cội nguồn ở cõi sắc tướng, nên nó chứa các mầm mống chia rẽ và tai hoạ. Các hình thể phỉnh nịnh xuất phát từ đó, các ý tưởng chia rẽ, tư tưởng nuôi dưỡng tham vọng, kích thích sự ham muốn quyền lực, và các mầm mống của tham vọng và lòng khao khát của cá nhân (vốn tạo ra sự chia rẻ giữa các nhóm) xuất phát ra từ sự tiếp xúc với trung giới quang này. Và hậu quả cho những ai bị lừa phỉnh rất là buồn thảm.

These latter are the eternal scroll whereon the plan for our world is inscribed and from which those of us who teach gather our data and much of our information. This, the astral light distorts and steps down. Because this is a distorted image and functions in the three worlds of form and has no source of validity higher than those of form, it has in it the seeds of separativeness and of disaster. Forms of flattery are sent out from it, ideas of separateness, those thoughts which feed ambition and which foster love of power, and those germs of desire and personal longing (which divide groups) emerge from contact with it. The results to those who are deceived thereby are sad.

Tôi cũng muốn nói rõ rằng trạng thái đồng tử vô thức (trance mediumship) như thường gọi, tất yếu phải được thay thế bằng trạng thái đồng tử do người nam hay nữ có nhãn thông hay nhĩ thông trên cõi trung giới cung cấp, và do đó, họ là người có ý thức đầy đủ và với bộ óc vật chất tỉnh táo và chủ động có thể trở thành người trung gian giữa những người còn ở trong cõi trần (và do đó không thấy và không nghe được trên các cõi giới tinh anh hơn) với những người đã bỏ xác thân,do đó bị cắt đứt được mối liên giao với cõi trần.

I would like to point out also that trance mediumship, as it is called, must inevitably be superseded by that mediumship which is offered by the man or woman who is clairvoyant or clairaudient on the astral plane, and who therefore in full waking consciousness and with the physical brain alert and [13] active can offer himself as an intermediary between men in physical plane bodies (and therefore blind and deaf on the subtler levels) and those who, having discarded their bodies, are cut off from physical communication.

Loại thông linh này có thể giao tiếp với cả hai nhóm và giá trị cùng với sự hữu ích của họ với tư cách là đồng tử vượt ngoài sự tính toán khi họ chuyên tâm vào mục đích, không vị kỷ, trong sạch và hiến dâng cho việc phụng sự. Nhưng trong việc luyện tập mà họ tự trải qua, họ phải tránh các phương pháp tiêu cực hiện nay, và thay vì “ngồi yên để phát triển” trong sự im lặng trống không và chờ đợi, họ nên nỗ lực làm việc một cách tích cực với tư cách là linh hồn, duy trì sự sở hữu có ý thức và sáng suốt các thể thấp; khi hoạt động thông linh như thế họ phải biết rõ luân xa nào mà họ sử dụng, và họ phải nhìn vào cõi giới ảo tưởng mà họ đang hoạt động trong đó như là linh hồn; từ vị trí cao siêu và thuần khiết của họ, họ hãy nhìn rõ, nghe đúng và tường thuật chính xác, và như thế phụng sự cho kỷ nguyên và thế hệ của họ, biến cõi trung giới thành một trường hoạt động quen thuộc và biết rõ, làm cho nhân loại quen với một trạng thái hiện hữu trong đó những đồng bào của họ đang học hỏi kinh nghiệm, đang sống và đang noi theo Thánh Đạo.

This type of psychic can communicate with both groups and their value and their usefulness as mediums is beyond computation when they are singleminded, unselfish, pure and dedicated to service. But in the training to which they subject themselves they must avoid the present negative methods, and instead of “sitting for development” in a blank and waiting silence, they should endeavour to work positively as souls, remaining in conscious and intelligent possession of the lower mechanism of their bodies; they must know which centre in that body they use whilst working psychically, and they must learn to look out, as souls, upon the world of illusion in which they are undertaking to work; from their high and pure position let them see clearly, hear truly and report accurately, and so serve their age and generation, and make the astral plane a familiar and well-known place of activity, accustoming mankind to a state of existence wherein are found their fellowmen, experiencing, living and following the Path.

Các bạn có thể hỏi là việc huấn luyện này sẽ bao gồm những gì. Tôi đề nghị rằng phần huấn luyện đưa ra nên dạy bản thể của con người, các mục tiêu cùng cứu cánh của linh hồn; việc huấn luyện về kỹ thuật thể hiện, cũng như những huấn thị cẩn thận về cách sử dụng các luân xa trong thể dĩ thái và trong việc phát triển năng lực để duy trì thái độ của người quan sát tích cực (positive onlooker), vốn là người kiểm soát và điều khiển tình trạng. Cần phải thận trọng phân tích loại và đặc điểm của nhà thông linh, và bấy giờ áp dụng những phương pháp thích ứng khác nhau để cho người này có thể tiến tới với ít trở ngại nhất. Các trường và các lớp huấn luyện đang tìm cách phát triển học viên phải được xếp loại tuỳ theo trình độ tiến hoá của người học viên, và việc người đạo sinh tham dự vào một nhóm với niềm hy vọng lạc quan rằng những gì sẽ xảy đến cho đạo sinh trong khi y ở trong nhóm đó, sẽ phải ngưng lại.

 

It might be asked what ground this training should cover. I would suggest that teaching should be given as to the nature of man and the purpose and objectives of the soul; training can be offered as to the technique of expression, and careful instruction also given as to the use of the centres in the etheric body and in the development of the ability to preserve inviolate the attitude of the positive onlooker, who is always the directing, controlling factor. There will have to be careful analysis of the type and character of the psychic, and then the application of differentiated and suitable methods so that he may progress with the least hindrance. Training schools and classes which seek to develop the student must be graded according to his point in evolution, and his passing into a group, optimistically hoping that something will happen to him whilst in it, will have to cease.

Mục tiêu của nhà thông linh thụ động cấp thấp sẽ là huấn luyện thể trí và đóng lại luân xa tùng thái dương cho đến khi người này có thể hành động như một người trung gian thực sự. Và nếu điều này bao hàm việc ngưng lại tạm thời các khả năng đồng bóng của y (và do đó ảnh hưởng đến việc khai thác cho mục đích thương mại), điều đó sẽ mang lại  rất nhiều điều tốt lành cho y, nếu chúng ta xem y như là linh hồn bất tử, có vận mệnh thiêng liêng và hữu ích.

The goal for the low-grade negative psychic should be the training of the mind and the closing of the solar plexus until such time as he can function as a true mediator; if this involves the temporary cessation of his mediumistic powers (and consequently of his commercial exploitation), then so much the better for him, viewing him as an immortal soul, with a spiritual destiny and usefulness.

Các giáo huấn dành cho một đồng tử và nhà thông linh sáng suốt sẽ đưa y đến việc hiểu biết đầy đủ về chính mình và về các năng lực của mình; điều đó sẽ khai mở các năng lực một cách cẩn thận và không có rủi ro, y sẽ được ổn định ở vị thế kiểm soát tích cực. Y nên dần dần hoàn thiện các khả năng nhãn thông và nhĩ thông của y, và trao dồi khả năng giải thích những gì y thấy và tiếp xúc trên cõi huyễn tưởng, tức cõi trung giới.

The instruction given to the intelligent medium and psychic should lead him to a full understanding of himself and of his powers; it should develop those powers without risk and with care, and he should be stabilised in the position [15] of the positive controlling factor. His clairvoyant and clairaudient powers should gradually be perfected, and the right interpretation of what he sees and contacts on the plane of illusion, the astral plane, should be cultivated.

Như vậy, chúng ta sẽ dần dần thấy xuất hiện trên thế gian một số lớn các nhà thông linh kinh nghiệm có khả năng hiểu biết và hành động trên cõi trung giới với sự sáng suốt cũng y như họ hoạt động trên cõi trần, và đang tự chuẩn bị để biểu lộ các khả năng thông linh cao siêu hơn như nhận thức tinh thần và viễn cảm. Sau rốt, những người này sẽ tạo thành một nhóm các linh hồn liên kết, làm trung gian giữa những kẻ không thể thấy và nghe được trên cõi trung giới, bởi vì họ là các tù nhân của thể xác, với những ai cũng là tù nhân của cõi trung giới vì thiếu bộ máy đáp ứng với cõi trần.

Do đó, nhu cầu lớn lao không phải là chúng ta sẽ ngưng việc tham vấn và huấn luyện các nhà thông linh và các đồng tử, mà là chúng ta sẽ huấn luyện họ một cách đúng đắn và bảo vệ họ một cách sáng suốt và, như thế, thông qua họ hai cõi trần và trung giới được nối liền.

Thus we shall gradually find emerging in the world a large body of trained psychics whose powers are understood and who function on the astral plane with as much intelligence as they function on the physical plane, and who are preparing themselves for the expression of the higher psychic powers—spiritual perception and telepathy. These people will constitute eventually a body of linking souls, mediating between those who cannot see and hear on the astral plane because they are the prisoners of the physical body and those who are equally the prisoners of the astral plane, lacking the physical response apparatus.

The great need, therefore, is not that we should cease to consult and train our psychics and mediums, but that we should train them rightly and guard them intelligently and so link, through their means, the two worlds of the physical and the astral.

 

Phần 2, Phần 3

 

4 Comments

 1. jupiter nguyen

  Tôi cảm thấy bài trích dịch trên của Webmaster có tầm quan trọng vô cùng và có ý nghĩa ” cảnh báo ” rất quan trọng. Tôi đã thấy rõ ở trên thế giới này bất cứ thứ gì cũng có cái giả mạo và ngay cả chân sư D.K mà cũng có chân sư D.K giả nữa ( như hình tư tưởng của chân sư D.K ) . Tôi cũng cảm thấy bài trích dịch trên cũng là một sự cảnh báo cho những ai đang đam mê đeo đuổi và luyện tập các phương pháp khai mở quyền năng một cách không an toàn và thiếu khôn ngoan. Trước đây đã lâu ( lúc đó tôi khoảng 15 , 16 tuổi ) tôi đã từng nghiên cứu các phương pháp thực hành bùa chú và ngãi nghệ cũng như các pháp môn luyện tập khác để mong đạt được quyền năng nhưng may mắn là tôi đã không thành công vì nếu tôi thành công thì tôi đã dùng nó để mưa cầu lợi ích cho chính mình hoặc làm cho người khác nễ sợ mình ( và như vậy là làm hại người khác và tạo nghiệp xấu cho chính mình ). Sau đó tôi may mắn đọc được quyển Dưới Chân Thầy và sau đó là sách của master D.K. Quyển DCT đã soi sáng tâm trí tôi và tôi đã từ bỏ bùa chú , ngãi nghệ , đam mê luyện tập để có quyền năng sau khi đọc quyển DCT. Vì tôi có thể hiểu rằng khi một linh hồn đã đạt đến trình độ tiến hóa cao siêu thì những quyền năng thông linh có thể sẽ có một cách tự nhiên và khi đó người ta sẽ dùng quyền năng đó để giúp đời và phụng sự mà thôi. Quả thật quyền năng là một thứ đam mê mãnh liệt như bất cứ thứ đam mê nào ở trên cõi đời này ( vì khi đạt được thì nó tạo cho ta một cảm giác uy quyền mạnh mẽ ). Tôi đã từng đam mê quyền năng ( kể cả bùa chú và ngãi nghệ ) và sau khi đọc quyển DCT thì tôi đã tự đặt câu hỏi cho chính mình ” Tại sao tôi lại đam mê quyền năng ? ” .

 2. jupiter nguyen

  Tôi nghĩ rằng ” cho dù lưới bảo vệ dĩ thái của hành tinh chúng ta bị rách ở nhiều chỗ , hậu quả của 2 cuộc thế chiến ” thì mọi sự xảy ra vẫn nằm trong trật tự và quy luật tự nhiên và tôi nghĩ rằng Chiến Tranh vẫn là cần thiết và rất quan trọng và bắt buộc phải xảy ra ( chiến tranh là trật tự và một quy luật tự nhiên phải xảy ra ) . Tôi chỉ muốn nhắc lại lời tuyên bố của master D.K ” Không có một điều gì hay một sức mạnh nào ở dưới bầu trời này có thể ngăn cản sự tiến hóa của linh hồn con người “. Khi suy nghĩ về vấn đề chiến tranh thì tôi nghĩ chiến tranh là cần thiết như việc cắt bỏ một khối U ( chiến tranh là cần thiết như việc giải phẫu để cắt bỏ một phần cơ thể đã bị hư hoại ) . Tôi nghĩ rằng mặc dù khi chiến tranh xảy ra sẽ có hàng triệu người bị giết hại nhưng mà đôi khi chúng ta phải biết hy sinh một phần của nhân loại để cứu lấy phần còn lại của nhân loại. Phải chăng chúng ta đôi khi phải biết hy sinh con người hiện tại để cứu lấy con người trong tương lai ? Và trong bài trích dịch trên master D.K cũng đã nói ” Việc hủy diệt thể xác không phải là điều tệ hại nhất … ” .

 3. webmaster

  Bạn thân mến,

  Chiến tranh là đề tài phức tạp, nhưng hai cuộc chiến tranh vừa qua là trận chiến giữa lực lượng chánh đạo (đại diện bởi phe Đồng Minh) và lục lượng tà đạo (đại diện bời Đức Quốc Xã) và hai quốc gia nằm trong khối trục. Đức DK nói rằng Hitler và nhóm 9 người của y đã bị Thế lực Bàng Môn tả đạo trên địa cầu ám, và cả dân tộc Đức cũng bị lực lượng hắc ám đó ám. May mắn là nhân loại đã chiến thắng trong cuộc chiến đó, nếu không nến văn minh nhân loại sẽ bị đẩy lùi đến bao lâu. Câu chuyện của hai cuộc thế chiến được Ngài nhắc đến nhiều trong quyển The Externalisation of the Hierarchy, khi có dịp tôi sẽ trở lại đề tài này. Còn câu Ngài nói “Việc hủy diệt thể xác không phải là điều tệ hại nhất …” nếu chúng ta đứng trên phương diện linh hồn để nhìn vấn đề, và các Chân Sư thì đã đứng ở vị trí còn cao hơn thề nữa nên quan điểm của các Ngài khác hẳn ta. Càng học chúng ta càng tiếp cận cách nhìn của Chân Sư, tâm trí sẽ rộng mở hơn, và ánh sáng sẽ đến với chúng ta.

 4. conghk

  Các bác cho em hỏi, em hay xin quẻ bằng đồng xu trong Kinh Dịch. Rất nhiều chỉ dẫn chính xác đến ko tưởng tượng đc, vậy có bác nào biết các thông tin được truyền tải qua quẻ Dịch được truyền từ cõi nào không? Rất mong nhận đc sự đóng góp của các bác.

Leave Comment