Thái dương hệ – Phần 9: TDH trong giáo lý của Đức DK (II)

Phần 2

Chúng ta tiếp tục với đoạn trích dẫn sau đây nói về đức Thái dương Thượng đế:

Một Thái Dương Thượng Đế chứa đựng trong chính Ngài tất cả các nhóm của mỗi loài, từ hồn nhóm giáng hạ tiến hoá, đến các nhóm Chân ngã trên cõi trí như là các nguyên tử trong thể biểu lộ của Ngài. [6] Ngài có 7 nhóm chính yếu hay 7 Thiên Nhân (Heavenly Men) như là các trung tâm lực của cơ thể Ngài. [7] Các vị này toả ảnh hưởng đến khắp nơi thuộc phạm vi Thượng Đế và các Ngài biểu hiện trong chính các Ngài tất cả các sự sống nhỏ bé hơn, các nhóm thứ yếu, con người và thiên thần, các tế bào, các nguyên tử và phân tử. [8]

A solar Logos contains within Himself, as the atoms in His body of manifestation, all groups of every kind, [256] from the involutionary group-soul to the egoic groups on the mental plane. He has (for the animating centers of His body) the seven major groups or the seven Heavenly Men, who ray forth Their influence to all parts of the logoic sphere, and who embody within Themselves all lesser lives, the lesser groups, human and deva units, cells atoms and molecules.

[6] Đây là ý mà chúng ta đã nói đến trong bài trước: đức Thái dương Thượng đế là toàn thể sự sống biểu lộ trong thái dưong hệ của Ngài, từ sự sống trên con đường giáng hạ tiến hóa như các loài tinh hoa chất (elemental essence), đến nhóm các Chân Ngã trên cõi Thượng trí.

[7] Cũng giống như con người Ngài có 7 Trung tâm lực hay 7 luân xa, mỗi luân xa chính là một vị Hành Tinh Thượng đế. Các bạn lưu ý các đấng Hành Tinh Thượng đế được đức DK gọi là Thiên Nhân (Heavenly Man). Mỗi vị Hành Tinh Thượng đế lại bao gồm bên trong mình các sự sống nhỏ bé hơn.

[8] Con người, thiên thần … được xem như là các tế bào bên trong cơ thể của các Ngài, và chính thực, chúng ta đang “sống, hiện hữu, chuyển động bên trong Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta.”

Đoạn trích dẫn tiếp theo từ Cosmic Fire:

Nhìn từ cõi vũ trụ, phạm vi của Thượng Đế có thể được hình dung như một quả cầu lửa đang rung động với ánh sáng huy hoàng, chứa bên trong vòng ảnh hưởng của nó các bầu hành tinh cũng rung động giống như các quả cầu lửa [9]. Đấng Đại Thiên Nhân rung động tới một mức độ ngày càng tăng đều đặn, toàn thể Thái dương hệ nhuốm một màu sắc nào đó, màu của sự sống của Thượng Đế, tức là Cung Thiêng Liêng Duy Nhất; [10] và Thái dương hệ xoay tròn theo một mức độ nào đó vốn là chìa khoá của đại kiếp (great kalpa) hay chu kỳ thái dương (solar cycle), và xoay vòng chung quanh cực thái dương trung ương của nó. [11]

Seen from cosmic levels, the sphere of the Logos can be visualized as a vibrating ball of fire of supernal glory, containing within its circle of influence, the planetary spheres likewise vibrating balls of fire. The Grand Man of the Heavens vibrates to a steadily increasing measure; the entire system is tinctured by a certain color,—the color of the life of the Logos, the One Divine Ray; and the system rotates to a certain measure, which is the key of the great kalpa or solar cycle, and revolves around its central solar pole.

[9] Đức DK mô tả thái dương hệ dưới nhãn quang của nhà nhãn thông bậc cao, toàn thái dương hệ trông giống như quả cầu lửa rung động với một mức độ ngày càng gia tăng. Bên trong quả cầu lửa đó lại có những quả cầu lửa khác là các hệ hành tinh khác nhau.

[10] Cũng giống như tất cả sinh linh trong vũ trụ, mỗi thực thể được bị chi phối hay thuộc một trong Bảy Cung của Vũ trụ. Thái dưong hệ của chúng ta cũng thuộc một Cung  mà Ngài gọi là Cung Thiêng Liêng Duy Nhất. Trong một đoạn khác Ngài cho chúng ta biết rằng cung của Thái dương Thượng đế là Cung 2—Cung của Bác Ái – Minh Triết. Mỗi cung tương ứng với một âm thanh (note), một màu sắc … nên Ngài mới nói toàn thể Thái dương hệ nhuốm một màu sắc nào đó, màu của sự sống của Thượng Đế. CHúng ta cũng được Ngài cho biết màu của cung 2 là Xand dương (blue).

[11] Đức DK cho rằng thái dưong hệ quay tròn quanh trục trung ương của nó (central pole). Từ thiên văn học chúng ta biết rằng:

– mặt trời quay quanh trục của nó một vòng mất 27 ngày

– toàn thể thái dưong hệ quay quanh trục của nó mất 100.000 năm.

Trong một đoạn khác, Đức DK nói rằng thái dưong hệ chúng ta cùng với sáu chòm sao khác (constellations) quay quanh một trung tâm của vũ trụ:

Một trong các chân lý sơ đẳng nhất của các chân lý khoa học đó là trái đất quay trên trục của nó, và chính nó cũng di chuyển quanh mặt trời. Một trong các chân lý ít được nhận biết, tuy cũng quan trọng không kém, đó là toàn bộ thái dương hệ cũng quay trên trục của nó, nhưng trong một chu kỳ rộng lớn đến nỗi vượt ngoài các năng lực hiểu biết của người thường và nó cần các công thức toán học vô cùng phức tạp. Quỹ đạo của thái dương hệ trong bầu trời chung quanh trung tâm vũ trụ  của nó hiện nay đang được cảm nhận, và cũng như sự trôi giạt chung của chòm sao của chúng ta đang được xem xét như một giả thuyết được chờ đợi từ lâu. Các nhà khoa học chưa chấp nhận sự thật rằng thái dương hệ chúng ta đang quay chung quanh một trung tâm vũ trụ cùng với sáu chòm sao khác mà đa phần có độ lớn (magnitude) thậm chí còn lớn hơn thái dưong hệ của chúng ta, trong đó chỉ có một hệ thống có cùng gần độ lớn như thái dương hệ chúng ta. Đến phiên mình, trung tâm vũ trụ này lại hợp thành một phần của bánh xe vĩ đại cho đến khi — dưới với con mắt của nhà nhãn thông đã giác ngộ — toàn thể bầu trời được thấy đang chuyển động. Tất cả các chòm sao, xem như là một tổng thể, đều được thúc đẩy (impelled) theo một chiều hướng.

One of the most elementary of scientific truths is that the earth revolves upon its axis, and that it travels around the sun. One of the truths less recognized, yet withal of equal importance, is that the entire solar system equally revolves upon its axis but in a cycle so vast as to be beyond the powers of ordinary man to comprehend, and which necessitates mathematical formulae [1084] of great intricacy. The orbital path of the solar system in the heavens around its cosmic center is now being sensed, and the general drift also of our constellation is being taken into consideration as a welcome hypothesis. Scientists have not yet admitted into their calculations the fact that our solar system is revolving around a cosmic center along with six other constellations of even greater magnitude in the majority of cases than ours, only one being approximately of the same magnitude as our solar system. This cosmic center in turn forms part of a great wheel till—to the eye of the illumined seer—the entire vault of Heaven is seen to be in motion. All the constellations, viewing them as a whole, are impelled in one direction.

(TCF 1084)

Đức DK nói rằng thái dương hệ của chúng ta hợp cùng với sáu thái dương hệ khác tạo thành một hệ thống lớn hơn, là biểu lộ của đấng cao cả hơn nữa mà Ngài gọi là đấng Thượng Đế Vũ Trụ (Cosmic Logos). Mỗi vị Thái dương Thượng đế lại là một Trung tâm lực trong cơ thể của đức Thượng Đế Vũ Trụ này.

Tiếp nữa, bảy đấng Thượng đế Vũ trụ lại hợp thành đấng ParaBrahman Vũ trụ, và có lẽ qui mô của các đấng cao cả này không dừng ở đây, chỉ biết rằng nó vượt ngòai tầm hiểu biết của con người trên trái đất này. Đồ hình sau trích từ Chart V của A Treatise on Cosmic Fire được đơn giản hóa trình bày sự tiến hóa của đức Thái dương Thượng đế của chúng ta.

Chart V simplified

1 Comments

  1. jupiter nguyen

    Tôi để ý thấy rằng có vẻ như con số 7 là một con số đặc biệt , có nhiều bí ẩn và huyền bí …

Leave Comment