Từ Bethlelem đến Calvary

BẢN DỊCH “TỪ BETHLEHEM ĐẾN CALVARY”

Dịch giả Trân Châu vừa gởi đến bản dịch quyển “From Bethlehem To Calvary” của bà Bailey, viết về 5 cuộc điểm đạo qua biểu tượng của các sự kiện và biến cố trong cuộc đời của đức Jesus.

Bản thân đức DK cũng viết về các cuộc điểm đạo trong hai quyển sách của Ngài: “Initiation, Human and Solar” và “The Rays and the Initiations”. Quyển sau là quyển cuối cùng của bộ Seven Rays, cực khó và trừu tượng, chủ yếu dành cho các điểm đạo đồ, trong đó Ngài có nhắc qua quyển From Bethlehem to Calvary như sau:

There is no need for me to enter into the symbolic details anent this initiation. The whole theme is adequately dealt with in a book written by A.A.B. entitled From Bethlehem to Calvary—a book to which I gave my approval and endorsement as presenting the subject of the five initiations in a form suitable for the Christian West.

Điều đó nói lên giá trị của quyển sách này.

Các bạn có thể xem và download trong phần Sách của bà Bailey

Leave Comment