Hình tư tưởng (Phần II)

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu qua tính chất của các hình tư tưởng mà con người tạo ra. Gọi chúng là hình tư tưởng không có nghĩa chúng chỉ hiện diện trên cõi trí tuệ. Thật sự chúng xuất phát từ tư tưởng của con người, nhưng trong quá trình phát triển, hình tư tưởng khoác lấy thêm lớp vỏ vật chất của cõi Trung giới và cõi hồng trần, và nếu đủ mạnh và được thực hiện đúng cách, nó có thể biểu hiện ngoại tại trên cõi trần. Các Thuật sĩ (magician) là những người biết cách để biến các hình tư tưởng thành các hình thể trên cõi trần của chúng ta (materialisation). Những xúc cảm của chúng ta cũng tạo ra những hình thể trên cõi trung giới, trong trường hợp nầy chúng được gọi là astral forms.

Chúng ta lưu ý, một khi hình tư tưởng đã được tạo ra, nó trở thành một thực thể sống (living entity), có đời sống riêng của nó, có một trí thông minh sơ khai, và thời gian tồn tại của nó phụ thuộc vào sức mạnh của tư tưởng đã tạo ra nó. Nếu sức mạnh nầy đủ mạnh, và được tiếp sức thường xuyên thì hình tư tưởng có thể tồn tại rất lâu. Một khi đã được tạo ra, hình tư tưởng hoạt động độc lập, không chịu sự tác động của người đã tạo ra nó. Có ba yếu tố ảnh hưởng đến hình dạng của hình tư tưởng:

1. Phẩm chất của tư tưởng quyết định màu sắc của hình tư tưởng. Các bạn thấy trong bài trước một số màu sắc của các hình tư tưởng tiêu biểu: tình thân ái, lòng súng tín, lòng mộ đạo, sự giận dữ, thù hận

2. Tư tưởng càng rõ rệt thì hình tư tưởng càng rõ ràng. Những người làm việc thiên về trí tuệ hoặc các người tham thiền nhiều có những hình tư tưởng rất sắc nét, rõ rệt.

3. Bản chất của hình tư tưởng quyết định hình dạng của các hình tư tưởng. Các bạn xem các hình tư tưởng trong lúc tham thiền trong bài trước, thể hiện các chủ đề mà người đó đang tham thiền đến.

Khi một người nghĩ tưởng về ai đó, y tạo ra một hình tư tưởng mang dáng vấp của người đó. Hình tư tưởng nầy tiếp cận đối tượng mà người tạo ra nó nghĩ đến và lẩn quẩn trong bầu hào quang của người đó. Nếu đó là một tư tưởng tốt lành, nó sẽ khêu gợi những rung động tốt đẹp trong thể trí của người đó. Nếu là một tư tưởng xấu xa, thù hằn, nó cũng sẽ gây những ảnh hưởng tiêu cực cho y. Tuy nhiên, nó chỉ làm điều được điều nầy khi nó tìm thấy những rung động tương đồng với bản chất xấu xa của nó trong bầu hào quang của người đó. Trong trường hợp nó không tìm được cách để thâm nhập được vào đối tượng mà nó nhắm đến, nó sẽ quay ngược trở lại người đã tạo ra nó, giống như một boomerang. Trong trường hợp nầy, chính hình tư tưởng đó tác động lên người đã tạo ra nó, vì những tương đồng trong bản chất của cả hai. Đây là trường hợp quả báo nhãn tiền. Về bản chất, vật chất của hình tư tưởng đó là các elemental của cõi trung giới mà đức DK gọi là Agnisuryans. Các Agnisuryans nầy thuộc loại khó chịu nhất trong các deva của ba cõi. Nó có thể hút hết sinh sinh lực của thể tình cảm của người đó, và y có thể chết về mặt tình cảm.

Nếu một người suy nghĩ về bản thân mình, y cũng tạo ra một hình tư tưởng của y. lẩn quẩn trong bầu hào quang của y. Đây là cách mà Chân sư DK dạy chúng ta cách tham thiền để lập hạnh.

Đức DK cũng nêu một trường hợp đặc biệt thú vị. Ngài nói trên cõi trung giới có một hình tư tưởng của Ngài do những đệ tử, những người đọc sách của Ngài tạo ra. Nhưng Ngài nói, hình tư tưởng nầy không có liên hệ chi với Ngài cả. Nhiều người tuyên bố gặp đức DK trên cõi trung giới rất có thể rơi vào trường hợp nầy. Chúng ta nên nhớ rằng các Chân sư không hoạt động trên cõi trung giới. Các Asram của các Ngài hoạt động trên cõi Bồ đề. Do đó, phân biện là cần thiết để tránh những ảo tưởng và huyễn cảm.

Thirdly, that there is a potent thoughtform of me upon the astral plane, built by the thousands who have read my many words, and whose thoughts [Page 568] at such times are turned towards me in gratitude or criticism, in devotion or dislike. Thoughts, brother of mine, are things; they are creative, creating and created entities, and every time anyone sees this thoughtform of me and responds to it, he increases its strength and power. From its magnetic aura, my disciples and followers must free themselves, for it is but man’s thought of me, and not I myself. It can side-track and delude you; it can speak good words of mediocre cheer and encouragement, but they are not my words, and this I would have you bear in mind. Your sixth ray personality and your first ray astral body make you prone to this beautiful yet deceptive force, flowing from an illusory form. [DINAI trang 568]

Thứ ba, có một hình tư tưởng mạnh mẽ của tôi trên cõi trung giới do hằng ngàn người đã đọc sách của tôi đã tạo ra, và những tư tưởng của họ vào những lúc đó hướng về tôi với lòng biết ơn hoặc phê phán, với lòng dâng hiến sùng tín hay là sự ghét bỏ. Nầy các huynh đệ của tôi, tư tưởng là hình thể, là các thực thể sáng tạo, được tạo ra và có thể gây ra hiệu quả(*), và mỗi khi ai đó thấy các hình thể nầy, đáp ứng với nó, y lại gia tăng sức mạnh và mãnh lực của hình tư tưởng đó. Các đệ tử của tôi và những người học theo tôi phải giải thoát mình khỏi hình tư tưởng đó, bởi vì đó chỉ là hình tư tưởng của người khác về tôi, không phải chính tôi. Nó có thể làm lạc hướng và đánh lừa bạn. Nó có thể ban phát những lời khích lệ, những lời khen ngợi vô thưởng vô phạt, nhưng đó không phải là lời nói của tôi, và bạn cần phải nhớ điều nầy. Cung phàm ngã của bạn là cung sáu và Cung thể tình cảm của bạn là cung Một khiến bạn dễ bị ảnh hưởng của các mãnh lực lường gạt nầy phát xuất từ một hình thể ảo tưởng.

(*) Đức DK dùng ba từ creative, creating, created trong cùng một câu, như một cách chơi chữ.

Những lời trên đây là những gì Chân sư DK cảnh báo một đệ tử của Ngài, vì đệ tử nầy cho rằng mình đã gặp đức DK trên cõi trung giới. Các bạn có thể suy gẫm cho mình trong những trường hợp tương tự.

Phần I, Phần III

1 Comments

  1. jupiter nguyen

    Trong quyển Chữa Trị Huyền Môn ( Esoteric Healing ) , chân sư D.K gợi ý ( tiên đoán ) rằng trong tương lai với sự trợ giúp của các máy móc tinh vi cần thiết người ta không những chụp được Hình tư tưởng của con người mà còn ” chụp hình vong linh ” ( spirit photography ) của người chết được ( nếu vong linh đó muốn được thu hình ) và còn có thể liên lạc được với vong linh người chết qua Radio . Bản dịch tiếng Việt của Trần Ngọc Lợi nói về vấn đề này ở trang 419, 420 và 421. Tôi nghĩ rằng khi điều đó sảy ra thì không còn sự ngăn cách giữa người sống và người chết nữa.

Leave Comment