Hình tư tưởng – The thought form (Phần 1)

Mỗi tư tưởng con người đều tạo ra một hình tư tưởng xác định, có tính chất riêng. Ông C.W. Leadbeater và bà Annie Besant là những người viết nhiều về các hình tư tưởng đó trong các quyển sách của các vị, như các quyển Cõi Trung giới, Hình tư tưởng … Bài sau đây trích dịch từ quyển The Astral Plane, chúng tôi thấy rất hữu ích cho các bạn học đạo hiểu biết thêm về tác động của hình tư tưởng. Về cơ bản, những gì Ông CW Leadbeater viết đều phù hợp với những giáo lý của đức DK, và giúp chúng ta hiểu thêm những gì Ngài dạy. Chúng tôi sẽ có các bài tiếp theo cùng chủ đề, dựa vào giáo lý của đức DK.

 

TINH LINH NHÂN TẠO

Đây là loại lớn nhất trong số những thực thể cõi trung giới, và cũng là những thực thể quan trọng nhất đối với con người. Những thực thể này hoàn toàn do con người tạo ra, nên chúng có liên hệ với con người thông qua những ràng buộc nhân quả mật thiết nhất. Chúng tác động trực tiếp và liên tục lên con người. Đó là một khối khổng lồ vô định bao gồm những thực thể bán thông minh. Những thực thể nầy khác biệt với nhau như sự khác biệt của những tư tưởng của con người. Trên thực tế ta không thể nào sắp xếp hay phân loại chúng được. Sự phân chia duy nhất có thể hữu ích là sự phân biệt loài tinh linh nhân tạo do phần đông nhân loại tạo ra một cách vô ý thức,loài tinh linh nhân tạo do các thuật sĩ cố ý tạo ra. Ngoài ra, ta có thể thêm một nhóm thứ ba bao gồm một số ít thực thể nhân tạo, đúng thực ra không phải là tinh linh chút nào cả.

This, the largest class of astral entities, is also much the most important to man. Being entirely his own creation, it is inter-related with him by the closest karmic bonds, and its action upon him is direct and incessant. It is an enormous inchoate [124] mass of semi-intelligent entities, differing among themselves as human thoughts differ, and practically incapable of anything like classification or arrangement. The only division which can be usefully made is that which distinguishes between the artificial elementals made by the majority of mankind unconsciously, and those made by magicians with definite intent; while we may relegate to a third class the small number of artificially arranged entities which are not elementals at all.

Elementals formed unconsciously – Tinh linh được tạo ra một cách vô ý thức.

 

Tôi đã giải thích với các bạn rằng có rất nhiều loài tinh hoa chất (elemental essence)* bao bọc xung quanh chúng ta, chúng rất nhạy cảm với tư tưởng con người. Chỉ cần một tư tưởng vơ vẩn thường ngày của con người cũng đủ tác động vào loài tinh hoa chất đó, biến nó thành một đám mây chuyển động nhanh chóng, tạo ra những hình thể phù du như đã mô tả. Bây giờ, ta xét đến những tư tưởng hay ước muốn mạnh mẽ, có chủ đích xác định, ảnh hưởng đến loài tinh hoa chất như thế nào.

I have explained that the elemental essence which surrounds us on every side is in all its numberless varieties singularly susceptible to the influence of human thought. The action of the mere casual wandering thought upon it, causing it to burst into a cloud of rapidly-moving, evanescent forms, has been described; we have now to note how it is affected when the human mind formulates a definite, purposeful thought or wish.

* Giới tinh hoa chất (Elemental Essence Kingdom) thuộc về cõi Trí tuệ và cõi Trung giới. Giới nầy trên con đường giáng hạ tiến hóa (involution). Những thực thể giới nầy phát triển để đi đến giới Kim thạch (Mineral Kingdom). Xin đọc Vũ trụ và con người của Nguyễn Thị Hai

Tác động của một tư tưởng như thế thật đáng ngạc nhiên. Tư tưởng bám lấy cái tinh chất mềm dẻo, đúc chúng ngay lập tức thành một thực thể sống động có hình dáng thích hợp. Một khi thực thể đã được tạo ra nó sẽ không còn nằm dưới sự kiểm soát của người tạo ra nó nữa. Nó có đời sống riêng của nó, và thời gian tồn tại của nó tỉ lệ với cường độ của tư tưởng hay ước muốn đã tạo ra nó, và sự tồn tại này kéo dài đến khi nào tư tưởng còn đủ mạnh để gắn kết nó lại. Hầu hết tư tưởng con người quá yếu và không dứt khoát, nên những tinh linh được tạo ra chỉ tồn tại vài phút hoặc vài giờ, nhưng một tư tưởng hay một ước muốn chân thành lặp đi lặp lại sẽ tạo nên một tinh linh tồn tại trong nhiều ngày.

The effect produced is of the most striking nature. The thought seizes upon the plastic essence, and moulds it instantly into a living being of appropriate form – a being which when once thus created is in no way under the control of its creator, but [125] lives out a life of its own, the length of which is proportionate to the intensity of the thought or wish which called it into existence. It lasts, in fact, just as long as the thought-force holds it together. Most people’s thoughts are so fleeting and indecisive that the elementals created by them last only a few minutes or a few hours, but an often-repeated thought or an earnest wish will form an elemental whose existence may extend to many days.

Vì tư tưởng của một người bình thường chỉ quan tâm đến bản thân mình, nên những tinh linh được tạo ra cũng lảng vảng quanh họ. Những tinh linh này luôn có khuynh hướng khiến con người lặp lại những tư tưởng giống như vậy, vì khi lặp lại ý tưởng cũ, thay vì tạo ra một tinh linh mới, ý tưởng đó chỉ củng cố thêm sinh lực cho tinh linh đã có sẵn. Nếu một người thường xuyên ước muốn điều gì, sẽ tạo ra ở trung giới một thực thể luôn luôn sinh động, vì nó tiếp tục được nuôi dưỡng bởi cùng một tư tưởng càng ngày càng tươi mới hơn. Càng được nuôi dưỡng, thực thể này càng mạnh thêm và ảnh hưởng ngược lại người ấy, nó có thể ám ảnh người ấy qua nhiều năm. Nếu là điều ước muốn xấu xa, sẽ gây ảnh hưởng tệ hại đến bản chất đạo đức của người ấy.

Since the ordinary man’s thoughts refer largely to himself, the elementals which they form remain hovering about him, and constantly tend to provoke a repetition of the idea which they represent, since such repetitions, instead of forming new elementals, strengthen that already in existence, and give it a fresh lease of life. A man, therefore, who frequently dwells upon one wish often forms for himself an astral attendant which, constantly fed by fresh thought, may haunt him for years, ever gaining more and more strength and influence over him; and it will easily be seen that if the desire be evil the effect upon his moral nature may be of a disastrous character.

Ngoài ảnh hưởng lên chính họ, tư tưởng của một người về kẻ khác cũng có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đối với người được nghĩ đến. Trong trường hợp này, tinh linh được tạo ra không lảng vảng xung quanh người đã tạo ra nó, mà nó bám theo đối tượng được người ấy nghĩ đến. Một tư tưởng tốt, hay một sự chúc lành chân thành cho một người nào, sẽ tạo ra và phóng đến người ấy một tinh linh nhân tạo thân thiện. Nếu điều chúc lành có mục đích xác định, như muốn cho người bạn được khỏi bệnh, thì tinh linh được tạo ra sẽ là một lực luôn bay lượn lẩn quẩn bên người bạn, trợ lực cho bạn chóng bình phục, và che chở cho bạn khỏi ảnh hưởng xấu. Bằng cách nầy, tinh linh đó thể hiện một mức độ thông minh và tính thích ứng nào đó, nhưng thật ra nó chỉ là một mãnh lực hoạt động theo đường lối thuận lợi nhất đối với nó, gây áp lực liên tục theo một chiều hướng, và sử dụng bất cứ vận hà nào có sẵn, cũng như nước trong một bể chứa lớn theo một đường ống còn mở trong hàng tá đường ống đã khóa kín để thoát ra ngoài.

Still more pregnant of result for good or evil are a man’s thoughts about other people, for, in that [126] case they hover not about the thinker, but about the object of the thought. A kindly thought about any person, or an earnest wish for his good, forms and projects towards him a friendly, artificial elemental. If the wish be definite, as, for example, that he may recover from some sickness, then the elemental will be a force ever hovering over him to promote his recovery, or to ward off any influence that might tend to hinder it. In doing this it will display, what appears like a very considerable amount of intelligence and adaptability, though really it is a force acting along the line of least resistance – pressing steadily in one direction all the time, and taking advantage of any channel that it can find, as the water in a cistern would in a moment find the one open pipe among a dozen closed, and proceed to empty itself through that.

Nếu điều ước muốn không rõ rệt, chỉ là một sự mong muốn tốt đẹp tổng quát, loài tinh hoa chất với đặc tính mềm dẻo tuyệt vời sẽ đáp ứng đúng với ý tưởng không rõ ràng ấy, và thực thể được tạo ra sẽ tiêu dùng lực của nó theo bất cứ chiều hướng nào có lợi cho người mà nó gặp. Trong mọi trường hợp, sức mạnh của lực nó phải tiêu dùng, và thời gian nó tồn tại để sử dụng lực ấy, tùy thuộc hoàn toàn vào sức mạnh của sự ước muốn hay tư tưởng đầu tiên đã tạo ra nó. Nó có thể được tiếp sức làm cho mạnh thêm, và kéo dài đời sống bởi những ước muốn tốt đẹp hay những tư tưởng thân thiện cùng chiều hướng.

If the wish be merely indefinite, for his general good, the elemental essence in its wonderful plasticity will respond exactly to that less distinct idea also, and the creature formed will expend its force in the direction of whatever action for the man’s advantage comes most readily to hand. In all cases the amount of such force which it has to expend, and the length of time that it will live to expend it,[127] depend entirely upon the strength of the original wish or thought which gave it birth; though it must be remembered that it can be, as it were, fed and strengthened, and its life-period protracted by other good wishes or friendly thoughts projected in the same direction.

Cũng như hầu hết các thực thể khác, nó dường như được thúc đẩy bởi bản năng muốn kéo dài sự sống, vì thế nó tác động lên người tạo ra nó, làm cho họ luôn trở lại cùng một ý tưởng ban đầu. Nó cũng tạo ảnh hưởng tương tự đối với những người mà nó tình cờ gặp, dĩ nhiên sự liên hệ này không được hoàn toàn.

Furthermore, it appears to be actuated, like most other beings, by an instinctive desire to prolong its life, and thus reacts on its creator as a force constantly tending to provoke the renewal of the feeling which called it into existence. It also influences in a similar manner others with whom it comes into contact, though its rapport with them is naturally not so perfect.

Trong chiều hướng ngược lại, những ước muốn xấu xa hay những tư tưởng giận dữ, cũng tạo nên cùng một đáp ứng của tinh hoa chất giống như trên. Nếu kể đến khối lượng những đố kỵ, căm thù, hiểm độc và mọi sự bất nhân trên thế giới, ta sẽ hiểu được tại sao trong số những tinh linh nhân tạo, có quá nhiều sinh vật thật khủng khiếp. Một người có tư tưởng đầy thù hận, tàn bạo, vật dục, tham lam, khi di chuyển mang theo một bầu không khí độc hại, chứa đầy những thực thể ghê gớm mà họ đã tạo ra và trở thành bạn đồng hành với họ. Không những chính họ là người xấu xa đáng buồn, mà còn nguy hiểm và phiền phức cho người xung quanh, gây ảnh hưởng xấu cho những ai vô phước tiếp xúc với họ, vì có thể bị truyền nhiễm bởi những điều xấu xa bao quanh họ.

All that has been said as to the effect of good wishes and friendly thoughts is also true in the opposite direction of evil wishes and angry thoughts; and considering the amount of envy, hatred, malice, and all uncharitableness that exists in the world, it will be readily understood that among the artificial elementals many terrible creatures are to be seen. A man whose thoughts or desires are spiteful, brutal, sensual, avaricious, moves through the world carrying with him everywhere a pestiferous atmosphere of his own, peopled with the loathsome beings which [128] he has created to be his companions. Thus he is not only in sadly evil case himself, but is a dangerous nuisance to his fellow­men, subjecting all who have the misfortune to come into contact with him to the risk of moral contagion from the influence of the abominations with which he chooses to surround himself.

Một tư tưởng đố kỵ, ghen ghét hay thù hận đối với người khác, sẽ gửi tinh linh nhân tạo xấu xa, lảng vảng chung quanh người đó và tìm điểm yếu để xâm nhập. Nếu tư tưởng xấu ấy vẫn còn tiếp tục, sinh vật ấy sẽ luôn được nuôi dưỡng và tồn tại lâu. Tuy nhiên, nó chỉ làm hại được khi người ấy có sẵn ý tưởng xấu làm điểm tựa tương ứng. Nếu gặp hào quang tốt đẹp của một người có tư tưởng trong sạch và nếp sống thanh khiết, nó không thể bám vào hay xâm nhập được. Trong trường hợp nầy, nó quay trở lại người tạo ra nó và tác động lên y với tất cả sức mạnh của nó. Giả thiết rằng tinh linh đó tìm thấy môi trường hoạt động thuận lợi ở người đó, ngay lập tức nó tác động lên y, và như thế người đó đã bị quả báo xấu bởi chính thực thể mà y đã tạo ra.

Vì nhiều lý do, thỉnh thoảng có một tinh linh nhân tạo không thể tác động được trên người mà nó nhắm đến hay trên người tạo ra nó. Trong trường hợp này nó trở thành một yêu quái lang thang, sẵn sàng bị thu hút bởi người có tư tưởng giống như nó, khi ấy nó có thể kích thích tư tưởng của người ấy để rút thêm sinh lực cho chính nó, hoặc tuôn đổ những sự xấu xa mà nó chứa đựng vào người ấy qua những khuyết điểm của anh ta. Nếu nó có đủ sức mạnh để chiếm cứ một ma hình nào, thường thì nó sẽ nắm lấy cơ hội, vì sự chiếm đoạt được chỗ cư trú tạm thời giúp nó bảo toàn được năng lực khủng khiếp của nó. Trong hình thể ấy, nó có thể biểu hiện qua một đồng cốt và giả danh một người nổi tiếng để có ảnh hưởng đến quần chúng.

A feeling of envious or jealous hatred towards another person sends an evil elemental to hover over him and seek for a weak point through which it can operate; and if the feeling be persistent, such a creature may be continually nourished by it and thereby enabled to protract its undesirable activity for a long period. It can, however, produce no effect upon the person towards whom it is directed unless he has himself some tendency which it can foster – some fulcrum for its lever, as it were. From the aura of a man of pure thought and good life all such influences at once rebound, finding nothing upon which they can fasten, and in that case, by a curious law, they react in all their force upon their original creator. In him by the hypothesis they find a congenial sphere of action, and thus the karma of his evil wish works itself out at once by means of the very entity which he himself has called into existence. [129]

It occasionally happens, however, that an artificial elemental of this description is for various reasons unable to expend its force either upon its object or its creator, and in such cases it becomes a kind of wandering demon. It is readily attracted by any person who indulges in feelings similar to that which gave it birth, and equally prepared either to stimulate such feelings in him for the sake of the strength it may gain from them, or to pour out its store of evil influence upon him through any opening which he may offer it. If it is sufficiently powerful to seize upon and inhabit some passing shell it frequently does so, as the possession of such a temporary home enables it to husband its dreadful resources more carefully. In this form it may manifest through a medium, and by masquerading as some well-known friend may sometimes obtain an influence over people upon whom it would otherwise have little hold.

Những điều trên đây cho thấy rằng chúng ta phải thận trọng trong việc kiểm soát tư tưởng. Có người tỏ ra tốt bụng trong lời nói và hành động, nhưng lại buông thả cho tư tưởng lang thang hỗn loạn, vì nghĩ rằng tư tưởng là của riêng họ chứ không liên quan đến kẻ khác. Họ không biết là họ đã phóng vào thế giới một đám sinh vật bất thường. Những người này cần hiểu biết về hiệu quả của tư tưởng và sự ham muốn, cũng như về sự sinh hoạt của những tinh linh nhân tạo do tư tưởng và lòng ham muốn tạo ra.

Mặt khác, hiểu biết được những điều này là niềm an ủi cho những người biết ơn, muốn đền đáp kẻ thi ân mà không có phương tiện, không biết làm cách nào để trả ơn. Dù nghèo hay giàu, ai cũng có thể tạo được tư tưởng tốt đẹp để gửi đến người mà họ thương yêu, ở bất cứ nơi nào.

What is written above will serve to enforce the statement already made as to the importance of maintaining a strict control over our thoughts. Many a well-meaning man, who is scrupulously careful to do his duty towards his neighbour in word and deed, is apt to consider that his thoughts [130] at least are nobody’s business but his own, and so lets them run riot in various directions, utterly unconscious of the swarms of baleful creatures which he is launching upon the world.

To such a man an accurate comprehension of the effect of thought and desire in producing artificial elementals would come as a horrifying revelation; on the other hand, it would be the greatest consolation to many devoted and grateful souls who are oppressed with the feeling that they are unable to do anything in return for the kindness lavished upon them by their benefactors. For friendly thoughts and earnest good wishes are as easily and as effectually formulated by the poorest as by the richest, and it is within the power of almost any man, if he will take the trouble, to maintain what is practically a good angel always at the side of the brother or sister, the friend or the child, whom he loves best, no matter in what part of the world he may be.

Nhiều khi tư tưởng thương yêu của người mẹ và lời cầu nguyện đã biến thành một thiên thần hộ mệnh, giúp đỡ và bảo vệ đứa con, trừ trường hợp gần như không thể có, là đứa trẻ không có bản năng đáp ứng lại ảnh hưởng tốt lành. Người có nhãn thông có thể thấy những thiên thần như vậy, có trường hợp một trong các vị thiên thần này có đủ năng lực hiện hình trong chốc lát cho người thường có thể thấy được.

Many a time a mother’s loving thoughts and prayers have formed themselves into an angel guardian for the child, and except in the almost impossible case that the child had in him no instinct responsive to a good influence, have undoubtedly given him assistance and protection. [131] Such guardians may often be seen by clairvoyant vision, and there have even been cases in which one of them has had sufficient strength to materialize and become for the moment visible to physical sight.

Một sự kiện lạ đáng ghi nhận nơi đây là một bà mẹ sau khi đã bước vào cõi trời chân phúc, tình thương bà tuôn tràn đến các đứa con mà bà tưởng là vẫn ở quanh bà, có tác dụng đến các đứa con còn ở cõi trần, và nó thường thêm sức cho vị thần hộ mạng mà bà đã tạo ra khi còn tại thế, cho đến khi những đứa con ấy qua đời. Bà Blavatsky có nói: “Tình thương của người mẹ luôn luôn được các con cảm nhận trong cơ thể, nó cũng thể hiện trong những giấc mơ của chúng, và thường là yếu tố bảo vệ để thoát nạn trong mọi biến cố, vì tình thương là cái khiên che chở chắc chắn, vượt không gian và thời gian.” (Chìa Khóa Thông Thiên Học). Tuy nhiên, mọi câu chuyện về Thiên Thần hộ mệnh, không phải đều do tác động của tinh linh nhân tạo, có nhiều trường hợp vị “thần” ấy là một người vẫn còn sống hay vừa từ giã cõi trần, và đôi khi, tuy rất hiếm, cũng có thể là một vị Thiên Thần (Devas). (xem quyển “Những Vị Cứu Trợ Vô Hình”)

A curious fact which deserves mention here is that even after the passage of the mother into the heaven-world the love which she pours out upon the children whom she imagines as surrounding her, will react upon those children though they are still living in this world, and will often support the guardian elemental which she created while on earth, until those children themselves pass away in turn. As Madame Blavatsky remarks, “her love will always be felt by the children in the flesh; it will manifest in their dreams and often in various events, in providential protections and escapes – for love is a strong shield, and is not limited by space or time” (Key to Theosophy, 116). All the stories of the intervention of guardian Angels must not, however, be attributed to the action of artificial elementals, for in many cases such “angels” have been either living or recently departed human beings, and they have also occasionally, though rarely, been Devas. (See Invisible Helpers, p. 31). [132]

Sức mạnh của sự ham muốn chân thành, đặc biệt là nếu được lặp lại thường xuyên, sẽ tạo ra một tinh linh sống động, luôn cố gắng đạt đến mục đích một cách mạnh mẽ. Đó là cách giải thích khoa học cho người sùng đạo nhưng kém hiểu biết, gọi là sự đáp ứng cho lời cầu nguyện. Có trường hợp mà nghiệp quả của người cầu xin có thể cho họ được hưởng sự giúp đỡ trực tiếp của một vị Chân Sư hay đệ tử của Ngài, hiếm hơn nữa là sự can thiệp của một vị Thiên Thần hay vài tinh linh thiên nhiên thân thiện. Trong các trường hợp như vậy, cách dễ nhất để trợ giúp là làm tăng thêm sức mạnh của tinh linh nhân tạo đã được sinh ra bởi ước muốn của người cầu nguyện, hoặc hướng dẫn tinh linh này đi theo một hướng khôn ngoan hơn.

This power of an earnest desire, especially if frequently repeated, to create an active elemental which ever passes forcefully in the direction of its own fulfillment, is the scientific explanation of what devout but unphilosophical people describe as answers to prayer. There are occasions, though at present these are rare, when the karma of the person so praying is such as to permit of assistance being directly rendered to him by an Adept or his pupil, and there is also the still rarer possibility of the intervention of a Deva or some friendly nature-spirit; but in all these cases the easiest and most obvious form for such assistance to take would be the strengthening and the intelligent direction of the elemental already formed by the wish.

Một trường hợp lạ lùng về sự tồn tại rất lâu của loài tinh linh nhân tạo trong điều kiện thuận lợi, đã được một trong những người nghiên cứu của nhóm chúng tôi ghi nhận. Những ai đã đọc qua các sách về đề tài này đều biết có nhiều gia tộc xưa ở Anh quốc có truyền thống là được báo trước ngày chết của một người nào đó trong gia đình. Thường vài ngày trước khi một người trong gia đình chết, có hiện tượng lạ xảy ra. Một thí dụ điển hình là câu chuyện về con chim trắng của Oxenhams, sự xuất hiện của nó được nữ hoàng Elizabeth ghi nhận rằng đó là điềm báo trước sự ra đi của một thành viên trong gia tộc. Một thí dụ khác là bóng ma của một chiếc xe ngựa được nhìn thấy chạy lên cửa của một lâu đài ở hướng bắc khi một tai họa gần kề.

A curious and instructive instance of the extreme persistence of these artificial elementals under favourable circumstances came some time ago under the notice of one of our investigators. All readers of the literature of such subjects are aware that many of our ancient families are supposed to have associated with them a traditional death-warning – a phenomenon of one kind or another which foretells, usually some days beforehand, the approaching decease of the head of the house.[133] A picturesque example of this is the well-known story of the white bird of the Oxenhams, whose appearance has ever since the time of Queen Elizabeth been recognised as a sure presage of the death of some member of the family; while another is the spectral coach which is reported to drive up to the door of a certain castle in the north when a similar calamity is impending.

Một hiện tượng tương tự xảy ra cho gia đình một hội viên, hiện tượng này xảy ra thường hơn, nhưng không rõ rệt như những trường hợp kể trên. Đó chỉ là âm thanh trang trọng của một bài nhạc truy điệu buồn, được nghe văng vẳng trong không gian, ba ngày trước khi có người qua đời. Người hội viên này đã nghe được hai lần âm thanh huyền bí ấy, và cả hai trường hợp điềm báo đều chính xác. Người ấy cũng biết rằng, theo truyền thống gia đình, sự việc ấy đã xảy ra từ nhiều thế kỷ. Điều này thúc đẩy người ấy tìm hiểu nguyên nhân ẩn tàng của hiện tượng lạ lùng đó bằng phương pháp huyền môn.

A phenomenon of this order occurs in connection with the family of one of our members, but it is of a much commoner and less striking type than either of the above, consisting only of a solemn and impressive strain of dirge­like music, which is heard apparently floating in the air three days before the death takes place. Our member, having himself twice heard this mystic sound, finding its warning in both cases quite accurate, and knowing also that according to family tradition the same thing had been happening for several centuries, set himself to seek by occult methods for the cause underlying so strange a phenomenon.

Kết quả ngoài sự mong đợi, nhưng rất đáng chú ý. Đó là vào thời xa xưa khoảng thế kỷ thứ mười hai, một người trưởng tộc đã tham dự vào cuộc viễn chinh của thập tự quân. Để khuyến khích mình trong trận thánh chiến, ông đem theo đứa con trai út mà ông thương nhất, với lòng mong ước đứa trẻ sẽ thành công trong tương lai. Rủi thay, đứa trẻ bị tử trận, làm người cha rất đau khổ, thất vọng, vì mất con và mất cả đời sống trẻ trung đầy hứa hẹn của nó.

The result was unexpected but interesting. It appeared that somewhere in the twelfth century the head of the family went to the crusades, like many another valiant man, and took with him to win his [134] spurs in the sacred cause his youngest and favourite son, a promising youth whose success in life was the dearest wish of his father’s heart. Unhappily, however, the young man was killed in battle, and the father was plunged into the depths of despair, lamenting not only the loss of his son, but still more the fact that he was cut off so suddenly in the full flush of careless and not altogether blameless youth.

Quá đau buồn, người cha từ bỏ chiến bào, hiến thân vào tu viện với ý nguyện dâng hiến trọn cuộc đời còn lại để cầu nguyện, trước là cho linh hồn con ông, và thứ đến là sẽ không có người hậu duệ nào gặp phải sự nguy hiểm kinh khủng là chết mà không được báo trước. Ngày qua ngày, trong nhiều năm ông đã dùng tất cả năng lực tinh thần cho lòng ước muốn mạnh mẽ ấy. Ông có lòng tin vững chắc rằng bằng cách này hay cách khác, kết quả của sự mong muốn ấy sẽ được thực hiện.

So poignant, indeed, were the old man’s feelings that he cast off his knightly armour and joined one of the great monastic orders, vowing to devote all the remainder of his life to prayer, first for the soul of his son, and secondly that henceforward no descendant of his might ever again encounter what seemed to his simple and pious mind the terrible danger of meeting death unprepared. Day after day for many a year he poured all the energy of his soul into the channel of that one intense wish, firmly believing that somehow or other the result he so earnestly desired would be brought about.

Người có học khoa huyền bí đều biết kết quả tạo ra bởi một tư tưởng xác định và lâu dài. Vị tu sĩ ấy đã tạo nên một tinh linh nhân tạo có năng lực vô biên để thực hiện mục đích đặc biệt, tinh linh được tạo ra này đã tích trữ một kho năng lực dồi dào giúp nó hoàn thành lời ước nguyện đến một thời gian vô tận. Một tinh linh nhân tạo giống như một “bình nạp điện” hoàn hảo, không rò rỉ. Trong trường hợp này năng lượng ban đầu được tích trữ rất nhiều, mà cách nó sử dụng tương đối ít, cho nên đến bây giờ nó vẫn còn sống động, và có thể báo trước cho các hậu duệ của người chiến binh Thập Tự Giá ngày sắp lìa trần, bằng cách lặp lại bài hát chiêu hồn tử sĩ cho đứa con đã tử trận 800 năm trước tại Palestine.

A student of occultism will have little difficulty in deciding what would be the effect of such a definite and long-continued stream of thought; our knightly monk created an artificial elemental of [135] immense power and resourcefulness for its own particular object, and accumulated within it a store of force which would enable it to carry out his wishes for an indefinite period. An elemental is a perfect storage-battery, from which there is practically no leakage; and when we remember what its original strength must have been, and how comparatively rarely it would be called upon to put it forth, we shall scarcely wonder that even now it exhibits unimpaired vitality, and still warns the direct descendants of the old crusader of their approaching doom by repeating in their ears the strange walling music which was the dirge of a young and valiant soldier eight hundred years ago in Palestine.

Một số hình tư tưởng:

Tình thương (affection):

 

Tình thương thân ái không rõ nét - mơ hồ.

Hình tư tưởng của tình thân ái không rõ nét – mơ hồ. Người đang tạo ra hình tư tưởng nầy đang nghĩ tưởng vẩn vơ đến những người mà y thương mến, nghĩ đến sự vui thú khi ở gần những người đó. Đây là những tư tưởng thoáng qua, nên nó không có hình dạng rõ nét và sức mạnh của nó

 

Tình thương nhuộm màu sắc ích kỷ

Hình 9 cũng là hình tư tưởng của tình thương không rõ nét như hình 8, nhưng nó đượm màu sắc ích kỷ. Màu nâu đen thể hiện sự ích kỷ của tư tưởng.

Tình thân ái rõ rệt

Hình tư tưởng của tình thương rõ nét, ví dụ một bà mẹ ôm chồm và hôn hít đứa con của mình sẽ tạo ra những hình tư tưởng rõ nét như thế. Hình 10 giống hình 8 về màu sắc và sự rõ ràng, tuy nhiên hình dạnh của nó khác hẳn. Nó có đầu dẹt tròn giống như hình một sao chổi. Khi người mẹ khi thể hiện tình thương của mình với đứa con, đồng thời bà cũng tạo ra những hình tư tưởng như thế hướng đến đứa trẻ. Trong trường hợp nầy, hình tư tưởng có hình dạng rõ rệt, thể hiện bản chất rõ ràng của tư tưởng.

Hình tư tưởng của Tình thương ban rải đến mọi người. Chủ thể tư tưởng đang ban rải tình thương của mình đến mọi người xung quanh.

Lòng dâng hiến – sùng tín (devotion)

Lòng dâng hiến - sùng tín. Màu xanh blue là màu của cung 2

Lòng mộ đạo, sùng tín tôn giáo. Những hình tư tưởng nầy cũng có hình dạng không rõ nét như hình số 8, tuy nhiên màu của nó là màu xanh lơ, màu của cung 2. Những hình tư tưởng như thế nầy thường thấy xuất hiện ở các nơi thờ tự, đền thờ. Nó thể hiện cảm tính nhiều hơn bản chất trí tuệ.

Lòng dâng hiến - cầu nguyện (invocation)

Hình tư tưởng của lòng dâng hiến – cầu nguyện (invocation) rõ nét. Người tạo ra hình tư tưởng nầy cỏ hiểu biết nhất định về những gì mà y tin tưởng. Tư tưởng của y rõ rệt, dứ khoát, thuần khiết, không đượm màu sắc vị kỷ.

 

Sự đáp ứng từ cõi cao đối với sự cầu nguyện

Đây là một ví dụ về sự đáp ứng từ cõi cao đối với sự cầu nguyện (invocation) đúng cách. Các bạn nào đang học về cách xây dựng đường Antahkarana có thể dùng hình ảnh nầy để hình dung trong giai đoạn visualisation.

Cơn giận dữ

Cơn giận dữ bùng phát

Đây là hai hình tư tưởng tiêu biểu của sự giận dữ. Hình 22 là của một người đàn ông say rượu, giơ tay đánh một người phụ nữ. Hình tư tưởng xuất hiện trước thời điểm người đàn ông đánh người phụ nữ. Mũi tên của hình tư tưởng hướng thẳng về người phụ nữ đó, nó tạo nên nỗi kinh sợ nơi bà (đám mây đen xung quanh mũi tên.) Hình 23 là hình tư tưởng của sự hận thù và báo thù. Hình tư tưởng có hình dạng nhọn của một dao găm, hướng về đối tượng mà nó nhắm đến. Người duy trì thường xuyên hình tư tưởng nầy có thể dẫnđền hành động giết người trong tương lai hoặc trong trong kiếp sau.

TF18

Cơn giận dữ bùng phát. Đây là hình tư tưởng của một cơn giận phát tác đột ngột do bị xúc phạm. Nó có tính chất mạnh mẽ, dữ dội và thoáng qua.

 

Lòng ganh ghét

TF19

Hình tư tưởng của sự ganh ghét, đố kỵ. Nó có hình dáng của một con rắn, hướng về đối tượng bị ganh ghét. Mày xanh pha trộn với màu nâu nói lên tính chất của tư tưởng là sự ganh tị.

 

Lòng ganh ghét +giận dữ

Lòng ganh ghét kết hợp với sự giận dữ, thù oán. Người phát ra hình tư tưởng nầy nghĩ rằng mình bị xúc phạm, do đó phát sinh lòng ganh ghét và thù hận. Màu đỏ thể hiện sự giận dữ và thù hận.

Một số hình tư tưởng trong lúc tham thiền – Người đang tham thiền tạo ra những hình ảnh rất rõ nét và màu sắc đạp đẽ

TF36 TF35 TF33 TF34

 

Xem tiếp Phần II, Phần III

2 Comments

  1. jupiter nguyen

    Khi đọc đến đoạn Sự Đáp Ứng Cho Lời Cầu Nguyện thì tôi nhớ đến một câu nói của chân sư D.K , ngài nói thẳng ra rằng ” Hãy hành động và hãy thực tế , bởi vì bạn không có quyền cầu xin điều gì mà bạn đã không san sẽ ( giúp đỡ ) cho người khác trước đó “. Con người sống trong thế giới này ai ai cũng cầu xin Thần Thánh hay Chúa Trời ban cho mình điều này , điều nọ ( ngay cả những người tu hành , học đạo ) nhưng hầu hết những lời cầu xin của họ đều không được đáp ứng ( vì họ không xứng đáng ). Tôi nghĩ rằng chỉ có người nào hiểu được Ý Nghĩa Đích Thật của lời Cầu Nguyện và nếu Thần Thánh thấy rằng họ xứng đáng thì chỉ khi đó lời cầu nguyện ( hay cầu xin ) của họ sẽ thành sự thật.

  2. jupiter nguyen

    Từ trước tới giờ tôi vẫn hiểu rằng những tư tưởng dù xấu hay tốt đều có sức mạnh và quyền năng của chính nó . Sau khi đọc bài viết trên tôi lại hiểu thêm về điều đó . Nhưng điều bất ngờ đối với tôi là tôi không ngờ những tư tưởng thù oán , câm phẫn , ghen ghét , những tư tưởng nguyền rủa hay trù ẻo xấu xa ( oath ) về người nào đó lại tạo ra những hậu quả tai hại đến như vậy mà người chịu hậu quả đầu tiên lại chính là người tạo ra nó. Do đó mà ta hiểu được ý nghĩa câu nói của Đức Phật : ” Ôm giữ sự oán thù ở trong lòng thì như nắm lấy đống than nóng để ném vào người khác , bạn cũng chính là người bị đốt cháy ” ( Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else, you are the one who gets burned ). Bài viết về Hình Tư Tưởng trên của Webmaster thật rất quan trọng cho người tu học. Thanks so much.

Leave Comment