Dân tộc Do Thái và bài học Nhân Quả

Trong quyển Esoteric Healing đức DK có viết về dân tộc Do Thái như là một minh chứng cho việc thực thi của luật Nhân Quả. Ngài cũng đề cập đến cách giải quyết vấn đề dân tộc Do Thái. Trong nhóm đệ tử của Ngài có nhiều người là người Do Thái như Regina Keller (RSU)—bạn thân của A.A. Bailey, Roberto Assagioli (FCD)… Giáo sư Michael D. Robbins cũng là một người gốc Do Thái. Đặc điểm của người Do Thái là sự chia rẻ, vật chất. Nhưng họ cũng là những người tiến hoá cao, thông minh, nghệ sĩ. Ngài có nhắc đến trong thế kỷ XX Thánh đoàn sẽ gởi một số đệ tử tái sinh vào dân tộc Do Thái nhằm giải quyết vấn đề Do Thái.

Karma (Nhân quả) và bệnh tật

Đây là đoạn trích dịch trong quyển Esoteric Healing của đức DK nói về Nhân quả và bệnh tật. Trong đó, ta lưu ý Ngài nói Nhân Quả là một trong những yếu tố gây ra bệnh tật nơi một người. Nhưng Nhân Quả không có nghĩa là không tránh khỏi, không thoát được, mà chúng ta có thể hoá giải nó. Ngài cũng chỉ rõ cách hoá giải luật Nhân quả như thế nào, đặc biệt là thực hành hạnh Bất Hại (Harmlessness). Trong đoạn trích Ngài cũng nói về việc duy trì sự sống thể xác quá lâu, khi nó không còn hữu ích nữa, cũng là một việc sai lầm, một nhận thức không đúng về ý nghĩa của chết chóc và bệnh tật. Chúng ta có thể liên tưởng đến những trường hợp gần đây đã xảy ra như Ngài nói. Đây là đoạn trích dẫn quan trọng giúp chúng ta hiểu về Luật Nhân Quả hay Karma.