Tôi tin – I believe của Lobsang Rampa

Website www.minhtrietmoi.org vừa nhận được bản dịch Tôi tin (nguyên tác I believe của Lobsang Rampa), do gia đình Emil Group dịch. Xin giới thiệu  với các bạn đã yêu thích Tây tạng huyền bí một tác phẩm khác của Lobsang Rampa. Trong cuốn sách này Bác sĩ Rampa nói về một người tự sát, chính xác những gì sẽ xảy ra, và họ sẽ phải trả như thế nào món nợ mà nó có thể trải dài qua nhiều kiếp sống – mỗi một lần điều kiện sẽ trở nên càng khó khăn hơn nếu họ không học hỏi từ những sai lầm của họ. Bất cứ ai dự tính tự tử nên đọc điều này trước khi hành động quyết liệt như vậy. Bên cạnh đó, ông cũng đưa ra cái nhìn về Thượng Đế từ những quan điểm khác nhau, về Phong trào Giải phóng Phụ nữ, nơi phụ nữ bắt đầu đi sai đường.