Trải nghiệm lại các cuộc điểm đạo trong các kiếp trước

Trích bài giảng của Thầy Hiệu Trưởng trong Webinar về Ảo Cảm. Bản dịch của Thầy MTM Câu hỏi: Trong mỗi kiếp sống, chúng ta có ôn lại (recapitulate) tất cả các giai đoạn điểm đạo trước đây hay không? Câu trả lời của tôi là “Cơ bản, có”, và vấn đề chỉ là việc nhận ra việc “ôn lại”

Điểm đạo – Chương 18, 19: Bảy Con Đường và Các Qui Luật Điểm đạo

Đây là hai chương cuối cùng của quyển sách Điểm đạo trong Nhân Loại và Thái dương hệ. Chương 18 nói về bảy con đường tiên hoá mở ra trước một điểm đạo đồ bậc thứ năm, và Ngài phải chọn một trong bảy con đường đó. Tuy nhiên, trong quyển sách về sau (The Rays and Initiations), Chân sư DK cho chúng ta biết một thay đổi của Thánh Đoàn liên quan đến bảy con đường tiến hoá siêu nhân loại.

Điểm đạo – Chương 17: Các cuộc điểm đạo khác nhau

Trong chương này đức DK giải thích về các loại điểm đạo khác nhau trong thái dương hệ của chúng ta. Giáo lý của hội Thông Thiên Học chỉ nêu một loại điểm đạo duy nhất, và có tất cả chín cuộc điểm đạo như thế trên địa cầu chúng ta. Đức DK dạy khác, và trong chương này Ngài giải thích cho ta biết các loại điểm đạo khác nhau trên hành tinh và trong thái dương hệ.

Điểm đạo – Chương 15: Truyền thụ Linh từ

Cơ sở của mọi hiện tượng biểu lộ là âm thanh được phát ra, hay Linh từ được xướng lên với quyền lực, nghĩa là với đầy đủ chủ đích của ý chí ẩn trong đó. Như chúng ta biết, giá trị của tham thiền nằm ở điểm này, vì tham thiền rốt cuộc tạo được chủ đích và ký ức mạnh mẽ ở nội tâm, hay là sự hình thành ý tưởng ở bên trong mà bao giờ cũng phải có trước khi phát ra một âm thanh sáng tạo.

Điểm đạo – Chương 13: Các Thần trượng điểm đạo

Trong nghi lễ điểm đạo, sau phần tiết lộ hai huyền nhiệm (mysteries) là đến phần nghi thức Đấng Điểm đạo áp dụng Thần Trượng Điểm Đạo (Rod of Initiation) tác động lên thí sinh điểm đạo để kích hoạt các luân xa và các thể của thí sinh. Trong bài viết này, đức DK giải thích cho ta biết các loại thần trượng Điểm đạo được sử dụng trong các lễ điểm đạo khác nhau.

Điểm đạo – Chương 11: Các Đấng tham dự Bí nhiệm

Thường thì mọi người đều biết được các Đấng tham dự vào các bí nhiệm và không cần phải giữ kín kiến thức tổng quát về nhân sự và phương pháp. Ở đây chúng tôi chỉ tìm cách làm cho các sự kiện đã được đưa ra có ý nghĩa thực tế lớn lao hơn bằng cách trình bày đầy đủ hơn và đề cập rõ rệt hơn về các phần hành của những vị đó trong suốt cuộc lễ.

Điểm đạo – Chương 10: Tính đại đồng của Điểm đạo

Tiến trình kích thích các Chân nhân trong nhân loại bằng các giáo huấn tăng dần, và bằng việc áp dụng mãnh lực động điện của Thần trượng đang được dùng trên ba hành tinh của thái dương hệ chúng ta. Tiến trình này được lập ra trong chính vòng tiến hoá thứ tư, và điều thú vị đặc biệt là trong mỗi dãy hành tinh và bầu thứ tư của vòng tiến hoá thứ tư, sự chú trọng của huyền giai sáng tạo thứ tư được đặt vào cuộc điểm đạo thứ tư, là cuộc điểm đạo Thập giá hình.