Điểm đạo – Chương 11: Các Đấng tham dự Bí nhiệm

Thường thì mọi người đều biết được các Đấng tham dự vào các bí nhiệm và không cần phải giữ kín kiến thức tổng quát về nhân sự và phương pháp. Ở đây chúng tôi chỉ tìm cách làm cho các sự kiện đã được đưa ra có ý nghĩa thực tế lớn lao hơn bằng cách trình bày đầy đủ hơn và đề cập rõ rệt hơn về các phần hành của những vị đó trong suốt cuộc lễ.

Điểm đạo – Chương 10: Tính đại đồng của Điểm đạo

Tiến trình kích thích các Chân nhân trong nhân loại bằng các giáo huấn tăng dần, và bằng việc áp dụng mãnh lực động điện của Thần trượng đang được dùng trên ba hành tinh của thái dương hệ chúng ta. Tiến trình này được lập ra trong chính vòng tiến hoá thứ tư, và điều thú vị đặc biệt là trong mỗi dãy hành tinh và bầu thứ tư của vòng tiến hoá thứ tư, sự chú trọng của huyền giai sáng tạo thứ tư được đặt vào cuộc điểm đạo thứ tư, là cuộc điểm đạo Thập giá hình.

Điểm đạo – Chương 8: Con Đường Đệ Tử

Bài này tiếp theo chương trước nói về Con Đường Đệ Tử. Trong đó Ngài đưa ra một loạt định nghĩa thế nào là người đệ tử.Trong đó ba điểm chính yếu mà người đệ tử phải thực hiện là Phụng sự, giúp thực hiện Thiên Cơ, và khai mở quyền năng của Chân Nhân, và ba điều này người đệ tử thệ nguyện làm (pledge).

Điểm đạo – Chương 7: Con Đường Dự bị

Đây là chương thứ bảy nói về Con đường dự bị (Probationary Path) có trước Con đường Đệ tử và Con đường Điểm đạo. Các trình bày của chân sư DK trong quyển này khá giống cách trình bày của Hội Thần Triết (của CW Leadbeater). Điều này cũng dễ hiểu, vì đây là quyển sách đầu tiên mà Ngài viết hướng đến công chúng. Trong huấn thị riêng dành cho các đệ tử (được gom lại trong hai quyển Đường đạo Trong Kỷ Nguyên Mới), Ngài giảng dạy chi tiết hơn nhiều

Điểm đạo – Phần 2

Đây là phần chú giải của chúng tôi về bài 1 “Con đường Điểm đạo”. Sau đây là những điểm ta có thể học được từ bài Con đường Điểm đạo. Các số trong ngoặc vuông tham chiếu đến các số trong bài 1. [1] Cuộc điểm đạo thứ nhất liên quan đến việc làm chủ thể xác, cuộc điểm