Quyền năng thông linh cao và thấp (Higher and Lower Psychism) – Phần 1

Trong bài viết sau đây được trích dịch từ quyển The Externalisation of the Hierarchy, đức DK dạy về quyền năng thông linh bậc thấp và bậc cao. Đây là một đề tài đáng cho chúng ta học hỏi, vì nhiều người nhầm lẫn giữa các quyền năng cao và thấp này.

Hình tư tưởng (Phần 3) – Cứu rỗi khỏi các hình tư tưởng của chúng ta

Bài sau đây trích dịch từ quyền A Treatise on White Magic của đức DK. Trong bài Hình tư tưởng phần 1 bạn đọc có dịp đọc bài viết về hình tư tưởng của C.W. Leadbeater, với bài viết sau đây bạn có thể so sánh những gì mà một đệ tử như Ông C.W. Leadbeater viết và những gì mà một Chân Sư như đức DK viết.

Đường Antahkarana (Phần II)

Trong các tác phẩm của đức DK chúng ta cũng thường đọc thấy câu sau đây của Ngài: “I choose my words with care”, “study with care” … “Tôi chọn những từ nầy một cách cẩn thận”. Những câu nói như thế đặc trưng cho văn phong của Ngài, và những thuật ngữ mà Ngài sử dụng đều được Ngài lựa chọn thật cẩn thận, có một ý nghĩa khác hẳn với ý nghĩa thông thường của từ đó. Khi đọc sách của Ngài chúng ta chúng ta phải hiểu rõ những ý nghĩa mà Ngài sử dụng cho các thuật ngữ đó, những sự tinh tế trong khi Ngài định nghĩa và sử dụng, nếu không ta không hiểu được ý nghĩa những gì Ngài nói.

Antahkarana – Khoa học về Antahkarana

Antahkarana là cầu nối bằng năng lượng nối liền giữa hạ trí thuộc Phàm Ngã (Personality)Thượng trí thuộc Tam thể thượng (Higher Triad). Sau này cầu Antahkarana mở rộng ra nối liền Phàm Ngã trực tiếp đến Chơn Thần (Monad). Đây là một trong những đề tài huyền nhiệm nhất của Huyền Linh học mà Đức DK đã đưa ra giảng dạy cho các đệ tử. Trước đó, chỉ một năm trước khi mất (năm 1888), bà Blavatsky, theo chỉ thị của đức DK, có nói qua sơ lược về đường Antahkarana trong quyển Tiếng Nói Vô Thinh (The Voice of the Silence), đặt nền móng để sau này đức DK triển khai rộng thêm trong các quyển sách sau này của Ngài.

Bệnh tật và các Giống dân trong lịch sử nhân loại (Phần II)

Chính trong tình trạng này mà chúng ta tìm thấy nguồn gốc của bệnh lao. Nó phát sinh ở cơ quan mà con người dùng để thở và sống, và Thánh đoàn ấn định nó như là một hình phạt. Các Chân Sư ban bố một luật mới cho giống dân Atlantis khi mà thói xấu của dân Lemuria và tính tham lam của dân Atlantis lên đến mức độ thô bạo nhất. Luật này có thể được diễn dịch như sau:

“Kẻ nào chỉ sống vì của cải vật chất, hy sinh mọi đức hạnh để lấy những gì không thể trường tồn, kẻ ấy sẽ chết trong khi sống, sẽ thấy hơi thở mất dần trong y, và tuy thế, y không chịu nghĩ đến cái chết cho đến khi cái chết đến”.

Family là gì?

Người Mỹ đã dùng danh từ FAMILY trong khi người Việt chúng ta gọi là GIA ĐÌNH. Mời bạn đọc một mẫu chuyện dưới đây để tìm hiểu giá trị của Family như thế nào nhé. FAMILY là gì?

Bệnh tật và các Giống dân trong lịch sử nhân loại (Phần I)

Quyển Esoteric Healing của đức DK là một trong những quyển tương đối dễ đọc, và cung cấp cho chúng ta những kiến thức rất thực tiển như luân xa, sự chết, bệnh tật và cách chữa trị. Ngài nói rằng nguyên do chính của tất cả các bệnh tật là do năng lượng của linh hồn bị ngăn chặn, không thể lưu chuyển thông suốt trong cơ thể. Đi vào chi tiết, Ngài nói có ba nguyên do:

Dân tộc Do Thái và bài học Nhân Quả

Trong quyển Esoteric Healing đức DK có viết về dân tộc Do Thái như là một minh chứng cho việc thực thi của luật Nhân Quả. Ngài cũng đề cập đến cách giải quyết vấn đề dân tộc Do Thái. Trong nhóm đệ tử của Ngài có nhiều người là người Do Thái như Regina Keller (RSU)—bạn thân của A.A. Bailey, Roberto Assagioli (FCD)… Giáo sư Michael D. Robbins cũng là một người gốc Do Thái. Đặc điểm của người Do Thái là sự chia rẻ, vật chất. Nhưng họ cũng là những người tiến hoá cao, thông minh, nghệ sĩ. Ngài có nhắc đến trong thế kỷ XX Thánh đoàn sẽ gởi một số đệ tử tái sinh vào dân tộc Do Thái nhằm giải quyết vấn đề Do Thái.