Sự Chết (Phần 3) – Nghệ thuật loại bỏ — The Art of Elimination

Đây là phần thứ ba trong loạt bài về sự chết, trích dịch từ quyển Esoteric Healing. Trong bài này, đức DK dạy về những hoạt động của con người tiếp theo sau khi con ngươi bỏ xác và tách khỏi thể dĩ thái. Quá trình tách khỏi thể dĩ thái Ngài gọi là Tiến trình Hoàn nguyên (The Process of Restitution), cát bụi trần gian được trả về kho chất liệu của vũ trụ. Tiến trình tiếp theo bắt đầu từ khi con người sống trong thể cảm xúc của mình và dần dần rủ bỏ thể này.

Sự Chết – Phần 2: Diễn tiến của sự chết – Tiến trình hoàn nguyên (Restitution)

Đây là phần thứ hai của loạt bài viết về sự chết, trích dịch từ quyển Esoteric Healing, trong đó Chân sư DK viết cụ thể hơn về các diễn tiến xảy ra khi một người từ trần. Chúng tôi nghĩ đây là tài liệu vô giá để học hỏi về sự chết. Trong truyền thống tâm linh Tây tạng ta có tác phẩm Tử Thư nói về tình trạng sau chết, hoặc trong Ai Cập ta có Book of the Death. Tuy nhiên những quyển sách này trình bày cái chết dưới ngôn ngữ ẩn dụ, khó hiểu. Trong Esoteric Healing đức DK trình bày rất rõ các giai đoạn của diễn biết sự chết: The Process of Restitution, The Art of Elimination, and The experience of Devachan liên quan đến việc loại bỏ dần dần ba thể của phàm ngã: xác thân và dĩ thái, thể cảm xúc, thể hạ trí.

Sự chết – Phần I: Cứu rỗi từ sự chết

Đây là bài đầu tiên trong loạt bài nói về sự chết, cái mà đức DK gọi là “tiến trình huyền nhiệm mà tất cả hình hài đều phải trải qua”, và thường bị xem như là một kết cục ghê sợ —ghê sợ bởi vì người ta chưa hiểu biết về nó. Bài được trích dịch từ chương Salvation from Death, trong quyển A Treatise on White Magic. Đây là phần tiếp theo của chương Salvation from our thought forms cũng trong quyển A Treatise on White Magic mà chúng tôi đã trích dịch trong một bài trước đây.

Quyền năng thông linh cao và thấp (Higher and Lower Psychism) – Phần 1

Trong bài viết sau đây được trích dịch từ quyển The Externalisation of the Hierarchy, đức DK dạy về quyền năng thông linh bậc thấp và bậc cao. Đây là một đề tài đáng cho chúng ta học hỏi, vì nhiều người nhầm lẫn giữa các quyền năng cao và thấp này.

Hình tư tưởng (Phần 3) – Cứu rỗi khỏi các hình tư tưởng của chúng ta

Bài sau đây trích dịch từ quyền A Treatise on White Magic của đức DK. Trong bài Hình tư tưởng phần 1 bạn đọc có dịp đọc bài viết về hình tư tưởng của C.W. Leadbeater, với bài viết sau đây bạn có thể so sánh những gì mà một đệ tử như Ông C.W. Leadbeater viết và những gì mà một Chân Sư như đức DK viết.

Đường Antahkarana (Phần II)

Trong các tác phẩm của đức DK chúng ta cũng thường đọc thấy câu sau đây của Ngài: “I choose my words with care”, “study with care” … “Tôi chọn những từ nầy một cách cẩn thận”. Những câu nói như thế đặc trưng cho văn phong của Ngài, và những thuật ngữ mà Ngài sử dụng đều được Ngài lựa chọn thật cẩn thận, có một ý nghĩa khác hẳn với ý nghĩa thông thường của từ đó. Khi đọc sách của Ngài chúng ta chúng ta phải hiểu rõ những ý nghĩa mà Ngài sử dụng cho các thuật ngữ đó, những sự tinh tế trong khi Ngài định nghĩa và sử dụng, nếu không ta không hiểu được ý nghĩa những gì Ngài nói.

Antahkarana – Khoa học về Antahkarana

Antahkarana là cầu nối bằng năng lượng nối liền giữa hạ trí thuộc Phàm Ngã (Personality)Thượng trí thuộc Tam thể thượng (Higher Triad). Sau này cầu Antahkarana mở rộng ra nối liền Phàm Ngã trực tiếp đến Chơn Thần (Monad). Đây là một trong những đề tài huyền nhiệm nhất của Huyền Linh học mà Đức DK đã đưa ra giảng dạy cho các đệ tử. Trước đó, chỉ một năm trước khi mất (năm 1888), bà Blavatsky, theo chỉ thị của đức DK, có nói qua sơ lược về đường Antahkarana trong quyển Tiếng Nói Vô Thinh (The Voice of the Silence), đặt nền móng để sau này đức DK triển khai rộng thêm trong các quyển sách sau này của Ngài.

Bệnh tật và các Giống dân trong lịch sử nhân loại (Phần II)

Chính trong tình trạng này mà chúng ta tìm thấy nguồn gốc của bệnh lao. Nó phát sinh ở cơ quan mà con người dùng để thở và sống, và Thánh đoàn ấn định nó như là một hình phạt. Các Chân Sư ban bố một luật mới cho giống dân Atlantis khi mà thói xấu của dân Lemuria và tính tham lam của dân Atlantis lên đến mức độ thô bạo nhất. Luật này có thể được diễn dịch như sau:

“Kẻ nào chỉ sống vì của cải vật chất, hy sinh mọi đức hạnh để lấy những gì không thể trường tồn, kẻ ấy sẽ chết trong khi sống, sẽ thấy hơi thở mất dần trong y, và tuy thế, y không chịu nghĩ đến cái chết cho đến khi cái chết đến”.

Family là gì?

Người Mỹ đã dùng danh từ FAMILY trong khi người Việt chúng ta gọi là GIA ĐÌNH. Mời bạn đọc một mẫu chuyện dưới đây để tìm hiểu giá trị của Family như thế nào nhé. FAMILY là gì?