Chiêm tinh học nội môn -17 – Ôn lại về Các Hành và các Thập Giá

Trong bài này, chúng tôi ôn lại các kiến thức về các yếu tố (element) hay hành, và các Thập Giá hay Modes, Qualities của chiêm tinh học. Trong các bài giảng luận vừa qua về các dấu hiệu hoàng đạo, các tác giả vận dụng tính chất hành và thể thức (modes) hay Thập Giá mà một dấu hiệu hoàng đạo nằm trên đó. Các yếu tố này rất quan trọng để hiểu các tính chất của dấu hiệu hoàng đạo.

Hào quang con người – 12

Chương cuối của quyển The Human Aura, nói về ích lợi của tham thiền, kỹ thuật tham thiền trong việc phát triển trực giác. Tác giả là một nhà Thông Thiên Học nhưng những thuật ngữ bà dùng hoàn toàn hiện đại, khác hẳn truyền thống. Chương cuối cùng đúc kết những thực hành thực tiến để con người khắc phúc những yếu kém nội tâm.

Hào Quang Con Người – 11

Chương 9 của quyển The Human Aura do Mai Oanh dịch. Chương nói về các “hình thái” hay mô hình cảm xúc của con người, cách phá hủy nó. Thể Cảm xúc là thể quan trọng, gần như 80 phần trăm bệnh tuật hiện nay xuất phát từ thể cảm xúc. Do đó, thanh luyện cảm xúc là bước đầu tiên để có một thân thể khỏe mạnh.

Hào Quang Con Người – 10

Chương 8 của quyển The Human Aura do Mai Oanh dịch. Chương nói về Kỹ thuật Chữa Bệnh bằng cách chạm tay (Therapeutic Touch Healing), cũng như ảnh hưởng của việc hình dung lên quá trình chữa bệnh.

Hào Quang Con Người – 9

Chương 7 của quyển The Human Aura, nói về các hào quang của những người bị bệnh tật, trong đó phần đáng chú ý tác giả mô tả hiệu quả của tham thiền lên hào quang của một người bệnh tim. Bài do Mai Oanh dịch

Chiêm tinh học Nội môn -14 – Cung Ma Kết (2)

Bài viết thứ hai về Cung Ma Kết được biên dịch từ quyển Esoteric Astrology của Douglas Baker, cung cấp cho ta nhiều hiểu biết về Ma Kết và Chủ tinh của nó Sao Thổ. Sao Thổ là một hành tinh cực quan trọng, thường được gọi là Chúa Tể của Nghiệp Quả (Lord of Karma).

Chiêm tinh học Nội môn -12 – Cung Nhân Mã

Bài viết về dấu hiệu Nhân Mã được biên dịch từ quyển Astrology Illumined của Donna Mitchelle Moniak và Sara Traub, và từ webinar của Eva Smith. Đây là dấu hiệu thứ 9 của Hoàng đạo, kế tiếp dấu hiệu Hổ Cáp. Đây là dấu hiệu khả biến, hành hỏa.